Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Virkning af devaluering på kort og lang sigt

Eksportpriser falder og importpriser stiger

Eksportmængde stiger og importmængde falder Alle priser stiger

og lønkrav

• Produktion stiger

• Beskæftigelse stiger

• Betalingsbalance forbedres

• Inflation stiger

Gælder på KORT sigt

Fig. 24.6 Virkning af devaluering på kort og lang sigt.

Konkurrenceevne

falder

Eksport falder og

import stiger

• Produktion falder

• Beskæftigelse falder

• Betalingsbalance forværres

• Inflation stiger

Gælder på LANG sigt

More magazines by this user
Similar magazines