Standardskabelon til brug i Powerpoint

jlbr.dk

Standardskabelon til brug i Powerpoint

Temadag om rug

Rug i svinefoder

Kjeld Askjær

Virksomhedsrådgiver

Jysk Økonomi og strategi

Råd til gode oplevelser…

den 23. juni 2011


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Rug i svinefoder

• Disposition

– Dyrkning af rug

– Rug i svinefoder

• Karakteristik af rug

• Potentiale i svinefoder

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Rug i Danmark, 2010 tal

Dyrkningsareal på 45.000 ha

Dyrkningsarealet i svag stigning

Primært lette jorde

Brødrug

Kræver relativt mindre gødning og

færre behandlinger

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Dyrkning af rug i Danmark

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Rug i svinefoder

Hvilke fodringsmæssige karakteristika har rug?

Næringsstofindhold

Meldrøjer

Alkylresorcinol

Fiberindhold

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Næringsstofindhold i rug

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Vi vil ikke have meldrøjer

Reducerer foderoptagelsen

Mælkemangel ved diegivende søer

Hale- og ørenekrose

Indholdet bør maksimalt være 500 ppm

Indhold i so-foder under detektionsgrænsen

Problemet reduceret med nye sorter

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Alkylresorcinol

Påvirker foderoptagelse og tilvækst negativt

- måske!

• Stor spredning i indholdet af alkylresorcinol,

fra 500 – 1.500 μg/g

• hvede har samme indhold.

Rug giver mere omsætning i tyktarmen og

løsere gødning.

Så det skal være billigere end hvede

Ringe mulighed for at påvirke indholdet af

alkylresorcinol gennem dyrkning

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

NSP-indhold i rug (Ikke-stivelsesholdige polysakkarider)

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Danske forsøg med rug

Slagtesvin

• Forsøgene viser generelt faldende tilvækst med stigende

mængder rug.

• Foderudnyttelsen faldt endvidere generelt i takt med

stigende iblanding af rug.

Søer

• Rug syntes ikke at give fordøjelsesproblemer hos søerne,

og der blev ikke fundet væsentlige forskelle i kornarternes

indflydelse på produktionsresultaterne.

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Danske forsøg med rug

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Hvor meget rug?

Søer Smågrise Slagtesvin

Iblandings % Drægtige Diegiv. +

drægtige

Fra 3 uger Fra 5 uger Under 40 kg Over 40 kg

Byg 90 90 70 70 70 70

Hvede 80 80 70 70 70 70

Majs 50 50 70 70 40 40

Rug 30 30 20 20 20 40

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Hvad vil grisen betale for rug?

Rug erstatter hvede i svinefoder.

Hvede har mere protein end rug.

Protein skaffes fra soja.

Værdien af rug er afhængig af

sojaprisen!

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Vil DU bukke dig efter 6-15 kr./gris?

JA! – det bør du gøre.

Kunne man forestille sig at lave foderrug til salg?

Foderrug bliver afregnet meget forskelligt!

Færdigfoderkøbere kan dyrke foderrug til

byttehandel

Råd til gode oplevelser…

Hjemmeblandere kan lave brødrug og købe hvede

Rene kornavlere?

Husk dårlig rug har kun brændværdi!


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

Der er absolut muligheder!

Nyt fodervurderingssystem

Tilsætning af xylanase

Meldrøjer reduceret i antal

Potentielle muligheder

Billigere blandinger pga. lavere råvarepris

Optimeret sædskifte

Råd til gode oplevelser…


Temadag om rug den 23. juni 2011 - Rug i svinefoder

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Der er altid muligheder.

Tid til spørgsmål??

Råd til gode oplevelser…

More magazines by this user
Similar magazines