Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

2007 Mulig genforhandling af forfatning

• Ny forfatning skal afløse de gamle traktater

• Stemmefordelingen i Nice-traktaten ændres

2000 Nice-traktaten

• Forberedelse af optagelse af 12 nye

ansøgerlande

• Stemmevægte ændres til fordel for

store lande

• Flere flertalsafgørelser

• Udvidelse af Kommissionen ved

optagelse af nye lande

• Udvidet forsvarssamarbejde

• Demokratiovervågning

1991 Maastricht-traktaten

• Fælles valuta (ØMU)

• Øget samarbejde om udenrigspolitik

• Mere miljøsamarbejde

• Retsligt samarbejde

• Unionsborgerskab

• Mere magt til parlamentet

• Flere flertalsafgørelser

1992 Edinburgh-aftalen med de 4

forbehold. Danmark deltager ikke i:

• I samarbejdet om den fælles valuta

• I samarbejdet om fælles europæisk

forsvar (WEU)

• Retsligt samarbejde

• Unionsborgerskab

Fig. 18.6 EU’s traktater fra 1957.

1997 Amsterdam-traktaten

Schengen-aftalen med samarbejde om:

• Grænsekontrol og asylpolitik

• Mere magt til Parlamentet

• Flere flertalsafgørelser

• Mere forbrugerbeskyttelse

• Mere arbejdsmarkedspolitik

1986 EF-pakken

• Indre marked

• Samarbejde om udenrigspolitik

• Miljø og arbejdsmiljø

• Mere magt til Parlamentet

1957 Romtraktaten

• Fælles marked

• Toldunion

• Landbrugspolitik

• Euratom

More magazines by this user
Similar magazines