Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

danskerisikoraadgivere.dk

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

• Hvordan vi oplever forholdene i det

daglige arbejde.

• Et samspil mellem arbejdspladsens

betingelser og muligheder, den enkelte

persons behov, behov krav og forventninger.

forventninger


Hvad betyder det?

At psykisk arbejdsmiljø blandt andet

bestemmes af

• den den enkeltes enkeltes faglige kvalifikationer

kvalifikationer

• arbejdsgruppens faglige kvalifikationer

•de de personlige kvalifikationer


Et godt Samspil

bidrager til vækst og udvikling for

• den enkelte ansatte

• for faggruppen

faggruppen

• for arbejdspladsen som helhed


Uhensigtsmæssige forhold

• giver psykiske belastninger

• dårlig trivsel


Hvem rammer det?

Den enkelte medarbejder

• i privatlivet

privatlivet

• i kollegiale sammenhænge

eller eller mellem kollegiale kollegiale grupper

grupper


Hvad kan man gøre?

• Kortlægge det psykiske arbejdsmiljø

• Finde redskaber til at arbejde med

problemerne

• Undersøge egen praksis

• Se på principper for arbejdets

tilrettelæggelse

• Se på overordnede værdier og mål


Hvem og hvad kan inddrages?

• Organisatoriske forhold

• Ledelse

• medarbejdere

•konsulent konsulent

Arbejdsmiljøkonsulent Jane Normann

Hoffmann


Al intervention intervention skal skal være

være

forankret i medarbejdernes

oplevelse af deres eget

arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkonsulent Jane Normann

Hoffmann


En forudsætning forudsætning for

for

ændringer er at kunne følge

hvordan medarbejderne

ople oplever e deres de es eget

arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkonsulent Jane Normann

Hoffmann

More magazines by this user
Similar magazines