Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Olie/Råstoffer

Maskiner

Kontorudstyr

Kemiske produkter

Biler

Landbrugsprodukter

Andre forbrugsvarer

Halvfabrikata

Jern og stål

Tøj

Tekstiler

Andre varer

Verdenshandlen fordelt på varegrupper

0

5 10 15 20

Fig. 23.3 Forskellige varegruppers andel af verdenshandlen 2005.

Kilde: WTO, International Trade Statistics 2006.

Andel af

verdenshandel

i %

More magazines by this user
Similar magazines