Fængselsfunktionæren 12-2011 - Fængselsforbundet

faengselsforbundet.dk

Fængselsfunktionæren 12-2011 - Fængselsforbundet

Hemmelig undersøgelse af medarbejdere Fængselsbetjente i Statsfængslet Østjylland blev ikke orienteret, da Kriminalforsorgen undersøgte dem efter en voldsepisode. En gruppe medarbejdere i Statsfængslet Østjylland var overraskede, da de i sommer fik at vide i et brev, at de ikke havde gjort noget galt. De var uvidende om, at de havde været genstand for en to et halvt år lang undersøgelse, som havde til formål at afklare, om de brugte lovlige metoder, da to indsatte var voldelige i januar 2009. Politiet undersøgte efterfølgende sagen og fandt ikke grund til at rejse tiltale mod personalet. Til gengæld valgte Direktoratet for Kriminalforsorgen i al hemmelighed at undersøge medarbejderne. Og i juli i år traf direktoratet afgørelse i sagen: Magtanvendelsen lå inden for rammerne af lovlig nødværge. Afdelingsformand for Fængselsforbundet i statsfængslet, Carsten Aagaard Sørensen, finder det meget kritisabelt, at direktoratet gennemfører undersøgelser uden at orientere personalet om det. ”For min skyld må de undersøge, alt det de vil, men vi kræver, at vi får det at vide, ellers ryger tilliden til systemet,” siger han. Også professor i arbejdsret ved Handelshøjskolen i Århus, Ole Hasselbach, mener, at de østjyske fængselsbetjente burde være blevet orienteret. ”Det er en uskreven grundregel, at folk naturligvis skal underrettes, hvis der foretages en undersøgelse af dem – når blot formålet med undersøgelsen ikke forspildes. Og hvis der havde været formålstjenstlige grunde til at hemmeligholde undersøgelsen, skulle de berørte under alle omstændigheder have været informeret hurtigst muligt – ikke to et halvt år efter,” siger Ole Hasselbach. Direktoratet: Det var en sondering I Direktoratet for Kriminalforsorgen er personalechef Liselotte Bering Liisberg uenig i kritikken. På trods af at der blev truffet en afgørelse efter undersøgelsen, var det ifølge hende ikke en egentlig undersøgelse, snarere en sondering. ”Vi gennemfører ofte den slags sonderinger, hvor vi undersøger, om der er en problemstilling i en konkret sag. Det er naturligt, at medarbejderne ikke bliver orienteret i den forbindelse,” siger hun. Liselotte Bering Liisberg mener derfor ikke, at direktoratet har begået fejl i sagen. Anderledes havde det været, hvis det havde været en formel undersøgelse. ”Så havde vi kørt efter det formelle regelsæt, hvor medarbejderne skal orienteres,” siger hun. Forbundsformand Kim Østerbye undrer sig over den forklaring. Han siger: ”Hvis det alene handler om, at Kriminalforsorgens jurister lige skal vurdere, om det interne regelsæt er overtrådt, forstår jeg ikke, at det skal tage så lang tid, og at man træffer en formel afgørelse. Jeg tror ikke, at sagen er helt så simpel, som Kriminalforsorgen fremstiller det. Der er formodentlig flere dagsordner i spil. Det er lige netop denne form for juristeri og med den tidshorisont, der gør det svært at bevare tilliden.” ■ Af Søren Gregersen I januar 2009 opstod der tumult mellem ansatte og to indsatte i Statsfængslet Østjylland. De to indsatte blev efterfølgende dømt efter straffeloven og de ansatte blev genstand for en intern undersøgelse. Fængselsfunktionæren · 12/1.2011-2012 9

More magazines by this user
Similar magazines