Nr. 16. December 2010 - Januar - februar 2011 - Kildebrønde Sogn

hundigekirke.dk

Nr. 16. December 2010 - Januar - februar 2011 - Kildebrønde Sogn

December - Januar - Februar 2010 - 2011

40 år med Kildebrønde Sogns Pigekor

Julegudstjenester

Se side 4


Musik og særlige arrangementer

JULEFORBEREDELSE MED MENING:

De 9 Læsninger

Hundige Kirke, 5. december kl. 19.30

Musikalsk medvirken: Hundigekoret

Juleaften i Hundige Kirke

24. december fejrer vi juleaften i Hundige Kirke for alle, der har lyst til at være sammen med andre.

Det er ingen betingelse for at deltage at man er ældre, alene eller bor i sognet.

Arrangementet begynder kl 17.30. Der bliver serveret traditionel

julemiddag, og bagefter danser vi om juletræet og

udveksler af gaver. Vi er færdige ca. kl. 21.30. Der er

mulighed for at benytte kirkebilen til og fra arrangementet.

Det koster 125 kr. at deltage, og så skal man have en gave

med til værdi af ca. 50 kr.

Børn mellem 4 og 14 år betaler halv pris.

Max. deltagerantallet er 48.

Tilmelding til sognediakon Hanne Hummelshøj.

Frivillige ”værter” søges – også til juleaften.

Aftenen bliver hyggeligere jo flere vi er om at skabe og arbejde

med på såvel det praktiske som det sociale fælleskab.

Udgivet af Kildebrønde Menighedsråd

Blad nr. 16

Redaktion og Lay-out:

Ansvarshavende: Kurt M. Gjørup

kmg@kildebr.dk 43 56 53 18

Nynne L. Reddersen, Jarl Andersen,

Olaf Christensen og Gert Keilow.

Oplag: 9000

Næste nummer:

25. februar 2011

Deadline:

25. januar 2011

2

Julekoncert

Hundige Kirke, 12. december kl. 19.30

Kildebrønde Sogns Pigekor fejrer 40 års jubilæum i år.

Derfor medvirker et stort jubilæumskor ved vores julekoncert,

hvor pigekoret er suppleret til over dobbelt

størrelse med tidligere korsangere.

Det store "pige-dame-kor" - som efter tilmeldingerne at

dømme bliver på 40 - 50 sangere, opfører en blanding af

ny og gammel julemusik, og der bliver også lejlighed til at

høre det nuværende kor på egen hånd.

Efter koncerten byder menighedsrådet

på en forfriskning.

Kildebrønde Sogns Pigekor, som det ser ud i dag.

Vi skal ikke lave maden, til gengæld er der brug for

”værter” til at sørge for, at stemningen bliver rar og hyggelig.

Derfor efterlyser vi også udadvendte og positive

folk, som er gode til at række ud efter andre, gode til at

konversere, er med på en fællessang og kan gi´ et nap

med hér og dér, når man kan se, at det behøves.

- eller vil du køre kirkebil?

Endelig har vi brug for chauffører, til at hente og bringe

deltagerne. Det er en aften med få taxaer på vejene.

Derfor er det en stor hjælp, hvis der er chauffører, som

kan hente deltagerne inden gudstjenesten kl. 16.30, - evt.

kl. 17.30 - og vil køre dem hjem igen kl. 21.30.

Nærmere oplysninger hos Hanne Hummelshøj

Forside foto :

Henrik Colding-Jørgensen

Produktion: Fila Offset,

Hovedgaden 9.

2690 Karlslunde.


Af sognepræst Knud Erik Braüner

Juletiden var oprindeligt perioden fra midt i november til midt i januar. Sådan var det også,

mens man endnu her i Skandinavien dyrkede de nordiske guder Odin og Thor. Ordet jul er i

virkeligheden på vore breddegrader kendt helt tilbage til år 200 i betydningen fest og siden 600tallet

i betydningen juletiden.

Jul og midvinternat

Dengang udbragte man en skål og drak

jul for de gamle nordiske guder til år og

fred. Man hyggede sig og der blev drukket

godt. Der blev slagtet kvæg til guderne.

Man ville sikre sig en god høst

næste år ved at drikke og ofre.

De oprindelige hedenske nordboere

fejrede ikke julen som en solhvervsfest,

men derimod på midvinternatten midt i

januar, hvor man kunne mærke at dagene

var blevet længere.

Kristmesse

Nordens apostel Ansgar bragte evangeliet

til Skandinavien i 826, og efterhånden

som kristendommen vandt frem i

900-tallet, blev julen en fest for Jesu

fødsel. Den kristne fest blev nu kaldt

Kristmesse – som vi kender fra det engelske

Christmas – og den hedenske

fest blev kaldt jul. Men på et tidspunkt

fandt en norsk konge på, at den kristne

fest også skulle kaldes jul, og sådan blev

det.

De hedenske træk blev nu skiftet ud

med kristne. Man skulle ikke længere

signe øllet eller drikke i Odins navn.

I stedet fejrede man Kristus og Jomfru

Maria. Offerhøjene blev afskaffet og erstattet

af kirker, hvor den kristne præst

kunne lede julegudstjenesten. Men mange

traditioner levede videre. Man spiste

godt, svinekød og sødgrød, drak den

bedste bryg, bagte julebrød og legede.

Julegaver og julemad

I perioden frem til 1800-tallet havde

man i byerne enkelte steder hellig3kongeroptog

og man tændte lys i hjemmene

– Jesus var jo verdens lys.

I mere velstående hjem fik man desuden

julegaver, og man fik gås i stedet for

flæskesteg.

På vej mod jul

Gesù Bambino, ca. 1500 af Pier Francesco Fiorentino, Fransesco Basilikaen i Assisi

Nationalromantikken og de folkelige

vækkelser holdt deres indtog i 1800tallet.

De gamle julestuer foregik i

juledagene, men juleaften var næsten

tømt for traditioner.

Inspirationen fra Tyskland bevirkede,

at man indførte juletræet. Skikken

med at pynte til fest gik endnu længere

tilbage. I visse tyske håndværkerlaug

gjorde man det allerede i 1400tallet.

Hjemmets og børnenes fest

Senere blev skikken omformet af de

tyske protestanter. Man ønskede at

gøre juleaften til hjemmets og børnenes

fest.

I toppen af træet satte man en juleengel

som symbol for Jesusbarnet. Senere

blev den erstattet af en stjerne,

Betlehems-stjernen. Denne skik indførtes

i Danmark fra 1808.

Efter krigen i 1864 blev julen meget

national og man pyntede træet med

dannebrogsflag og julehjerter i hvidt

og rødt.

Omkring træet og gaverne skabte

danske kunstnere en hel julemytologi

med julenissen.

Fra 1898 kom julemanden til. Han var

oprindelig den katolske helgen og

gaveuddeler Nicolaus, men nu blev

han nissernes chef og fik bopæl på

Grønland.

Julen sælger godt

I 1870erne startede salget af julekort

og den kommercielle jul er fortsat lige

siden med julekalendere, julehæfter,

juleudstillinger, julegaver og julemad i

den helt store stil.

Nostalgien kommer ofte frem på jule-

kort, hvor man forsøger at bevare

den idylliske, men nu forsvundne danske

bondejul.

3

Af mere seriøse skikke inden for de

sidste hundrede år kan nævnes julemærker,

adventskransen, julestjernen

og Lucia-optogene.

Julen er i dag i sin ydre form præget af

overdreven nydelse af materielle goder,

selv om den først og fremmest er

hjemmets og familiens fest som hos

de gamle nordboere.

Jesus er julens midtpunkt

Midt i denne ydre julefejring, hvor

hyggen er midtpunktet og hvor kristendommen

ofte bliver et tyndt lag

fernis, er det værd at understrege, at

den kristne jul foruden hjemmets fest

også fejres som menighedens fest.

Jesus er julens egentlige midtpunkt og

julegaverne en tilgift.

En glæde for hele folket

I juleevangeliet forkynder Guds engel

om en stor glæde. Det er glæden

over, at Jesus er kommet for at frelse

os. Vi trænger alle til at få vore synder

forladt. Vi har alle brug for at

frelses tilbage til Gud for at blive hans

børn. Og det var netop for at det

kunne ske, at Jesus kom.

Hjerte, løft din glædes vinger!

Over muld

underfuld

englesangen klinger;

hør og mærk de toner søde,

Himlen lydt

melder nyt:

Kristus lod sig føde!

DDS 114, vers 1 ; Poul Gerhardt 1653

Rigtig glædelig Jul!


Jul i vore Kirker - for store og små!

Julegudstjenester for Børnehaver, Vuggestuer og Dagplejen.

Tir. 7. december 10.30 Hundige Kirke: Julegudstjeneste for sognes børnehaver.

Ons. 8. december 10.30 Hundige Kirke: Julegudstjeneste for sognes børnehaver.

Tor. 9. december 9.30 Hundige Kirke: Julegudstjeneste for sognes vuggestuer, dagplejen

og for forældre/bedsteforældre med deres børn (- tilmelding gennem vuggestuen).

Julegudstjenester 23.-24. december 2010

Lillejuleaftensdag, Torsdag 23. december:

14.00: Hundige Kirke: FAMILIEGUDSTJENESTE

(Bo B. Gravesen og Tine Gundelach Rannes)

Juleaftensdag, Fredag 24. december:

11.00: Hundige Kirke: FAMILIEGUDSTJENESTE (Bo B. Gravesen)

13.00: Kildebrønde Kirke: GUDSTJENESTE (Nynne L. Reddersen)

14.30: Kildebrønde Kirke: GUDSTJENESTE (Anne Bredsdorff)

15.00: Hundige Kirke: GUDSTJENESTE (Nynne L. Reddersen)

16.00: Kildebrønde Kirke: GUDSTJENESTE (Anne Bredsdorff)

16.30: Hundige Kirke: GUDSTJENESTE (Knud Erik Braüner)

Vi har fået brev……………..

ganske vist ikke fra Julemanden - men fra en dansk familie i USA, som skriver

til os, at de savner julen hjemme i Kildebrønde sogn. Læs med:

Når man er institutionsbarn i Kildebrønde

sogn, er et af de barndomsminder

man får med sig, turen til

Hundige kirke i december, hvor der

hygges og serveres risengrød. Det er

et minde, som mine børn der nu er

10 og 13 har kært. Vi kom til at tale

om der forleden, da vi talte om julegudstjeneste.

Også den, er nemlig

noget særligt i Hundige Kirke.

Vi er en familie på 4, der nu er fraflyttet

sognet og har bosat os ved

Seattle i en årrække. Vores søn Jacob

går nu i 7. klasse, og skulle derfor

have gået til konfirmationsforberedelse,

hvis vi stadig havde været i Greve.

Nu er det desværre sådan, at der

endnu ikke findes fjernundervisning til

konfirmander, så vi må selv gøre arbejdet

i familien, med hjælp fra en

sød præst, der støtter pr. e-mail og

telefon. Og det er i virkeligheden en

god ting. For nu er hele familien involveret

og tager stilling. Vi har i familien

fået den ide, at vi vil prøve at

arrangere en dansk familiegudstjeneste

her i vores område juleaftensdag.

Det vil kunne lære både den kommende

konfirmand, men også resten

af familien, hvad en gudstjeneste

består af og hvorfor. Vi håber

at kunne låne den nærved liggende

lutheranske kirke, og at en i de

mange danske familier, der bor her

i området, kan spille til de elskede

danske julesalmer.

Og hvor finder man et bedre forbillede

for en dejlig familiegudstjeneste,

end alle de mange gange vi

har siddet juleaftensdag til familiegudstjeneste

i Hundige kirke. Vores

børn og vi voksne husker tilbage på

dem med glæde, og især har vi beundret,

hvor spændende og i absolut

børnehøjde, præsten i skønt

samspil med kateket Tine altid formidler

julens budskab på en sjov og

fangende måde. Vi husker på julekalender

hængt ned fra loftet, på

historier om alle slags engle – også

bageengle – og her kom sørme en

fin kurv med mel, bagerulle og andet

bagegrej til syne. Og altid var

kirken pakket til bristepunktet, så

4

INDSAMLING I KIRKERNE

Ved alle julens gudstjenester samles der

ind til Kildebrønde Sogns Menighedspleje.

Hvert år til jul får vores Menighedspleje

en del ansøgninger om økonomisk hjælp

fra familier med børn, som har svært ved

at få økonomien til at slå til i december

måned. Dem vil vi gerne hjælpe, og derfor

samler vi penge ind.

Du kan også hjælpe ved at indbetale et

bidrag på Menighedsplejens konto nr.:

2217 – 1220 251 000, Nordea Hundige.

Mange tak for dit bidrag.

vi kunne

også altid

være sikre

på at møde

legekammeraterne og deres familier.Det

har vi savnet hver jul siden

vi flyttede. For det var blevet en

fast del af vores juletradition. Så

nu vil vi altså prøve at gøre Hundige

kirke kunsten efter. Godt nok i

form af en lægmandsgudstjeneste.

Men med et håb om, at nogle af de

andre danske børn her i området,

kan få en dejlig oplevelse og en

hyggelig start på deres juleaften.

Og samtidig blive husket på, at

julen har et budskab ud over gaver

og ferie.

Vi ønsker jer alle i Kildebrønde

Sogn en glædelig jul, og håber I vil

nyde dette års familiegudstjeneste.

Tine, Christian, Jacob og Jullie

Egebjerg

Sammaish, Seattle, USA


KILDEBRØNDE

SOGNS

LEGESTUE

Alle børn fra 0 mdr. og deres forældre

eller bedsteforældre, er velkomne til at

komme i Kildebrønde Sogns Legestue i

Hundige Kirke.

I legestuen kan børnene lege og de voksne

udveksle erfaringer og inspirere hinanden.

Der er legestue i Hundige Kirke

hver tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

fra klokken 10 - 12. Det er en god ide at

huske indesko og madpakke. Opgaverne

med at lave kaffe/te/saft, vaske op og oprydningen

deles mellem de, der kommer i

legestuen.

Kontakt Tine Gundelach Rannes, hvis du vil

høre mere om legestuen. Tlf: 43 56 53 13

eller tgr@kildebr.dk

Hundige Kirkes Juniorklub

Hver onsdag kl. 18.30 - 20.00

Er du mellem 10 og 13 år?

- så er juniorklubben noget for dig!

Hver gang er der forskellige aktiviteter,

men der er også tid til at have det sjovt

sammen, høre historier fra Bibelen og

hygge sig.

Program og nærmere oplysninger fås hos

Allan Henriksen, tlf. 22 11 90 49 og på

hjemmesiden:

www.hundigekirke.dk/juniorklub

FDF Hundige

En god blanding af sjov, fællesskab,

Færdigheder og forkyndelse.

Kontakt Kredsleder Thomas Dalgård.

24 48 98 37 dalsgaard@fdfhundige.dk

Mere for de mindre...

Familiegudstjeneste i Hundige Kirke

Hellig3kongersøndag 2. januar 2011 kl. 16.00

Først 13 dage efter jul ankom de sidste gæster til stalden i Betlehem.

Det var de Hellige 3 Konger, som havde været meget længe undervejs.

Vi mødes på Parkeringspladsen foran Hundige Kirke og venter på, at de Hellige 3

Konger endelig ankommer til fods og i fakkellys.

Vi tar´ dem med ind i kirken - til krybben i Betlehem, hvor de skal se barnet.

Så hører vi om kongernes oplevelser, ser de gaver de har med og synger vi et par

af de kendteste julesalmer for sidste gang i år.

Inden vi følger vores egne ledestjerner hjem til os selv igen,

skal vi smage et stykke ægte fransk Hellig3kongerkage.

Og så er julen forbi for denne gang.

Familiegudstjeneste

Fastelavn

Hundige Kirke

6. marts kl. 11.00

Bagefter er der tøndeslagning

Du må gerne være klædt ud!

5

Anne Bredsdorff og Nynne Lange Reddersen

TIL KALENDEREN

…..i Johanneskirken

Lørdag den 2. april 2011

kl. 11.00 og 13.30

De 10 sogne i Greve-Solrød provsti er

gået sammen om at få Sigurd Barret og

hans trio til at komme til Johanneskirken

i Greve for at fortælle bibelhistorier

i børnehøjde.

Billetterne sælges fra

kirkernes kordegnekontorer fra

1. til 15. marts.

Billetprisen er 25 kr.

Læs mere om arrangementet på kirkens

hjemmeside:

www.kildebrøndesogn.dk

GOD

JUL !


Historien om et kor - del 2 Af Henrik Colding-Jørgensen

I anledning af Kildebrønde Sogns Pigekors 40 årsjubilæum fortæller korets mangeårige dirigent

korets historie. Første del af artiklen blev bragt i det forrige nummer af Kirkebladet.

Studierejser og korsamarbejder

Fra 1994 udviklede koret sine studieaktiviteter.

Siden 1977 havde koret

deltaget i korstævner af 3-5 dages varighed

mange steder i Danmark, så

korsangerne kunne opleve at synge

sammen i store korgrupper og arbejde

seriøst på højt niveau. Vi deltog også i

en række mindre samarbejdsprojekter

med andre ligesindede danske kor – og

et enkelt skånsk. Men vi havde brug

for at videreudvikle koret, og ville så

forsøge at finde inspiration i de store

korbevægelser i Norge og Sverige, og

måske endda videre ud i verden.

Første gang vi drog udenlands, var i

1994, hvor vi i Gjøvik i Norge deltog i

Norbusang for nordiske børne- og

ungdomskor. Det var en stor succes,

hvor koret både var med i en stor

uropførelse af en kantate af den norske

komponist Henrik Ødegaard, for

soli, kor og instrumenter, og desuden

opførte vi nogle korstykker, i samarbejde

med Vallensbæk Kirkes Ungdomskor.

Det var en oplevelse, som smagte så

meget efter mere (bortset fra maden!)

at nogle korsangere allerede året efter

tog til Norbusang - denne gang i Sverige.

Her var korlederen desværre forhindret;

og det skulle vare nogle år, før

interessen for udlandet igen dukkede

op hos sangerne. Men korets deltagelse

i Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne

i Næstved og Slagelse i året

2000 blev en stor succes. Vi deltog

bl.a. i den mest øvede gruppe, der

opførte vanskelige og spændende værker,

og som til afslutning optrådte i live

TV. Det gav lyst til mere, og allerede

året efter deltog otte af sangerne i

Nordklang 11, en nordisk festival, som

dengang egentlig var for voksenkor.

Den fandt i 2001 sted i Trondheim, og

de 16-17-årige sangere deltog i en voksengruppe

for blandet kor, hvor de så i

øvrigt kunne opleve korlederen som

aktiv korsanger. Da lederen af workshoppen

hørte de 8 piger synge, kaprede

han dem med det samme til en

lille solistisk opgave på afslutningskoncerten.

En af lederne fra en anden

workshop havde i øvrigt samme idé,

men kom for sent. Det var et inspirerende

indslag at høre de unge, klare

stemmer, og for sangerne en stor inspiration

og anerkendelse at tage med

hjem.

Det blev startskuddet til en række

studierejser, i 2002 til Norbusang i

Esbjerg, i 2003 til Barcelona - hvor

samtlige korsangere deltog - og efter et

roligt 2004 var vi i Herning

(Folkekirkens Ungdomskor) i 2005,

med bl.a. en uropførelse og flere andre

nutidige værker.

I 2006 var vi først i Odense til Norbusang,

med deltagelse i afrikansk musik,

derefter gik turen til Tyskland, til deltagelse

i Europa Cantats store festival i

Mainz, hvor sangerne havde del i festivalens

hovedbegivenhed, uropførelsen

af den litauiske komponist Vytautas

Miskinis’ Messe for ligestemmigt kor

og orgel i byens enorme domkirke.

I 2007 blev det til en Europa Cantat

Singing Week i Nyíregyháza i Ungarn, i

en gruppe med et russisk, et hviderussisk

og et japansk, et ungarsk og et

bulgarsk kor. Gruppen arbejdede under

en estisk dirigents ledelse med

estisk, ungarsk og svensk kormusik, og

vi gav selv en kort koncert i en gammel

ortodoks valfartskirke på egnen.

Året efter var det Folkekirkens Ungdomskor,

som trak, hvor vi igen deltog

i landsstævne i Herning; men i

6

2009 gik rejsen igen udenlands, denne

gang til Utrecht i Holland, til deltagelse

i Europa Cantats store festival.

Vi arbejdede med ”balkan-rytmer”,

ledet af en bulgarsk dirigent, i en gruppe

med kor fra Serbien, Schweiz, Israel,

Belgien, Tyskland og Danmark.

I 2010 deltog koret i Nordklang 14,

som fandt sted i Århus i juni-juli, i en

gruppe for ligestemmige kor, ledet af

Lone Gislinge.

Samarbejdsprojekter

I mange tilfælde har samarbejdet med

et andet kor bestået i et fælles musikarrangement

på hjemmebane og tilsvarende

på udebane, eventuelt med en

forudgående fælles prøvedag, hvor det

har kunne lade sig gøre.

Sådanne projekter har der i årenes løb

været en række af, med kor fra Brøndby

Strand, Buddinge, Dronninglund,

Greve, Halskov, Horsens, Kokkedal,

Mogenstrup, Mosede, Ringe, Ringsted,

Rønne, Skælskør, Slagelse, Solrød, Svostrup,

Vejen og Vigerslev, - for nu at

nævne dem i alfabetisk rækkefølge. -

Korene har optrådt med egne korstykker

og med mindst een fælles opgave,

hvor korene har sunget sammen.

I forbindelse med udlandsrejserne i

2003 og 2009, og ved det nordiske

stævne i Århus i 2010, har konceptet

være udvidet til at omfatte både deltagelse

i en fælles workshop på stævnet

og en eller flere fælles koncerter, hvor

de to kor har fungeret som eet kor. I

2003 gjaldt samarbejdet Svostrup og

Voel Kirkers Kor og korleder Sisse

Schilling, i 2009 var det Nørrelandskirkens

Kor fra Holstebro og korleder

Gitte Preussler, og senest i 2010 samarbejdede

vi med Det Kongelige Danske

Musikkonservatoriums Børnekor

og dets dirigent Bente Colding-

Jørgensen. Det har vist sig at være en

særdeles inspirerende og udviklende

model, både musikalsk, pædagogisk og

socialt.

Nutiden

Normalt er der en vis udskiftning i et

ungdomskor, hvor nogle stykker siger

op hvert år. Sådan har det også været

for os i mange år. Men de seneste to

år er Kildebrønde Sogns Pigekor stille

og roligt vokset og har i slutningen af

2009 stabiliseret sig på 17 medlemmer.


Det er en ideel størrelse for et kammerkor,

så der har været lukket for

optagelse hele første halvår af 2010.

Selv om et par sangere skal have orlov

et år for at tage på efterskole, har koret

nu igen mulighed for at synge nogle

af de mere krævende musikstykker.

Men profilen i størstedelen af korets

repertoire - korte stykker, der egner

sig til udførelse i en gudstjeneste, - er

der dog ikke planer om at ændre på.

Vi synger i de samme kirker virkelig

mange gange i årets løb, og selv om vi

ikke har noget imod at synge et musikstykke

op til 5-10 gange på et år, skal

der være variation i repertoiret fra år

til år, både af hensyn til menigheden og

til de større eller mindre udskiftninger i

sangerskaren.

40 års jubilæum

I årenes løb har vi afholdt forskellige

jubilæer og sammenkomster for tidligere

kormedlemmer. Både 10 års jubilæet

og 25 års jubilæet samlede et meget

stort antal sangere til en fælles eftermiddag

og aften i Hundige Kirke. I eftermiddagens

løb mødtes de tidligere

korsangere over et kaffebord og opfriskede

gamle bekendtskaber, senere

blev der sunget og øvet energisk i nogle

timer sammen med det aktuelle pigekor.

Og så - efter en beskeden fælles

middag - sluttede dagen med en offentlig

koncert eller musikgudstjeneste,

efterfulgt af en offentlig reception, hvor

alle kunne have hele familien med, og

hvor interesserede fra sognet også kunne

deltage.

Datoen

Det er også den model, vi har tænkt at

anvende ved 40 års jubilæet i 2010. Det

har dog vist sig, at den egentlige jubilæumsdato

1. oktober er et meget upraktisk

tidspunkt for de fleste tilrejsende,

selv om mange stadig har familien boende

i nærheden, så i stedet blev arrangementerne

efter nogle gange flyttet til

december, og sådan bliver det også

denne gang.

Kildebrønde Sogns

Børnekor

Børn i alderen 8 til 12 år mødes hver

onsdag kl. 15.00 i Hundige Kirkes korlokaler.

Kontakt organist Henrik Colding-Jørgensen,

som også leder sognets pigekor.

Se mere på hjemmesiden

Www.hundigekirke.dk/boernekor

Datoen er:

Søndag den 12. december 2010.

Det giver også koret mulighed for at

synge nogle af de populære numre på

korets julerepertoire, som ofte er dem,

sangerne husker i mange år, ja antagelig

hele livet.

"Gamle Korpiger"

Siden 1970 har lidt over to hundrede

sangere været medlemmer af pigekoret

- og her er ikke medregnet sangere i

kirkens børnekor, ungdomskor eller

voksenkor. Vi har forsøgt at holde en

adresseliste a jour, og ved 25 års jubilæet

lykkedes det at få kontakt med

rigtig mange.

Men tiden går, og livet leves, som det

jo er meningen, og nu er mange af de

ældste tidligere korsangere i mellemtiden

blevet bedstemødre. (Måske er

endda enkelte oldemødre!). Tiden har

vist, at hvis der er noget, de fleste slet

ikke tænker på, når de ændrer efternavn

eller flytter (f.eks. hjemmefra! -

eller flytter for 8. gang), er at give besked

til pigekoret / kirken. Få tænker

på det, og en stor tak til dem! Men

uden aktuel adresse og ofte uden aktuelt

efternavn har vi ikke en chance for

at få kontakt. Vi har ikke råd til en forspørgsel

i folkeregistret på hver enkelt,

og mængderabat vil de ikke give. Situationen

er den, at vi mangler kontaktoplysninger

til EN TREDJEDEL, fordelt

over alle årgangene; så slemt står det

til!

Hvis læseren - eller nogen i familie eller

bekendtskabskreds - har været sanger i

KILDEBRØNDE SOGNS PIGEKOR, så

hjælp os med at få kontakt med så

mange som muligt. Det er rigtig surt,

som vi oplevede det en uge efter vi

havde fejret vores 25 års jubilæum. Da

var der en mangeårig tidligere korsanger,

der ringede, fordi hun ganske vist

ikke havde sørget for at holde kontakten

ved lige; men hun havde hørt, at vi

skulle fejre jubilæet, og det ville hun da

vældig gerne være med til ...

Kildebrønde Sogns

Pigekor

Koret arbejder på et højt

niveau med intens træning af stemme og

musikalitet.

Korsangerne er fast ansat og får honorar

for gudstjenester og prøver samt

gratis undervisning.

Se mere om koret andetssteds i bladet

og på hjemmesiden: www.pigekor.dk

7

Jubilæums - Julekoncert 12. dec.

Se side 2

Fotos fra flere af korets rejser og en stemningsfuld

Fastlavnsmorgen på Pulpituret i Hundige Kirke.

Hundigekoret

Koret er et herre/dame-kor der øver

hver mandag fra kl. 19.00 til 21.30 i

Hundige Kirkes menighedssal. Koret

synger et blandet klassisk repetoire.

Se mere på korets egen hjemmeside:

www..hundigekoret.dk


Nyt fra Sognediakonen

KILDENS VINTERPROGRAM:

KILDEN er et mødested for voksne som har lyst til samvær og nye udfordringer.

Vi mødes i Hundige Kirke hver onsdag formiddag fra 10-12, hvis vi ikke er på tur!

1. dec. Hvorfor er julen en svær tid?

Oplæg til samtale ved sognepræst Nynne Lange Reddersen.

8. dec. Julehygge og risengrødsbørn.

Vi ser julespillet i kirken og laver de sidste julekort.

15.dec. Julens mad. Vi forbereder og spiser i fællesskab. Pris 40 kr.

Medbring en gave, pris 50 kr.

5. jan. Historie fra et liv som international handelsmand.

Sven Gadegaard vil fortælle om kulturmøder og sjove episoder

fra et liv med fisk og mælk i international handel.

12. jan. Kirke og kunst

Besøg i Davidskirken på Østerbro hos sognepræst Anne-Mette

Graugaard. Mødested: Hundige Station

19. jan. Aleksander den Store: Verdenserobrer før han blev 30.

Ove Schønning fortæller.

26. jan. Vi synger sammen.

Ivan spiller for til en fælles sangformiddag.

2. feb. Kirken som arbejdsplads.

Kirketjener, kordegn og organist – hvad laver de, når det ikke er

søndag?

9. feb. Hvad laver præsten?

Besøg i Mosede Kirke hos sognepræst Ebba N. Rasmussen.

Fælles afgang fra Hundige Kirke kl. 10.00

16. feb. At leve med eller leve efter sygdom.

Samtaleformiddag med Lis Corneliusen, Birthe Brøbech og Rie

Christoffersen

23. feb. Vi besøger Frimurerlogen i Bredgade.

Vi hører om arbejdet i og baggrunden for frimurerne i Danmark.

Mødested: Hundige Station. Medbring gerne madpakke.

2. mar. Mad på tværs.

Vi laver mad sammen med kvinderne fra Greve kommunale kvindeprojekt.

Pris 40 kr. - Gerne tilmelding!

9. mar. Hvordan gøre en forskel i hverdagen?

Birthe Juel Christensen fra Folkekirkens Nødhjælp har et svar.

NÅL, TRÅD OG GARN

Torsdage fra kl. 14.00-17.00

Vi er en hobbyklub, der holder til i Legestuen i Hundige Kirke.

Man finder os ved indgang i porten ved stien fra Højager til Eriksmindecentret.

Der åbent torsdag fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

Du er velkommen til at komme lige så længe du vil, og hvornår du vil.

Der er syskole og hækleprojekt i samarbejde med Greve Nord Projektet.

Vi laver smukke kort til menighedsplejen og strikkes tæpper til Indien.

Fællesskabet er i centrum. Der er lukket i skolernes ferie.

KILDEBRØNDE SOGNS BESØGSTJENESTE:

”Ensomhed er, at der ikke er nogle som vil lytte,

når jeg har noget at fortælle.”

Kildebrønde Sogns besøgstjeneste er sat i verden for at knytte kontakt

mellem mennesker der har tid. Tid til at følges i naturen, gå på besøg eller

modtage besøg. Det er altid en udfordring at være besøgsven, for det er altid en

udfordring at lære et andet menneske at kende. Har du mod til at prøve?

Kontakt sognediakon Hanne Hummelshøj.

8

Hanne Hummelshøj

hh@kildebr.dk

43 56 53 20

Diakoni er:

Kirkens omsorgsfulde møde med

mennesker og omverden.

Diakoniens menneskesyn:

Det kristne budskab forkynder, at vi

finder meningen med livet i forholdet

til vores medmenneske. Troen sætter

mennesker til at tage sig af hinanden.

Troen på, at alle er skabt af

Gud, betyder, at ethvert menneske

er værd at hjælpe. Det kristne menneskesyn

er forbillede for kirkens

sociale arbejde. Jesus viste, at menneskelivet

leves udsat, sårbart og

afhængigt af andres omsorg og kærlighed.

Kirkens diakoni går ud fra alle

menneskers værdighed og ligeværd,

både den, som hjælper og den, som

har brug for støtte.

Gode Ord:

Hele kernen i vores forhold til

evig sandhed og kærlighed er tæt

forbundet med, hvordan vi håndterer

tilstedeværelsen af vore medmennesker.

Rowan Williams fra ”Stilhed og honningkager”

Filmklubben

MOSAIK

2011

Filmklubben viser film som giver stof

til både samtale og eftertanke.

Filmene vises på stort lærred og med

danske undertekster i Hundige Kirkes

Menighedssal:

Onsdage kl.19.00– ca. 22.00.

Pris 15 kr. for kaffe og kage.

I året første måneder viser vi film på

følgende datoer:

12. januar

26. januar

9. februar

23. februar

9. marts

23. marts

Filmfolderen med det endelige program

forventes at ligge fremme i

Hundige Kirke fra sidste i november.


7. december, Hundige Kirke.

BESØG FRA FANGEKORET

Fangekoret har sunget i 11 år bag tremmer i Vridsløselille

Statsfængsel under ledelse af organist og korleder

Louise Adrian. I 2004 udgav koret Cd'en: ”Forbryderalbummet”,

hvilket gav koret megen medieopmærksomhed.

Medlemmer fra Koret fortæller om korets

virke og om livet bag tremmer.

Desuden er der Luciaoptog ved FDF Hundige.

Læseklubben

Læseklubben er et

åbent mødested for samvær om

gode bøger.

Det koster 15 kr. for kaffe/te/

kage/frugt at deltage.

Vi mødes i Hundige kirke på følg

-ende tirsdage i 2011 kl. 19.30:

11. januar og 22. februar.

Hyggeligt Samvær

Vi mødes i Kildebrønde Gl. Skole eller i menighedslokalerne i Hundige kirke den anden tirsdag i måneden kl. 14.00

til hyggeligt samvær med oplæsning, foredrag eller underholdning på forskellig vis. Kaffe/the m. brød 10 kr.

Bibelstudiekreds

Bibelstudiekredsen mødes hver

tredje uge i Hundige Kirke

tirs. eller tors. aften kl. 19.00.

I øjeblikket læser vi :

Romerbrevet.

Vi mødes følgende dage:

Torsdag den 20. januar: kap. 7.

Tirsdag den 8. februar: kap. 8.

Tirsdag den 1. marts: kap. 9.

Alle er velkomne.

11. januar 2011, Hundige Kirke

PRÆSTEN DER KOM TIL

PARADIS - UDEN AT DØ!

Præsten Vilhelm Stender fortæller

om sit 7 år lange ophold i Tonga.

9

29. december kl. 13.00 i Hundige Kirke

GUDSTJENESTE ved Knud Erik Braüner.

Herefter julefest i menighedssalen.

Kaffebord, underholdning m.m. Desuden medvirker unge

talenter fra Greve Kommunale Musikskole.

Tilmelding til kirkekontoret på 43 90 55 77 i træffetiden.

Senest torsdag den 23. december kl. 12.00.

Arrangementer i Kildebrønde

DEN GAMLE SKOLE

Kildebrønde menighedsråd og Bylauget

i Kildebrønde inviterer til fælles aftner

i Kildebrønde Landsby.

Ønsket er at styrke nabofællesskabet i landsbyen.

Alle er velkomne uanset bopæl.

Vi mødes i Den gamle Skole!

Torsdag den 9. december kl. 19.00:

JULE JULE-GÅSENS JULE HISTORIE

Madhistorisk foredrag ved medlem af menighedsrådet,

historiker og økonoma Bente Leed.

Torsdag den 13. januar kl. 19.00:

SANG - HUMØR– LIVSGLÆDE.

Viden, sang og musik gør livet værd at leve.

De fleste mennesker har faktisk stor lyst til at synge,

og nu kan vi gøre noget ved det.

Kom og syng med!

Vi synger efter højskolesangbogen og måske et par

lystige viser v. Agnethe Rytter.

8. februar 2011, Hundige Kirke

FRA STOCKHOLM TIL KRONBORG

...via Gøta-kanalen.

Billedforedrag ved sognepræst

Esper Silkjær, Glostrup.

NYT NYT NYT INITIATIV!

INITIATIV!

INITIATIV!


Særlige Gudstjenester og arrangementer:

Strandcentret:

Der bliver afholdt gudstjenester i Aktiviteten

på Strandcentret for centrets

beboere og daggæster, men alle der bor

i nærheden er meget velkomne:

Ons. 1. december

Man. 20. december - Julegudstjeneste

Ons. 5. januar

Ons. 2. februar og

Ons. 2. marts kl. 13.30.

Efter gudstjenesten er der fælles

kaffebord.

Hedelund og Freyas Kvarter

JULEGUDSTJENESTE

I HUNDIGE KIRKE

Tirsdag 21. december, kl. 14.00

Særligt inviterede er beboerne fra Hedelund

samt beboerne fra bofællesskaberne

i Freyas kvarter, men alle er velkomne.

Gudstjenesten vil være kortere og mere

billedrig end en sædvanlig gudstjeneste,

og der bliver taget hensyn til deltagernes

særlige behov.

Der vil være kaffe og hyggeligt samvær

i Menighedssalen bagefter.

Hanne Hummelshøj

STILLE-GUDSTJENESTER

Levende lys - en salme eller to - stilhed - meditation og bøn

Kildebrønde kirke:

7. december

(Ingen tjeneste i januar måned!)

Hundige kirke:

1. februar

Kildebrønde kirke

1. marts

Alle dage kl. 20.00

Kirken åbnes kl. 19.30, hvor der vil være

musik i rummet og mulighed for lystænding.

Tværkulturelt arbejde:

Integration er at skabe helhed.

Helhed bliver der ikke uden mangfoldighed,

og det er et fælles anliggende.

Det er vigtigt, at det sker i respekt for

hinanden og med en nysgerrighed over

for, hvad det er for forestillinger den

enkelte gør sig om ”det gode liv”.

Derfor er Hundige Kirke medindbyder

til samtaler på tværs af tro og kultur.

Der er planlagt i alt 4 dialogaftener

på Greve Bibliotek og de første finder

sted på følgende onsdage i 2011:

19. januar og 16. februar

fra kl. 17-19.

Få et program i kirken

- på biblioteket

eller kontakt Hanne Hummelshøj

Obs!

Riget fattes penge - ikke

Guds rige - men kirkens:

Fremover vil det koste

20 kr. at deltage i vores

KIRKEFROKOST

(Børn under 15 år spiser gratis)

TEGNSPROGSTOLKET

GUDSTJENESTE

Hundige Kirke

12. december

kl. 11.00

10

Sogneindsamling 2011

Folkekirkens Nødhjælp:

Søndag den 13. marts 2011...

er der sogneindsamling til Folkekirkens

Nødhjælp.

I år var der 70 aktive på dagen, og der

blev samlet ca. 47.000 kr. ind i vores

sogn alene, så det er en dag der betyder

noget mange steder.

Har du lyst til at være med til at tilrettelægge

indsamlingen:

Arbejdet omfatter 1 til 2 møder af 1

times varighed, samt opstilling dagen

før og aktivitet på dagen, så kontakt

Hanne Hummelshøj for at høre nærmere.

Vi tror på et liv -

før døden!

Kirkebil:

Ønskes transport til og fra gudstjenester

og andre arrangementer i og ved

kirkerne, kontaktes Kirkekontoret på

43 90 55 77 – senest dagen før.

Kirkebilen er gratis.

Derudover arrangeres fast kørsel til

Kildebrønde Kirkegård den 2. lørdag i

hver måned. Ring til kirkekontoret.

Rådsmøder i

sogn og provsti:

Kildebrønde Menighedsråd holder møde

den 3. tirsdag i hver måned kl. 19.00

i Hundige Kirkes Menighedssal.

Intet møde i december, men igen

18. januar og 15. februar.

Provstiudvalget holder møde på

provstikontoret, Nordre Byvej 13,

2680 Solrød Strand.

Kommende provsti-udvalgsmøder:

13. januar kl. 9.00, 8. februar kl. 10.15

og 8. marts kl. 10.15.


Kildebrønde sogn er den del af Greve

Kommune, der ligger nord for Olsbækken,

Ryttervej og C. E. Carlsensvej (de to veje

hører med til sognet).

Kildebrønde Kirke og kirkegård

ligger i Kildebrønde landsby.

Kildebrønde Gl. Skole ligger på Byvejen

2-8, overfor kirken.

Hundige Kirke ligger på Eriksmindevej

20, 2670 Greve.

Kirkekontoret er beliggende i Hundige

Kirke, Eriksmindevej 20, 2670 Greve.

Kontoret er åbent mandag, tirsdag, onsdag

og fredag kl. 10.00-13.00, torsdag kl. 10.00-

18.00, lørdag efter aftale.

Telefon: 43 90 55 77.

Telefax : 43 56 53 29.

Kordegne:

Ole Ryhl Olsson: 43 90 55 77.

oro@km.dk

Hanne E Kristensen 43 9055 77.

hakr@km.dk

Kirkegårdskontoret er beliggende over

for Kildebrønde Kirke, Byvejen 2,

2670 Greve. 43 61 02 62.

Kontoret er åbent mandag-fredag kl. 11-12.

Kirkegårdsleder ved

Kildebrønde Kirkegård:

Carsten Pedersen, Træffes på kirkegårdskontoret,

Byvejen 2, Kildebrønde.

43 61 02 62, mandag - fredag kl. 11-12.

cp@kildebr.dk.

Kontakt

Præster:

Provst: Anne Bredsdorff. Byvejen 5,

Kildebrønde, 2670 Greve. 43 61 06 01.

Træffes hjemme, bedst om formiddagen.

Desuden efter aftale. Fridag: Fredag.

anbd@km.dk

Knud Erik Braüner. (kirkebogsfører og

begravelsesmyndighed), Stolpeager 47,

2670 Greve. 43 69 01 70. Træffes på kirkekontoret

efter aftale tirsdag kl. 16-18,

hjemme onsdag og torsdag kl. 17-18. Desuden

efter aftale. Fridag: Mandag.

keb@kildebr.dk

Bo B. Gravesen. Sandbakken 12, 2680

Solrød Strand. 56 14 61 57.

Træffes også på kirkekontoret tirsdage kl.

10-11. Fridag: Mandag.

bbg@kildebr.dk

Nynne L. Reddersen. Hundigevænget 11,

2670 Greve. 43 90 29 39. Træffes hjemme.

Desuden efter aftale. Telefonbeskeder

aflyttes løbende. Fridag: Mandag.

nlr@kildebr.dk

Rikke Marschner. Andreas Bjørnsgade 4,

4. tv, 1428 København K. 24 98 83 23.

Kontor: Den Gamle skole, Hovedgaden

24, 2690 Karlslunde. Træffes bedst formiddage.

Fridag: Mandag.

rikke@marschner.as

En af sognets præster kan desuden

træffes i beboerhuset Mælkebøtten i

Gersagerparken fredage mlm. 10-11.

Kateket:

Tine Gundelach Rannes, 43 56 53 13.

Privat: 22 66 64 53. Fridag: Mandag.

tgr@kildebr.dk

Kildebrønde Sogns hjemmeside:

www.hundigekirke.dk, www.kildebrøndesogn.dk eller www.kildebroendesogn.dk

Godt nytår!

Nytårsgudstjeneste

Hundige Kirke

1. januar 2011 kl. 16.00

Når et år løber ud, og et nyt begynder, er der tradition

for at ønske hinanden godt nytår.

Det får vi mulighed for ved nytårsgudstjenesten

i Hundige Kirke. Efter

gudstjenesten er der champagne og

kransekage til alle.

Her kan vi sammen tænke nye tanker

i et nyt år med nye muligheder.

11

Sognediakon:

Hanne Hummelshøj,

43 56 53 20. Træffes bedst onsdag -

fredag fra kl. 9-10 og torsdag fra 16-18,

hh@kildebr.dk.

Organister:

Organist og korleder Henrik Colding-

Jørgensen, Gersagerparken 52, 3.mf.,

2670 Greve. 43 69 32 85.

hc-j@hundigekirke.dk

Organist Ivan Gross, 50 48 85 05.

vngrss@gmail.com

Kirketjenere ved Hundige Kirke:

ktj@kildebr.dk

Margrethe Petersen, 51 16 97 47.

Fridag: Fredag.

Susanne Eghave, 21 17 68 80.

Fridag: Mandag.

Kirketjener ved Kildebrønde Kirke:

Lisbeth Nørbach Jensen, 40 94 92 61.

lnj@kildebr.dk Fridag: Mandag.

Daglig leder:

Kurt M. Gjørup, 43 56 53 18.

Mobil 21 43 83 90.

kmg@kildebr.dk

Regnskabsfører:

Anne-Lise Gyring-Nielsen, 24 25 11 51.

mail@annelise.nu

Formand for Menighedsrådet:

Niels Haarbo, Tværager 11,

2670 Greve, 43 90 32 24.

nh@kildebr.dk

LYSGUDSTJENESTE

med

Kildebrønde Sogns Pigekor

Kildebrønde Kirke

30. januar kl. 19:30


Gudstjenester for Kildebrønde Sogn

December

Søndag

Tirsdag

Søndag

Søndag

Torsdag 23.

Fredag

Lørdag

Søndag

Onsdag

Januar

Lørdag

Søndag

Søndag

Kildebrønde Kirke

Hundige Kirke

Kirkekaffe =

Kirkefrokost =

24. Juleaftensdag

Se inde i bladet side 4

25. Juledag

11.00 Knud Erik Braüner

26.

29.

Lille juleaften 14.00 Bo B. Gravesen

2. Juledag

11.00 Nynne L. Reddersen

13.00 Knud Erik Braüner

Julefest i Menighedssalen

1. Nytårsdag

16.00 Bo B. Gravesen

2. Helligtrekonger

11.00 Knud Erik Braüner 16.00 Nynne L. Reddersen

Anne Bredsdorff

Familiegudstjeneste

Søndag 9. 1. Søn. e. helligtrekonger 11.00 Anne Bredsdorff 9.00 Rikke Marschner

Søndag

Februar

16. 2. Søn. e. helligtrekonger 9.00 Bo B. Gravesen 11.00

Tirsdag 1. 20.00

Nynne L. Reddersen

Nynne L. Reddersen

Stillegudstjeneste

Søndag 6. 5. søn. e. helligtrekonger 11.00 Anne Bredsdorff

Hanne Hummelshøj

9.00 Knud Erik Braüner

Søndag 13. 6. søn. e. helligtrekonger 9.00 Bo B. Gravesen

11.00 Rikke Marschner

Søndag 20. Septuagesima

9.00 Bo B. Gravesen

Marts

Tirsdag 1.

5. 2. Søn. i advent

11.00 Knud Erik Braüner 19.30 Nynne L. Reddersen

De 9 Læsninger

7. 20.00 Rikke Marschner

Stillegudstjeneste

12. 3. Søn. i advent

9.00 Nynne L. Reddersen 11.00 Knud Erik Braüner

Tegnsprogstolket

19. 4. Søn. i advent

11.00 Anne Bredsdorff 9.00 Bo B. Gravesen

Tirsdag 21. Julegudstjeneste for Hedelunds beboere 14.00 Knud Erik Braüner

23. 3. Søn. e. helligtrekonger 9.00

Knud Erik Braüner 11.00

Søndag 30. 4. Søn. e. helligtrekonger 19.30 Rikke Marschner

Nynne L. Reddersen

Lysgudstjeneste

11.00 Bo B. Gravesen

11.00

Søndag 6. Fastelavns søndag

9.00 Knud Erik Braüner

11.00

Anne Bredsdorff

Nynne L. Reddersen

Søndag 27. Seksagesima

11.00 Knud Erik Braüner

9.00 Anne Bredsdorff

20.00

Rikke Marschner

Stillegudstjeneste

20 kr.

20 kr.

20 kr.

Nynne L. Reddersen

Familiegudstjeneste

m. efterfølgende Tøndeslagning

More magazines by this user
Similar magazines