Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Arbejdsstyrken: 2.845.000

Arbejdsløse: 135.000

Beskæftigede: 2.710.000

Arbejdsstyrken

Hele befolkningen: 5.411.000

Uden for arbejdsstyrken: 2.566.000

Børn

Uddannelsessøgende

Efterlønsmodtagere

Pensionister

Øvrige

Fig. 11.3 Befolkningen fordelt på arbejdsstyrken og uden for arbejdsstyrken i 2005.

More magazines by this user
Similar magazines