Referat af bestyrelsesmøde d. 3/9 2010

bellingegaard.mono.net

Referat af bestyrelsesmøde d. 3/9 2010

REFERAT BESTYRELSESMØDE 1. SEPTEMBER 2010-09-02

Afbud Maria

1: Næste møde 15.september kl. 18.00

Distriktbestyrelsesmøde 16.september

2: Vi mangler af få lavet følgende opgaver, Mindeplade (Lotte) TDC opsiges (Kirsten)

Ridehusspejl (Tina)

Dansk Rideforbund har kontaktet os vedr. afslutning af certificering, de vender

tilbage med dato formøde, hvor vi vil få oplyst hvad vi mangler at opfylde, for at få

certificeringen.

3: Pia kontakter kommunen for at høre om de nye regler for børneattester.

Pia har d. 2. september 2010 kontaktet Lone Svendsen omkring børneattester. Hun

oplyste at vi som en af de få klubber har styr på vores ting (Attesterne skal være

indhentet og erklæring være indsendt til kommunen, om at man har indhentet

attesterne)

Der skal indkaldelse til personalemøde med Jan, så vi kan få løst de daglige opgaver

tilfredsstillende. Tina og Maria finder dato for møde og er tilstede ved mødet.

Maria har det overordnet personaleansvar, Lotte følger op på opgaver i dagligdagen.

Pernille skal følge op på oprydningen i stalden for rideskoleeleverne, staldgangen skal

være ryddet inden der trækkes til undervisning.

Der indkaldes til staldmøde 6. oktober klokken 19.00 for parter og privatryttere, da

oprydningen heller ikke her er god nok.

4: Vi har fået kr. 10.000 i tilskud i forbindelse med aktivsommer.

Bellsvenner har haft stor indtjening på stævnet.

5: Rosa sættes til salg på HG af Bella. Pris kr. 9.000 vi er forhandlingsvillige ved

hurtigt salg.

Fiona til kr. 7.000 er ikke afregnet indnu.

Vi køber Lolli til max. kr. 8.000, Kirsten prøver at forhandle prisen ned.

Bella har sendt bestyrelsen et brev, hvori hun oplyser at hun ønsker at købe Ponto.

Der var stemmelighed omkring afstemning af salg, vi venter med at træffe beslutning

til Maria er repræsenteret. Evt. salgspris skal også drøftes nærmere.


6: Stævnet 28+29 aug. 2010 blev afviklet med godt resultat. Dog manglede der

”hænder” presset var stort på de frivillige der var. Vi har fået mange positive

tilbagemeldinger fra ryttere og fra ”nye” dommere fra Sjælland som gerne vil komme

igen.

Ved næste stævne skal der være mere styr på præmier og sponsorer. Sponsorliste

lægges på hjemmesiden og der sendes takkekort til alle sponsorer. (Maria og Jette)

7: Der er pt. ingen tilmeldinger til Store Hestedag i Roskilde. Der er grupperabat på

10 % ved grupper på 10 personer. Vi skriver i staldbogen så vi kan samle nok til

grupperabat.

Pris voksne kr. 90,00 børn 6-12 år kr. 25,00. Åbningstid 8-18.

8: Aktivitetsplan gennemgået. Der laves en fane på hjemmesiden kaldet ”aktiviteter”,

aktivitetsplan og stævnefanen flyttes herunder.

Der afholdes miniridelejr d. 18+ 19. september 2010. Pia laver opslag og

tilmeldingsblanketter. I år afsluttes med fælles aftensmad for de deltagne familier

og søskende.

Der er deadline for indberetning af stævne datoer i 2011, Tina indberetter følgende

ønsker: D-stævne 28+29. maj 2011 eller 4+5. juni 2011.

C og D-stævne 27+28. august 2011 eller 3+4. september 2011.

Pia laver liste til weekendvagter i perioden september 2010 til december 2010.

Lone/Tina laver aftensfodringsplan og helligdagsvagtplan.

Der skal rekrutteres deltagere til klubudviklingsmødet d. 21. september 2010

Møllebakkeskolen.

More magazines by this user
Similar magazines