Download publikation som pdf

khru.dk

Download publikation som pdf

Professor Kjeld Møller Pedersen

Formand for VEU-rådet

Der er gået halvandet år, siden VEUrådet

udgav sin første publikation

med strategiske fokusområder. Mange

udfordringer var der, og flere er kommet

til i den tid, der er gået.

Det fleksible danske arbejdsmarked

får – fortjent – megen omtale. Der er

mange forklaringer på fleksibiliteten,

men man må ikke overse det elementære

forhold, at den mest fleksible del

af arbejdsstyrken er de kortuddannede,

inklusive de faglærte, ikke gruppen

med lange eller mellemlange uddannelser.

Her spiller såvel erhvervsrettet

som almen VEU en stor rolle ved at

fungere som smøremiddel for fleksibiliteten.

Derfor er det en vedvarende

udfordring at videreudvikle VEUområdet,

så tilbuddene svarer til

tidens krav.

2011 har været et overordentlig vanskeligt

år. De økonomiske rammevilkår,

der blev indført blandt andet ved

Genopretningsplanen, har medført

en meget stor aktivitetsnedgang på

AMU-området – mere end en tredjedel

ved udgangen af 3. kvartal, og forventningen

er desværre, at nedgangen bliver

endnu større ved udgangen af året.

VEU-rådet har løbende udtrykt sin

bekymring over ændringerne i de økonomiske

rammebetingelser og har

fremhævet institutionernes stigende

vanskeligheder med at udbyde og gennemføre

arbejdsmarkedsuddannelser.

Vanskeligheder, der på sigt går ud

over brugerne af systemet – virksomhederne

og medarbejderne.

Ikke mindst her ligger også fremover

en betydelig udfordring.

VEU-rådet vil se frem til, hvad de varslede

trepartsdrøftelser kan bringe for

voksen- og efteruddannelsesområdet.

Strategiske fokusområder 17

More magazines by this user
Similar magazines