Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Danmarks eksport

Råolie mv.

Medicin

Maskiner

Kød og kødvarer

Mobiltelefoner, høreapparater mv.

Vindmøller mv.

Tøj

Fisk

Specialmaskiner

Møbler

Elektriske maskiner

Instrumenter

Mejeriprodukter

Søtransport

Mia. kr.

44

38

33

28

24

21

17

16

16

16

16

14

12

126

Tabel 23.1 Eksport af udvalgte varer i 2005.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2007.

% af samlet

eksport

9

8

7

6

5

4

3

3

3

3

3

3

2

More magazines by this user
Similar magazines