Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Opfyldelsen af de økonomiske mål

1986-1993 1994-2007

Økonomisk vækst - +

Fuld beskæftigelse - +

Overskud i handelen med udlandet + +

Stabile priser (lav inflation) + +

Ligevægt på de offentlige finanser - +

Fig. 20.3 Opfyldelsen af de økonomiske mål

+ angiver at det økonomiske mål er nået

- angiver at det økonomiske mål ikke er nået

More magazines by this user
Similar magazines