Download som PDF 1,4 mb - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Download som PDF 1,4 mb - Esbjerg Havn

Tema: Energiteknologi

Esbjerg Havn opruster

på rigområdet

Semco Maritime A/S har indgået lejeaftale med Esbjerg Havn

om areal og kajplads ved 4. bassin til ombygning af jack-up-rigge.

Havnen har fl ere fordele i forhold til konkurrenter i Nordsø-området.

ESBJERG HAVN HAR indgået en aftale med byens

førende virksomhed inden for ombygninger af jackup-rigge,

Semco Maritime A/S, om leje af et fast areal

til formålet.

Semco Maritime lejer et 10.400 kvadratmeter

stort areal, der er under opfyldning i det tidligere

4. bassin. Foruden at sikre Semco Maritime et stort

8 hav&kaj 01/2010

bagland forlænger Esbjerg Havn den nuværende

Tampenkaj til 220 m og forstærker den, så den kan

bære konstruktioner på op til 5.000 ton. Desuden

fl yttes en mole ved 6. bassin, så indsejlingen udvides

til 127 m, og vanddybden hæves fra 7,5 til 10,5 m.

Vice President for Rig Projects i Semco Maritime

Hans-Peter Jørgensen oplyser, at virksomheden efter

4. bassin er ved at

være fyldt op, så de

nye arealer kan anvendes

til ombygning af

jack-up-rigge.

More magazines by this user
Similar magazines