Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Kollektivistisk

Børn lærer at tænke i ”Vi” form.

Mennesker fødes ind i grupper der

beskytter en.

Overtrædelser af regler bringer skam

over en selv og gruppen.

Identitet har basis i ens sociale netværk.

Ved ansættelse og forfremmelse

tages den ansattes egen gruppe

med i betragtning.

Forholdet arbejdsgiver-ansat anses som

en familiær forbindelse.

Ledelse er ledelse af grupper.

Individualistisk

Børn lærer at tænke i ”Jeg” form.

Man opdrages til at sørge for sig selv.

Overtrædelse af regler fører til skyldfølelse

og tab af selvrespekt.

Identitet har basis i den enkelte.

Ansættelser og forfremmelser

foretages udelukkende på baggrund

af færdigheder.

Forholdet ledelse-ansatte er en

kontrakt, der skal give fordele for

begge parter.

Ledelse er ledelse af enkeltindivider.

Fig. 4.5 Opstilling af kollektivisme-individualisme.

Kilde: Geert Hofstede: Kulturer og organisationer. Handelshøjskolens Forlag 1999.

More magazines by this user
Similar magazines