Fængselsfunktionæren 12-2011 - Fængselsforbundet

faengselsforbundet.dk

Fængselsfunktionæren 12-2011 - Fængselsforbundet

Godt samarbejde om udgang

Statsfængslet på Kragskovhede er et af

de steder, hvor Tage Laursen har haft

positive oplevelser med samarbejdet.

Her sørgede fængselsbetjent Anja Christensen

blandt andet for, at en indsat

med udgangsspærring alligevel kunne

komme ud i behandling.

”Han fortalte mig ved indsættelsen,

at han var forskrækket over, at han

kunne finde på være voldelig mod sin

kone gennem mange år. Så han ville

meget gerne fortsætte behandlingen i

Dialog Mod Vold, selvom han på det

tidspunkt havde udgangsspærring. Derfor

sørgede jeg for, at han fik udgang

– og koordinerede det med behandlingscentret,”

siger Anja Christensen.

Tage Laursen er glad for samarbejdet,

men ville gerne styrke fængselspersonalets

opmærksomhed over for vold i familien

mere. Han foreslår derfor, at undervisning

om emnet kunne indgå i grunduddannelsen

eller som temadage. ■

Af Andreas Graae

Fokus på resocialisering

Hvad gør man ude på tjenestestederne

for at motivere de indsatte til

at forlade den kriminelle løbebane

efter endt afsoning? Fængselsfunktionæren

skriver om afdelinger, der

gør en særlig indsats i forhold til

resocialisering.

Dialog

Mod Vold:

• Dialog Mod Vold har faste behandlere

i en række arresthuse, i

Anstalten ved Herstedvester og

som noget nyt også i Statsfængslet

i Nyborg.

• Det er gratis og anonymt at gå i

behandling.

• Alle kan kontakte Dialog Mod

Vold direkte på 35301717

RENTEÆNDRING

Med udgangspunkt i se seneste rentestigninger fra pengeinstitutterne, har Tjenestemændenes

Låneforening besluttet at hæve foreningens udlånsrente med 0,25% p.a. således at renten ændres til

6,0 % pa.

med virkning fra 15.11.2011

Der er fortsat ingen omkostninger eller gebyrer forbundet med at optage lån hos TJL.

Der henvises i øvrigt til foreningens hjemmeside - www.tjlaan.dk - der snarest opdateres med

ændringerne, og hvor øvrige lånebetingelser mv. forefindes.

Med venlig hilsen

Henning Glintborg

Direktør

Fængselsfunktionæren · 12/1.2011-2012 21

More magazines by this user
Similar magazines