Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Stemmevægte i ministerrådet

Land

Stemmer

Tyskland, Frankrig, Italien, UK

Spanien, Polen

Rumænien

Holland

Belgien, Tjekkiet, Ungarn,

Portugal, Grækenland

Sverige, Østrig, Bulgarien

Danmark, Irland, Litauen,

Slovakiet, Finland

Cypern, Estland, Letland,

Slovenien, Luxembourg

Malta

I alt

Tabel 18.3 Fordeling af stemmer i Ministerrådet.

29

27

14

13

12

10

7

4

3

345

More magazines by this user
Similar magazines