Download som PDF 1,4 mb - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Download som PDF 1,4 mb - Esbjerg Havn

Tema: Energiteknologi

Fem-seks store vindmølleprojekter

ad gangen i 2012

Esbjerg Havn forbereder kraftig vækst i udskibning af vindmøller til

store projekter i Nordsø-området. Nye arealer og bedre fl ow skal

gøre det muligt at fordoble aktiviteten på få år.

HAVVINDMØLLEEVENTYRET PÅ ESBJERG Havn

nåede en foreløbig kulmination i 2009, da havnen i

samarbejde med sine kunder håndterede udskibningen

af vindmøller til tre store projekter på samme tid.

Det er imidlertid kun begyndelsen. Inden for et par

år vil leverancer til havvindmølleparker i fl ere lande

omkring Nordsøen nærme sig det dobbelte.

- Fra 2012 skal vi op på at håndtere fem-seks hav-

12 hav&kaj 01/2010

vindmølleparker ad gangen, og vi forventer, at hvert

projekt vil kræve arealreservation af mindst 100.000

kvadratmeter. Økonomisk har denne vækst enorm

betydning for havnen i form af udleje af arealer, kajer

og kraner, og det samme er tilfældet for havnens

virksomheder, siger havnedirektør Ole Ingrisch.

Han fremhæver klyngen af virksomheder med

ekspertise inden for havvindmølleparker som helt

More magazines by this user
Similar magazines