xFind 5 fejl – Anmeldelser – Artikler – Events – Sjove fakta

michelledesign.dk

xFind 5 fejl – Anmeldelser – Artikler – Events – Sjove fakta

✖Find 5 fejl Anmeldelser Artikler Events Sjove fakta

nr.

01

2012


STUDIERABAT

EN LISTE OVER, HVOR DU

KAN SPARE LIDT PENGE.

Hvis du ikke har fået et studiekort, da du begyndte på din uddannelse kan du kontakte:

For HG og Medieproduktion: Jette Nielsen, serviceassistent på HG Herning.

Resten af skolen: Ann Flinker Larsen, personalemedarbejder.

Kortet koster 25 kr. og gælder i hele din uddannelses periode.

Studierabat Herning:

Arnold Busck - hele landet

Askepot Hudplejeklinik

Fermaten

Herning Ishockey Stadion

Herning Kunstmuseum

Mini Radio & TV

Nyt Syn - hele landet

Panduro Hobby - hele landet

Thiele - hele landet

DGI huset

Team Teateret

Bog & idé - hele landet

SunSet - hele landet

Burger King - hele landet

Salon Easy Klip

Boutique Anemone

Photoline

Knus Eskildsen musik

Photo Care - hele landet

Eplehuset

El Maestro

Andet studierabat:

Saxo

Fitness.dk

Apple

Microsoft

Wild Card

B.T.

Børsen

Informationen

Politikken

Euroman

Eurowoman

Jyllands Posten

Kristlig Dagblad

Vogue

Weekendavisen

Politi

Kunde klubber i Herning:

Cadovius & Co

Matas

Esthetique

Femilet

H&M

Message

New York

Paw Sko

Sinnerup

Skokjær

Solo

Sportsmaster

The Body Shop

Triumph

Tøjeksperten

Vero Moda

Vila

Pilgrim

Quintess / Quint

Kaufmann

Wagner

Vi vil meget gerne holde listen over steder opdateret, så du må meget gerne hjælpe os med dette.

Kontakt: grafisk-skp@herningsholm.dk.

Køb / salg / bytte*

Hvis du står og gerne vil af med noget

eller mangler noget, så kan vi

måske hjælpe dig. Her har du menlig

mulighed for at købe, sælge eller

bytte med andre på skolen. Det

eneste du skal gøre er, at sende os

en mail med information og et eller

flere billeder. Så sætter vi det ind i

næste udgave af Holmen.

*Dette er dog på eget anvsar !

2


Indholdfortegnelse

Studierabat.................................................................................. 02

Hvad er skolepraktik?................................................................. 04

I skolepraktik som mediegrafi ker.............................................. 06

I skolepraktik som motorcykelmekaniker................................ 08

I skolepraktik som tømrer/murer.............................................. 10

Sjove fakta................................................................................... 12

Find 5 fejl...................................................................................... 13

Musikanmeldelsen...................................................................... 14

Mad for studerende.................................................................... 15

DM i Skills.................................................................................... 16

Events i Herning.......................................................................... 18


3


HVAD ER

SKOLEPRAKTIK ?


Tekst: Morten Parsberg Starostka

Historien om skolepraktiken

Erhvervsuddannelser i Danmark

foregår vekslende mellem at eleven

er på skoleophold eller i lære

hos en virksomhed. Dette kvalifi

cere eleven til, efter endt uddannelse,

straks at komme ud på

arbejdsmarkedet. I perioder kan

det dog være svært at opnå at få

alle danske Erhvervsskole elever

ud på en læreplads, hvilket betyder

at de efter afsluttet grundforløb,

ikke kan komme videre med deres

uddannelser. Dette kan resultere i

at eleverne går i længere perioder

hvor de ikke kommer videre eller

bliver nød til at skifte uddannelse.

Det lever ikke op til Danmarks mål

om at 95% af danske unge skal

have en ungdomsuddannelse.

Dette viste sig at være et fremtrædende

problem ind til i 1990,

hvor det i en længere periode

havde vist sig umuligt at skaffe

nok lærepladser til landets mange

Erhversstuderende. Så I efteråret

1990 besluttede Undervisningsministeriet

at oprette PKU (Praktikkompenserende

Undervisning),

for at hjælpe erhvervsstuderende

videre med deres uddannelser, i

form af ekstra undervisning, i tilfælde

af manglende lærepladser.

Ordningen var dengang ment kun

som en midlertidig løsning, indtil

læreplads situationen var løst,

men blev senere gjort permanent.

Derfor vidreudviklede PKU sig, i

4

1993, til det vi i dag kender som

Skolepraktik.

Skolepraktik i dag

Skolepraktik kan sammenlignes

med en læreplads, som bare foregår

på skolen i stedet for i en virksomhed.

4 ud af 10 uddannelser tilbyder

skolepratik, på skoler hvor uddannelsens

hovedforløbet afvikles.

Du fi nder en liste over uddannelser

som IKKE tilbyder skolepraktik kan

fi ndes på „Negativlisten“ på uvm.dk

For at begrænse antallet af elever

i skolepraktik er der en kvote

for elever som at der kan blive

optaget. Denne kvote justeres individuelt

mellem uddannelserne,

men kan for eksempel være reguleret

efter antallet af elever der

fi k læreplads på det forrige hold

elever. Ud over at komme ind i

skolepraktiken på en kvoteplads

er man også berettiget hvis man

uforskyldt mister sin læreplads,

ved for eksempel virksomhedens

konkurs.

Hvis du bliver bevilliget til en

plads i skolepraktik, træder EMMAkriterierne

i kraft. EMMA er en forkortelse

af Egnet, faglig Mobil, geografi

sk Mobil og Aktiv søgende.

Hvis du ikke opfylder disse kriterier,

før eller under dit ophold i skolepraktik,

så er du ikke berettiget til

skolepraktik.

Skolepraktikanterne skal prøve

at opnå en så bred faglig kom


petence som mulig, under deres

ophold i skolepraktikken. Skolen

står ikke til ansvar for den enkelte

praktikants uddannelse under deres

ophold i skolepraktiken, det

ansvar falder alene på praktikanten,

som selv skal sørge for at

kunne opfylde uddannelsens krav

og videre uddanne sig.

Skolepraktikanter?

Skolepraktikanter udfører opgaver

som en normal elev ville gøre på en

arbejdsplads. Disse opgaver er for

det meste tilbudt af kunder uden for

skolen eller af skolens andre elever,

men opgaver kan også komme fra

skolen direkte. Skolepraktik må ikke

være konkurrence-forvridende, hvilket

vil sige at skolepraktikanterne

ikke må tage arbejde fra virksomhederne

ude i erhvervslivet. Hvis et

fi rma kommer og spørger skolepraktikanterne

om de ikke vil producere

en vare som skal sælges til andre

forbrugere eller lignede scenarier,

må skolepraktikanterne ikke hjælpe.

Hvis en kunde derimod kommer og

skal have hjælp med at lave et produkt

til eget forbrug, kan skolepraktikanterne

gerne hjælpe.

I de kommende artikler vil vi give

eksempler på skolepraktikanter og

hvad de laver i deres skolepraktik.


Fakta om uddannelsen

Varighed: 4 år, heraf 55 uger på skole.

Grundforløb: 40 uger.

Efter bestået grundforløb begynder du på 1. hovedforløb

ud af 3. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, hvor

forskellige produkter skal fremvises og forsvares.

Fremtidsmuligheder: Som Mediegrafi ker er der mange

forskellige muligheder. Et væld af reklame- og grafi ske

virksomheder, såvel som trykkerier, aviser og større virksomheder

ansætter mediegrafi kere.

Der er også mulighed for at videreuddanne dig fx til

Multimediedesigner.I SKOLEPRAKTIK SOM

MEDIEGRAFIKER

En af de uddannelser, hvor skolen tilbyder skolepraktik er på mediegrafi ker

uddannelsen. Lige nu er der i alt 8 elever, som er glade for at have muligheden

for at kunne gennemføre deres uddannelse uden en elevplads.

Vi har haft et interview med Kent Kjærgaard Jensen for at fi nde ud af,

hvordan det er at være i Grafi sk SKP.


Tekst: Michelle Eistrup / Billeder: Gitte Christensen

Om Kent

Navn: Kent Kjærgaard Jensen

Alder: 21 år

Hjem: Ikast

Fag: Mediegrafi ker

Som mediegrafi ker skal man være

meget kreativ og have lysten til det,

da man beskæftiger sig med opsætningen

og designet af f.eks. foldere

og plakater, men også sådan noget

som billedbehandling. Det er specielt

det sidste, som har fået Kent

til at vælge denne uddannelse. Han

har nemlig siden han var omkring

16 år haft interesse for programmet

Photoshop, som bruges til at redigere

og manipulere billeder.

Typiske opgaver i skolepraktikken

kunne være at lave en hjemmeside,

visitkort, foldere, plakater eller noget

helt andet, hvor programmer fra

Adobe bruges. Disse opgaver laves

for de ansatte på skolen, men også

privat personer kan komme ned og

få lavet f.eks. en indbydelse. Nogle

gange kommer der også kunder,

som lige har startet et nyt fi rma og

skal have lavet en fi rmalinie. Det er

dog ikke alle virksomheder, der kan

komme og få lavet en masse billigt,

da der er fl ere regler for SKP‘en. De

må blandt andet ikke konkurrere

med rigtige grafi ske virksomheder.

Ting til foreninger o. lig må de gerne

lave, da de normalt ikke har haft en

grafi sk virksomhed indenover først.

Praktikpladssøgning og VFU

Når man er i skolepraktik, skal man

som sagt stadig søge efter en elevplads.

Dette medfører, at det ikke

er alle, som sidder i skolepraktikken

fra start til slut af uddannelsen.

Kent og de andre fra SKP‘en får dog

mange afslag, da der er mange virksomheder,

som ikke har nok at lave.

Det sidste stykke tid er der også

mange grafi ske virksomheder, der

simpelthen er blevet nødt til at lukke

på grund af mangel på arbejde. Hvis

man har en elevplads hos en konkursramt

virksomhed er man ikke

helt tabt, da man i dette tilfælde har

mulighed for at komme i skolepraktikken

og færdigegøre sin uddannelse.

Så det hele taget i betragtning

er det meget svingende, hvor

mange elever der sidder i SKP‘en.

Nogle gange kan søgningen efter

en elevplads også få eleverne

i virksomhedsforlagt undervisning.

VFU går altså ud på, at eleven kan

få lov til at arbejde i en virksomhed

for en periode, som måske i sidste

ende kan fører til en elevplads. På

den måde får virksomheden og eleven

lov til at se hinanden an, inden

der bliver skrevet under på en praktikpladsaftale.

VFU‘en er rigtig god

også selvom man ikke får en elevplads

ud af det, da man får indblik i,

hvordan en grafi sk virksomhed arbejder

og på den måde dygtiggøre

sig. I løbet af uddannelsen kan man

komme i VFU fl ere gange, så på

den måde kan en skolepraktikant

få en lidt bredere uddannelse i forhold

til en, som har været hos den

samme virksomhed i hele uddannelses

perioden.

Men i det store hele, så er Kent

godt tilfreds med at være i skolepraktikken,

på grund af det gode

sammenhold og muligheder.

Grafi sk SKP tilbyder

Hvis du, eller en du kender, står og

skal have lavet noget grafi sk, er du

altid velkommen til at kontakte Grafi

sk SKP og høre nærmere. De vil

hellere end gerne hjælpe dig med

at løse din grafi ske opgave.

Nu sidder du sikkert, som fattig studerende

og tænker »Hvad koster

det så ?« og det skal jeg fortælle dig.

Grafi sk SKP tager ikke noget for at

udfører arbejdet, men hvis du skal

have noget trykt/printet, er der et

lille beløb, som skal betales for det

brugte materiale. Man kan evt. også

give en lille skilling til kagekassen.

7I SKOLEPRAKTIK SOM

MOTORCYKELMEKANIKER


Tekst: Kent K. Jensen / billeder: Kent K. Jensen

Om Morten

Navn: Morten Sørensen

Alder: 19 år

Fag: Motorcykelmekaniker

Motorcykelmekanikeruddannelsen

er en uddannelse hvor man skal

have gåpåmod til at løse forskellige

problemstillinger og kunne fi nde

løsningen på problemerne. Derudover

skal man ikke være bange for

at få beskidte hænder.

Det er Morten, som vi har snakket

med, bestemt ikke bange for.

Hans drøm har altid været at blive

mekaniker. Oprindeligt er Morten

fra Fyn, men er fl yttet til Herning

for at starte på sin uddannelse.

Han startede først på bilmekanikeruddannelsen

men fandt senere ud

af, at motorcykelmekanikeruddannelsen,

mere var noget for ham.

Han kan godt lide at være i skolepraktik,

da han får lov at lave en

masse forskellige ting og når der

ikke er så meget at lave, får han og

de andre SKP‘er lov til at arbejde

med deres egne projekter. Det

kunne for eksempel være en knallert

som skal repareres eller andre

små sideprojekter. Men som regel

har Morten altid nok at lave.

Hovedsageligt reparerer Morten

motorcykler og knallerter Men

han laver han også almindelige

servicecheck for diverse kunder.

8

De fl este kunder er private folk der

kommer og skal have lavet noget

hos motorcykelmekanikerne. Det

er meget forskelligt hvor mange de

er i SKP, men de er som regel 6-10

personer, alt efter om folk skal ud

i virksomheder eller får læreplads.

Der er store sæsonudsving mht.

til arbejdsmængden ; om foråret og

sommeren er der meget at lave i

modsætning til efterår og vinter

hvor der ikke så mange motorcykler

på vejene. Derfor er der ikke ret

mange ude i praktik i denne periode.

Derfor ligger skoleopholdene

netop også om om vinteren. Morten

har søgt praktikplads mange steder

rundt om i landet, men har ikke

fundet nogen læreplads endnu, så

han søger videre.

Hvis man har en motorcykel

eller knallert som man gerne

vil have lavet af enten

Morten eller de andre

skolepraktikanter,

betaler man kun for

materialer, reservedele

og evt. giver

en lille håndøre til

deres kagekasse.

Arbejdstiden og

deres ekspertise

er ganske gratis.


Fakta om uddannelsen

Varighed: 4 år, hvoraf 9 mdr. er på skole.

Grundforløb: Grundforløbet varer fra 20 til 60 uger.

Fremtidsmuligheder: Mototcykelbranchen er i en god

udvikling, og mange forretninger mangler derfor dygtige

mekanikere.

De fl este forretninger foretrækker, at man har afsluttet

grundforløbet, inden der oprettes en uddannelsesaftale

(lærekontrakt).


Fakta om uddannelsen

Varighed: 3 år og 5-10 måneder, heraf

44-45 uger på skole.

Grundforløb: Grundforløbet varer fra

20 til 60 uger.

Fremtidsmuligheder: I byggeriet er der

behov for udlærte tømrere, og rigtig mange

unge ønsker at gå ind i uddannelsen.

Du kan læse videre til eks.: Byggetekniker,

Bygningskonstruktør eller Ingeniør.

10Tømrerlærling

i skolepraktik

Vælger man tømreruddannesen, kommer man til at arbejde med mange

forskellige opgaver. Typisk arbejder tømrer med til-, om- eller nybygning

af huse. Hvis man ikke er så heldig at fi nde en læreplads, er det jo godt,

at vores skole tilbyder skolepraktik på denne uddannelse. Dette benytter

Abdullah sig af.


Tekst: Gitte Christensen / Billeder: Nikolaj Nygaard

Om Abdullah

Navn: Abdallah Hadayda

Alder: 24 år

Hjem: Herning

Fag: Tømrer

Abdallah er i skolepraktik (SKP),

selvom han har sendt over 50 ansøgninger

rundt i hele landet, er det

endnu ikke lykkes ham at fi nde en

læreplads. Så han er derfor meget

glad for at kunne færdiggøre sin

uddannelsen på skolen.

Det er vigtigt, at man kan lide at

arbejde udendørs, og ikke lider af

højdeskræk. Desuden skal man

kunne lide at bruge sine hænder

der også skal være skruet rigtigt

på. For Abdallah var det ikke noget

problem. Han har altid vidst, at

han skulle arbejde med hænderne

og gerne udenfor.

Arbejdet i SKP

Der er altid noget at lave i SKP’en

og opgaverne spænder sig helt

fra hundehuse over legehuse til

pavilloner, fortæller Abdullah, der

er færdigudlært i sommeren 2014.

Har kunderne et specielt ønske

kan det også klares. Mange af de

nye ordre der kommer ind sker via

mund til mund metoden. Der er

krav til de opgaver, der tages ind,

de skal være faglige udfordrende.

Til gengæld er priserne overkommelige,

der tages nemmelig kun

penge for materialerne.

Det er desværre ikke alt man kan

få lavet hos tømrerne i SKP’en,

da de ikke laver konkurrence forvridende

arbejde. Desuden skal

kunden selv sørge for at få fragtet

sin ordre hjem. Tilgengæld er der

mulighed for at skolen kan hjælpe

med pålæsning.

Delaftaler

Abdallah er lige kommet tilbage til

SKP‘en efter 6 mdr. i en delaftale

hos et fi rma, der generelt bygger

huse. Han fortæller, at noget af det

bedste ved at være ude i et fi rma

er, at få lov til at være med og følge

hverdagen på byggepladsen. Samtidig

giver det også en god fornemmelse

når han kører forbi et hus og

kan sige, »Det har jeg været med

til at bygge«. Derudover er lønnen

også en del bedre end i SKP’en.

Abdallah fortæller, at man i mange

tilfælde ender med at komme i fl ere

forskellige delaftaler. Da en virksomhed

kan have brug for en ekstra lærling

i en bestemt periode. Delaftalen

går ud på, at virksomheden kontakter

skolen, hvorefter faglæreren vurdere,

hvem af de 5 lærlinge, som er i

SKP i øjeblikket, der skal af sted. På

denne måde hjælper alle hinanden.

Virksomheden får den hjælp de har

brug for og lærlingene får mulighed

for at komme ud i »det rigtige liv«

fortæller Abdallah.

EMMA

Abdullah overholder til fulde EMMAkriterierne,

da han f.eks. har søgt lærepladser

på Sjælland. »Drømmen

om en uddannelse behøver jo ikke

kun at foregå i Herning« siger han

med et smil.

EMMA-kriterierne kan virke hårde

på nogen, hvis man f.eks. ser på reglen

om grafi sk mobilitet, gælder det

i hele landet. Det vil i praktisk sige

at hvis der er mulighed for en lærerplads

hos et fi rma fra Bornholm skal

man tage imod den. Takker man nej

tak, forsvinder tilbuddet om SKP og

uddannelsen stopper.

11


Hver 5. søgning på Internettet

omhandler emnet sex.

Forbruget af Kleenex i Europa

svarer til, at 700 personer hvert

sekund tager en kleenex og

pudser deres næse. (2001)

80 % af det billedlige materiale

på Internettet viser nøgne

kvinder.

En kvinde iført stilethæle udøver

et større tryk mod underlaget,

end en elefant gør - også

selv om den kun står på et ben.

12

1/3 del af den is der bliver solgt

er vanilie is.

Når du nyser, stopper dit hjerte

i et millisekund.

Der er statistisk større sandsynlighed

for at blive dræbt af

en fl yvsk champagne-prop end

af en giftig edderkop.

Antallet af porno sider på

internettet er øget med 1800%

over de seneste 5 år, så der nu

fi ndes 260. .millioner websider

med pornografi sk indhold

(2005).

En rulle toiletpapir har i gennemsnit

333 stykker.

Når du har headphones på i en

time, vil bakteriemængden i dit

ører dobles 700 gange.

Viskelæderet blev opfundet i

1752, mens blyanten først blev

opfundet i 1795.

Den amerikanske ITudvikler

Rob Cockerham

har regnet ud at der er

600.426.974.379.824.381.952

forskellige muligheder at stave

viagra på.

Der er samme mængde fedt

i en Snickers, som der er i 35

bananer.

viste i at 21 procent af ræve

bliver født med 1 øje


MUSIK-

ANMELDELSEN!

Pop-punk bandet A Road To Damascus

(ARTD) udgav d. 25 September

2011 deres selvbetitlede debutalbum

Et stærkt startskud fra

københavnerbandet, som umildbart

virker til at være et godt bud

på et band med fremtidig succes

på den danske pop-punk scene.

Albummet er enormt velproduceret

Denne ros er rettet imod Kristian

Thomsen (The Storm, Tue West,

Black City, Supercharger, A Kid

Hereafter) som har været manden

bag knapperne på denne plade.

På pladen bør man især hæfte sig

ved intronummeret “Decelerate”,

14

som er utrolig catchy, og skyder

albummet igang med manér. Men

også “What A Waste Of Breath”,

”Head High, Hands Down” og

“No Wonder“ bliver leveret i høj

klasse. Pladens absolut stærkeste

nummer er dog uden tvivl “New

Perspective”.

Forsangeren Mikkel, mestre fra

start til slut den teenage-amerikanske

rensang Denne bliver dog

flere gange forstyrret af gennemtrængende

screams, som i poppunk

genren ofte kan bruges som

et godt brud fra den melodiske rensang.

Men i dette tilfælde er der ty-

deligvis for meget diskant og for lidt

bas Måske burde ARTD overveje

at overlade tjansen til en anden.

I det store hele er denne genre

sjældent udført på så højt niveau på

dansk grund, og bandet kan bryste

sig med et super flot debutalbum.


MAD FOR STUDERENDE

PASTA MED

KØDSOVS

Antal personer: 2

Tilberedningstid: 20 minutter

100g Bacon i tern

1 stk. Løg ~75 g

2 fedHvidløg ~6 g

350g Hakket oksekød 6-10%

1 ds. Hakket tomater ~400 g

0,5 dl. Tomatketchup ~50 g

Havsalt

Sort peber

250g Pasta

3stk. Gulerod ~225 g

Sæt en stor gryde vand over, som

du senere skal koge pasta i.

Svits bacon på en tør pande.

Hak imens løg og hvidløg i tern, og

kom det på panden, når baconen er

ved at være færdig.

Tilsæt kødet efter et par min. og

steg det godt igennem.

Når kødet er brunet igennem, tilsættes

tomaterne og det varmes

godt op. Derefter smages sovsen

til med ketchup, salt og peber.

Kog pastaen efter anvisningen på

emballagen.

Mens sovsen står og bobler ved

middel varme, skraldes gulerødderne

og rives på et rivejern (kan

også skæres i skiver). Kom de

revne gulerødder i sovsen.

Serverer pasta med kødsovsen til.

Evt. med en frisk tomat til.

15


GULD

VED DM I SKILLS

Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser


16

Tekst: Bente Kristensen / Billeder: skillsdenmark.dk og Michelle Eistrup

Den 26.-28. januar blev der afviklet

Skills i Arena i Odense Congress

Center. Herningsholm Erhvervsskole

stillede op med 7 elever

og 3 af dem vandt Guld. Det er

kun anden gang at Skills bliver

afholdt. Mesterskabet arrangeres

af erhvervsskolerne selv og Grafi

sk SKP havde 2 elever med til

at hjælpe med praktiske ting. I alt

21.000 mennesker afl agde et besøg

på de 3 dage hvor mesterskabet

blev afholdt.

Kriteriet for at være med er, at man

ikke må fylde 23 år, det år VM afholdes,

så man kan sagtens deltage

efter, man er udlært.

Murene og maskinsnedkerne får

tilsendt den stillede opgave 3 mdr.

før, så de har mulighed for at øve

sig. VVS og energispecialisterne

får først opgaven 1 uge før, det går

løs på podiet.

Der er 20 arbejdstimer til at lave

opgaven. Man kvalifi cere sig ved

først at være med i lokalmesterskaberne,

som foregår på skolerne,

derefter er der regionsmesterskaber,

og vinder man det, kan man

gå videre til DM.

Maskinsnedker

Jimmi Simonsen fra Brd. Andersen

Møbelsnedkeri A/S blev og

så Danmarksmester. Herningsholm

Erhvervsskole satte sig både på 1.

og 2. pladsen i denne disciplin, og

der var et tæt opløb mellem de 2

Jimmi Simonsen Mathias Nielsen Tobias Brøndergaard

maskinsnedkere. Jimmi fi k 94 point

ud af 100 mulige og på andenpladsen

fi k Peter Fleming Nielsen 90

point. 3. og 4. pladsen var delt med

89 point.

Maskinsnedkernes opgave ligger

helt fast fra starten, og materialerne

må godt være klar

til udskæring inden konkurrencen

starter. Der er ingen VM for

maskinsnedkere, da der ikke er

så mange lande er har denne

uddannelse.

VVS og energispecialist

Tobias Brøndergaard fra Herning

VVS fi k også en fl ot 1. plads ved

Skills. Opløbet var tæt og han opnåede

endda at få højeste point nogensinde

indenfor denne kategori.

Opgaven som eleven kender 1 uge

før, lød på at lave en installation be-


stående af kobberrør med brugsvand,

varmepumpe og gulvarme.

Murer

Mathias Nielsen fra DD Huse var

ham, der løb med guldet. Det er 4.

år i træk at Danmarksmestertitlen

for murere går til Herningsholm

Erhvervsskole. Mathias vandt suverænt

titlen, og der var langt ned til

2. pladsen.

Murene laver 3 moduler dvs. 3

forskellige murer. Til prøven er der

et af modulerne, der er lavet 30%

om, men hvilket det er, ved deltageren

først, når konkurrencen går

i gang.

Som vinder af DM går man videre

til de Nordiske Mesterskaber

og Verdensmesterskaberne. Murene

bliver også inviteret til at deltage

i de Irske Mesterskaber.

Arbejdsmiljø

Der blev også afholdt DM i arbejdsmiljø

for hvert bygge og anlægsfag

sideløbende med DM i

Skills. Her vandt Mathias Nielsen,

som også fi k guld i murerkonkurrencen

og maskinsnedker Peter

Fleming Nielsen, som blev nummer

2 ved Danmarksmesterskabet

i maskinsnedkerkonkurrencen.

Mathias arbejder på et af modulerne.

Peter Fleming Nielsen får overrakt arbejdsmiljøprisen.

Serveringsvogn lavet af maskinsnedkerlærling

Jimmi Simonsen.

17


EVENTS

April

To 5:

• DGI stævne 2012, kl. 16

DGI Galla, kl. 19.30

• W:O:A metal Battle feat Dawn of Demise,

kl. 20

Fr 6:

• DGI stævne 2012, kl. 09

DGI Galla, kl. 19.30

• Håndbold Guldfest, kl. 15

Lø 7:

• DGI stævne 2012, kl. 10

DGI Galla, kl. 19.30

Sø 8:

• Superligaen FC Midtjylland mod

FC Nordsjælland, kl. 17

Ti 10:

• Comedy: Schøt Happens, kl. 20

On 11:

• Comedy: Schøt Happens, kl. 20

To 12:

• Peter Pan, kl. 19

• HP Lange + The Delta, kl. 20

Fr 13:

• Peter Pan, kl. 19

• When Saints go Machine, kl. 21

Lø 14:

• Superligaen FC Mictjylland mod OB, kl. 17

• Peter Pan, kl. 19

Krysters Kartel, kl. 20

Sø 15:

• Michael Bublé, kl. 20

Ti 17:

• Peter Pan, kl. 19

• Huxi Bachs Store Kærlighed, kl. 20

18

DET SKER I

HERNING

On 18:

• Peter Pan, kl. 19

• Dissing & Las Trio, kl. 20

To 19:

• Peter Pan, kl. 19

Fr 20:

• Peter Pan, kl. 19

Ørkenens Sønner: Varm luft i Canal Grande,

kl. 20

Lø 21:

• Peter Pan, kl. 19

Ørkenens Sønner: Varm luft i Canal Grande,

kl. 16

• Choir Of Young Believers, kl. 21

Sø 22:

• Casper & Frank, kl. 20

Ti 24:

• Almost Irish, kl. 20

On 25:

• Peter Pan, kl. 19

• Jan Harbeck Quartet, kl. 20

To 26:

• Peter Pan, kl. 19

Fr 27:

• Peter Pan, kl. 19

• Tour og the obscure feat: The Interbeing

& 100 Knives Inside, kl. 21

• Herning 3rd International Short Film

Festival, kl. 16

Lø 28:

• Frokostjazz med Ry Orleans, kl. 12

• Peter Pan, kl. 19

• Herning 3rd International Short Film

Festival, kl. 16


Maj

Ti 1:

• Peter Pan, kl. 19

On 2:

• Peter Pan, kl. 19

To 3:

• Superligaen FC Midtjylland mod HB Køge,

kl. 18

• Mathilde Falch, kl. 20

Lø 5:

Giro d´Italia 2012: 1. etape, enkeltstart med

start og mål i Herning 8,7 kilometer. Start kl.

16.00 fra Møllegade, Herning

Sø 6:

Giro d´Italia 2012: 2. etape, landevejsløb - 206

kilometer med start og mål i Herning. Start

kl. 12.30 fra Møllegade, Herning. Start kl.

12.55 fra Albækvej, Albæk

Ma 7:

Giro d´Italia 2012: 7. maj: 3. etape, landevejsløb

- 190 kilometer med start og mål i Horsens.

Start kl. 13.30 fra Rådhustorvet, Horsens

Ti 8:

• Comedy Zoo On Tour, kl. 20

To 10:

• Edwin Maccain Acoustic (US) Support:

Melanie Dekker, kl. 20

Fr 11:

• Mick Øgendahl‘s SPAS, kl. 19

Juni

To 14:

• Andrea Bocelli, kl. 20

• Kulturellen

• Fermaten

• BOXEN

• MCH Arena
MCH Messecenter

MCH Kongrescenter

Herning Boldklub

Fremad

Lø 12:

• New Kids On The Block & Backstreet Boys,

kl. 19

• Mick Øgendahl‘s SPAS, kl. 19

• Our broken Garden Lydmor Penny

Police, kl. 21

Sø 13:

• Unge talenter spiller klassisk, kl. 19.30

Ma 14:

• Mariekiks Jubiiii, kl. 19.30

Ti 15:

• Mariekiks Jubiiii, kl. 19.30

On 16:

• Himmerland, kl 20

To 17:

• Baby Woodrose, kl. 20

Fr 18:

• Robben Ford (US) + Bobo Moreno, kl. 21

Sø 20:

• Superligaen - FC Midtjylland mod

FC København

Lø 23:

• Herning Rocker, kl. 11 til 24

• Watch The throne - Jay-Z & Kanye West,

kl. 20

19

Similar magazines