Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Områder, hvor EU

har enekompetence

• Toldunionen

• Det indre marked

• Politikken omkring

den fælles mønt

(gælder for de lande

som har indført

euro’en)

• Bevaring af havets biologiske

ressourcer

Områder, hvor EU

og landene deles om

kompetencen

• Landbrug og fiskeri

• Miljøbeskyttelse

• Forbrugerbeskyttelse

• Transport

• Energi

• Dele af socialpolitikken

Fig. 18.7 fordelingen af indflydelsen mellem EU og staterne.

Områder, hvor

landenes parlamenter

har størst kompetence

• Sundhedsbeskyttelse

• Kultur

• Turisme

• Uddannelse, ungdom

og sport

• Politi

More magazines by this user
Similar magazines