Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

itrojka.dk

Figurer til Trojkas Samfundsfag niveau E, D og C 2. udgave - trojka.dk

Arbejdsmarkedets fællesorganisationer og store forbund

LO – Landsorganisationen i Danmark:

HK – Handels- og kontorfunktionærernes forbund

3F – Fagligt Fællesforbund

FOA – Fag og Arbejde

Dansk Metal

Andre forbund under LO (13 fagforbund)

FTF – Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Ledernes Hovedorganisation

AC – Akademikernes Centralorganisation

Uden for fællesorganisationerne

I alt

Tabel 13.1 De største fagforbund og deres medlemstal i 2006.

Note: Medlemstallet er pr. 1. januar 2006.

Kilde: Samfundsstatistik 2006, Columbus.

362.299

350.444

206.476

138.948

281.944

1.338.731

363.094

73.897

165.905

172.717

2.114.344

More magazines by this user
Similar magazines