læs nyhedsbrevet HER - Wise Mind

wisemind.dk

læs nyhedsbrevet HER - Wise Mind

INDHOLDET i dette nyhedsbrev.

Man kan være for og imod noget man ikke ved

eksisterer.

Når vi skal arbejde med udvikling.

Profilanalyser igen igen.

Vagtplaner og ferieplaner – en tabersag.

Man kan være for og imod noget man ikke ved

eksisterer!

Det er altid spændende at høre om nye undersøgelser

om snart det ene og snart det andet. Vi kan stille et

spørgsmål omkring den nye skattereform, -­‐ nogen er for

og andre imod – og meget få har andre indtryk end hvad

f.eks. Ekstrabladet har skrevet. Hvad skal vi med disse

analyser? Er de vigtige for os?

En forsker har udfordret disse analyser. Man spørger

mennesker om en lang række emner, for eller imod.

Blandt disse spørgsmål stiller man så spørgsmål om

f.eks. reformer der aldrig har eksisteret. I en analyse var

hele 32 % for en reform, som aldrig har eksisteret og

godt 30 % var direkte imod. Kun ca. 30 % havde aldrig

hørt om denne reform. Hvad er det for et samfund vi

har fået bygget op, hvor vi forholder os negativt eller

positivt til emner, vi ikke aner noget om?

Hvordan kan nogen i 2008 kåre en leder som Danmarks

bedste, og i 2012 kræve den samme leder afsat som

uduelig? Hvordan kan IT-­‐factory bliver kåret som årets

bedste virksomhed, og i samme uge lukke p.g.a. svindel?

Hvor overfladisk kan det blive.

Hvorfor har vi denne flokmentalitet, og altid skal synes

det samme som flertallet, som øjensynligt ikke gider

sætte sig ind i substansen. Hvad gør en leder? Følger

han også denne laveste fællesnævner for folkemassen,

eller har han modet til at synes noget selv?

1

Når vi skal arbejde med udvikling.

Når vi er ude i organisationer, oplever vi ofte, at lederne

har et mindset som indebære modstand mod forandring

hos medarbejderne. Derfor er det en spændende

konklusion, på et netop afsluttet projekt som

analyserede oplevelsen af 7 forandringsprojekter, at det

var lederne der syntes at det havde været hårdt, om end

det havde været anstrengelserne værd.

Men hvorfor opleves forandringsprojekter ofte meget

meget hårdere for lederne end for de medarbejdere der

skal forandre sig. Hører vi ikke netop, at det er

medarbejderne der har modstand mod forandring? Er

det reelle ikke, at det faktisk er lederne, der er sværest

at forandre? For når det opleves omvendt er det jo fordi

lederen vil have medarbejderne til at forstå, eller ville

det samme som lederen. Lederen skal ikke forandre sig,

men medarbejderne skal adoptere lederens syn på

virkeligheden, og netop derfor synes lederen at det er

åh så hårdt. Hvad nu hvis lederen også kunne forandre

sig undervej i processen?

Hvad hvis nu at vi starter processen samtidig? Normalt

går lederen, bestyrelsen eller ledergruppen i gang

meget før medarbejderne. Når de har sat kursen og

bestemt hvor vi skal hen, så skal alle andre bare springe

på toget – og gerne hurtigere end lederne selv var om at

sætte kursen. Enhver form for bekymring kan herefter

betragtes som modstand mod forandring? Er det sådan

det er?

Hvad vil der ske hvis vi i en åben og ærlig dialog sætter

os ned og udarbejder den nye ønskede tilstand i dialog

med de involverede, og at vi alle har ret og pligt til at

ændre opfattelse undervejs i processen? Tror du så

stadig at det er medarbejderne der er de sværeste at få


med på nye tanker? Det tror (ved) vi det ikke er? Vi har

nemlig stor erfaring i netop denne proces.

Personprofilanalyser – igen.

Den nyeste forskning har påvist, at trænede konsulenter

rent faktisk kan skabe en personprofilanalyse af

mennesker, de ikke kender ved at analyse folks adfærd

på nettet. En række forsøgspersoner fik taget en NEO-­‐

PI-­‐R analyse (Psykologisk profil) og efterfølgende blev en

række konsulenter udleveret navnene på deltagerne.

Herefter skulle de grave alt frem på nettet, og komme

med et bud på hvilken profil de var. Der var en

signifikant stor træfsikkerhed på denne fremgangsmåde,

og det indikere, at vi anvender vores personlighed i

vores anvendelse af vores internet.

Personprofilanalyser er afhængige af den kontekst man

befinder sig i, og derfor er de mere defuse til et forsøg

som ovennævnte. Derimod er en NEO-­‐PI-­‐R analyse en

blivende størrelse fra engang midt i tyverne. Herefter er

din psykologiske profil en kendsgerning som du må leve

med resten af livet.

På baggrund af en NEO-­‐PI-­‐R analyse kan du skabe dig

din personlige udviklingsplatform som leder. Hvordan

ser din profil ud? Er du selv til at forandre?

Vagtplaner og ferieplaner – en taber sag.

Igennem mange undervisningsforløb kommer vi tit ind

på emner som ferieplaner og vagtplaner. Jeg oplever at

mange ledere kæmper med at fordele sol og vind lige

med disse planer. Virksomhedens drift og

medarbejdernes trivsel skal gå op i en højere enhed. Lad

mig spørge dig ligeud, kender du en leder der er blevet

populær på at lave sådanne planer? Nej – vel. Hvorfor så

gøre det?

Jeg har en stor tro på det bedste i mine medarbejdere, -­‐

havde jeg ikke det, havde jeg jo ansat de forkerte.

Derfor er jeg stor tilhænger af at mine medarbejdere

faktisk er meget bedre til at lave ferieplaner og

vagtplaner. Som leder opstiller du rammerne.

2

Hvor mange skal være på job samtidig og hvilke

funktioner skal være betjent hvornår. Lad for gud skyld

være med at blande dig yderligere – det kan kun

forringe produktet. Lad medarbejderne skifte og afløse

hinanden, og overlad du trygt denne funktion til dine

dygtige medarbejdere.

Denne læring gælder faktisk også i mange andre forhold

på din arbejdsplads. Lad beslutninger blive truffet der

hvor kompetencen er til stede, og lær at du ikke

behøver vide alt og have kontrol over alt. Når det sker er

du på vej til det gode lederskab.

Morgensdagens ledere er et nyt internt leder-­‐

udviklingsforløb vi i Wise Mind har udarbejdet. Vi ville

da gerne komme forbi her i sommerferien, eller efter,

og fortælle dig om vores spændende nye koncept, som

kan være med til at holde på dine talenter i

organisationen.

God sommerferie

Konsulenterne i Wise Mind vil gerne ønske alle vores

trofaste læsere af vores nyhedsbreve en rigtig god

sommer. Husk – det kræver sin mand at holde ferie –

det kan faktisk godt være ret anstrengende. Det bliver

dejligt at komme på job og ind i rumlen igen – tro mig.

Rigtig god sommer.

Find din lokale konsulent på www.wisemind.dk

Med venlig hilsen

Redaktionen

Wise Mind

+45 702 12 702

www.wisemind.dk

info@wisemind.dk

More magazines by this user
Similar magazines