36 BÆVERE AF LIS KELSÅ

mim.dk

36 BÆVERE AF LIS KELSÅ

Bæverne

stortrives i

Klosterheden

I 1999 satte Skov- og Naturstyrelsen 18 bævere ud i

Klosterheden Plantage i Vestjylland. I dag er bestan-

den vokset til omkring 60. Med andre ord er det lykke-

des at genindføre dette interessante dyr – som kan

mere end at bygge dæmninger. Faktisk har det vist

sig, at både frøer og tudser, flagermus, insekter,

fugle og mennesker nyder godt af, at

bæverne er vendt tilbage til den

danske natur. Og netop i au-

gust kommer bæverun-

gerne ud af boet.

FOTO: FOCI

MILJØDANMARK NR. 4 AUGUST 2005

37

More magazines by this user