Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Generelle pensioner

Efterløn

Arbejdsløshedsdagpenge

Kontantydelser

Syge- og barselsdagpenge

SU

Øvrige overførsler

Indkomstoverførsler i alt

(Excl. SU-modtagere)

Overførselsindkomst

Antal helårsmodtagere

980.000

168.000

129.000

93.000

123.000

215.000

1.560.000

Tabel 21.1 Antal personer der modtager udvalgte typer overførselsindkomst i 2006.

Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, jan. 2007.

Udgifter mia. kr.

112

22

19

14

20

11

65

264

More magazines by this user
Similar magazines