Fra pakkens indhold

lysoverland.dk

Fra pakkens indhold

30. januar 2003

Dagen efter (!!) jeg havde informeret områdedirektør

Peter Henriksen fremsender overlægerne Teisen og

Hjarbæk redegørelse for deres virksomhed i firmaet

”ConXray”.

På det tidspunkt har firmaet været aktivt i mange

måneder.

Hvad der præcis er anledningen at de 2 overlæger

finder det på sin plads at underrette områdedirektøren

står hen i det uvisse.

Formelt og reelt var jeg leder af afdelingen og dermed

deres foresatte.

De 2 overlæger henvendte sig IKKE til mig.

Områdedirektør Peter Henriksen informerede mig

IKKE om overlægernes henvendelse.


8. marts 2005

Spring

i tid

Til de mere ejendommelige oplevelser i det oplevede

forløb var følgende hændelse :

Men først skal vi gå frem i tiden til 2005.

Jeg havde vinterferie i uge 9 2005.

Mandag d. 7. Marts, første arbejdsdag efter ferien, bemærkede jeg en

papkasse stående på bordet i afdelingens bibliotek.

Tirsdag. 8. Marts kikkede jeg nærmere på den og så at der stod mit navn på

en gul seddel, der var sat på pakken. Pakken havde været åbnet og lukket

med en bred gennemsigtig tape.

Oprindeligt havde den været sendt rekommanderet fra Fyns Amt til Sygehus

Fyn. Dateret 02032005.


3. november 2003 Redegørelse til d. 3. november 2003

Spring

i tid

ConXray blev dannet 6½ måned tidligere uden

tilsyneladende information til Sygehus Fyn, som

reglerne for ansættelse foreskriver.


30. januar 2003

Spring

i tid

Fra pakkens indhold:

Kirsten Tatt var

områdedirektør

Peter Henriksens

sekretær

Ledelsen i Sygehus Fyn

informerer ikke mig

som leder af

røntgenanlægget.

Det er jeg helt uenig i.

Ved IKKE at informere

mig,

som nærmeste leder

og

som ansvarlig iht

Bekendtgørelse 975,

påstår jeg, at de 2

overlæger er inhabile og

at deres handlinger i

denne sag skal vurderes

i dette lys.


30. januar 2003

Det udsagn er jeg helt uenig i.

Ved IKKE at informere mig,

som som nærmeste nærmeste leder leder

og

som ansvarlig ansvarlig iht Bekendtgørelse 975, 975, påstår jeg, at de 2 overlæger er er

inhabile og at deres handlinger i denne sag skal vurderes i dette lys.

Det Det gælder gælder både brevet brevet 30.10.2002, dets dets tilblivelse og behandling

behandling

og

den samlede samlede overlægegruppes overlægegruppes vægring vægring ved ved at

udføre patientvigtigt arbejde

At områdedirektøren IKKE viser mig ovenstående eller på noget

tidspunkt informerer mig, påstår jeg, at det ikke er foreneligt med

efterlevelse af lovgivningen herunder Forvaltningsloven og Bkg. 975


16. april 2003

Spring

i tid

Men det er endnu meget uldent i forløbet !

16. April 2003 rapporterer jeg :


Maj 2003

Spring

i tid

Hvorfor gør overlæge Teisen det ?? –

30. Januar 2003 meddeler overlæge Teisen sammen med overlæge Hjarbæk

skriftligt sin virksomhed til områdedirektøren; men ikke til mig som leder af

afdelingen….. OG OG OMRÅDEDIREKTØREN OMRÅDEDIREKTØREN GIVER MIG MIG IKKE IKKE BESKED.

16. April 2003 benægter overlæge Teisen sin virksomhed over for mig.

Og kort efter i maj 2003, og kort efter at jeg med dags varsel blev degraderet fra

mit mit arbejde som som ansvarlig for for røntgenanlægget 1. maj 2003, 2003, sker sker der der noget noget endnu

mere mystisk:

Hvorfor gør personalekontoret det ?? –

når overlæge Hjarbæk SAMMEN MED overlæge Teisen skriftligt har meddelt

områdedirektøren områdedirektøren samme 3 måneder måneder tidligere tidligere 30.1.2003

Og hvem af de 2 overlæger har ret i, at deres kommercielle forhold er omfattet af

oplysningspligten oplysningspligten ? Overlæge Teisen, der der ikke mener det; det; men fremsender

skriftlig skriftlig redegørelse redegørelse eller overlæge Hjarbæk, der der fremsender skriftlig skriftlig

redegørelse; men først efter henvendelse fra ansættende myndighed, mener at

være omfattet af oplysningspligten ?

… og hvorfor så ikke, da firmaet blev startet 9 måneder tidligere i 2002 ??


I denne dystre rejse gennem dansk forvaltning, er

der eksempler på, at overordnede funktioner

beklager deres handlemåde. Der er beklagelser fra

f.eks. Amtsborgmester Jan Boye og fra chefjurist

Jens Ole Melsen, begge Fyns Amt.

Fortsættes…

***

Men der er ingen beklagelser i håndteringen af de 2

overlægers konkurrerende virksomhed til Fyns Amts

sundhedsvæsen.

More magazines by this user
Similar magazines