Bachelor- og kandidatuddannelsen i biblioteks- og informati ...

eva.dk
  • No tags were found...

Bachelor- og kandidatuddannelsen i biblioteks- og informati ...

Bachelor- og kandidatuddannelsen i biblio-

teks- og informationsvidenskab ved Dan-

marks Biblioteksskole

© 2010 Danmarks Evalueringsinstitut

Citat med kildeangivelse er tilladt

Bemærk:

EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns

anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke

sættes komma foran ledsætninger.

Publikationen er kun udgivet i elektronisk form

på: www.eva.dk

More magazines by this user
Similar magazines