200,- KUN 400,- 250,- - Midtvendsyssel Avis

midtvendsysselavis.dk

200,- KUN 400,- 250,- - Midtvendsyssel Avis

2 Tirsdag den 4. juni 2013

GUdSTJeneSTeR

SØndaG den 9. JUni

Hjallerup 10.00

Inge Thomsen

Hellevad 9.30 O. S. Thomsen

Ørum 11.00 O. S. Thomsen

Skæve 9.00

Helge Morre Pedersen

Voer 10.15

Katrhine B. Christensen

Agersted 9.00

Katrhine B. Christensen

Dronninglund 10.00

Rune Thomassen

Dorf – Ingen

Asaa 10.30 Jeanette Geller

Strandgudstjeneste

Melholt – Ingen

Toiletvogne udlejes

med bruser og varmtvandsforsyning.

Svend Nielsen, Voerså

Tlf. 98 46 01 41 / 21 14 25 21

Vi afhenter gerne møbler,

dødsboer m.m.

Røde Kors Butik

Søndergade 2 • Hjallerup • Tlf. 98 28 11 66

Hjallerup Antenneforening

Tilmelding, beTAling, pAkke og pAkkeskifT

Ring til: Kasserer Orla Olesen, tlf. 27 20 19 42.

Kontortid kl. 18-20 man.-torsdag, læg evt. besked.

problemer eller fejl – konTAkT:

Formand Gert Poulsen, tlf. 98 28 28 79

www.hjallerupantenneforening.dk

Hjallerup

Fjernvarme

Gravensgade 18 . Hjallerup . Telefon 98 28 13 92

Midtvends Mid ndsyssel ss l Avis

Jernbanegade 3 . 9320 Hjallerup

Telefon 98 28 11 99*

E-mail: mvavis@mvavis.dk

Åben: Mandag kl. 7.30-14.00 . Tirsdag kl. 7.30-12.00

Onsdag kl. 7.30-15.00 . Torsdag kl. 7.30-15.00

Fredag kl. 7.30-15.00

Skribent Ella Simonsen, tlf. 98 28 14 61 / 25 37 55 90

Udgiver: Hjallerup Bogtryk & Offset.

Oplag: 8.710 eksemplarer.

Postnummerdækning:

9320 Hjallerup, 9330 Dronninglund, 9340 Asaa.

Dele af 9352 Dybvad, 9310 Vodskov.

Ansvarshavende: Bogtrykker Lisbet Gaaei.

Sats og repro: Hjallerup Bogtryk & Offset.

Tryk: Skive Folkeblad, 7800 Skive.

indleveRinGSTideR foR annonceR:

Korrekturannoncer, annoncer til andre aviser,

større annoncer samt farveannoncer .. torsdag kl. 12.00

Rubrikannoncer + “lopper” .......................fredag kl. 10.00

Erhvervsmæssig affotografering af bladets tekst, fotos og

annoncer uden forudgående aftaler er ikke tilladt. -

Avisen påtager sig intet ansvar for evt. trykfejl!

Hvis avisen udebliver – ring til:

Nordjysk Distribution, tlf. 98 92 89 00

FJERNVARME

www.hjallerupfjernvarme.dk . mail@hjallerupfjernvarme.dk

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8.00-14.00.

Fredag efter aftale. – Vagt-telefon 98 28 13 92.

Formand: Kaj Tranholm Olesen, tlf. 40 28 39 65.

din lokale

Loppeannoncer

i 4 ugeaviser kun

50 kr.

Salon

FEMINA

98 28 13 82

Østergade 1 . 9320 Hjallerup

Lukket ONSDAG!

Skrotningspræmie

Biler modtages eller

afhentes (Miljøbeh.)

DS/EN ISO 14001

Sæby

Produkthandel

Jupitervej 14 - Sæby

Tlf. 98 46 41 92

preben@saeby-produkthandel.dk

PS BEGRAVELSESFORRETNING

Bedemand Per Strøm

Beckersvej 6

9330 Dronninglund

Telefon 22 42 18 66

Fagligt uddannede

Frank Hejslet

Eksamineret

bedemand

Kontakt os hele døgnet på

tlf. 96 14 99 14

John Hejslet

Eksamineret

bedemand

Hjallerup Bedemandsforretning

Nørre Allé 2 · 9320 Hjallerup

en personlig afsked

et sidste farvel - en del af livet

Vi fremsender gerne dokumentet

‘min sidste vilje'

Træffes altid på tlf.:

98 28 17 00

www.bedemand-korsgaard.dk

KOMPLET

STEMPEL

ALPO 20: 323,- + moms

ALPO 40: 350,- + moms

ALPO 50: 397,- + moms

PLADER

ALPO 20

40 - 50:

210,- + moms

Midtvendsyssel Avis

Hjallerup . 98 28 11 99

per.stroem@live.dk www.ps-begravelsesforretning.dk

Jesper Korsgaard Gitte Korsgaard Kent Sigsgaard

Ingen prisstigning her!

Mid Midtvends ndsyssel ss l Avis

Sabine Sydendal Hansen fra

nordex food fik årets lærlingepris

di - dansk industri - vendsyssel

uddelte traditionen tro på

erhvervstræffet den 29. maj

på eUc nord i Hjørring den

årlige lærlingepris. den blev

i år tildelt Sabine Sydendal

Hansen fra nordex food i

dronninglund. firmaet har

allerede tilbudt hende job.

dRonninGlUnd: Hos Nordex

Food i Dronninglund glæder

man sig sammen med Sabine

over lærlingeprisen. Firmaet

har tidligere indstillet elever til

prisen. Denne gang lykkedes

det. I 2010 blev firmaet selv

tildelt prisen som Årets læreplads.

Sabine Sydendal Hansen sammen med HR-chef Ole Steen Jensen

fra Nordex Food

”Sabine er på alle måder en

værdig modtager af lærlingeprisen.

Hun har leveret en

imponerende indsats. Hendes

ambitionsniveau er højt, og det

er netop sådanne unge mennesker,

vi har brug for, hvis vi

skal klare os i den globale konkurrence,”

lød det fra formand

i DI Vendsyssel Richard Fynbo

ved overrækkelsen.

Hendes karakterer har i hele

uddannelsesforløbet ligget i

top. Igennem sin elevtid er

hun blevet stillet over for store

udfordringer. Et tre måneders

ophold i Nordex Foods afdeling

i Østrig klarede hun flot,

selv om det gav hende lidt

sprogvanskeligheder, men også

dette overvandt hun og kan

i dag tale flydende tysk. Endvidere

har Sabine allerede taget

første del af HD-studiet på

Aalborg Universitet. To aftener

om ugen er brugt på studiet i

”Salg og afsætning”.

”Sabine er en dygtig medarbejder.

Hun bliver færdig med

sin handelsuddannelse her

først i juni, og vi har allerede

tilbudt hende et job i firmaet.

Nu søger vi en ny elev, som

vi kan tilbyde lignende udfordringer.

Firmaet sælger varer

over hele verden, så vi har

brug for dygtige medarbejdere

Forsikringsselskabet Vendsyssel er vendelboernes

lokale forsikringsselskab med hjemsted i Hjørring.

Selskabet har eksisteret siden 1861. Vi er af den

overbevisning, at vi er et godt alternativ til de store

forsikringsselskaber.

Vi prioriterer personlig betjening og høj service,

som en selvfølge overfor vores forsikringstagere.

Ring til Orla Olesen for at høre mere.

Telefon 40 98 58 22

med gode sprogkundskaber til

at varetage vores interesser. Vi

har oprettet filialer flere steder

i Europa som for eksempel i

Tyskland, Østrig og Rumænien.

En af vores tidligere elever

er lige blevet chef for en filial i

Tyskland, så hvilke udfordringer

Sabine vil få, er det lidt for

tidligt at beslutte,” oplyser HRchef

i Nordex Food A/S Ole

Steen Jensen.

For Sabine har prisen været

et kæmpe skulderklap, som

hun er rigtig glad for. Foruden

diplom fik hun også et flot designet

armbåndsur. Fra Nordex

Food internt fik hun overrakt

en Georg Jensen salatskål med

bestik.

”Nordex Food har været

en god arbejdsplads, som har

givet mig mange muligheder

igennem uddannelsesforløbet.

De har støttet mig i mit HDstudium

og givet mig mange

udfordringer, som jeg har lært

meget af. Jeg glæder mig til

nye udfordringer i firmaet, nu

hvor jeg er færdig med min uddannelse,”

udtaler vinderen af

årets lærlingepris Sabine Sydendal

Hansen.

Br. Seidelins Gade 6 :: 9800 Hjørring :: Tlf. 98 92 40 44 :: Fax 98 90 18 61

Mail: info@vendsyssel.nu :: www.vendsyssel.nu

ES ■

More magazines by this user
Similar magazines