Download publikation som pdf

khru.dk

Download publikation som pdf

26

Strategiske fokusområder

Det er vigtigt, at der gives mulighed

for at anvende det lærte umiddelbart

efter, man vender tilbage. Alt for

megen læring glemmes efter tre måneder.

Det er derfor også vigtigt, at der

er en systematisk opfølgning af det,

som læres. Det kan være i form af

tilbagemeldinger fra den lærende til

skolen, det kan være en fortsat supervision

eller coaching fra skolen i forhold

til anvendelsessituationen. Det

vigtige er, at opfølgningen indgår som

en del af den samlede efteruddannelse.

En af de vigtigste faktorer i den sammenhæng

er, at der er et transferklima

på arbejdspladsen. Transferklimaet

består i en opbakning fra kolleger

og ledelse til anvendelsen af den nye

kompetence. En vilje til omstilling

og nytænkning og en tolerance over

for den, som skal afprøve den nye

kompetence.

Samspillet mellem faktorer

Hvad betyder mest? De personlige

faktorer, god undervisning eller

anvendelseskonteksten? Der er gjort

forsøg på at sætte tal på dette. Tallene

er naturligvis ikke entydige; men de

peger klart på, at især anvendelseskonteksten

er overordentlig væsentlig.

Tilsvarende synes de personlige faktorer

at være mindst lige så vigtige som

undervisningen. Ikke med hensyn til

hvad der læres, men med hensyn til hvad

der faktisk anvendes af det, som læres.

Der synes at være en multipel effekt,

hvis faktorerne kombineres. Konklusionen

er: I VEU bør der fokuseres

på det, der sker før undervisningen,

i undervisningen og efter undervisningen.

Det giver størst sand synlighed

for, at man anvender den tilegnede

kompetence på arbejdspladsen.

Det giver den mest effektive efteruddannelse.

More magazines by this user
Similar magazines