Download som PDF 1,4 mb - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Download som PDF 1,4 mb - Esbjerg Havn

Service

Krankæmpe løfter

Esbjergs kapacitet

Med bæltekraner op til 1.250 ton har et nyt selskab på Esbjerg

Havn, NWS ApS, styrken til at løfte stadig større vindmøller og

konstruktioner.

MED NWS’ ETABLERING på Esbjerg Havn er en

ægte sværvægter kommet til byen. Det nye danske

datterselskab, NWS ApS, har styrken inden for

tunge løft, hvor selv velvoksne havnekraner må give

op. Virksomhedens bæltekraner kan uden besvær

håndtere de stadig større og tungere vindmølledele

og andet sværgods.

- Vi kan med vores erfaring inden for kraner se,

at det eksisterende udstyr på havne er ved at være

for småt til at håndtere og transportere vindmøller,

offshorerigge og andet tungt gods. Vi vil være i

stand til at indgå i store havvindmølleprojekter med

Siemens Wind Power, Vestas og andre producenter

samt betjene blandt andre Semco Maritime, når de

skal have udskibet større konstruktioner, siger salgs-

og marketingdirektør i NWS AB og NWS ApS Allan

Brix Petersen.

Med i ejerkredsen i det få måneder gamle moderselskab,

NWS AB, der er baseret i Malmø er foruden

ledelsen Thomas og Jochen Wiesbauer, der sikrer

det danske og svenske selskab rådighed over tyske

Wiesbauers fl åde af kraner i størrelsen 100-1.250

ton. I programmet indgår også SPMT-trailere, som

kan transportere meget store emner.

Siden 1998 har Wiesbauer været involveret i at

opstille et stort antal vindmøller fra både danske og

udenlandske producenter. NWS AB i Malmø satser

på turnkey solutions inden for transport, montage

og service af vindmøller. Heri indgår også engineering

med beregninger af fundamenter.

Derfor blev Esbjerg valgt

Allan Brix Petersen forventer, at fi re til seks bæltekraner

i størrelsen 300-750 ton samt specialtrailere

6 hav&kaj 01/2010

til transport af vindmøller på sigt vil få base i Esbjerg,

hvor det danske hovedkontor er placeret. Der er

desuden planer om at etablere en afdeling på Aalborg

Havn, ligesom NWS ApS kigger mod syd til Rømø

Havn, der også har planer inden for havvindmøller.

- Hvorfor vi valgte Esbjerg Havn som dansk base?

Siemens er her, Vestas er her, og det samme er

Mærsk og Semco Maritime. Det siger lidt om, hvad

der fi k os til at vælge Esbjerg. Havnen har planer om

store udvidelser, og det er der en årsag til. Vi ser, at

behovet for vedvarende energi bliver stadig større,

siger Allan Brix Petersen.

Investering i kraner

Med 20 års erfaring inden for kraner udgør Allan

Brix Pedersen ledelsen sammen med to andre partnere

i NWS AB, René Thomsen, der er operationel direktør

og ansvarlig for projekter, og administrerende

direktør Henri Saffer. Endvidere skal der ansættes en

daglig leder i Esbjerg og posteres kran- og servicefolk

i takt med, at kunder kommer til, ligesom der bliver

behov for et udendørs areal og et serviceværksted.

NWS AB og NWS ApS vil investere i kraner til

det danske datterselskab i takt med udviklingen i

behovet. I den første tid i Esbjerg er der indledte en

god dialog med fl ere virksomheder, som står stærkt

inden for havvindmølleprojekter, samt med offshoreindustrien.

NWS-ledelsen,

operationel direktør

René Thomsen og

salgs- og marketingdirektør

Allan Brix

Petersen, er i gang

med at opdyrke

markedet for tunge

løft i Esbjerg.

More magazines by this user
Similar magazines