Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

BNP i Euro pr. indbygger

Danmark

UK

Tyskland

Italien

Portugal

Estland

Rumænien

Bulgarien

Tabel 18.4 BNP pr. indbygger i

udvalgte EU-lande.

29.400

29.200

25.400

24.900

17.300

13.200

8.100

8.000

More magazines by this user
Similar magazines