Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Erhverv

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding

Fremstilling (industri)

Bygge- og anlægsvirksomhed

Handel, hotel og restauration

Transport og telekommunikation

Finansieringsvirksomhed og forretningsservice

Offentlige tjenesteydelser

I alt

Antal beskæftigede i alt (i 1000)

Beskæftigelse på hovederhverv

1950 (%) 1970 (%)

Tabel 11.2 Beskæftigede fordelt på hovederhverv.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2007.

33

26

6

15

8

3

9

100

1.923

11

29

8

16

7

5

24

100

2.380

1990 (%)

6

20

6

17

7

10

34

100

2.903

2006 (%)

3

14

7

19

7

15

35

100

2.823

More magazines by this user
Similar magazines