414 Bo B Jensen. 414 Bo B Jensen. 414 Bo B Jensen. - Fjd

fjd.dk

414 Bo B Jensen. 414 Bo B Jensen. 414 Bo B Jensen. - Fjd

Danmarks Jægerforbunds prøve ved Jegerup for kontinentale racer 02-09.2011

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Soffi. St.bogsnr.: dk22950/07

Fører: Benny Jørgensen. Katalog Nr.: 1

1.slip.Soffi starter på stub, i svag modvind. Søget er godt anlagt, med tilpas gode udslag og passende

afstand mellem slagene, kovender enkelte gange i højre side. Farten er god, med en god

galopaktion.Den kan holdes for springede harer. Den misbruger god chance til enlig agerhøne.

2.slip. Starter på græs i mod vinden, i starten af slippet er søget meget åbent. den stiksøger frem i

terrænet. Den opnår stand, men kan på komando ikke påvise vildt.

3.slip. Starter på stub, i god vind. Søget er godt anlagt, farten er god. Til sidst i slippet, går den meget

ned i fart.

4. slip. Starter på stub i god vind, straks efter start, kommer den for tæt på enlig agerhøne, er meget

urolig i opfløj.

Ingen præmie ÅK

414 Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Bodil St.bogsnr.: dk11606/09

Fører: Benny Christensen. Katalog Nr.: 2

1.slip Bodil starter på stub i svag modvind. Søget er meget fremadrettet og åbent anlagt. Farten er

meget høj. Med en langstrakt galopaktion og højt løftet hoved.Bedre kontakt til fører var ønskeligt.Den

bliver usikker og roder en del, hvorved den bringer enlig agerhøne på vingerne, er noget urolig i opfløj.

2.slip. Bodil starter på græs i god vind. I starten af slippet, er søget meget åbent. Farten er meget

høj.Senere i slippet bliver søget meget bedre anlagt. Den har mange markeringer og stand uden

påvisning af vildt.

3.slip Bodil starter i kartofler, søget er meget stort og åbent anlagt. Misbruger her chance til

agerhønseflok.

Ingen præmie BK

414 Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Niki. St.bogsnr.: 11155/07

Fører: Johannes Asmussen. Katalog Nr.: 3

1.slip Niki starter på opharvet stub i mod vinden. Søget er meget velanlagt med gode udslag og

passende afstand mellem slagene. Farten er høj, med en langstrakt galopaktion og højt løftet hoved.

Den er lydig og velført, med god kontakt til fører. Den opnår stand ved læhegn, samtidig

makkerhund,på komandor avancere den villigt men kan ikke på vise vildt. Sekundere makkerhund

med det samme,meget flot situation.

2.slip. Niki starter på græs i god vind. Går her som i første slip. Farten er høj, med en langstrakt

galopaktion.

3. slip Niki starter på rasp stub i god vind. Søget er som i de foregående slip. Den opnår stand,men

inden rejse ordre gives, springer den frem og letter enlig agerhøne, er lidt urolig i opfløj.

Ingen præmie BK

414 Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11


Kleiner Münsterländer Navn: Jack. St.bogsnr.: dk09707/09

Fører: Peter Jürgensen. Katalog Nr.: 4

1.slip Jack starter på stub i mod vinden.Søget er velanlagt, med gode udslag og passende afstand

mellem slagene. Farten er god, med en god galopaktion.Den går med god kontakt til fører. Den opnår

stand ved læhegn, på komando rejser den præcis agerhønseflok, den er komplet rolig i opfløj og skud.

2. slip Jack slippes på rasp stub i mod vinden, den anlægger her et meget velskolet søg, farten er god

med højt løftet hoved. Går her usvækket i et meget langt søg.

1. præmie BK

414 Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Boa. St.bogsnr.: dk11603/09

Fører: Mogens Jepsen. Katalog Nr.: 5

1.slip.Boa starter på opharvet stub i mod vinden, søget er velanlagt med tilpas gode udslag og

passende afstand mellem slagene. Farten er god med en god galopaktion og højt løftet hoved. Den

går med god kontakt til fører.Den opnår en løs stand, på kommando avacere den villigt ude påvisning

af vildt. Den opnår igen en løs stand, ved læhegn, den udløser selv, hvorved den bringer enlig

agerhøne på vingerne, er lidt urolig i opfløj.

2.slip Boa starter på græs i god vind, i starten af slippet er søget velanlagt, men senere i slippet bliver

det for åbent. Boa bliver her meget selvstændig og der fløjtets meget.

3.slip Boa starter i kartofler i god vind, søget er her åbent anlagt. Den opnår stand, kan på kommando

ikke påvise vildt. Den stik søger meget frem i terrænet, hvorved den bringer hønseflok på vingerne, er

noget urolig i opfløj.

Ingen præmie BK

414 BO B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Korthåret hønsehund Navn: Ann. St.bogsnr.: dk11534

Fører: Johan Sørensen. Katalog Nr.: 6

1.slip Ann starter på ophavet stub i svag modvind.Straks efter start løber den igennem et læhegn. Der

meldes stand, men inden vi når frem, ser vi parhøns flygte. Den forsætter på anvist terræn,søget er

stort og åbent anlagt. Den opnår stand ved læhegn, på kommando avancere den trægt, der letter par

høns langt ude, ikke en jagtbar situation. Fører for ordre til at koble hunden, og derved letter der enlig

agerhøne. viser god respekt.

2.slip Ann starter på stub i god vind, den løber straks over til læhegn, fører har meget svært ved at for

den ud på marken. Der fløjtet og råbes meget efter hunden. Den opnår stand, på kommando rejser

den meget trægt enlig agerhøne, komplet rolig i opfløj og skud.

2. præmie BK

414 Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Liva. St.bogsnr.: dk12826/09

Fører: Jens Abildgaard. Katalog Nr.: 7

1.slip Liva starter på ophavet stub i mod vinden. Søget er velanlagt med gode udslag og passende

afstand mellem slagene. Farten er god med højt løftet hoved. den går med en langstrakt galop, i god

kontakt til fører. Den er lydig og velført. Ved læhegn roder den meget, hvorved enlig agerhøne letter.

den


viser god respekt.

2. slip Liva starter på stub i god vind. Søget er godt anlagt, farten er god. Den er ude med 3 forskellige

makkerhunde som finder fugl.

3. slip Liva starter i kartofler, senere stub i god vind. Søget er godt anlagt og farten er god. Den opnår

stand, på kommando rejser den meget trægt enlig agerhøne, er noget urolig i opfløj og skud.

3. præmie BK

414 Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Guffe. St.bogsnr.: 09329/09

Fører: Jette Andersen. Katalog Nr.: 8

1.slip. Guffe starter på opharvet stub i svag modvind. Søget er moderat anlagt, den er meget

intereseret i læhegn. Farten er god, med en god galopaktion. den stik søger enkelte gange op langs

læhegn.Den opnår stand, men inden vi når op til den, flygter enlig agerhøne. Den er en smule urolig i

opfløj.

2.slip.Guffe starter på stub i god vind, søget er snævert anlagt, farten er god. Den opnår stand, men

på rejse ordre, avancere den meget trægt og kan ikke påvise vildt. Den går i søg igen, får føling med

enlig agerhøne, som den bringer på vingerne, er urolig i opfløj.

Ingen præmie ÅK

414 Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Ruhåret hønsehund Navn: Ronja St.bogsnr.: dk06430/09

Fører: Poul Petersen Katalog Nr.: 10

1.slip. Ronja starter på opharvet stub i god vind. Søget er meget åbent og fremadrettet. Farten er

meget høj, med en langstrakt galopaktion. Der skal være meget bedre kontakt fører og hund imellem.

Den er meget selvstændig. Den forfølger kort enlig agerhøne.

2. slip. Starter på stub i god vind, straks efter start, går den enlig agerhøne op og preller meget langt.

Ingen præmie ÅK

414. Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Korthåret hønsehund Navn: Fraje. St.bogsnr.: 20525/07

Fører: Benny Petersen. Katalog Nr.: 11

1.slip. Fraja starter på opharvet stub i mod vinden. I starten af slippet er søget godt anlagt, senere

bliver det for åbent og fremadrettet. Farten er høj med en langstrakt galopaktion.Den er meget

selvstændig.Den opnår stand, avancere kort, hvorved enlig agerhøne letter, viser god respekt.Senere

ved læhegn, misbruger den oplagt chance, til agerhønseflok.

2.slip. Fraja starter på opharvet stub i god vind. Straks efter start opnår den stand ved læhegn, men

den går enlig agerhøne op, er lidt urolig i opfløj.

Ingen præmie BK

414 BO B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Kleiner Münsterländer Navn: Malue. St.bogsnr.: 09470/06

Fører: Jacob Holdt. Katalog Nr.: 12


1.slip Malou starter på opharvet stub i mod vinden.Søget er snævert anlagt, søger meget op langs

hegn. Farten er moderat, med en god galopaktion. Moment vis slå den sig fri af læhegnet og anlægger

en tilpas søg. Den misbruger chance til enlig agerhøne.

2. slip Malou starter på stub i god vind. Den søger straks til læhegn, den har enkelte slag ud på

marken, men søger hele tiden tilbage til læhegnet, trods fører's protester.

Ingen præmie ÅK

414 Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Korthåret hønsehund Navn: Falcon St.bogsnr.: 20518/07

Fører: Peder Jørgensen. Katalog Nr.: 13

1.slip Falcon starter på stub i sidevind, senere græs i mod vinden.I sidevind er søget godt anlagt den

går med gode udslag og passende afstand mellem slagene.Farten er meget høj med en langstrakt

galopaktion. Søget er op i mod vinden for åbent og fremadrettet. Bedre kontakt til fører.

2.slip Falcon starter på rasp stub i god vind. Søget er her noget åbent anlagt. Farten er meget høj.Den

opnår stand, men inden vi når op, går den enlig agerhøne op og preller meget langt.

Ingen præmie ÅK

414. Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

Danmarks Jægerforbund Sted: Jegerup Prøvedato: 02-09-11

Korthåret hønsehund Navn: Thor. St.bogsnr.: 10509/10

Fører: Søren Kronborg. Katalog Nr.: 14

1.slip. Thor starter på stub i sidevind, senere græs i god vind. Søget er meget ungdommeligt anlagt,

den kovender enkelte gange og har flere markeringer.Op i mod vinden er søget bedre anlagt, men

den stiksøger frem i terrænet, hvorved den efterlader uafsøgt terræn. Farten er tilpas med en god

galop. 2. slip Thor starter på rasp stub i god vind. Søget er meget ungdommeligt, den stiksøger frem i

terrænet og er meget interreseret i makkerhund.

3. Thor starter i kartofler senere stub i god vind. Søget er her som i de foregående slip.Den har en

oplagt chance til enlig agerhøne som den ikke udnytter.

Ingen præmie BK

414. Bo B Jensen.

Dommerens navn og nummer

More magazines by this user
Similar magazines