Nr. 07-2010 - Bryggebladet

bryggebladet.dk

Nr. 07-2010 - Bryggebladet

Lørdagsskole

Ibber var i høj kurs i lørdags. Flere hundrede

forældre var med til at banke den

nye Skib-by valuta i vejret. Læs mere i

vores erhvervssektion.

SIDE 8

»Det er faktisk kildevand…«

Af Jean Gauthier

redaktion@bryggebladet.dk

En lille halvliters fl aske kildevand

koster ti kroner i

kiosken i Leifsgade. Tusind

liter fra vandhanen koster

lidt under en halvtredser.

Og faktisk er der ikke den

store forskel mellem de to.

Tandlægerne på Bryggen

Stephen A.

Pedersen

Trine Larsen

Tandklinik på Islands Brygge

Islands Brygge 17 st.th.

32 57 75 44

tandlaege.bryggen@nielsen.mail.dk

www.islandtand.dk

– Det er faktisk kildevand,

siger Charlotte Storm

fra Københavns Energi.

Vores drikkevand kommer

fra grundvand: vand,

der befi nder sig under jorden

og er blevet fi ltreret

gennem fl ere jordlag og

dermed renset. Vandet, som

vi får i vandhanen, kontrol-

Lars Nielsen

Artillericaféen

leres dagligt af Københavns

Energi, og Københavns

Kommune sørger også for

en kontrol i henhold til de

retningslinjer, som By- og

Landskabsstyrelsen har udstykket.

Vandhanevandet er i orden.

Om det smager bedre

end kildevand fra de fran-

»Det våde hjørne«, Kusse Karl og

luderen Rita er en del af Bryggens fælles

historie. Vi tager hul på en serie artikler

om »dit stamværtshus«.

1. SEKTION 20. APRIL 2010

18. ÅRGANG NR. 7

TOBIS TOBI CAFÉ LEIFSGADE 3

S CAFÉ LEIFSGADE 3

Lam på Artillerivej

Man spiser lam til påske,

men Pjokket slap. Han

brugte påskedagene til at

lege med Bryggens børn.

Tilværelsen er hyggeligt

på drikkestedet ved

Artillerivej.

SIDE 14 & KULTUR SIDE 8 SIDE 20

ske alper, kan man altid diskutere,

men kvaliteten er i

orden.

Til gengæld er det ikke

billigt mere. I 1980 kostede

1.000 liter vand lidt under

fi re kroner. I dag koster den

samme mængde lidt over 46

kroner. Det er en tidobling

på 30 år, og det bliver ikke

Rema 1000 holder fødselsdag –

Se vores tilbudsavis

70 GRATIS P - PLADSER

Åbningstider:

Mandag - fredag 9 - 20

Lørdag 9 -17

1. søndag i måneden

10 -17

Meget mere discount!

Artillerivej 151 - København - København S

billigere. Der er selvfølgelig

en statsafgift på vandet, en

afgift til grundvandsbeskyttelse

samt en spildevandsafgift.

Det er noget, som man

ikke betalte i 1980.

Københavns Energi kører

for tiden en kampagne, som

opfordrer folk til at spare på

det gode vand. Københav-

Café Langebro

Dårlig vane. Et lille glas vand

koster under en øre. Men

skal det løbe i flere minutter

koster det noget mere.

Vandet er ikke gratis. Men

det er selvfølgelig billigere

end kildevand fra Frankrig på

flaske. Foto: Ricardo Ramirez

nere er faktisk blandt de

bedste i landet, men man

håber på, at man kan komme

ned på at bruge 100 liter

per dag per person.

Læs mere på SIDE 10 & 11

Prøv nogle af verdens

bedste øl...

Tre haner med Mikkeler øl

– find din favorit!

Vi har fået tildelt et Dansk Ølmærke af Danske Ølentusiaster.

Kun 57 steder i Danmark har sådan én

Åbningstider: man-tors 11-02 · fre-lør 11-03 · søn 11-20

Islands Brygge 1B · ✆ 32 95 85 91 · www.cafelangebro.dk


2 BRYGGEBLADET DEBAT / NYHEDER

20. APRIL 2010

Holà – Retselrrne

Det er ikke altid sådan, at

man fanger de små slåfjel

når man skriver. Så det er

selvfølgelig rart med en

korrekturlæser. I sidste

nummer var Bryggebladets

faste mand med ordbøgerne,

Asger, en tur på Cuba,

og desværre blev der ikke

læst korrektur på samtlige

artikler. Vi beklaber.

Desuden sneg der sig et

par fejl ind i vores artikler.

Børne- og Ungdomsborgmesteren,

Anne Vang, er

ikke mor til to, som vi skrev

i artiklen »Borgmesterbesøg

på skolen«. Hun er endnu

ikke mor.

I artiklen »Tre nye butikker

på Bryggen« skrev vi,

fejlagtigt, at både Saxkjær

og Emmerys åbner den 1.

april. Det var måske ønsketænkning

fra vores side og

Tankelæseri hører

ikke til debatten

Replik af Finn

Rudaizky, medlem af

Borgerrepræsentationen og

Region Hovedstaden, Dansk

Folkeparti

Det er tendentiøst tankespind,

som Peter Hess-

Nielsen, Bryggebladet 30.

marts, får ud af et par læserbreve,

som jeg på det seneste

har skrevet, om trafi kforhold

omkring kommende

stormoské samt Dansk Folkepartis

(DF) betænkeligheder

ved etablering af

stormoske med muslimske

»moderate«, som mere end

fl irter med det iranske præstestyre.

Jeg har altid haft den

holdning, at politikere naturligvis

skal stå til ansvar

for, hvad de siger og mener.

Men jeg synes ikke, det er

rimeligt, at jeg skal stå skoleret

for noget, jeg slet ikke

har sagt. Så Peter Hess-

Nielsens urigtige og hjemmebryggede

tankelæseri

Bryggebladet · Beboerhjørnet

Leifsgade 7 · 2300 København S

Tlf.: 32 96 28 15 · Bryggenetnr. 01 29 76 · Fax: 32 96 28 53

www.bryggebladet.dk · redaktion@bryggebladet.dk

Redaktør: Jean Gauthier (ljg) (ansvarshavende)

I redaktionen: Thomas Kjær Jensen (tkj), Yvonne Walsh (yvw),

Carina Scheibel (sch), Marlena Reimer Pedersen (mrp), Nethe

Plenge (npl), Lisbeth Larsen (lla). Matilde Hørmand-Pallesen (mhp)

Øvrige skribenter: Jarl Cordua, Karsten Poulsen (max), Asger

Jeppesen (asj), Lea Ingemann Bjerg (lib), Sarah Bastholm (sab),

Foto: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt

Webmaster: William Gauthier

Annoncer: Jean Gauthier · annoncer@bryggebladet.dk

DTP: Jens Burau (supergreen.dk), Asger Jeppesen og

Jean Gauthier

Korrektur: Asger Jeppesen

Administration: Karsten Poulsen (max), Carsten Stjernholm (cos)

Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland, Ikast

Oplag: 8.050

Avisen husstandsomdeles på hele Islands Brygge samt i Ørestad

Nord af Dansk DistributionsCenter suppleret af Bryggebladets

egne bude. Avisen leveres desuden til butikker, cafeer, kontorer i

bydelen

Næste nummer udkommer den 4. maj 2010

Deadline: 29. april 2010

ikke en aprilsnar. Saxkjær

åbner den 1. maj og Emmerys

primo maj. Vi undskylder

til vores læsere som

måske er gået forgæves til

A-huset den 1. april og derefter.

Derudover blev artiklen

»Bliv medlem af skolebestyrelsen«

trykt to gange,

på side 8 og igen på side 10.

En opfordring til at være

med i skolebestyrelsen

skal selvfølgelig gentages,

men helst ikke i det samme

nummer af Bryggebladet.

Det var meningen, at der

skulle være lidt info fra

Roklubben SAS på en af siderne,

men indlægget var

desværre ikke med. Informationen

fi ndes nu et andet

sted på denne side, med lidt

forsinkelse.

¡Perdón! red.

må være udtryk for hans

fordomme. DF har såvel i

Borgerrepræsentationen

som i Trafi k- og Miljøudvalget

kraftigt opfordret til en

bedre trafi k- og parkeringsløsning

i området omkring

den kommende stormoské.

Det har ikke rigtig vundet

gehør. Samme synspunkt

gør jeg nu gældende i Bryggebladet,

men Peter Hess-

Nielsen mener, at det betyder,

at »Rudaizky og Dansk

Folkeparti« ikke går ind for

»religionsfrihed«. Det modsatte

er tilfældet. DF bakker

naturligvis op om Grundlovens

ret til religionsfrihed.

Jeg respekterer, at der i en

debat er fl ere synspunkter.

Sådan er demokratiet heldigvis.

Men, det vil være fi nt, hvis

udvekslingerne går på holdninger

med udgangspunkt i

hvad folk faktisk siger – og

ikke kun på, hvad Peter tankelæser

digter hjemme i

Axel Heidesgade.

Storbrand på moskégrunden

Brandvæsenet måtte bruge

ti timer på at bekæmpe en

storbrand i det nedlagte

garageanlæg på hjørnet af

Njalsgade og Amager Fælledvej

for en halv snes dage

siden. Branden blev opdaget

natten til den 6. april

omkring klokken et.

Den Grønne Fisk

Frugt, grønt, fi sk og vin

Helside

laks

pr. kg. 129,-

Den Grønne Fisk ApS

Åbningstider:

Man-fre 10 00 – 18 00

Lørdag 9 00 – 15 00

– Der er indikationer på,

at branden var påsat, siger

Søren Wiborg, den centrale

vagtleder hos Københavns

Politi til berlingske.dk

En af vores læsere, Frederik

Holmgaard, som bor over

for, i Bikuben-kollegiet, var

på pletten og sendte os et bil-

Lær at ro

Information fra Roklubben SAS

Her er muligheden for alle

at lære at ro. Selvom roklubben

SAS er en fi rmaklub,

optager vi også folk, der

ikke er ansat i SAS.

Alle kan være med, fra

unge fra cirka 12-13 års alderen

til pensionister. Du

behøver ikke at være superatlet

for at komme med, men

du kan måske blive det! Eneste

krav er, at du skal kunne

svømme. Det tager syv til ti

lektioner at lære at ro, og det

foregår under kyndig vejledning

af roklubbens egne instruktører.

Fra torsdag den 15. april

indtil slutningen af maj vil

der blive afholdt rokursus

tirsdag og torsdag aften

klokken 16:45. Du skal

mindst beregne to en halv

timer per gang.

Gårdmost ufi ltreret

3 liter 50,-

Stenbidderrogn

pr. 100 g. 35,-

Gunløgsgade 39, kld. th.

Jesper: 26 13 48 55

Håkon: 60 64 34 96

dgr.fi sk@gmail.com

lede af den uregerlige brand

tidligt om morgenen, inden

han skulle ud af døren.

– Hjemløse holder til der,

og med adskillige brande

giver det en vis utryghed i

de omkringliggende bebyggelser,

skriver Frederik til

Bryggebladet.

Roklubben har et godt og

aktivt klubliv, roture i Københavns

havn, kaproning

på motionsplan i inrigger

og outrigger, hvor alle kan

være med, samt langture

rundt omkring i landet, hvor

der overnattes i telte.

Mere information kan fås

hos formand Jan Peter de

Baan, 32 32 26 55; rochef

Michael Olesen, 21 65 23

61. Roklubbens adresse er:

Islands Brygge 66B, telefon

32 57 34 90.

Læs mere på:

www.roklubbensas.dk

www.bryggebladet.dk

www.bryggebladet.dk

www.bryggebladet.dk

Bygningen ligger på

»moskégrunden«, som i de

kommende år skal undergå

en forandring fra gold byggegrund

til et område, som

omfatter ni store pyramideformede

bygninger, heriblandt

en moské, i 40 til 85

meters højde. ljg

Bryggens Tandklinik

www.bryggenstandklinik.dk

Foto: Frederik Holmgaard

Skitur

En del unger fra BBU, Bryggens

Børne- og Ungdomscenter

på Artillerivej, har

været på skiferie og har

sendt os et billede fra rejsen.

Det ser skam hyggeligt ud.

I kommende numre beretter

BBU mere om deres aktiviteter.

ljg

Vi udfører

laserstøttet tandbehandling

Tandlæge Helle Gerner

Islands Brygge 15

tel. 32 54 39 31


20. APRIL 2010 NYHEDER

Slut med bowling på Bryggen

Af Jean Gauthier

redaktion@bryggebladet.dk

– Bryggens Bowling Center

lukker og slukker den 30.

juni, siger Thomas Halling

til Bryggebladet. Det er offi

cielt nu.

Thomas Halling er daglig

leder af Bryggens Bowling

Center og fortsætter frem

til den 31. juli, hvor bygningen

skal afl everes til ejeren.

I juli måned skal alt pakkes

ned, og man vil forsøge at

afsætte inventaret.

– Det værste er vel, at

klubberne, som har været

tilknyttet Bryggens Bowling

Center, bliver splittet

nu, forklarer Thomas Halling.

Nogle klubber har allerede

fundet nye baner, mens

andre har valgt at sige stop.

Bryggens Bowling Center

huser mere end 70 bowlingklubber.

Udviklingsområde

På sigt skal bowling-bygningen

såvel som nabobygningen,

der huser Madelaines

Madteater, rives ned for at

give plads til boligbyggeri.

Begge bygninger indgår i

projektet Sfi nxen, et nyt boligområde

på grundene lige

syd for A-huset.

Walls, som ejer bowlingbygningen,

er også ejer af

A-huset og andre byggegrunde

i Bryggen Syd, en

ny bydel, som skal opføres

mellem Havnestad og Nokken.

Renoveringen af A-huset

er næsten færdig. Men

på nuværende tidspunkt er

Man er i gang med vejarbejde på gaden Islands Brygge, men snart bliver Bryggens Bowling Center

også omringet af »Adgang forbudt«-skilte. På sigt skal bygningen rives ned. Foto: Ricardo Ramirez

der ikke tegn på, at de øvrige

projekter på området

er kommet i gang. Projekterne

kan først begynde for

alvor, når Artillerivej er ført

til Lossepladsvej i en mere

lige linje.

Nye haver på fælleden

Tilbage i 2002 fandt Bryggebladet

ud af, at der kunne

opføres 450 nyttehaver på

Amager Fælled.

– Hvis der er et ønske fra

lokalbefolkningen om at

etablere nyttehaver på Amager

Fælled, skal der komme

en forespørgsel fra dem,

sagde lederen i Parksektionen

i Vej & Park dengang.

Bryggebladet opfordrede

læsere til at melde sig, og

tilslutningen var stor. Over

200 læsere meldte sig ind i

en initiativgruppe.

Otte år senere er der etableret

en egentlig forening:

Amager Fælled Økohaver.

Og om få uger indtager den

en bid af fælleden. Det bliver

til 57 haver langs Lossepladsvej.

Overdragelsen af

området sker i disse dage.

Området skal også bruges

af Haveforening Prøvestenen,

som er blevet

opsagt på deres grund på

Østamager. Her fl ytter lidt

over 200 nyttehaver på området.

Ifølge planen skulle

H/F Prøvesten fl ytte i løbet

af maj måned. Derefter er

det Amager Økohaver, som

fl ytter ind.

Jordlodderne er på 150

kvadratmeter, og husene

må maksimalt være ti kva-

KORT OM BRYGGENS BOWLING CENTER

■ BBC etableres i maj 1964

med navnet Scandinavia

Bowling.

■ I 1968 skifter bowlingbanerne

ejer og får nu

navnet Bowlinghallen

»Ved Kajen« og udbygges

fra 15 til 21 baner.

■ I 1980 overtager bowlingklubberne

hallerne som

»Den Selvejende Institution

Bryggens Bowling

Center« . Stedet drives

udelukkende ved frivilligt

ulønnet arbejdskraft i de

første år.

dratmeter. Nyttehaverne

etableres langs Lossepladsvej,

over for Rema 1000 og

helt til indkørslen til H/F

Sønderbro.

ljg

Skolen bygges færdig i 2011

Borgerrepræsentationen

har i april godkendt indstillingen

om en anlægsbevilling

på 60.682.000 kroner

til opførelse af femte og sid-

ste etape af udbygningen af

Skolen på Islands Brygge.

Etapen omfatter tandklinik

med fi re stole, idrætshal

med tilhørende omklæd-

ningsrum, faciliteter for

skolemadsordningen samt

ombygning af faciliteter til

science- og musikundervisning.

De nye faciliteter vil

■ I 1995 brænder bowlinghallen

totalt ned, men

åbner igen ni måneder

senere i juli 1996.

■ I dag har Bryggens

Bowling Center hovedsagelig

lønnede medarbejdere,

cirka 70 klubber er

tilknyttet centret, som får

besøg af gennemsnitligt

140.000 gæster om året.

■ Den 30. juni 2010 lukker

Bryggens Bowling Center.

Det er på dette område langs

det første stykke af Lossepladsvej,

at Amager Fælled

Økohaver flytter ind.

Foto: Ricardo Ramirez

formentlig kunne tages i

brug ved skolestart i august

2011.

sch

BRYGGEBLADET

14 stk

hverdags sushi

100 kr

14 stk

luksus sushi

150 kr

10 stk

månedens maki

65 kr

April måneds maki:

sesam-marineret laks, spinat,

agurk og sweet chili

Dagens suppe – vælg mellem 2 slags:

alm. str. 20 kr. / stor str. 30 kr.

Sushiya · Thorshavnsgade 16 ✆ 32 57 06 06 · www.sushiya.dk

mandag til fredag 11.30-21.00 · lør-, søn- og helligdage 14.00-21.00

SIG

TILLYKKE

TIL SLOWMOTION OG FÅ ET GODT TILBUD I HELE APRIL

Vi fejrer 6 års fødselsdag og giver

20% rabat på klippekort til massage.

(Eks. 5 klip á 60 min. 1600 kr.)

10 klip pilates 950 kr.

Book tid online på www.slovmotion eller

ring 32 57 68 71 for mere information.

center for sundhed & velvære

www.slowmotion.dk

KØB 6 FL.

SPAR 39 KR.

PR. FL.

Le Grand Borie

2007 Costiéres de Nîmes

Årgang 2007 er en

superårgang i det sydlige

Rhone. Vi købte

denne cuvée i foråret

pet i august samme år.

Nu efter over 1 år på

og kvalitet måle sig

med mange andre

Rhone vine helt op

er fyldig og velkrydret

med en god duft

og smag af peber og

lakrids.

30,-

Flemming Toft

Islands Brygge 25

2300 København S

Tlf: 32 54 07 05

Fax: 32 54 08 97

Amager@holtevinlager.dk

Kinesisk Akupunktur

v. Can Hong

Kinesisk urtemedicin efter behov.

Medlem af praktiserende akupunktører

og RAB-registrering.

Det er velunderbygget, at akupunktur

hjælper mod allergi og høfeber.

Isafjordsgade 5 st.th., Bryggen & Birkevej 22, Dragør

www.akuyao.dk · Tlf. 29 64 61 78

3


4 BRYGGEBLADET POLITIK

20. APRIL 2010

BAG KULISSERNE

MED JARL CORDUA

Freelancejournalist Jarl Cordua skriver

om københavnsk politik i Bryggebladet.

Klummen går bag om magten i

Københavns Kommune, analyserer det

politiske spil i kulissen og sætter fokus

på politikernes skjulte dagsordener,

hvor de måtte være.

Rådhuset gør klar til massive

besparelser

Menuen står på personalefyringer og sandsynligvis

blokerede daginstitutioner

Af Jarl Cordua

I sidste uge var rådhuset på

den anden ende på grund

af majestætens runde fødselsdag.

Men så snart festlighederne

er overstået, så

går kommunens politikere i

gang med at se på mulighederne

for heftige besparelser

på kommunens budget

for 2011.

Især på det evigt problematiske

børne- og ungeområde

skal der spares tre

procent ud af et budget på

ni milliarder kroner. Det

vil sige besparelser på 380

millioner kroner både på

vuggestuer, børnehaver, fritidshjem

og kommuneskoler,

hvor der skal afskediges

en del personale. Det er en

kæmpeopgave, som et stykke

ad vejen vil blive forsøgt

løst med naturlig afgang,

men man kommer – som

det ser ud nu – ikke udenom

fyringer også af lærere og

pædagoger.

Det vil utvivlsomt betyde,

at de faglige organisationer

vil iværksætte faglige

aktioner, og dertil kommer

også forældrebestyrelsernes

eventuelle blokader af

daginstitutionerne. Hvornår

det vil ske vides ikke.

Måske iværksættes der aktioner

allerede her i foråret,

men logisk vil de formentlig

først kulminere omkring

budgetforhandlingerne i

september, sådan at trykket

på politikerne bliver af

maksimal størrelse. Til den

tid gør småbørnsforældre

derfor klogt i at fi nde alternative

pasningsmuligheder.

I forvejen har kommunen

et kæmpeproblem med at

fi nde skoler og daginstitutioner

til de børn, der allerede

nu er født. P.t. taler man på

rådhuset om, at kommunen

mangler tre hele folkeskoler

for at klare behovet.

»Især på det evigt

problematiske børne-

og ungeområde skal

der spares tre procent

ud af et budget på ni

milliarder kroner. Det

vil sige besparelser på

380 millioner kroner

både på vuggestuer,

børnehaver, fritidshjem

og kommuneskoler, hvor

der skal afskediges en

del personale.

Men selv om kommunen

også får ekstra midler fra

staten på grund af børnetallet,

så vil man ikke komme

udenom besparelser og/eller

en øget forældrebetaling,

som især venstrefl øjen

foreslår.

Som før nævnt er det ikke

alene børne- og ungeområdet,

der skal holde for. Det

ligger i kortene, at hele

kommunens budget vil blive

udsat for »en grønthøster«,

der skal nedbarbere hver

enkelt forvaltnings budget.

I forvejen er det ikke alle

kommunens afdelinger, der

brillerer med hensyn til at

holde styr på pengene. Teknik-

og Miljøforvaltningen

fi k således i begyndelsen

18,5” monitor med

indbygget computer

Intel atom 1,6 GHz prosessor

2 Gb DDR2 Ram

160 Gb SATA harddisk, DVD Brænder

Kortlæser, Trådløst netværk, 100 Mbit

netkort

Webcam 1.3 m, Tastatur & Mus

Windows XP

4200,00 kr.

Jarl Cordua blogger om dansk politik på

www.jarlcordua.dk og har lavet politiske analyser

og kommentarer til blandt andet P1, P4 København,

Nyhedsavisen, Information og Bryggebladet.

Jarl Cordua er cand. polit., tidligere bryggebo og har

tidligere været aktiv i partiet Venstre.

af april måned en skarp revisionspåtale

for at have en

elendig økonomistyring.

Ombudsmand kritiserer

Frikendt på grund af mangel

på beviser. Sådan kunne

man tolke Folketingets

ombudsmands konklusion,

efter at han har undersøgt

fi re ansættelser i Frank Jensens

administration, hvor to

stillinger blev besat af personer,

der tidligere havde

deltaget i Jensens valgkampagne

i efteråret.

I overborgmesterens sekretariat

trækker man dog

vejret ret roligt, efter at ombudsmanden

i sin redegørelse

slår fast, at der intet er at

kritisere Frank Jensen for i

sagen. At overborgmesteren

på en eller anden led har været

blandet ind i ansættelserne,

er de færreste i tvivl om,

men ombudsmanden har

imidlertid ingen konkrete

beviser for, at Jensen for eksempel

har besluttet eller instrueret

sine embedsmænd

i, hvem der skulle ansættes i

hvilke stillinger og så videre.

Men overborgmesteren må

dog godt give gode råd om,

hvem man eventuelt kunne

ansætte, fastslår ombudsmanden.

Det er nærliggende at

konkludere, at embedsværket

med kommunens

administrerende direktør

Claus Juel i spidsen – uvist

af hvilke grunde – åbenbart

valgte at følge den kommende

overborgmesters »gode

råd«. Juel er i øvrigt kendt

i embedsmandskredse for

hellere at sige ja en gang for

meget til politikerne frem

for at sige ja en gang for lidt.

Denne udviste smidighed

gør ham selvsagt populær

hos politikerne.

Ombudsmanden fi nder

imidlertid hele forløbet

omkring ansættelsesproceduren

»stærk kritisabel«

og udtrykker i øvrigt forståelse

for den mistanke,

som pressen har rejst, at

det var afgjort på forhånd,

hvem der skulle ansættes i

de enkelte jobs. En tolkning

er, at Juel nu tager skraldet

for overborgmesteren. Det

skal topembedsmanden i

kommunen såmænd nok

overleve…

»At overborgmesteren

på en eller anden led

har været blandet ind

i ansættelserne, er de

færreste i tvivl om, men

ombudsmanden har

imidlertid ingen konkrete

beviser for, at Jensen for

eksempel har besluttet

eller instrueret sine

embedsmænd i, hvem

der skulle ansættes i

hvilke stillinger og så

videre.

Juridisk har det længe

stået klart, at der intet var at

komme efter i sagen, og politisk

har der aldrig været et

fl ertal for at gå videre med

sagen. Kun Venstres gruppeformand

Lars Dueholm

holder fortsat lidt liv i sagen


Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

ved at påpege, at til trods for

den manglende »rygende

pistol«, så var der omvendt

tilstrækkeligt med indicier

til, at man kan fastslå, at

ansættelserne var afgjort

på forhånd, det vil sige reelt

anklage Jensen-lejren

for at udøve nepotisme. Det

vil sige at forfordele folk til

kommunale jobs med partibogen

i orden, som det udtrykkes.

Mon ikke Venstre

hiver den sag op af hatten,

når valget kommer om tre

et halvt år? Hvis altså vælgerne

kan huske sagen til

den tid.

Sareen beklager

Det knaser fortsat mellem

de radikale topfolk,

gruppeformand Manu Sareen

og integrations- og

beskæf t igelsesborg me -

ster Klaus Bondam. Det

har det gjort længe, men

uenigheden mellem de to

kulminerede under konstitueringsforhandlingerne

i

timerne efter valgnatten,

hvor Sareen offentligt og i

skarpe vendinger undsagde

de radikales konstitueringsaftale

med de borgerlige

partier herunder

DF, som gjorde Bondam

til borgmester.

Sareen endte dog med at

stemme for aftalen, efter

at han fi k vredet armen

rundt af blandt andre den

radikale leder Margrete

Vestager, og siden har

uforsonligheden og den

manglende tillid mellem

Bondam og Sareen ulmet

og ødelagt stemningen i

den radikale gruppe.

I sidste uge løb rygtet

på rådhuset, at Manu Sareen

lørdag på de radikale

i Københavns årsmøde ville

sige undskyld for sin rolle i

de kaotiske timer efter konstitueringsforhandlingerne,

hvor Bondam blev udsat for

massiv og ganske hård kritik

fra partiets vælgere og

tillidsfolk. Det er dog ikke

helt korrekt. Sareen gav dog

den indrømmelse, at han beklagede

at have bidraget til

at få virakken til at eskalere,

da han offentligt kritiserede

aftalen om morgenen i TV2

News.

Sareen vil gerne lægge sagen

bag sig, for at partiet og

han selv kan komme videre.

Og tidspunktet er også ganske

velvalgt, idet at de radikale

på årsmødet vælger folketingskandidater.

Alle ved,

at Sareen stiler målrettet

»Sareen vil gerne lægge

sagen bag sig, for at

partiet og han selv kan

komme videre.

Tlf. 48 28 69 06 Mobil 21 46 28 13 Fax 48 28 69 27

Malermester

GUNNAR MADSEN

Medlem af Københavns Malerlaug


efter at blive nyt radikalt folketingsmedlem

efter Lone

Dybkjær, der ikke genopstiller.

Og skulle det lykkes,

så er der næppe nogen tvivl

om, at Klaus Bondam i det

stille vil drage et lettelsens

suk over at slippe af med sin

rival og plageånd.

Nyt moskébyggeri

vedtaget

I torsdag vedtog det store

fl ertal til venstre i Borgerrepræsentationenbyggeriet

af en ny shia-muslimsk

moské på Vibevej, hvor der

i øvrigt allerede i dag ligger

en moské. Den nye moské

vil blandt andet få to 32 meter

høje tårne eller minareter

plus en kuppel. Kun DF

og de konservative og et

enkelt iranskfødt BR-medlem

fra Enhedslisten stemte

imod byggeriet, mens Venstres

medlemmer undlod at

stemme.

Projektet har mødt en

del modstand blandt andet

fra eksil-iranere, især fordi

byggeriet menes at være

sponsoreret af præstestyret

i Iran.

»I torsdag vedtog det

store flertal til venstre i

Borgerrepræsentationen

byggeriet af en ny shiamuslimsk

moské på

Vibevej.

I denne sag gjaldt byggeriet

en moské, der lå på en

grund, hvor der i forvejen

lå en moské i dag. Det bliver

interessant at se, om en

vedtagelse af byggeriet af

Sunni-stormoskeen på en

tom grund på Amager går

ligeså glat i gennem.

Under alle omstændigheder,

så har Dansk Folkeparti

en synlig sag, som partiet

kan gå til kommunalvalg

på.


16/04 Forbehold for evt. afgiftsforhøjelser, trykfejl, udsolgte varer r og oog

leveringssvigt.

NOW

HVERDAGE 10 – 20 • LØRDAG 10 – 17 • FØTEX 9 – 20 (8 – 17) • 1. SØNDAG I HVER MÅNED 11 – 17 • FØTEX 10 – 17

2 STK.

25,-

Arla

Koldskål

Pr. stk. 12,95

Den grønne slagter

Pålæg

Pr. stk. 19,95

3 STK.

30,-

Roastbeef

Af okseinderlår

Drostdy Hof

Reserve, Shiraz

Pr. stk. 89,95

PR. 1/2 KG.

59 95

Karen Volf

kammerjunker

450 - 500 g

Flere varianter

Pr. stk. 23,95

2 STK.

42,-

NU 3 FLASKER

119,-

Tilbudene gælder

kun på Fisketorvet

t.o.m.søndag 25. april F Ø T E X . D K

SØNDAGS

ÅBENT

25. APRIL

11-17

FØTEX 10-17

Gratis S-tog til

Fisketorvet

første søndag i måneden

MØD

HARRY

Mød DSB´s Harry

lørdag 1. maj.

Se mere på

Fisketorvet.dk

GLAD KUNST

I DAGENE 22. APRIL - 30. MAJ UDSTILLER

KUNSTMALER SOLVEIG SCHULTZ PÅ FISKETORVET

Temaet ”kom og bliv glad” kan ikke

ændre verden, men man kommer

i godt humør – og får dermed en

positiv oplevelse.

Solveig bruger de humoristiske

sider af en ellers alvorlig verden,

en masse stærke farver og fi nurlige

”objekter” i alle størrelser.

Udstillingen fi nder du på Dæk 2

ved Elgiganten, og er åben i

centrets åbningstider.


6 BRYGGEBLADET NYHEDER

20. APRIL 2010

Erhverv – TIL LEJE

ca. 118 m 2 (3 rums ejerlejl.)

Kommandantens Gaard, Weidekampsgade

udlejes til liberalt erhverv

Husleje: 13.765,00 pr. md.

A conto varme: 800,00 pr. md.

A conto vand: aftales (erhvervsrelateret)

Depositum: 6 mdr. leje

Henvendelse til :

A/S Freden-Invest, Svanemøllevej 16

2100 København Ø, Tlf. 3918 2600, or@kfi .dk

Schrøder Old Timer

3 gear

NU KUN

SCHRØDER CYKLER

Amager Boulevard 4

tlf. 32 54 86 192.995,-

Mandag-fredag 10-18

Lørdag 10-14

UDLEJNING AF P-PLADSER

P

Pris: 750 kr./måned

(inkl. moms)

I aflåst p-kælder under

Jutlandia Hus,

Erik Eriksens Gade 7-11

udlejes et antal p-pladser til

almindelige personbiler.

Kontakt Marianne Laursen: marianne.laursen@webhiker.dk

telefon: 61 22 76 23(fra 9 til 16) / 22 20 29 73 efter kl. 17.0099,-

Spar 30,-


NJAL FOTO.dkHappy hour kl. 6-12:

ALLE SOLE KR. 15

Reykjaviksgade 5 · Åbent kl. 06-22

Bryggens Dyreklinik

v/ dyrlæge

Frede Kristensen

mandag kl. 13-18 · tirsdag kl. 8-14 og kl. 18-19

onsdag kl. 8-17 · torsdag kl. 8-16 · fredag kl. 8-14

Medicinsk og kirurgisk behandling. Butik med

foder, plejemidler, seler, liner og meget mere.

Egilsgade 18 ✆ 32 57 62 90

bryggensdyreklinik@gmail.com · www.bryggensdyreklinik.dk

Rottefrit København i 2015

Nu skal det være slut med rotter på loftet, i gården eller andre synlige steder.

Rotter skal blive nede i kloakkerne, hvor de hører til. Hvis det skal lykkes, så

skal de private grundejere i gang med at renovere og rottesikre kloakker.

Af Carina Scheibel

redaktion@bryggebladet.dk

Rottesæsonen er ved at

være over os. Anmeldelsen

af rotter stiger henover foråret

og topper i juli. Men

dermed ikke sagt, at de

små kræ ikke er derude

hele året.

– Vi ved ikke, om det

er fordi folk bare er mere

udendørs og derfor får øje

på dem, eller om de søger

mere ud i den periode, siger

Morten Otkjær Thune, der

er områdechef for skadedyrsområdet

i Københavns

Kommune.

Står det til ham, skal det

slet ikke være nødvendigt

for københavnerne at anmelde

rotter, for han har en

vision om, at København

skal være en rottefri by i år

2015.

– Der er mange, der har

kaldt mig lidt af en fantast,

men hvis man siger, at det

ikke kan lade sig gøre, så

bliver det i hvert fald ikke til

noget, siger han.

Derfor har Morten Otkjær

Thune taget initiativ

til at sætte en meget ambitiøs

plan i værk. Center For

Miljø – skadedyrsområdet

holdt derfor et internt møde

for at fi nde en fremgangsmetode

til at nå målet. På

mødet var der enighed om,

at da rotterne på overfl aden

i København formodes at

komme fra nedslidte kloakker,

skal der være særlig fokus

på en renovering af disse.

Københavns Kommune

har gennem en årrække

renoveret store dele af den

offentlige kloakdel, og 90

procent af de kloakledninger,

som kommunen har ansvaret

for, er renoveret. Det

må derfor formodes, at hovedparten

af de rotter, som

viser sig i bybilledet, ofte vil

UDEMØBLER

Opbevaring-beplantning

Bænke-læsejl

være fra den private del af

kloakkerne.

– Indtil videre skal vi bare

have dem til at blive nede i

kloakkerne, så må vi bagefter

fi nde ud af, om vi også

skal bekæmpe dem der

nede, siger Morten Otkjær

Thune.

Rottemotorvej

Tanken om en rottefri by er

ganske unik; det er så vidt

vides kun Budapest, som

kan betegnes som en rottefri

by.

– Folk tror, at hvis man

bor i en storby, så må man

fi nde sig i, at der er rotter.

Men man skal ikke acceptere,

at der er rotter, siger

Morten Otkjær Thune.

Selvom vinteren har været

lang og hård i år, skal

man ikke regne med, at det

har indfl ydelse på rottebestanden

i København.

– Vinteren har været hård

for overfl aderotterne, men

dem har vi ikke mange af her

i København. I 90 procent af

tilfældene kommer de rotter,

vi ser, nede fra kloakken,

hvor der er lunt hele året, og

der fl yder et tag-selv-bord af

mad forbi hele tiden.

Men rotter er også nysgerrige,

så derfor søger de

op fra kloakkerne fra tid til

anden.

– Og hvis én rotte søger

op i for eksempel en baggård,

så kan den næste

rotte lugte, at der har været

en anden rotte før, og så tør

HYNDER

Indmad i kapok

KVALITET TIL ALTANEN

OG TERRASSEN

den godt at gå den samme

vej, og så kan man risikere,

at det pludselig er som en

motorvej, påpeger Morten

Otkjær Thune.

Kommunerne i Danmark

er forpligtet til at bekæmpe

rotter, og borgerne er

forpligtet til at anmelde til

kommunen, når de har mistanke

om eller har set rotter.

Og det er ikke bare fordi,

at det er ulækkert at møde

en rotte. Rotter kan smitte

med leptospirose, som man

kan blive alvorligt syg af.

TEGN PÅ ROTTER

– Rotter er sygdomsspredere,

de kan afi solere ledninger

og forårsage brand.

Hvis man arbejder med kloakker,

skal man have vacciner,

siger Morten Otkjær

Thune og fortsætter:

– Rotter er potentielle

menneskedræbere, og man

har pligt til at anmelde

dem.

Ser du en rotte eller

tegn efter rotter, skal det

anmeldes til Center for Miljø

på telefon 33 66 58 17.

Uden for Center for Miljøs

åbningstid kan du anmelde

rotter til vagthavende på

rådhuset på tlf. 33 66 25 85,

dog kun til kl. 22 på hverdage

og kl. 8-22 i weekender.

På Københavns Kommunes

hjemmeside kan du læse

mere om, hvordan man

undgår rotter.

■ Er du stødt på spor efter rotter? Måske har du rotter

uden at vide det. Hvis du ikke ved, hvad du skal holde

øje med, og du ikke kender til dens adfærd, kan det være

svært at identificere et problem.

■ Lugt. Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt,

der minder om blandingen af kloak og grisestald.

■ Ekskrementer: Rotter efterlader sig ekskrementer, som

er sorte, cylinderformede og spidser til i den ene ende.

De er cirka 4 millimeter tykke og 17 millimeter lange.

■ Huller Umotiverede huller i jord og asfalt kan være tegn

på rotter. Men de kommer også ind via sprækker omkring

dæksler eller via huller i fundamentet. Hold især

øje med udluftningsristene i fundamentet og ristene på

gulvafløb. Mangler de, eller er de defekte, er det ofte

årsagen til rotter i huset. Rotter kan nemt gnave sig

igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel

runde og behøver ikke være større end en to-krone.

■ Lyd Piben og kradsen i paneler, under gulve eller på

lofter kan være tegn på rotter. Men lad alligevel kommunens

skadedyrsbekæmper opklare, hvem eller hvad der

er på færde.

Kilde: Københavns Kommune

FLEECEPLAIDER

Krydderurteserien

Tlf.: 51 90 69 38 aba@aba-design.dk www.aba-design.dk


Hanne Nørrisgaard

22 års erfaring

Sofi e Balslev-Olesen

11 års erfaring

Islands Brygge

Peter Norvig

24 års erfaring

Martin Eldrup

9 års erfaring

Jens Otto Krags Gade 9, 1. -1 Udsigt

over vandet. Islands Brygge er stedet

for dig som ønsker at bo tæt på

byen, men aligevel ikke kan undvære

kombinationen af natur og, havnemiljø

lige uden for døren. Her er gåafstand

til børnepasning og indkøbsmuligheder.

Indeholder: Stort børnevær.

med praktisk walk in closet.

Lækkert lyst badeværelse. Hvidt køkken,

som byder på flere gode detaljer.

Stuen er i forbindelse med køkkenet.

Fra soveværelset er der udgang til altanen,

hvor udsigten udover havnen

og kanalen kan nydes. Sag 407020.

Niki Præst

5 års erfaring

Benjamin Gardner

4 års erfaring

Frank Channouf

6 års erfaring

Maja Granat

5 års erfaring

3 eller 4

værelses

lejlighed søges

Islands Brygge

Lilian Vestergård

11 års erfaring

Sofi e Nørrisgaard

3 års erfaring

Udb/knt... 125.000/2.450.000

Brt/nt............

15.715/13.503

Bolig m² Etage vær. Opført

Alternativ finansiering:

Pauselån® F1............

7.965/7.270 71 1. 3 2006

Halfdansgade 35, 4. tv. En hyggelig

og veldisponeret lejlighed i den gamle

stil med plankegulve og højt til loftet

med stuk. Her er rummelig entré,

samt stue med udgang til altan. Stort

soveværelse mod gården, og køkken

med mange skabe og mulighed for

hyggelig spisekrog. Lejligheden er beliggende

på 4 sal, hvilket giver et fantastisk

lysindfald gennem glasdørene

til den sydvendte altan, og lejligheden

fremstår lys og venlig med hvidpigmenterede

plankegulve overalt. Sag

405043. Andelsbevis.........................

795.000

Mdl. boligafgift.......................

2.520

Mdl. forbrugsudg. a/c...............

565

Islands Brygge

Bergthorasgade 12, 2. th. Fantastisk

beliggenhed lige ved Islands

Brygges havnebad, i nærheden af et

dejligt miljø med nye cafe'er og butikker.

Med under en km til Rådhuspladsen,

Christianshavn, Fisketorvet eller

Amagerbrogade er man hurtigt i centrum

af København. Med Bryggens

havnebad, Amager Strandpark og

Amager Fælleds natur er der altid er

der rigelige chancer for at komme ud i

den friske luft. De to store åbne stuer

en-suite, gør at lyset kan strømme

gennem hele lejligheden fra altanen og

giver derfor et dejligt lysindfald. Sag

406056.

Andelsbevis.........................

895.000

Mdl. boligafgift.......................

4.301

Mdl. forbrugsudg. a/c...............

594

Vi kan sælge

din bolig

Nybolig Hanne Nørrisgaard & Peter Norvig – 7010 2019

Islands Brygge / Ørestad afd.

Islands Brygge 43

2300 København S

Åbent hus

Søn. d. 25/4 kl. 12.10.-12.30 Islands Brygge

Stine og Michael søger

en andelslejlighed på

den gamle del af

Bryggen. Der skal være

altan og gerne stort

køkken/alrum. Kontakt

Martin Eldrup hos

Nybolig tlf.: 32643337

eller roe@nybolig.dk

Andelsbolig

Nyhed

Bolig m² Etage vær. Opført

59 4. 2 1917

Andelsbolig

Nyhed

Bolig m² Etage vær. Opført

85 2. 3 1917

Jens Otto Krags Gade 11, st.

I eftertragtet kvarter på Islands Brygge

udbydes denne 2 vær. lejl. med

egen terrasse. Området byder på havnemiljø,

masser af cafe- og kulturliv,

samt Amager Fælleds skønne natur.

Lejl. fremtræder velindrettet med entré

med garderobeplads. Pænt og

rummeligt badevær. med bruseniche,

god bordog skabsplads. Stort lyst

sovevær. Lækkert åbent køkken. Skøn

stue med godt lysindfald fra de vestvendte

vinduer. Udgang til stor terrasse

mod vest, hvor sommeraftenen kan

nydes. Sag 404053.

Islands Brygge

Weidekampsgade 59, 2. tv.

2 altaner. Islands Brygge er en komplet

bydel i sig selv. Her har du alt

hvad du behøver, inden for bekvem

gåafstand - dagligvarebutikker, metroen,

fitnesscenter, skole, børneinstitutioner

mv. Samtidig har du City lige

på den anden side af Langebro. Kommandantens

Gaard er for dig, som

kræver lidt mere af din bolig. Her får

du bl.a. 2 badevær. Boligen fremstår

som en 4 vær. lejlighed, og den er indrettet

med lyse, nordiske kvalitetsmaterialer.

Det hvide køkken har brede

skuffer og er fuldt udstyret med hårde

hvidevarer. Sag 407033.

Solgt på

6 dage!

Solgt eller gratis

Åbent hus

Søn. d. 25/4 kl. 12.30-12.50

UDEN BOPÆLSPLIGT

Udb/knt... 115.000/2.275.000

Brt/nt............

14.495/12.430

Bolig m² Etage vær. Opført

Alternativ finansiering:

Pauselån® F1............

7.737/6.937 68 st. 2 2006

Åbent hus

Søn. d. 25/4 kl. 15.15-15.45

NY PRIS

Udb/knt... 145.000/2.895.000

Brt/nt............

18.101/15.857

Bolig m² Etage vær. Opført

Alternativ finansiering:

Pauselån® F1............

9.501/8.867 89 2. 3 2006

Da vi skulle sælge vores lejlighed på Islands Brygge, kontaktede vi flere

mæglere, før vi besluttede os for Martin Eldrup fra Nybolig. Valget var

baseret på en god personlig kemi, det indgående lokalkendskab Martin

har - han bor selv på Bryggen - og ikke mindst en rigtig god mavefornemmelse.

Dette viste sig at være det helt

rigtige valg! Efter at have haft lejligheden til salg

i kun 6 dage med talrige fremvisninger, kunne

Martin vise os en underskrevet købsaftale - til

udbudsprisen. Vi har været overordentligt

tilfredse med Nybolig i denne proces, og kan kun

give Martin vores bedste anbefalinger med på

vejen.

Med venlig hilsen

Anne og Marc Østerskov

Jens Otto Krags Gade 11, 5.

Kontakt Martin Eldrup på

3264 3337 eller roe@nybolig.dk


8 BRYGGEBLADET NYHEDER

20. APRIL 2010

Fra Dadler til Ibber

I lørdags blev Skolens på Islands Brygge omdannet til en by med egen møntfod, borgmester og virksomheder.

Af Lea Ingemann Bjerg og

Sarah Bastholm

redaktion@bryggebladet.dk

I sidste uge forvandledes

hele bryggeskolen til en lille

by med egen borgmester

og møntfod, hvor eleverne

fra børnehave- til ottende

klasse blev mikset sammen

i forskellige erhverv.

Skolegården blev kendt

som Rådhuspladsen;

idrætshallen blev til en hyggelig

restaurant; klasserne

forvandledes til små forretninger;

og køkkenerne til

slikfabrik og bager.

Det var altsammen en del

af den featureuge, som har

været efterspurgt siden sidste

gang, den blev afholdt i

2006.

Der var dog sket et par forandringer

fra sidste gang;

dér hed det nemlig Bryggeby

2300, og valutaen var

Dadler med små tryk af den

daværende inspektør, Carl

Bagge på. I denne omgang

blev en konkurrence afholdt,

hvor klasserne kunne

byde ind med navne til byen,

postnummeret og møntfod.

Resultatet blev Skibby 2301,

hvor borgerne blev lønnet

med Ibber, i kulørte sedler.

Skibby fi k også sin egen

baggrundshistorie, som på

den første dag blev læst op

rundt omkring i virksomhederne.

Den gik på, at minearbejdere

for nylig havde

fundet en gigantisk guldåre

under byen og planlagde at

opkøbe og udbore grunden.

Derfor måtte borgerne i

Skibby naturligvis arbejde

på højtryk for at få indtjent

penge til at bevare byen.

Det hele blev afrundet

på lørdagskolen, hvor forældrene

kunne komme og

være en del af Skibby, der

som det eneste samfund i

øjeblikket kan prale af at

have arbejde nok til alle.

De 19 virksomheder:

Byens Beauty, Legetøjsfabrikken,

Reklamebureauet,

Gaveboden, Restauranten,

Kulturhuset, Rådhuset, Cafeen,

Posthuset, Bageren,

Slikfabrikken, Orkesteret,

Aktivistgruppen, Danseholdet,

Sundhedshuset,

Galleriet, Banken, Avisen,

Radioen.

BRYGGETRAFIK

Udstilling af projektet

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder for øjeblikket på at få gjort projektet

Bryggetrafik klar til første spadestik.

Vores mål med projektet er at sikre en god trafikløsning for området

omkring Islands Brygge. Det skal være nemt og trygt at færdes i trafikken

for bilister, cyklister og fodgængere.

Bryggetrafik består af anlægsarbejder på Artillerivej, Islands Brygge og

Ørestads Boulevard.

Det samlede omfang af anlægsarbejderne består af:

• Trafiksanering af Artillerivej, ca. 1300 m vej

• Forlægning af den sydligste del af Artillerivej, ca. 380 m ny vej

• Fartdæmpning af Islands Brygge, ca.1500 m vej

• Forlængelse af Ørestads Boulevard, ca. 140 m ny vej

• Anlægning af et nyt byrum på ca, 5000 m²

Projektforslaget til udformningen af projektet Bryggetrafik ligger nu

færdigt og er blevet godkendt af Københavns Kommunes Teknik- og

Miljøudvalg. I den anledning har forvaltningen udarbejdet to plancher,

som skal illustrere det samlede projekts omfang og betydning.

Plancherne vil blive udstillet i biblioteket forhal, Njalsgade 15 fra uge 16.

Københavns Kommune

Center for Anlæg og Udbud

www.kk.dk/bryggetrafik

I salonen Byens Beauty blev der krøllet og glattet hår i skolens featureuge. Foto: Ricardo Ramirez

HAIR by DAHL

Åbningstider:

Tirs., ons., fre.: 9.30-17.30

Tors.: 9.30-19.00

Lør.: 9.00-13.00

Mandag lukket

Opsætning til

fest,

bryllup og

konfirmation

w w w.br yg ge b ladet.dk

w w w.br yg ge b ladet.dk

w w w.br yg ge b ladet.dk

Islands Brygge 1 B

Tlf. 32 54 81 02


10 BRYGGEBLADET TEMA

20. APRIL 2010

VANDSPARERÅD TIL BOLIGFORENINGEN

■ Prøv at omregne jeres vandforbrug fra m3 til LPD =

’liter per beboer per døgn’. Det kan for eksempel gøres

via hjemmesiden www.ke-max100.dk - hvis tallet er

over 120, er forbruget for højt.

■ Individuelle vandmålere er meget effektive til at spare

vand - man sparer mest på vandet, når man selv skal

betale regningen. Ved vandforbrug over 120 LPD kan

det som regel betale sig at installere individuelle vandmålere

i boligforeningen. Man kan søge om tilskud til

vandmålere fra Københavns Kommune via Københavns

Energi.

■ Undersøg om I har løbende toiletter eller andet, der

spilder vand. Kig på hovedvandmåleren, når der ikke

bruges vand – for eksempel klokken to om natten. Hvis

måleren løber rundt, har I et løbende toilet eller anden

lækage i ejendommen.

■ Skift alle enkeltskylstoiletter ud til to-skyls. Vandforbruget

på toiletterne halveres, og foreningen sparer cirka

15 procent på vandregningen.

■ I kan forlange - eller betale for - at alle lejligheder får

installeret sparebrusere eller alternativt vandbegrænsere

til brus. Det reducerer vandforbruget til bad med

mellem 25 og 50 procent.

Regnvand kan ikke betale sig

I LO Huset har man arbejdet

med regnvand lige siden huset

blev bygget, da man har

tænkt miljø ind i byggeriet.

– Desværre skal man opføre

to separate vandrørsystemer,

når man opfører

et miljørigtigt anlæg, siger

Carsten Hansen, servicemedarbejder

i LO Huset.

– Det kan ikke betale sig,

siger han og fortsætter:

– Tankegangen er rigtig

god, men vi skal sørge for

VANDSPARERÅD TIL

TEENAGEFORÆLDRE

Installer en MEGET vandbesparende

selv-lukkende

bruseventil som dem, der

er i svømmehallen.

Installer en sparebruser

- det kan kun gå for langsomt.

Tag tid på, hvor længe de

går i bad - træk dem en

krone i lommepenge for

hvert minut, de er i bad efter

de første fem minutter.

(Varmt vand koster cirka en

krone per minut.)

Sørg for, at din teenager

får en sød kæreste, som

han/hun kan bade hos.

Eller giv din teenager kort

til svømmehallen eller det

lokale fitnesscenter, så de

kan bade dér.

Giv teenagepiger ’balsamspray’,

som ikke skal skylles

ud.

kontrol af to separate rørsystemer.

Det er ikke økonomisk

holdbart, men vi gør

det, fordi det er et miljørigtigt

tiltag.

Flere ingeniører og arkitekter

har besøgt i LO Huset

for at undersøge regnvandsprojektet.

LO Huset er den

første bygning i Danmark,

som genanvender regnvand

til toiletskyl. Man indsamler

regnvand i en 10.000 liters

beholder under fliserne

på kajpladsen, og en pumpe

sikrer, at vandet bliver ledt

det rigtige sted hen.

10.000 liter lyder af meget,

men faktisk rækker det

kun til få dages forbrug. Og

når det ikke regner, må man

bruge og betale for den konventionelle

vandforsyning.

Kun omkring 15 procent

af LO Husets vandforbrug

i toiletterne er opsamlet

regnvand.

Desuden betaler LO af-

ledningsafgift.

– Vi har haft en slåskamp

med myndighederne om

afgifterne, siger Carsten

Hansen.

LO betaler nemlig for

regnvandet, når det bliver

afledt i kloakken; dog betales

regnvandet efter aftale

kun til den halve pris af,

hvad afledningen af det øvrige

vand koster.

ljg/asj


20. APRIL 2010

Sådan sparer du

på vandet i hjemmet

Badeværelset

Tjek jævnligt, at toilettet

ikke løber. Et toilet, der løber

en lille smule kan spilde

100 liter vand om året til en

pris af cirka 4.600 kroner.

Løber det meget, kan det

spilde over 200.000 liter

vand, og det koster mere

end 9.000 kroner.

Tag korte brusebade.

Hvis du ikke har sparebruser,

bruger du 12 liter vand

i minuttet. Et bad på fem

minutter tager 60 liter og

koster fire kroner.

Skift til sparetoilet med to

skyl. Et enkelt skyl på et ældre

toilet bruger cirka otte

liter. Med et sparetoilet kan

du halvere vandforbruget.

Installér sparebruser.

Den koster cirka 200 kroner

og kan halvere dit vandforbrug

til badet.

Køkkenet

Skyl ikke af under rindende

vand. Skyller du tallerkener

af under rindende vand, koster

det dig cirka en krone

per minut.

Skift opvaskemaskinen

ud. Hvis den er mere end

ti år gammel, bør du skifte

den ud med en A-mærket

model.

Fyld maskinen helt op, og

brug et kort program med

lav temperatur.

Giv dit vand luft med en

perlator, der sættes på vandhanerne

og kan begrænse

dit vandforbrug med 20-30

procent. Den koster cirka

20 kroner.

Tøjvask

Affaldsindsamling 2010

Information fra Danmarks

Naturfredningsforening København

Der deltog cirka 200 mennesker

til affaldsindsamling.

By og Havns dykkere

dykkede langs den lange

træbro, og med hjælp fra

glade affaldssamlere fik de

hevet cirka 30 cykler op, en

barnevogn, to havestole, en

kontorstol og fire bildæk.

Der var cirka 400 kilo affald

i havnen.

De mange frivillige fik

yderligere renset brygges

stensætninger fuldstændig.

Der blev fuldt 80 affaldsække!

Og de var fyldt til

renden, med papir, plast,

emballage, cigaretskodder,

flasker, dåser, tøj – alt hvad

man kunne forestille sig!

Vask kun tøjet, hvis det er

beskidt.

Vask ved lave grader.

Fyld maskinen helt op.

Skift den gamle vaskemaskine

ud med en A-mærket

model.

Der blev yderligere fundet:

To døde sangdrosler og en

død skallesluger. En stor

vinduesramme med smadret

glas. Mange forskellige

slags brædder og bjælker.

En kofanger fra en bil. Rigtigt

rigtigt mange cigaretskodder!!

Alt dette vejede

cirka 900 kg.

I alt blev der samlet

1.300 kg.

TEMA

VI HAR NU OGSÅ FÅET

DE LEGENDARISKE MOSCOT

BRILLER OG SOLBRILLER

Hjemmesiden er under ombygning,

men snart kan du læse mere på www.vedi.dk

mandag til fredag 9.30 til 17.30 · lørdag 9.30 til 14.00

Isafjordsgade 1 · vedi@vedi.dk · 32 11 40 20

Prøv vores nye

fuldkornspizza

– det er sund

fornuft i munden.

Ristorante da Misto Pizzeria

Leifsgade 2-4 · 2300 Kbh. S.

Tlf. 32 54 51 57

BRYGGEBLADET 11

Du kan vælge mellem den

traditionelle pizzabund eller

vores nye fuldkornspizza, bagt af

fuldkornsmel.

Fuldkornsmel indeholder alle kornets

kostfibre, vitaminer og mineraler. Det

smager af mere og giver brændstof til kroppen

Hver onsdag

Flæskesteg

med traditionelle tilbehør

99,


12 BRYGGEBLADET BUTIKSLIV

20. APRIL 2010

Find dyre tøjmærker til halv pris i nyåbnet butik

Luksusgenbrugen Secondamano holdt åbningsreception torsdag den 15. april på en solbeskinnet dag i Gunløgsgade.

Et besøg i butikken kan måske tilbyde dig de Marc Jacobs sko, du aldrig har haft råd til – men her til halv pris.

Af Matilde Hørmand-Pallesen

redaktion@bryggebladet.dk

Champagne og miniaturekager

står klar til gæsterne,

som skal hilse luksusgenbrugen

Secondamano velkommen.

Lokalet stråler

hvidt og nymalet, og på

tøjstativerne, som slanger

sig langs væggene, hænger

designergenbrugstøj i farveorden

og giver lokalet et

farverigt pust.

En kvinde kommer ind i

butikken og udbryder:

– Hvor er det vildt, tænk,

det er jeres egen butik!

Stemningen er høj, og prøverummet

er travlt optaget,

så toilettet må tages i brug.

Bag disken står veninderne

Charlotte Kastberg og Linnea

Lauritzen, som er de to

stolte ejere af Secondamana.

De viser frem og tager imod

chokoladegaver og lykønskninger

fra gæsterne.

Charlotte Kastberg bor

på Bryggen og er uddannet

designer fra Ravensboume

College of London. Linnea

Grov fiskefars 35 kr. pr. 1/2 kg.

Torske-loins 20 kr. pr. stk.

Krebeshale-salat 200 g. 39 kr.

Grøntang-salat 200 g. 39 kr.

Frisk stenbiderrogn 39 kr. pr. 100 g.

Hvis du selv skal lave sushi, har vil alt i fisk

og japanske ingredienser: laks, tun, hellefisk,

krabbe, tigerrejer, kammuslinger, røget laks,

varmtrøget laks med mere

soya, ris, riseddike, wasabi, ingefær,

tangplader, rullemåtter

Og kyndig vejledning i hvordan du gør.

Åbent: man.-fre. 12.00-18.00 · lør. 10.00-14.00

Lauritzen derimod er konsultationssygeplejerske

i

en lægepraksis på Frederiksberg.

Hun har længe

befundet sig i designermiljøet

og er derfor ikke helt på

udebane. Veninderne har

længe villet åbne en butik

Thorshavnsgade 20 · 32 57 06 01 · www.fiskeborsen.dk

Foto: Ricardo Ramirez

sammen, nu er det lykkedes,

og de føler sig allerede

velkomne i gaden:

– For et par dage siden

delte vi brochurer ud i området,

og folk tog meget positivt

imod os. Tommy fra

Kierkegaards antikvariat,

som er vores nabo, har været

forbi med blomster til os,

siger Charlotte Kastberg og

smiler.

Sælg og få råd til nyt

Linnea Lauritzen bor på

Østerbro, hvor der er fl ere

velfungerende luksusgenbrugsbutikker.

Inspireret af

butikkernes succes valgte

de to veninder at afprøve

samme koncept.

I en brochure med overskriften

»Giv dit tøj nyt liv,«

skriver de to butiksejere:

»Lad andre få glæde af dit

tøj og få råd til nyt.« Konceptet

er, at alle, som har

tøj af gode mærker, kan få

det solgt i Secondamana.

De vurderer salgbarhed og

pris og tilbyder lækre lokaler,

tøjet kan hænge i over

tre måneder. Secondamano

skal have 50 procent af fortjenesten.

Bliver tøjet ikke

solgt, får man sit tøj tilbage

igen. Det kan dog få en ekstra

chance.

– Vi holder jo øje med kundernes

interesse for tøjet,

og har en bluse fået meget

opmærksomhed gennem

de tre måneder, kan den få

lov at hænge længere tid og

måske blive sat ned i pris,

forklarer Linnea Lauritzen,

som nævner, at Cashmeretøj

plejer at ryge hurtigt.

Konceptet er smart i disse

fi nanskrisetider, hvor budgettet

for sommerferie eller

mad på bordet måske sluger

tøjbudgettet.

RABES

HAVE

Langebrogade 8

Siden

1678

Åbent

onsdag-søndag 11-20

Køkken 12-16

32 57 34 17


www.bryggebladet.dk

www.bryggebladet.dk

www.bryggebladet.dk


ÅBENT HUS!

ÅBENT HUS SØNDAG DEN 25/4 KL. 13.00-13.20

BERGTHORASGADE ANDEL

Stor 4 vær. andel øverst oppe.

Lejligheden byder på entré, 2

store lyse stuer en-suite med

fløjdøre, 2 store værelser. , nænsomt

renoveret køkken, 2 badevær.

med toilet samt bryggers

med vaskesøjle og håndvask.

Perfekt delelejlighed.

BERGTHORASGADE ANDEL

Stue hvor der er plads til plads

til både sofa og spisebord, soveværelse

med masser af plads,

ældre køkken der trænger til en

udskiftning samt flise badeværelse

En lejlighed du selv skal sætte

dit præg på. Andelsforeningen

har en sund økonomi.

ANDELSPRIS 679.000

MDL. BOLIGUDG. 2.800

FORBRUG 400

SAG 11100484 RING 8819 3840

www. .dk

Se mere på www.base1.dk

115 JA

4 1917

ANDELSPRIS 1.395.000

MDL. BOLIGUDG. 4.911

FORBRUG 1.109

SAG 11100380 RING 8819 3840

JENS OTTO KRAGS GADE 20. 6. TH.

Liebhavere bolig på toppen af Islands Brygge,

4 altaner og fri udsigt. Forstil dig vågner om

morgenen, trækker gardinet væk fra soveværelse

vinduet hvor du kan nyde udsigten over

Amager Fælled og hvor man kan se flyene ligge

an til landing samt Øresunds broen det tårner

sig op ude i horisonten. 2 altaner mod øst hvor

morgenkaffen kan nydes. Mod sydvest er der 2

store altaner med sol hele dagen. Lejligheden er

i forskudt plan med stort badeværelse, køkken

alrum samt stue. Herfra går der er trappe op til

lejlighedens øverste plan. Skal opleves!

Se mere på www.base1.dk

Se mere på www.base1.dk

130/120 JA

4 2007

KONTANT PRIS 3.685.000

BRUTTO/NETTO 23.300/21.978

UDBETALING 185.000

SAG 11193541 RING 8819 3840

ÅBENT HUS SØNDAG DEN 25/4 KL. 13.00-13.20

NEDSAT MED

KR.155.000,-

TOM KRISTENSENS VEJ 26. 6. SAL

Tagterrasse på 80 m2 med tilhørende udsigts

lejlighed nær Islands Brygge. Stor stue med

lysindfald fra vinkelvinduesparti. Køkken/alrum

i forbindelse med stuen. Funktionelt HTHkøkkenet

i kvalitetsmaterialer efter tilvalg. Fra

stue adgang til lille fordelings entre med adgang

til barneværelse/kontor, badeværelse i lækkert

design med gulvvarme, vaskemaskine og tørretumbler.

Forældresoveværelse med skabsplads

og udgang til altan. Overalt asketræsgulve

og formidabel udsigt enten over Københavns

Tårne og Amager Fælleds grønne områder.

Se mere på www.base1.dk

124/113 JA

3 2006

KONTANT PRIS 3.795.000

BRUTTO/NETTO 23.662/20.202

UDBETALING 190.000

SAG 11101200 RING 8819 3840

62 JA

2 1917

NJALSGADE ANDEL

Stor 3 vær. andel med spise køkken.

Stort soveværelse. Hjørnestue

der vender ud mod ejendommens

grønne gård, yderligere

et rummeligt soveværelse,

stort spisekøkken med masser af

plads. Velholdt flisebadeværelse

med separat bruseniche.

Se mere på www.base1.dk

102 JA

3 1915

ANDELSPRIS 1.350.000

MDL. BOLIGUDG. 4.632

FORBRUG 455

SAG 11101197 RING 8819 3840

HOS OS ER DIN BOLIG TIL SALG I 9 BUTIKKER I KØBENHAVN

ISLANDS BRYGGE Vestmannagade 1 Tlf. 8819 3840 bryggen@base1.dk

ÅBENT HUS SØNDAG DEN 25/4 KL. 13.30-13.50

JENS OTTO KRAGS GADE 7. 7. SAL

SJÆLDENT UDBUDT PENTHOUSE UDEN

BOPÆLSPLIGT! I flot og veldreven ejendom

med bedste beliggenhed på Islands Brygge ligger

denne velindrettede lejlighed indeholdende

entre, kæmpe køkken alrum med elementer af

højeste kvalitet og alt i HHV i åben forbindelse

med den lyse opholdsstue, stort soveværelse

med skabsvæg, kontor/børneværelse samt luksusbadeværelse

holdt i lyse nuancer.Fra alle

rum er der udgang til den pragtfulde tagterrasse...

Lejligheden kan anvendes som sommerhus

eller helårsbolig.

Se mere på www.base1.dk

103/94 JA

3 2006

KONTANT PRIS 4.250.000

BRUTTO/NETTO 25.864/21.553

UDBETALING 215.000

SAG 11101096 RING 8819 3840

ÅBENT HUS SØNDAG DEN 25/4 KL. 13.30-13.50

NEDSAT MED

KR.100.000,-

HALFDANSGADE 23. 1. TV. ANDEL

Perfekt andel med spisekøkken på Islands Brygge

som er et af Københavns mest attraktive

byområder. Her finder du masser af gode spisesteder,

små special-butikker, skole og daginstitutioner,

dagligvarebutikker samt indkøbscentret.

Fordelingsentre, stor lys opholdsstue med

karnap, stort soveværelse med udsigt til grønt

gårdanlæg, dejligt spisekøkken og badeværelse

i hvide fliser. Fremtræder overalt lys, velholdt

og indbydende. Lejligheden er beliggende i

yderst veldreven andelsboligforening med bedste

beliggenhed på Islands Brygge.

Se mere på www.base1.dk

62 JA

2 1917

ANDELSPRIS 775.000

MDL. BOLIGUDG. 2.647

FORBRUG 585

SAG 11101502 RING 8819 3840

HALFDANSGADE ANDEL

Stor lys opholdsstue, soveværelse

med rigelig plads til pcarbejdsplads,

godt køkken samt

badeværelse. Lejligheden fremtræder

overalt lys og indbydende

med plankegulve. Særdeles

velholdt med nye vinduer og

nyt tag.

Se mere på www.base1.dk

60 JA

2 1916

ANDELSPRIS 620.000

MDL. BOLIGUDG. 3.498

FORBRUG 500

SAG 11194357 RING 8819 3840


14 BRYGGEBLADET BUTIKSLIV

20. APRIL 2010

Gammelt værtshus i en forandret bydel

På hjørnet af Artillerivej og Njalsgade – på grænsen mellem det gamle Bryggen og en række nye bygninger – ligger

et historiefyldt værtshus, der servicerer vidt forskellige kunder.

Af Yvonne Walsh

redaktion@bryggebladet.dk

Selvom Artillericaféen med

sine snart 72 år for længst

har passeret pensionsalderen,

så er der stadig liv og

glade dage på dette sted.

Her er et værtshus, hvor

man bliver mødt af en røgtåge,

straks man træder

ind ad døren. Jukeboksen

og indretningen i mørkegrønne

og brune farver står

i kontrast til al den næsten

sterile, hvide og grå beton,

der er skudt op rundt omkring

på Bryggen i de senere

år.

Gæsterne er både gamle

bryggeboer, nye tilflyttere

og besøgende, der arbejder

eller læser i dagtimerne i

nabolaget.

– Det er bryggeboer, der

er stamgæster. Det er nogle

af dem, der sidder her i

weekenden, fortæller indehaveren

på Artillericaféen,

Gert Vesterlund. Sammen

med sin kone Svanborg

Kristmundsdóttir, »Titan«,

har de i snart ti år drevet det

traditionelle værtshus.

– Men i dagligdagen er

det meget blandet, hvad

vi har af gæster, da vi har

HK, universitetet og Niels

Brock i nærheden. Mange

mødes her. Nogle kommer

langvejs fra en fredag aften,

fordi metrostationen er lige

her, og så tager de senere videre

ind til byen, siger Gert

Vesterlund.

De billige fadølspriser

gør Artillericaféen til et attraktivt

sted, hvor man kan

varme op inden en bytur.

Et sted med historier

På Artillericaféen kan man

endnu møde efterkommere

af de første bryggeboer,

der er født omkring 1912-

13, da de første bygninger

Bryggebladet takker bryggeboerne

Bryggeboerne klarede uddelingen af Bryggebladet.

Bryggebladet nummer 6 var

noget af en opgave. Ud over

at producere bladet måtte vi

også sørge for, at det blev

uddelt i bydelen. Vores sædvanlige

distributør, Dansk

Distributions Center, kunne

nemlig ikke uddele bladet i

påsken – det måtte vi selv

sørge for.

Heldigvis fik vi meget

hjælp fra bryggeboerne.

De frivillige bude kunne

ikke få rede penge, men honorarerne

kunne videregives

til lokale foreninger.

Således modtager Boldklubben

Hekla 2.500, Islands

Brygges Lokalråd

blev bygget på Bryggen.

Ifølge indehaveren har en

af disse bryggeboer fortalt,

at der skulle have ligget en

købmandsbutik på dette

hjørne, inden det blev en beværtning

i 1938.

Senere blev stedet brugt

af frihedskæmpere, der

nede i kælderen gemte våben

til brug mod tyskerne

under besættelsen.

– Der var stadig en af hjelmene

tilbage, da jeg overtog

stedet i år 2000, siger

Gert Vesterlund, som selv

har kendt en af de tidligere

frihedskæmpere, »Maskin-

Erik«, der var stamgæst

500, Hans Tausens Kirke

500 og både SAM – Sammen

om Bryggen og Genbryggen

250 kroner hver.

Boldklubben Hekla stillede

op med et halvt pigehold,

et halvt drengehold og

et par trænere. Havde der

ikke været træning senere

på eftermiddagen, kunne

boldklubben have klaret

hele bydelen.

Eva Christiansen, filialdirektør

i Danske Banks

Islands Brygge-afdeling, og

et par medarbejdere havde

allerede fået kondisko på

og hentet aviserne ved gadedøren,

før vi overhovedet

på Artillericaféen. Han var

med til at sejle jøder over til

Sverige under Anden Verdenskrig.

Og så var der episoden

med det sprængte vandrør

på herretoilettet i begyndelsen

af 60’erne.

– Vandet væltede ned ad

trapperne og ud på Njalsgade,

og fra den dag af sagde

vi: Vi skal hen på »Det våde

hjørne«, siger Gert Vesterlund.

Kusse-Karl og Rita

En af Artillericaféens tidligere

ejere fik øgenavnet

havde fået morgenkaffe. De

delte avisen ud i Isafjord/

Sonne-karreen – så bor du

her og ikke har modtaget

Bryggebladet, skal du ringe

til Eva og ikke til os. Danske

Banks medarbejdere gav

deres honorar til Boldklubben

Hekla.

Varmemesteren for Ældreboligerne

i Leifsgade og

Halfdansgade dukkede op

onsdag eftermiddag, men

Bryggebladets Lisbeth Larsen

havde allerede uddelt

avisen i bygningen. Honoraret

her skulle videregives til

Hans Tausens Kirke.

Et søskendepar, som bor

»Det våde hjørne«. Artillericaféen

har fået øgenavnet

tilbage i 60’erne, efter at et

vandrør sprang på toilettet,

og vandet fossede ud på

gaden.

Arkivfoto: Ricardo Ramirez

»Kusse-Karl«. Han forelskede

sig ifølge Gert Vesterlund

i luderen Rita, og senere

åbnede de værtshuset

»Ritas Kælder« på hjørnet af

Isafjordsgade og Egilsgade

– Café Saga i dag.

– Jeg har kendt »Mekaniker-Karl«,

som han hed til

at begynde med, fordi han

var mekaniker i Sydhavnen.

Men så blev han tjener på

natklubben Las Vegas, der

lå i Vester Farimagsgade,

hvor han snød, svindlede og

bedragede. Det var der, han

mødte Rita, som han fik et

godt samarbejde med, fortæller

Gert Vesterlund.

i samme opgang i Axel Heides

Gård, måtte slås om,

hvem der fik lov til at uddele

i deres ejendom. Laila Mortensen,

som er aktivt medlem

af både Lokalrådet og

Genbryggen, valgte at give

sit honorar til Islands Brygges

Lokalråd. Hun omdelte

på Ny Tøjhus-grunden, og

her opdagede hun et nyt

hjørne af Bryggen.

Et par af vores skribenter

samt frøken Rumland,

havde også kridtet skoene

og var med til at uddele

Bryggebladet i dagene op til

påske.

Vi takker alle. red.


20. APRIL 2010

Foto: Ricardo Ramirez

Ejerskifte hos Cabello

Den økologiske frisør i

Gunløgsgade har fået ny indehaver.

Malene Lauritsen

(forrest i billedet), overdrager

sakse, kamme, børster

og føntørrer til bryggebo

Kirstine Dueholm Andersen.

Kirstine er født og

opvokset på Bryggen og er

efter nogle års fravær flyttet

tilbage til bydelen. Nu

er det både bopæl og ar-

Ørestaden har fået en ny ejendomsmægler:

MM Living. I

modsætning til andre ejendomsmæglere

satser de på

formidling af lejeboliger,

og det er noget, der undrer

Bryggebladet. Hvordan er

det nu, at en ejendomsmægler

kan tjene på formidling af

en lejekontrakt?

– Vi tager en måneds leje

plus moms som provision

for lejeaftaler, siger Mikael

Grenès.

bejdsplads, som har fået en

2301-adresse.

Malene skal fremover

arbejde i kaffebranchen

– økologisk kaffe og te sågar.

Hun takker sine trofaste

kunder for de gode år

på Bryggen. Cabello fortsætter

i samme stil med

den økologiske linje og den

gode service.

ljg

Det er selvfølgelig noget,

der skæpper godt i kassen,

hvis der er tale om en lejeaftale

af over 200 kvadratmeter

i de »fine« boliger langs

havnen, men noget mindre

indbringende, hvis der er

tale om en mindre toværelses

i den gamle del af Bryggen.

Mikael Grenès og partneren

Martin Stender tror,

at der er et stort potentiale

i boligmarkedet på Vest-

BUTIKSLIV

Konflikthåndtering

og flagermusstole i

Egilsgade

Bryggebladets Nethe

Plenge og en af hendes

gamle kolleger, Bente Sig,

fra Falster har indrettet

sig i et lokalefælleskab

i Egilsgade 38 (det tidligere

MidtFor) med deres

forskelligartede mikrovirksomheder.

Bente Sig fremstiller den

klassiske flagermusstol i

farverne rød, sort og natur,

håndlavet fra ende til

anden i ægte kernelæder.

Flagermusstol.dk har salg

og værksted i butiksloka-

MM Living formidler lejeboliger

amager, og det er derfor, at

de har flyttet kontoret fra

Holmbladsgade til Ørestaden.

Mikael Grenès og Martin

Stender forstår ikke, at

Ørestaden har fået så meget

tæsk i medierne.

– Ørestaden har været

hårdt ramt af krisen, men

vi tror, at aktiviteten snart

stiger i Ørestad igen. Området

har mange kvaliteter:

metro, naturområder

let, hvor de karakteristiske

stole kan afprøves.

Nethe Plenge har arbejdsrum

i lokalerne til

gårdsiden. Hendes firma

plengenet.dk arbejder med

konfliktrådgivning for arbejdspladser

i hele landet.

Desuden driver Nethe sit

sidebensfirma som madskribent

– blandt andet for

Bryggebladet og Forlaget

Lofa – i samme lokaliteter.

Lokalefællerne holder åbningsreception

tirsdag den

4. maj klokken 15 til 18. ljg

Bryggebladets Nethe Plenge er med i et lokalefællesskab i Egilsgade.

Arkivfoto: Ricardo Ramirez

og gode trafikforbindelser.

Det er et attraktivt område

dels for børnefamilier, dels

for forretningsfolk, der er

på udstationering, siger

Mikael Grenés til Ørestad

Avis.

MM Living administrerer

lejeboligportalen www.

lejeboligbasen.dk som er

100 procent gratis for både

udlejere og lejere.

75.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse samlede ind søndag den 11. april. På Islands Brygge

indsamlede de frivillige rekordbeløbet 75.000 kroner.

Søndag den 11. april skinnede

solen fra en skyfri himmel,

og ialt 29.200 danskere

valgte at bruge deres fridag

på at stemme dørklokker.

Her på Bryggen var der i

god tid indsamlere nok til

alle ruterne. Og bryggeboerne

fyldte godt med penge

i bøsserne. Her i bydelen

blev der indsamlet 75.000

kroner – 10.000 mere end

sidste år.

– Jeg er utroligt glad

for den store opbakning

og de mange positive tilbagemeldinger,

vi mødte

ude på ruterne. Og jeg vil

gerne sende en stor tak til

de cirka 100 indsamlere,

som samlede ind her på Islands

Brygge, siger Mille

Geschwendtner, som er

indsamlingsleder for Kræftens

Bekæmpelse.

Bekæmpelse af kræft ligger

højt på danskernes prioriteringsliste,

når der bliver

samlet ind. Den hidtidige

rekord for husstandsindsamlinger

i Danmark blev

sat sidste år, da Kræftens

Bekæmpelse samlede 31,5

millioner ind på én dag. I år

blev rekorden forøget med

2,5 millioner. I år puttede

danskerne nemlig 34 millioner

kroner i indsamlingsbøsserne.

– Danskerne har i dag

sagt til os, at vi går den

rette vej, når vi utrætteligt

taler kræftpatienternes sag.

Det varmer at konstatere,

at der er så stor solidaritet

i befolkningen, siger Kræftens

Bekæmpelses direktør

Arne Rolighed.

Kræft er da også den hyppigste

dødsårsag blandt

mennesker under 65 år. Hver

tredje dansker får kræft.

Halvdelen overlever. Men

hvert tredje kræfttilfælde

ljg

kan forebygges. Rygning,

alkohol og solens UV-stråler

er nogle af de faktorer,

som kan give kræft.

Pengene fra landsindsamlingen

vil blive brugt

til Kræftens Bekæmpelses

tre hovedformål: forskning,

forebyggelse og patientstøtte.

mrp

Alle resultater fra årets

landsindsamling fordelt på

regioner og kommuner kan

ses på: www.cancer.dk/

landsindsamling/resultater

Månedens wokret:

vietnameser

med kylling og

cashewnødder

69 kr

BRYGGEBLADET 15

Alle andre wokretter

79 kr

Alle snacks, suppe

og salater

39 kr

Thorshavnsgade 18, tlf. 3257 0602

Åbent alle dage 16-21 På gensyn!

Næste hjemmekamp:

onsdag 28. april kl. 19.00:

BK Hekla mod Amager FF

Tjek på www.bkhekla.dk

Mikrovirksomhederne

indbyder til åbningsreception tirsdag den

4. maj kl. 15-18

plengenet.dk

– konfliktrådgivning

Flagermusstol

håndforarbejdes i butikken

– kom og prøv!

Forlaget Lofa

– madskribent

Egilsgade 38, kld.


16 BRYGGEBLADET FAGREGISTER

20. APRIL 2010

Afspændingspædagog

Mine Camilla Olsen

Havnestadsklinikken

Kigkurren 8B, st.tv.

60 70 54 34

Akupunktur

Jordemoder & akupunktør

yoga & hypnose

Ved kanalen 1

32 57 58 89 · www.amoxa.com

Antikvariater

Kirkegaards Antikvariat

v/Tommy Kirkegaard

Gunløgsgade 3, kld. th.

Tlf.: 32 95 04 14

www.kirkegaardsantikvariat.dk

Antikviteter

Jantik.dk

Dødsboer købes

Thorshavnsgade 26

torsdag-fredag: 14-18 · 40 16 04 66

Apoteker

Islands Brygges Apotek

Islands Brygge 3 – 5

32 95 63 61

mandag – fredag 9.30-17.30

lørdag 9.30-13.00

Autoværksteder

FP Auto ApS

Serviceværksted & Forsikringsskader

Artillerivej 141 · Tlf. 32 54 26 40

Bagerier

Brdr. Sørensens Eftf. v/ Jan Morell

Egilsgade 35

32 57 93 84

Banker

Amagerbanken

Islands Brygge 3

62 66 52 02

islandsbrygge@amagerbanken.dk

www.amagerbanken.dk

Danske Bank

Njalsgade 32

45 12 33 40

islandsbrygge@danskebank.dk

www.danskebank.dk/islandsbrygge

Nykredit

Amagerbrogade 38

2300 København S

44 55 44 75

amager_amagerbrogade_38@nykredit.dk

www.nykredit.dk

Begravelse

Bryggens Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155

Islands Brygge 13

32 55 55 55

Biopati

Sara Speyer

Egilsgade 23, 5.

31 21 69 92 · in-essence.dk

Blomster

Blomstercirklen

Leifsgade 5

32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk

Deleuran’s blomster & brugskunst

Thorshavnsgade 28

32 96 89 46

Isblomsten

Isafjordsgade 2

32 57 73 15

Body-sds

Body-sds terapeut Jacob Glahn

www.jacobglahn.dk

26 16 83 80

Boghandlere

Bryggens Boghandel

Islands Brygge 21

32 54 09 05 · www.brygbog.dk

mandag-fredag 9-18 · lørdag 10-14

Boligrenovering

Københavns Boligrenovering ApS

Poul Hartlings Gade 4, st.t v - 23 21 60 70

www.koebenhavnsboligrenovering.dk

Computer

Have’s TV-PC-Service

32 54 43 19 & 22 95 43 19

Cykler

Ama’r City Cykler 2

Leifsgade 1 · 35 36 92 22

Man-fre 9-18 · lør 9.30-14.30

Diætister

Klinisk diætist Vibeke Mousten

Havnestadsklinikken, Kigkurren 8D, st.

21 96 51 00 · diaetistpraksis.dk

Dyrlæger

Bryggens Dyreklinik

Egilsgade 18

32 57 62 90

Ejendomsselskaber

Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann

Udlejning:

www.huffeldtrydmann.dk

Administration: Bolux A/S

Vester Voldgade 104

1552 København V

Tlf. 33 36 07 00 (kl.10-14)

Fax 33 36 07 10

Ejendomsmæglere

base1

Vestmannagade 1

32 95 85 00

www.base1.dk

EDC Poul Erik Bech

v/ Lasse Ernst

32 54 32 54

www.edc.dk · www.poulerikbech.dk

Estate mæglerne Michael Musfelth

Islands Brygge 7

33 11 61 60

Elektrikere

P. Kilting A/S

Egilsgade 40-42

32 54 56 91

Fiskehandlere

Fiskebørsen

Thorshavnsgade 20

32 57 06 01

Fodterapi

Klinik for fodterapi

Egilsgade 28, kld. tv

32 54 16 66

Foreninger

SAM – Sammen om Bryggen

32 95 88 01

samombryggen@gmail.com

Fotografer

Hanne Paludan Kristensen

Portræt · Bryllup · Morgengave ·

Reklame · Mode · Still-life · m.m.

40 74 19 69 · www.hpkristensen.dk

Fotohandlere

Njal Foto

Njalsgade 22

32 54 55 90

Frisører

Cabello

Grøn frisørsalon

Gunløgsgade 19 kld

32 12 70 03 · www.Cabello.dk

Eminentia

Egilsgade 32

32 54 00 65 · www.eminentia.dk

Frisør Gabriela

Thorshavnsgade 2 st. th.

32 54 15 74 · mobil 26 83 83 88

Hair by Dahl

Islands Brygge 1B

32 54 81 02

Saxkjær

Njalsgade 1 kld. Th.

32 95 43 43 · www.saxkjaer.dk

Fritid, sport og foreninger

Flammer på Bryggen

flame.dk

Fysioterapi

CopenFysioterapi

Gunløgsgade 11, kld. · 70 20 94 99

www.copenfysioterapi.dk

Fødselsforberedelse

Jordemoder & akupunktør

yoga & pilates & babyhold

Ved kanalen 1

32 57 58 89 · www.amoxa.com

Genbrug

Genbryggen

Reykjaviksgade 2, kld.

Mandag & onsdag kl. 15-18

Lørdag kl. 11-14

Glarmestre

DANSK GLAS A/S · Artillerivej 52

Galleri-, glas- og indramnings-afd.

32 54 83 12 · www.glasinfo.dk

Gulvservice

A-Z Gulve ApS

Gunløgsgade 35, kld.

32 57 25 84

www.azgulve.dk

Gymnastik

Mandag 19.30-21.00

Fredag 8.00-9.00 og 9.10-10.25

23 27 34 23 · www.gotvedforeningen.dk

Hestekørsel

Københavns Hestedroche

32 96 50 20

www.hestetaxa.dk

Historiefortælling

Historiedamen Mariane Josefsen

32 57 31 46

www.historiedamen.dk

Homøopati

Homøopati og alternativ medicin

v. klassisk homøopat Maj-Britt Brusati

Tidsbestilling/info: 28136554

Hoteller

Hotel Copenhagen

Egilsgade 33

32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk

Kiropraktorer

Bryggens Kiropraktor

Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen

Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund

Kigkurren 6-8 C · 32 57 13 00

www.bryggenskiropraktor.dk

Konfliktrådgivning

Nethe Plenge

Egilsgade 38, kld., 2300 Kbh. S

51 33 05 67 · www.plengenet.dk

Kropsterapeut

Kropsterapeut v/ Body-sds

www.HenrikHartmann.dk

Massage, akupressur, m.m.

27 11 65 11

Optagelse i Fagregisteret: Send mail til fagregister@bryggebladet.dk · Pris: 360 kr. for ti udgivelser med tre tekstlinjer (max 35 anslag inkl. mellemrum pr. linje) · Ekstra linier: 80 kr. per linje · Priser eksklusiv moms · Fagregisteret kan også ses på www.bryggebladet.dk


3 3 vær. vær. andelslejlighed andelslejlighed på på 84,6 84,6 m2 m2 sælges: sælges: Gunløgsgade Gunløgsgade 45,1tv 45,1tv

Andelspris Andelspris 908.000,- 908.000,- 72.000,- 72.000,- i forbedringer

forbedringer

Husleje 4.272,- pr. måned inkl. à conto varme.

Billig tlf., internet og tv(Bryggenet).

Kontakt Sonia 22 71 87 39

Læger

www.Havnestadsklinikken.dk

Annette Lemche &

Susan Rosenberg Adamsen

Kigkurren 8 d, st. th.

32 57 68 62 (læger: 8-9,

sekr.: 9.15-12.15 & 13-14)

Lokalråd

Islands Brygges Lokalråd

/Bryggens Borgerforening

Beboerhjørnet – Leifsgade 7

1. onsdag hver måned kl. 17-18

www.islandsbryggeslokalraad.dk

Malerfirmaer

Kasper Hougaard

Egilsgade 44

21 67 51 95

Massører

Slowmotion v/ Per Jensen

Center for sundhed og velvære

Massage & kostvejledning

Øreakupunktur & pilates

Kinesisk akupunktur

32 57 68 71 · www.slowmotion.dk

Murere

BSA Byg v/ Toni Bergenhammer

Egilsgade 45, kld.

40 14 74 13

bsa-byg@tdcadsl.dk

Murerfirmaet TM2Byg ApS

Retortvej 41, 2500 Valby

www.tm2byg.dk

38 88 89 93

Musikforeninger

Bryggens Musikforening

Kulturhuset Islands Brygge 18

Formand Jan Bauner

Psykologer

Heidi Sahlgreen

Njalsgade 40

26 55 28 27 · aktivforandring.dk

Psykolog, Sundhedsplejerske

Sygeplejerske v/Anette Basse

Mobil:22-12-02-52 (12 til 13)

E-mail anebas@webspeed.dk

Psykoterapi

Gestalt psykoterapi v/ Brian Sebens

Hos Slowmotion – Isafjordsgade 5

29 70 37 37

Psykoterapeut Henriette Galst

Islands Brygge 27, 4. tv.

22 54 70 59 · www.henriettegalst.dk

Rosenmetoden

Karen Vinding

Gunløgsgade 43, kld. tv.

26 25 49 40 · karenvinding.info

Sexologer

Yazmin Katarina Fox Andersen

Sexolog, ayurvedisk behandler, forfatter

Mercury Uniflow · Gunløgsgade 3

7026 5577 · 2670 5577

www.mercuryuniflow.dk

Skoler & institutioner

Bryggens Børne & Ungdomscenter

Artillerivej 71C

Tlf. 32 54 63 88 · Fax 32 54 63 18

www.bbu.dk · bbu@bbu.dk

Skolen på Islands Brygge

Artillerivej 57 · 2300 København S

82 33 43 00 · mail@sib.kk.dk

www.sib.kk.dk

Skønhedsklinikker

JagBeauty Skincare

Reykjaviksgade 5, kld. tv.

32 57 00 91 – www.jagbeauty.dk

Smuk Njalsgade 22

33 16 17 17

www.smuk.dk

Smørrebrød

T.S. Smørrebrød

Islands Brygge 7

32 57 20 05

Systuer

Shhhy vi sy’r

- også efter mål

Thorshavnsgade 22

32 54 35 36 · www.shhhy-vi-syr.dk

Take Away

Bryggens Spisehus

Islands Brygge 18

www.bryggens.dk · 32 54 60 82

il pane di mauro

Italiensk bageri og café

Islands Brygge 23

32 96 86 87 · www.ilpanedimauro.dk

Sushiya

Thorshavnsgade 16

32 57 06 06 · www.sushiya.dk

Wokaway

Thorshavnsgade 18

32 57 06 02

Tandlæger

Bryggens Tandklinik

Islands Brygge 15

32 54 39 31

www.bryggenstandklinik.dk

Tandklinik på Islands Brygge

v/Lars Nielsen, Trine Larsen,

Stephen Ambrosius Pedersen

Islands Brygge 17 · Tlf. 32 57 75 44

tandlaege.bryggen@nielsen.mail.dk

www.islandtand.dk

Teatre

PLAY-CPH

Njalsgade 21F, stuen

21 84 57 73 · www.play-cph.dk

Tryllekunstnere

Trylle-Michael

www.trylle-michael.dk

20 92 70 03

Vinhandlere

Holte Vinlager Amager

Islands Brygge 25

32 54 07 05

Vinothek Marquart

Thorshavnsgade 24, kld. 32 52 32 02

40 56 74 27 · vin@vinothek-marquart.dk

VVS

VVS Poul Martinsen

Gunløgsgade 21

32 54 95 55

Øko-købmænd

PureGreen

Islands Brygge 25

36 72 36 72 · www.puregreen.dk


20. APRIL 2010 RETROKRYDS

Sød

drik

Juridisk

bevis

Store

mønter

Peruviansk

hovedstad


OPSLAGSTAVLEN OPSLAGSTAVLEN er er gratis gratis at at benytte benytte

(kun (kun for for private), private), dog dog koster koster boligboligannoncer 20 kr., der vedlægges i frimærker.

Skriv kort og præcist og aflever tekst

senest fredag før udgivelsen

(opslagstavlen@bryggebladet.dk eller i

brevsprækken). Redaktionen forbeholder

sig ret til at forkorte i opslagene.

Kørte galt

på Artillerivej

for to

uger siden

Foto: Ricardo Ramirez

Utallige

Ny Alliance


Med det

samme

Bolia Bolia 3-pers. 3-pers. lædersofa lædersofa sælges sælges

farve sand/beige, meget

velholdt L 2,40 m B 98 cm.

Pris: 4500,-

Henv. 28908107

Pigenavn

Brat Union

Strikkemetode

Udråb

Grine

Stjerner

Østrig

Busser Dessert

BRYGGEBLADET 17

Leve i

--?

og dus

Udstyr 3x3 Som

Saga-gade


Bryggen

Spielbergfilm

Stedord

Dyr

Hvor

mange liv

har en kat?

Nordtysk

Overgå

Jordart

havneby

Retning

Fiskede Kvælstof

Kort

Tone

2

1

Tone

Drik

Blodbanen

Sagagade


Bryggen

Løsning fra nummer

6-2010:

Eder Slide Ir

Engelsk

sol

Gram Fugl

Bygninger som

Bryggen ikke har

nogen af endnu

Løs X’en og

vind vin!

Give hals

Sæbeingrediens


Hunde

Række

Bryggekrydsen afleveres i brevsprækken, Leifsgade 7 indtil kl. 12 lørdagen før næste udgivelse.

Navn: Gade og nr:

B

Ballademager

H Tilråb

Vejrudsigt Neon

© agn

jan2008

Stedord Hældte op Alfabetisk

række

Skoleinspektør

Bagge

S Ø R E N M Ø R C H

Passe P L E J E

Pigenavn O L G A

Proper R E N Grine

Ton T

USAområde

Udråb

Egen S Æ R

Hvem H V O

Østrig A 2 ens G

Område L E N

Dreng

L E O

N J A L S G A D E Glo S

Bibelnavn E S A U Sygeplejerske

N U R S E

Gangede R E G N E D E Lever E R

Fugl

Redskab

Reserve bedstemor søges

Vi søger en kærlig reserve bedstemor, der har lyst

til at hente vores datter på snart 4 år og lillebror

på 1 1/2 år i institutionen ca. 3 dage om ugen fra

kl. 15.30 til ca. 17. Vi arbejder begge på fuld tid, og

derudover arbejder faderen som pilot og er derfor

en del væk. Det er selvfølgelig vigtigt, at du er glad

for børn, ikke-ryger og fleksibel - til gengæld vil du

blive en del af en kærlig familie med de dejligste

børn, der vil blive lykkelige for en bedstemor. Du

må gerne bo på eller i omegn af Islands Brygge.

Henvendelse til Charlotte på mobil nr.: 6120 9250

Vide

Kæler

Såfremt

I S S A V

A N E

Vindstille Tal

L E

Henholdsvis

Konge Italien

P R Æ R I E N

Vinder af kryds i

nr.6-2010 blev:

Sy

R I

D E L S

Britta Roepstorf

Halfdansgade 18, 1 mf

Løs X’en

og vind vin!

Vinderen indløser et gavekort på 100

kr. ved henvendelse til Holte Vinlager,

Islands Brygge 25


18 BRYGGEBLADET KIRKESIDE

20. APRIL 2010

GUDSTJENESTER

Søndag den 25/4 kl. 11.00

Ghita Katz Olsen

Fredag den 30/4 kl. 11.00

St. Bededag

Ghita Katz Olsen,

prædikant Kirsten Bæk

Lørdag den 1/5 kl. 12.00

Dåb

Ghita Katz Olsen

Søndag den 2/5 kl. 11.00

Birgitte Kvist Poulsen

Søndag den 9/5 kl. 11.00

Lars Ahlmann Olesen

Torsdag den 13/5 kl. 11.00

Kr. Himmelfart

Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 16/5 kl. 11.00

Ghita Katz Olsen

Søndag den 23/5 kl. 11

Pinsedag

Birgitte Kvist Poulsen

Mandag den 24/5 kl. 11.00

2. Pinsedag

Ghita Katz Olsen

Søndag den 30/5 kl. 11.00

Trinitatis

Lars Ahlmann Olesen

Hans Tausens Kirke holder

normalt ikke kirkelige

handlinger om mandagen

”UD OG SE MED HT”

(HANS TAUSENS)

- ONSDAG D. 21.04.

KL. 13.00

Vores oplevelsesklub tager af sted til

museer i københavnsområdet med

offentligt transport.

Næste tur: FRIHEDSMUSEET

Fri entré!

Hvis du vil vide mere, så kan du kontakte

vores sognemedhjælper Harald

Stoltenberg på

Tlf. 61201876 eller mail: hmst@km.dk

Ellers mød op i Hans Tausens Kirke,

Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S, kl. 13 på

ovenstående onsdag.

Alle er velkomne!

HANS TAUSENS KIRKE

www.hanstausenskirke.dk

FYRAFTENSKONCERT

DEN 21. APRIL KL. 17

Så er det tid til foråretskoncert med

et udvalg af sangstuderende fra Det

Kongelige Danske Musikkonservatorium

i Hans Tausens Kirke, et af de

virkelig gode musiksteder på Bryggen

med en overraskende god akustik i

det enkle kirkerum.

Ved den aktuelle koncert skal vi høre

musik af Mozart, Schubert, Schumann,

Dvorak og de Falla sunget af

bl.a. Christine Nonbo, Frederikke

Kampman og Annemette Pødenphandt,

sopraner, Simone Rønn Pedersen,

alt og Ole Morten Velde, tenor.

Sidstnævnte synger fire sange

fra Schuberts ”Winterreise” – og har

man haft mulighed for at følge vores

verdensberømte sanger, Bo Skovhus’

mesterkursus på DKDM i disse

dage, vil man vide, at der er noget at

komme efter for alle sangeres vedkommende

– Berit Johansen Tange

akkompagnerer.

Da avisen kun akkurat når at udkomme

dagen før næste koncert, skal her

oplyses, at Annemette Pødenphandt

har en solokoncert den 5. maj kl. 17.

Der er fri adgang til begge koncerter

og alle er meget velkomne – god fornøjelse!

–bbm

TILMELDING TIL KONFIRMATIONSFORBERE-

DELSE I UNDERVISNINGSÅRET 2010/2011

Går dit barn i 7. klasse nu, så er det

tid at tænke på konfirmation næste

år. Konfirmationsforberedelse og

konfirmation i Hans Tausens Kirke

sker på 8. klassetrin.

Det er muligt at gå til konfirmationsforberedelse,

selvom man ikke

er sikker på, at man vil konfirmeres,

ligesom konfirmander, der ikke er

døbt, vil få mulighed for dåb nogle

måneder inden konfirmationen.

Konfirmation i Hans Tausens Kirke

finder i 2011 sted lørdag den 9. april.

Alle tilmeldte vil efter sommerferien

få mere at vide om undervisningen

og invitation til et orienteringsmøde.

Undervisningen ligger

i perioden oktober-april og foregår

på onsdage fra kl. 13.00-14.45 og et

par weekender.

Indskrivning til konfirmationsforberedelsen

er mulig i hele maj måned

og sker ved henvendelse til kirkens

kontor.

TEMA-

GUDSTJENESTE

DEN TREENIGE GUD.

Torsdag den 27. april kl. 19.00 slår

SMiK (Studentermenigheden i København)

atter dørene op for et kulturelt

arrangement i Hans Tausens Kirke.

Vor egen præst, Birgitte Kvist Poulsen,

vil med udgangspunkt i sin bog

’Hegel og treenigheden’, som er

udkommet i år 2009, foredrage om

kristendommens særkende, nemlig

treklangen Fader, Søn og Helligånd.

Hvad betyder det egentlig, at Gud er

en enhed af tre, og hvad betyder det

for vore gudsforestillinger og menneskesyn?

Arrangementet indledes

med en temagudstjeneste ved Studenterpræst

Nicolai Halvorsen.

Der er mulighed for at købe forfriskninger

i pausen mellem gudstjenesten

og foredraget.

EDITH PIAF I

ORD OG TONER

Den 28. april

kl. 14-16

handler kirkensonsdagscafé

om

den franske

s a n g e r i n d e

Edith Piaf kaldet

”Spurven”

og den gribende historie om hendes

liv. Foredragsholder er højskoleforstander

på Bornholms Højskole

Lilian Hjorth-Westh, som, ud over

at være højskoleforstander, gennem

mange år har rejst land og rige

rundt som foredragsholder. Alle er

velkomne. Kaffe/te og kage 10 kr.

gho

Kirkens kontor

Kordegn

Fritz Knüppel (fkn)

Olivia Løvenring (ozl)

Halfdansgade 6,

2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96.

islandsbrygges.sogn@km.dk

Hverdage kl. 10-13, tirsdag tillige kl. 16-18.

Lørdag lukket.

Sognepræst

Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen (gho)

Tlf: 32 54 03 94. E-mail: gho@km.dk

Træffes bedst telefonisk:

Tirsdag kl. 16-17,

onsdag-fredag kl. 12-13.

Mandag fridag.

Sognepræst

Lars Ahlmann Olesen (lao)

Træffes i Hans Tausens Kirke

tirsdag kl. 16-17, onsdag kl. 11-12,

torsdag og fredag kl. 10-11. Mandag fridag.

Tlf. 32 57 56 98. Træffes derudover på

tlf. 38 87 84 14 eller lao@km.dk.

Sogne- og studenterpræst

Birgitte Kvist Poulsen

Træffes i kirken efter aftale.

Tirs-fre kl. 12-13 på tlf. 40 14 64 26.

På Universitetet, Njalsgade 126, 23.3.06:

tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-13

Tlf. 35 32 80 17 / 40 14 64 26. Mandag fridag

Sognemedhjælper

Harald M. Stoltenberg

Tlf: 6120 1876, E-mail: hmst@km.dk

Træffes bedst onsdag 10-11

Kirketjener

Peter Hermansen

Træffes bedst kl. 9.00-10.00

Tlf. 32 95 26 25.

Organist

Britta Bugge Madsen (bbm),

brittabuggemadsen@gmail.com

Tlf: 33 14 24 55 / 32 54 41 86. Mandag fridag.

Hjemmeside:

www.hanstausenskirke.dk

INFORMATION OM SPREDNING AF ASKE OVER HAVET.

Din aske kan blive spredt over åbent

hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet

et ønske om det.

Askespredningen skal foregå over

åbent vand, det vil sige over havet eller

over større fjorde eller bugter. Det er

ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det er de efterladte, som skal sørge

for at få asken spredt, og spredningen

af asken skal foregå på en måde, der

ikke vækker opsigt.

Det er ikke tilladt at sænke urner

med aske i havet.

På www.personregistrering.dk kan

Gerda kan også

Information fra IT-plejehjems-projektet.

Gerda på 94 har

længe været irriteret

på sig selv over, at

hun ikke kendte noget

til it og internet,

når de i fjernsynet

henviste til forskellige

hjemmesider.

Foto: It-plejehjems

projekt

du finde en blanket ”Spredning af

aske over åbent hav”, som du kan udfylde

og printe ud.

Læg den udfyldte og underskrevne

blanket sammen med dine øvrige papirer,

som de efterladte får brug for i

forbindelse med dødsfaldet.

Det er ikke et krav, at du skal bruge

blanketten. Du må gerne skrive dit ønske

på almindeligt papir. Du skal blot

sørge for at dit navn, adresse og cpr. nr.

er anført på dit skriftlige ønske. Du skal

også huske datering og underskrift.

De tilladelser, som Kirkeministeriet

har givet frem til udgangen af 2008,

Gerda Mikkelsen, der til

sommer fylder 94, sætter

det store smil på, når de

rigtige sider dukker op

på internettet. Efter blot

to timers undervisning

over to gange har Gerda

fået stor appetit på det der

med internettet, hvor hun

flittigt studerer dagens

netavis, som en af hendes

store interesser. Hun har

også kastet sig over 7-kabalen.

Gåpåmod

Hun var derfor hurtigt på

banen, da John Knudsen

– med sine mange års it-erfaring

– foreslog plejehjemmene

på Amager at undersøge

behovet for IT blandt

brugerne. John er meget

begejstret over Gerdas gåpåmod

og evne til at tilegne

sig det hersens »nye«. Aase

på 80 er også med på holdet.

Hun er lettere øvet og har

selv en computer i sin bolig,

men hun vil gerne lære

noget om, hvordan man emailer.

John har aftalt med Aase,

at hun så småt begynder at

hjælpe Gerda med internet

og 7-kabalen – de dage John

ikke er på besøg i Hørgår-

vil fortsat være gældende. Hvis du

allerede har fået en tilladelse fra Kirkeministeriet

til, at din aske til sin tid

kan spredes over åbent hav, så gælder

denne tilladelse stadig, og du skal

ikke foretage dig yderligere.

Den bestemmelse, som vedrører

spredning af aske over åbent hav,

findes i begravelseslovens § 3, stk. 3.

Den lyder:

Asken kan spredes over åbent hav,

hvis afdøde skriftligt har ønsket dette.

Kravet om skriftlighed kan fraviges,

når det er utvivlsomt, at det var afdødes

ønske, at asken skulle spredes

dens Dagcenter, hvor undervisningen

foregår.

LetNet-systemet

John oplyser, at han har

valgt at bruge et lille afgrænset

internet-program,

som LetNet har udviklet.

Det rummer de basale

funktioner såsom internet,

e-mail og 7-kabale.

Han blev i øvrigt overrasket

over, at også Dagcentrets

personale, ved Lone

Borelli, ønskede at kende

til LetNet-systemet, som

straks blev etableret på den

anden computer i det lille

over åbent hav. Begravelsesmyndigheden

træffer afgørelse om, hvorvidt

kravet om skriftlighed kan fraviges.

Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens

afgørelse,

og tages indsigelsen ikke til følge,

forelægger begravelsesmyndigheden

afgørelsen for skifteretten, der træffer

afgørelse ved en kendelse, der

ikke kan kæres.”

Hele begravelsesloven kan ses via

dette link:

https://www.retsinformation.dk /

Forms/R0710.aspx?id=117531

»lukaf« i det ene hjørne af

Dagcenteret.

Alle har store forventninger

til IT-plejehjems-projektet,

men desværre er de to

genbrugscomputere ikke

særlig stabile; de lukker

umotiveret ned under undervisningen,

oplyser John, som

gerne ser, at de blev udskiftet

med nye tidssvarende.

Problemet er at finde nogen,

der vil sponsere!

Er du sponsor og vil støtte

projektet, eller har du

spørgsmål til samme, så er

du meget velkommen til at

kontakte:

johnknudsen@pc.dk


20. APRIL 2010 Z

Generation Z

View my profi le

Repræsentantskabsmøde 2010

Der er udsendt indkaldelse til Bryggenets medlemmer og deres repræsentanter

til repræsentantskabsmøde 2010. Mødet afholdes onsdag den 26. maj, kl. 19.

Alle medlemsforeninger opfordres til at henvende sig til Bryggenet, såfremt der

er ændringer til deres repræsentation.

Læs den udsendte indkaldelse på bryggenet.dk

Generation Z

Generation Z, eller generation cyberspace?

»Klik, klik, klik!« – logget på Facebook. Tjekker mine venners

billeder og statusser.

»Klik, klik, klik, klik, klik!« – tjekker Gmail og copy-paster et

Youtube link, som jeg sender videre ud i verden. Derudover

bedømmer jeg også lige en ny video og surfer på nyheder på

DR’s hjemmeside.

Det er så let og ligetil, så strømlinet og smart. Og vi bruger

internettet hver dag, tit fl ere gange og specielt de online-sociale

netværk, som der jo er mange af. Det er som bekendt

særligt »de unge« generationer, der benytter disse netværk

meget og ofte. Hvad skulle man efterhånden også gøre uden

dem? Tænker man. Men måske har vi taget alle tilbuddene

om øget kommunikation lidt for hjerteligt til os. Klumme Z

har overvejet, hvad vi synes er nødvendigt og brugbart, og

hvad der er overfl ødigt.

Vi har forholdt os til de største og mest udbredte tjenester:

Arto, Facebook og Messenger.

Jeg synes, ting som Facebook er halvt genialt. Det opretter

en mulighed for at komme i kontakt med folk, som man ikke

ser til daglig, for eksempel ens familie eller venner, der bor

langt væk, måske i udlandet (eller bare i Jylland for den sags

skyld). Men så er der også de tusinder af applikationer, gruppeanmodninger

og små hyggefunktioner, som er noget af

det, der gør Facebook mere overfl adisk. I starten oprettede

jeg ivrigt en profi l, men efter godt et halvt års tid gad jeg det

ikke mere. Det blev mere et ræs end en egentlig opdatering

på langt-væk-familien.

Nyt fra bryggenet

Bryggenet Support – ændret træffetid og dag, søndag klokken 16 til 17

Har du problemer med opsætningen eller været uheldig at få computervirus,

kan du søge hjælp hos Bryggenets frivillige supportgruppe. Supportgruppen

hjælper også gerne med indstilling af andre apparater i forbindelse med Bryggenet,

den hjælper i det omfang den kan.

Fejlmeldinger af tjenester, til- og framelding af abonnement skal som altid rettes

til Kundeservice.

Du kan altid kontakte supportgruppen via mail på support@bryggenet.dk. Derudover

holder gruppen åbent i Beboerhjørnet på Leifsgade 7 hver søndag mellem

klokken 16 og 17 (lukket helligdage). I åbningstiden søndag kan der også

ringes: tlf. 88 38 70 07 eller lokalnummer (01)2668.

Lea X – ikke oprettet

Sarah X – ikke længere


BRYGGEBLADET 19

Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S

www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk

Kundeservice: 48 36 36 02 · kundeservice@bryggenet.dk

Prøvekanalen – S30

Kanaler der vises på prøve de kommende

måneder i bryggenet

April: Eurosport 2

Maj: DR Ramasjang

Arto Facebook Messenger

✓ – meget

aktiv

X – ikke længere


Juni Discovery Travel & Living

Prøvekanalen kan ses af alle

– kanal S30, 375.25 MHz.

✓ – komplet

inaktiv

✓ – komplet

inaktiv

Messenger er også en god ting. Man kan have lange samtaler

med levende smileys, hvor hele pointen er, at man snakker

sammen i stedet for at bedømme, hvordan personen har

det gennem statusopdateringer og billeder. Men »MSN« er

nok, hvad man desværre må kalde forældet. Før var alle tit på

*MSN*, men nu virker det så fl adt i forhold til Facebook. Det

handler også om trends, mener vi. På et tidspunkt var det en

trend at have en Arto-profi l. Arto er til forskel fra Facebook til

at få nye venner eller kærester. Her handler det om at komme

ud og lære nye mennesker at kende.

Jeg har engang oprettet en profi l på Arto for sjov, en aften jeg

sad sammen med en veninde. Siden da tror jeg, log-in-tallet

har sneget sig op på sølle tre gange; ikke et tal, der synderligt

kan prales af, må man sige.

Med hensyn til Facebook kan man nok sætte spørgsmålstegn

ved, hvorvidt det er sundt uafbrudt at føle, at man skal

føre sig selv og sit liv ajour. Redskaberne til at holde styr på

vennerne og verden er talrige, og de har allesammen et eller

andet unikt over sig, som man pludselig føler, at man bliver

nødt til at være en del af.

Jeg har tit fundet mig selv siddende ved computeren, allerede

logget på min mail og Facebook uden at have tænkt over

det. Dét synes jeg er skræmmende! Dette her med konstant

at være »in touch« er nærmest et tag-selv-bord, hvor alt frister.

Og med hensyn til Facebook så bliver man jo simpelthen

nødt til bare liiiiige at tjekke op på tingene.

Bryggenets priser

Internet

Basis abonnement: 63 kr./md.

Stort abonnement: 120 kr./md.

Tv

Basispakke: 42 kr./md.

Mellempakke: 194 kr./md.

Stor pakke: 295 kr./md.

Telefon

37 kr./md.

Gratis Telefoni

Husk - du kan ringe gratis på Bryggen

ved at bruge Bryggenets lokalnumre. Slå

lokalnumret op i telefonbogen

på bryggenet.dk

Læs mere på

bryggenet.dk


BRYGGEBLADET

Børnene er vilde med lammene, og lammene elsker at lege med børnene. Pjokket deltager gerne i en omgang rundbold.

Foto: Ricardo Ramirez

Lam i Mini-Hekla Park

Af Jean Gauthier

redaktion@bryggebladet.dk

Brugerne af drikkestedet på

Artillerivej har faktisk gang

i en hel masse aktiviteter.

De er blandt andet andelshavere

i en lille forening,

som holder får et andet sted

på Amager.

Lige inden påske blev der

født to lam, tvillinger – men

moren ville ikke dige ungerne.

Det førte til en længere

diskussion blandt andelshaverne:

Skulle man lade na-

Brunch 1. maj

turen gå sin gang og lade de

to små dø, eller skulle man

tage sig af dem? På drikkestedet

blev man enige: »Vi

tager os af dem«.

– Både Pjokket og Skravlet

er startet med at spise

græs, forklarer Michael.

Om en lille måneds tid er de

tilbage med de andre får.

I virkeligheden er der tale

om civil ulydighed. Ifølge

aftalen med kommunen må

man ikke holde husdyr på

området. (Shhhy! Vi siger

det ikke til nogen).

Er du til brunch? Spændende mennesker? Inspiration?

Debat om samfundet? Kan du svare ja til ét, så er Politisk

Brunch noget for dig.

1. maj kl. 9.00-11.30 i HK Huset, Artillerivej 30.

Der føres en dagbog med

lammenes vægt, og Michael

forklarer, at Skravlet har taget

1.300 gram på i løbet

af den sidste uge, og Pjokket

2.300 gram. Tilsyneladende

trives lammene godt

hos plejefamilien. Og så må

kommunen glæde sig over

de to små økologiske »græsslåmaskiner«.

Venner

En del børn kigger forbi

dagligt for at hilse på Pjok-

Taler af Yildiz Akdogan fra Socialdemokraterne og

Pia Olsen Dyhr fra SF.

Vi ser gerne en tilmelding med antal deltagere på mail

01ebn@hk.dk så kokken kan sikre, at der er mad til alle.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

Læs mere på

www.hk.dk/hovedstaden

ket og Skravlet. De sørger

også for lidt omsorg og kærlighed.

Brugerne af drikkestedet

får sig også en snak

med ungerne over lammenes

velfærd. Skravlet og

Pjokket er med til at bryde

grænser.

Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag den 24. april 2010. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 16/10

1 PAKKE 49,95

3 PAKKER

100,-

Flere varianter 5 x 125-1000 g

Kg-pris maks. 48,00. Frit valg

Bay View

Vælg mellem Cabernet Sauvignon/

Merlot, Shiraz/Pinotage og Chenin

Blanc, Western Cape, Sydafrika

6 x 75 cl. Literpris 33,33. Frit valg

Sydafrikanske vine fra Western

Cape, frugtrige og friske. Prøv

f.eks. Shiraz/Pinotage til krydrede

pastaretter eller Cabernet

Sauvignon / Merlot til rødt kød.

Eller Chenin Blanc hvidvin til

friske retter med tomat, fetaost,

eller pasta med lidt reven ost

på toppen.

Leifsgade 7 · 2300 Kbh. S redaktion@bryggebladet.dk

lokal 01 29 76 / 32 96 28 15 www.bryggebladet.dk

Hakket okse-, kalveeller

svinekød 8-12%

Hakket svinekød 8-12%, 700 g, kg-pris 47,62

Hakket oksekød 8-12%, 700 g, kg-pris 47,62

Hakket kalvekød 8-12%, 600 g, kg-pris 55,56

3 x 600-700 g. Kg-pris 55,56

Frit valg

Hunden Bella passer på Skravlet og Pjokket som sine egne

hvalpe. Det gør Michael, Rosa og de andre brugere af drikkestedet

på Artillerivej også. Pjokket er glad for sin plejefamilie.

1 FLASKE

36,- COOP PASTA

SPAR 23,95

Santagata olivenolie

1000 Bay ml Literpris View 36,00 SPAR 49,75

Vælg mellem Cabernet Sauvignon/

Merlot, Shiraz/Pinotage og Chenin

Blanc, Western Cape, Sydafrika

6 x 75 cl. Literpris 33,33. Frit valg

lidt ud over det sædvanlige

4 poser 3 poser 3 poser

Foto: Ricardo Ramirez

Njalsgade 27

Mandag-fredag: 9-21. Lørdag: 9-17

GEVALIA,

1853 ELLER

Flere varianter.

3-4 x 400-500 g

Kg-pris maks. 74,96.

Frit valg Ved køb af flere

end 6 eller 8 poser pr.

kunde pr. dag, er prisen

op til 36,95 pr. pose 8995 KARAT KAFFE

lidt ud over det sædvanlige 3-4 POSER

COOP PASTA

5 PAKKER

30,-

SPAR 49,75

Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag den 24. april 2010. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 16/10

1 PAKKE 49,95

3 PAKKER

100,-

Tilbuddene gælder t.o.m. lørdag den 24. april 2010. Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. 16/10

1 PAKKE 49,95

3 PAKKER

100,-

Flere varianter 5 x 5125-1000 PAKKERg

Kg-pris maks. 48,00. Frit valg

Sydafrikanske vine fra Western

Flere varianter 5 x 125-1000 Cape, g frugtrige og friske. Prøv

Kg-pris maks. 48,00. 6 Frit f.eks. FLASKER

valg Shiraz/Pinotage til krydrede

pastaretter eller Cabernet

Sauvignon / Merlot til rødt kød.

Eller Chenin Blanc hvidvin til

Bay View

Vælg mellem Cabernet Sauvignon/

Merlot, Shiraz/Pinotage eller og Chenin pasta med lidt reven ost

Blanc, Western Cape, på Sydafrika toppen.

6 x 75 cl. Literpris 33,33. Frit valg

150,friske

retter med tomat, fetaost,

Sydafrikanske vine fra Western

Cape, frugtrige og friske. Prøv

f.eks. Shiraz/Pinotage til krydrede

pastaretter eller Cabernet

Sauvignon / Merlot til rødt kød.

Eller Chenin Blanc hvidvin til

friske retter med tomat, fetaost,

eller pasta med lidt reven ost

på toppen.

Hakket okse-, kalveeller

svinekød 8-12%

Hakket svinekød 8-12%, 700 g, kg-pris 47,62

Hakket oksekød 8-12%, 700 g, kg-pris 47,62

Hakket kalvekød 8-12%, 600 g, kg-pris 55,56

3 x 600-700 g. Kg-pris 55,56

Frit valg

SPAR 179,70

30,-

Hakket okse-, kalveeller

svinekød 8-12%

Hakket svinekød 8-12%, 700 g, kg-pris 47,62

Hakket oksekød 8-12%, 700 g, kg-pris 47,62

Hakket kalvekød 8-12%, 600 g, kg-pris 55,56

3 x 600-700 g. Kg-pris 55,56

Frit valg

COOP PASTA

5 PAKKER

30,-

SPAR 49,75

1 FLASKE

36,-

SPAR 23,95

Santagata olivenolie

1000 ml Literpris 36,00

6 FLASKER

150,-

3 POSER

3495 3 poser 3 poser

SPAR 36,90

GEVALIA,

1853 ELLER

KARAT KAFFE

Flere varianter.

Coop grøntsagsblandinger 3-4 POSER

3-4 x 400-500 g

Dybfrost. Flere Kg-pris varianter

maks. 74,96.

Frit valg Ved køb af flere

3 x 650-1000 end g 6 Kg-pris eller 8 poser maks. pr. 17,92. Frit valg

kunde pr. dag, er prisen

op til 36,95 pr. pose

1 FLASKE

36,-

Coop grøntsagsblandinger

SPAR 23,95

Santagata olivenolie

1000 ml Literpris 36,00

6 FLASKER

150,-

SPAR 179,70

Klik ind på www.superbrugsen.dk og se hele tilbudsavisen, med alle de andre gode tilbud vi også har i denne uge

SPAR 179,70

4 poser

Der tages tages forbehold forbehold for for trykfejl, trykfejl, manglende leverancer, leverancer, afgiftsændringer afgiftsændringer samt samt udsolgte udsolgte varer. varer.

89 95

3495 3 POSER

SPAR 36,90

Dybfrost. Flere varianter

3 x 650-1000 g Kg-pris maks. 17,92. Frit valg

More magazines by this user
Similar magazines