Download publikation som pdf

khru.dk

Download publikation som pdf

Bedre samspil i VEU

om kompetenceløft

for kortuddannede

Krisen har i de seneste år sat sine

spor på arbejdsmarkedet i Danmark.

Denne udvikling indebærer væsentlige

strukturforandringer på arbejdsmarkedet,

hvor mange virksomheder

skal omstille sig for at klare en skærpet

international konkurrence. Det betyder

ændrede kompetence- og uddannelseskrav

ikke mindst i forhold

til kortuddannede, som ofte er mest

udsatte.

Knap en million danskere mellem

20 og 64 år har ikke en erhvervsfaglig,

kompetencegivende uddannelse.

Den relativt store andel af kortuddannede

på arbejdsmarkedet understreger

behovet for livslang kompetenceud vikling,

men understreger også behovet

for, at der skabes bedre muligheder

for, at den enkelte hurtigt og effektivt

kan opnå et formelt kompetenceløft,

blandt andet ved at relevante kompetencer

opnået i job og igennem voksen-

og efteruddannelse anerkendes.

28 Strategiske fokusområder

VEU-rådet finder, at der er behov

for at udnytte den samlede vifte af

voksen- og efteruddannelsestilbud

med henblik på at opkvalificere både

ufaglærte og faglærte til nye jobfunktioner

på et omskifteligt arbejdsmarked.

Det kan bidrage til at sikre

flere en bedre beskæftigelse, en øget

konkurrenceevne i virksomhederne

og at arbejdsstyrkens uddannelsesniveau

hæves. I denne sammenhæng

er det afgørende, at VEU-systemets

muligheder for at bidrage til at styrke

arbejdsstyrkens kompetenceudvikling,

herunder blandt andet muligheder

for at opnå en erhvervsuddannelseskompetence

gennem anerkendelse

af realkompetence, synliggøres og

styrkes. Der er ligeledes behov for

at udvikle nye måder at kombinere

almen og erhvervsrettet voksenuddannelse,

og at samarbejdet om udbuddet

mellem AMU og VUC styrkes.

More magazines by this user
Similar magazines