Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Tons pr.

indbygger

20

15

10

5

0

CO 2 udslip

Tjekkiet

Holland

Danmark

Belgien

Estland

Finland

Canada

Australien

Figur 25.4 Udvalgte landes CO 2 udslip.

Kilde: Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelse.

USA

More magazines by this user
Similar magazines