Korup Sognenyt nr.2 2012 - Korup Kirke

korupkirke.dk

Korup Sognenyt nr.2 2012 - Korup Kirke

Korup Sognenyt

Kirkeblad for Korup Sogn maj ∙ juni ∙ juli 2012

Artikel: Kirkegang og det

moderne menneske 3

Musik i kirken 4

Konfirmander 5

Nyt fra kunstforeningen 7


2 Korup Sognenyt

Korup Kirkekontor

Korupvej 40, 5210 Odense NV

Tlf. 65 94 36 63 · Fax 65 94 36 64

Åbent: Tirsdag-fredag kl. 9-13

Henvendelse uden for åbningstid

på tlf. nr. 65 94 19 63

E-mail korup.sogn@km.dk

Seneste nyheder på www.korupkirke.dk

Kordegn Aase Herping

Sognepræst John Børsting Mikkelsen

Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Korupvej 45, 5210 Odense NV

Tlf. 65 94 19 63 eller 29 16 60 83

Træffes bedst i præstegården tirsdag til fredag

kl. 12-13 og torsdag tillige kl. 16-18

Mandag fridag. E-mail jbm@km.dk

Sognepræst Anders Finn Aastrup

Allerup Bygade 54, 5220 Odense SØ

Træffes på tlf. 29 61 34 63

Mandag fridag

E-mail aaaj@km.dk

Organist Villy Bartholin Madsen

Tlf. 65 94 35 12

Kirketjener Pernille Guldbrandt Lindstrøm

Kirkesvinget 2, 5210 Odense NV

Tlf. 20 94 15 40

Kirkeværge Knud Kirketerp-Møller

Søvænget 2, 5210 Odense NV

Tlf. 62 63 15 76

E-mail knud@kirketerp-moller.dk

Kirkegårdsleder Aage Vejbøl

Korupvej 43, 5210 Odense NV

Træffes kl. 11-12 på tlf. 40 42 17 57

E-mail korupkirkegaard@mail.dk

Graver Preben Hansen. Tlf. 20 56 31 41

Menighedsrådsformand Bjarne Pedersen

Bynkevænget 20, 5210 Odense NV

Tlf. 65 94 15 58. E-mail bp@entec.dk

Anmeldelse ved fødsel til moderens

bopælssogn

Hvis moderen er ugift, skal der senest 14 dage

efter fødslen afleveres eller sendes en omsorgs-

og ansvarserklæring til kirkekontoret.

Dåb eller navngivning

Barnet skal have et navn, inden det bliver 6

måneder.

Navngivning skal ske til kirkekontoret i barnets

fødesogn.

Navngivning ved dåb bestilles på kirkekontoret

ved den kirke, hvor man ønsker dåben

foretaget.

Yderligere oplysninger fås hos præsten eller

kordegnen.

Indtil barnet har fået navn, kan der rekvireres

en fødselsattest, hvis man har brug for det.

Vielse

Bestil brylluppet i god tid på kirkekontoret,

som informerer om, hvilke papirer man har

brug for. Det samme gælder en kirkelig velsignelse.

Dødsfald og begravelse

Man er altid velkommen til at kontakte

præsten og anmode om et besøg. Begravelsesforretninger

kan være behjælpelig med de

praktiske ting og de nødvendige papirer.

Mindesammenkomst i Korup Sognegård kan

bestilles ved henvendelse til kirkekontoret.

Gravsted på Korup kirkegård aftales med

graveren.

Redaktion

Anders Aastrup (ansvarshavende) og Bjarne

Pedersen.

Layout: Boomerang, www.boomerangweb.dk

Tryk: Øko-tryk, Skjern, www.oko-tryk.dk

Deadline for næste nr.: 4. juli 2012.

Kirkebil

Korup menighedsråd tilbyder gratis kirkebil

til gangbesværede og ældre.

Kirkebilen kan bestilles til alle gudstjenester

i Korup Kirke ved at ringe til Korup kirkekontor

på tlf. 6594 3663 senest fredag

kl. 13.00 eller til præsten, som har gudstjenesten,

senest lørdag aften.

Der kan ligeledes bestilles kirkebil til alle

arrangementer i Korup Sognegård ved at

ringe til kirkekontoret senest dagen før.

Kirkegang og det moderne menneske

Der er en udbredt opfattelse, at i gamle

dage var mennesker mere religiøse, end de

er i dag, og at de dengang gik langt mere

i kirke. Det er i alt fald det, man hører, når

man spørger dem, som man tilfældigvis

møder rundt omkring. Mange mennesker

tror på, at i gamle dage valfartede folk til

kirke hver søndag, men i dag er det anderledes,

og jo længere tid der går, desto færre

vil bruge kirken, jo mindre vil vi gå i kirke,

ja til sidst vil kirken helt forsvinde.

Men er det nu også

rigtigt? Er danskerne

mindre religiøse i dag,

end de var før i tiden,

og går de mindre i kirke,

end de gjorde for 300 år

siden? Det sidste kan vi

rent faktisk godt svare

på! Efter reformationen

i 1536 blev der på et tidspunkt indført

kirketugt. Det medførte, at hen ved 20 %

af befolkningen gik i kirke. Senere hen i

syttenhundredetallet under rationalismen

var der ikke kirketugt, og dengang var det

kun fornuften, der talte. Kirkegangen var

dengang en katastrofe. Meget lavere end i

dag. I begyndelsen af 1800-tallet opstod der

imidlertid nogle vækkelser. Det startede med

små læsegrupper. Mennesker, der samledes

og læste i bibelen. Disse gudelige forsamlinger

bredte sig og blev efterhånden større.

De dannede grundlaget for det, der senere

skulle blive til indre mission og grundtvigianismen.

Disse bevægelser var med til på

det tidspunkt at få kirkegangen til at stige.

Senere i 1800-tallet fremstod flere markante

skikkelser, og kirken begyndte at forkynde

evangeliet rent, hvilket man ikke havde gjort

i 1700-tallet. Med hjælp fra de folkelige

bevægelser nåede kirkegangen op på 10 %.

Det skete omkring år 1900. Ser man bort

fra den tid, hvor der var kirketugt, er den

Korup Sognenyt 3

højeste kirkegangsprocent derfor 10 %, og i

tidligere perioder var den langt lavere, end

den er i dag. Det med tomme kirker er altså

ingenlunde et nyt fænomen. Tværtimod er

der perioder i historien, hvor kirkegangen

var lavere end det, vi ser i dag.

Tingene går ikke fremad og opad, som man

ellers skulle tro, og de gode gamle dage,

hvor mennesker valfartede til kirke, det

eksisterer nok kun i folks bevidsthed. Noget

tyder på, at de perioder,

hvor der kun lægges

vægt på det rationelle,

det der kan måles og

vejes, og de tider, hvor

det, der udgår fra kirker-

ne kun handler om

rationelle ting, dér går

kirkegangen ned, og de

perioder, hvor det religi-

øse er i højsædet, dér går den opad. Kirkegangen

går i bølger. Forkyndes evangeliet

rent og purt, er der en tilbøjelighed til at

den går op, mens hvis der tales om alt

muligt andet, går den ned.

Nej, den danske højmesse har aldrig været

noget kæmpemæssigt tilløbsstykke, hvis

man tæller antallet af mennesker, der knæler

foran alteret. Men dér, hvor mennesker har

brug for kirken, der kommer de. Det kan

vi se i forbindelse med vore kirkelige handlinger,

dåb, vielser og begravelser. Men

hvis vi ikke holder fast ved evangeliet og

den rene lære, så kan mennesker ikke bruge

den til noget. Rent faktisk er Korup kirke

ofte fyldt med mennesker, der har brug for

den; men det er den kun så længe, at det

er Kristus som korsfæstet, der forkyndes; og

de samtaler, som vi fører med mennesker

her i sognet, tyder ikke på, at de er mindre

religiøse, end de var før i tiden.

John Mikkelsen


4 Korup Sognenyt Korup Sognenyt 5

Musik i kirken i maj

5. søndag efter påske 13. maj kl. 10.00

Korupkoret deltager ved denne gudstjeneste,

og det underholder efter gudstjenesten i

sognegården ved kirkekaffen.

Vel mødt!

Kristi Himmelfartsdag 17. maj kl. 9.30

Ved denne gudstjeneste får vi besøg af Pia

Mortensen på violin og Børge Mortensen på

bratsch.

De spiller med på præludium, salmeledsagelse

og postludium. Desuden spiller de et

interludium efter prædiken. Vi glæder os til

et genhør.

Pinsedag 27. maj kl. 10.00

På denne festlige højtidsdag spiller Erik

Hammerbak på orgelet, og Carl Martin Møller

ledsager med trompetspil.

Ældreudflugt

Den 16. august 2012 tager vi igen på udflugt.

Vores endelige destination ligger endnu ikke

fast.

Til gengæld ligger det fast, at bussen afgår

fra Aldi´s parkeringsplads kl. 13.00, og at

der undervejs vil være andagt, kaffe og kage

samt en hyggelig dag med samvær i vente.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og

glæd dig til næste nr. af Sognenyt for

nærmere information.

Med venlig hilsen menighedsrådet

40 16 46 60 - 40 18 46 60

Godt 15 millioner til kampen

mod sult!

Folkekirkens Nødhjælp er superglade for, at

så mange brugte deres søndag den 4. marts

på at samle ind, og at der blev samlet ind i

rekordmange sogne i år – 1.335 sogne i alt

deltog. Vi ved, at der overalt blev knoklet

med at skaffe indsamlere, og det lykkedes.

Det var flot, siger generalsekretær i Folkekirkens

Nødhjælp Henrik Stubkjær. Resultatet

på landsplan blev en anelse højere end

sidste år, nemlig godt 15 millioner. Vi er

glade og lettede over, at danskerne her midt

i en økonomisk krise alligevel prioriterer at

give til verdens fattige, og at så mange har

fulgt opfordringen til at samle ind. Det er

en uvurderlig hjælp til hundredtusindvis af

mennesker i verdens brændpunkter, understreger

Henrik Stubkjær.

I Korup sogn var vi i år omkring 30 børn,

unge og gamle i sving søndag den 4. marts,

og vi nåede næsten rundt i alle vænger og

stræder i Korup sogn. Resultatet blev på

20.883 kr. - lidt mindre end sidste år, men

alligevel rigtig flot, faktisk kun overgået af

3 andre sogne i hele Odense. Så det kan vi

godt være bekendt.

Jeg vil gerne sende en stor tak til alle ind-

samlere, hjælpere og bidragsydere her igennem.

Jeg er glad for og stolt over at være

indsamlingsleder i et sogn med så engagerede

og aktive mennesker. Håber at se jer alle

igen til næste år, sæt allerede nu kryds i

kalenderen søndag den 3. marts 2013. På

gensyn!

Marianne Høgedal, indsamlingsleder

Hole Skovvej 2 | Odense NV 5210 | Tlf. 66 18 20 60

Konfirmander fra 7.A

Cecilie Holmgreen

Rasmussen

Christian Schmidt

Christopher Peter Schelde

Hansen

Frederik Søndergaard Larsen

Haliuka Batjargal

Kirstine Jensen Egeskov

Louise Brandt Larsen

Magnus Grønbæk Bager

Mathias Benjamin Jakobsen

Mathias Paagh Damsbo

Mia Eibe Jensen

Natja Serritslev

Nicklas Sølvbjerg Lund

Rasmussen

Nicolai Wowk

Oliver Ilsø Rosager

Rasmus Okkels Jensen

Rasmus Skovgaard Nielsen

Signe Cecilie Olsen

Sune Bjarnø Iversen

Lotte Lundsgaard Littau

Juniorkonfirmand

- et tilbud til dig, som skal i 3. klasse

Hvert år i august vælter det ind med nye friske

3. klasses børn, som glæder sig til at begynde til

juniorkonfirmand!

Det er nu 20. gang, at vi i år byder velkommen

til en ny sæson i Korup kirke.

I de par timer, hvor vi mødes, er vi dels i kirken

og dels i sognegården, hvor vi leger, synger, laver

forskellige aktiviteter og får fortalt bibelhistorier.

Vi tager også på en udflugt, og sidst, men ikke

mindst opfører børnene jule-krybbespil 2. søndag

i advent som en hyggelig afslutning på sæsonen.

Alle er velkomne, også dem der ikke er døbt, og

så er det selvfølgelig gratis at deltage. Der er

tilmelding i maj-juni måned. Tilmeldingen vil

blive delt ud i klasserne på Korup skole.

Med venlig hilsen juniorkonfirmand-teamet

Konfirmander fra 7.B

Benjamin Lolk

Bianca Rosa Fichera

Casper Boye Vesterø

Jacob Dansbo

Jeppe Heuck Thrane

Jonas Jørs Skovsgaards

Josefine Kragh Sørensen

Liselotte Nilsson

Mads Kleis Jørgensen

Nanna de la Motte Nielsen

Natasja Fichera

Nicoline Helm Andersen

Rasmine Brams

Rasmus Jørgen Rysser

Rasmus Lau Thejlade

Henriksen

Rasmus Troels Arildslund

Sarah Albæk Christensen

Sofie Verdier Jørgensen

Nyt fra Korup Sogn

Døde og begravede/bisatte

i Korup sogn

22.12. Lene Nielsen

10.01. Leif Christensen

13.01. Elisa Damsgaard

13.01. Ellen Margrethe

Jacobsen

14.01. Aage Clausen

27.01. Ove Amstrup

Andersen

28.01. Hannelore Connie

Andersen

28.01. C A Kurt H Johansson

31.01. Harry Erhardt Klausen

31.01. Inge Jørgensen

08.02. Elise Kirstine

Knudsen

11.02. Hanne Holm

14.02. Inge Margrethe

Elisabeth Reinhold

08.03. Else Agnete Meyer

10.03. Henning Orla Johansen


6 Korup Sognenyt Korup Sognenyt 7

Døbte i Korup sogn

08.01. Rasmus Baltzer Demkjær

08.01. Andreas Møller Korup

15.01. Ella Harries Møller

15.01. Alberte Pusle Rowald

11.02. Mads Arresøe Svensson

11.02. Adam Arresøe Svensson

12.02. Freja Nystrup Hansen

12.02. Caroline Veller Hansen

12.02. Mikkel Mørk Vilhelmsen

26.02. Annabelle Ellis Christensen

03.03. Emil Outzen

11.03. Clara Ploug Olsen

11.03. Jonathan Claudi Thomsen

Valg til menighedsrådet

november 2012

I Korup sogn har vi et godt kirkeliv – godt

fremmøde ved gudstjenester hver søndag,

barnedåb næsten hver anden søndag, udflugt

for pensionister, arbejde med konfir-

mander og juniorkonfirmander. I sognegården

er der aktiviteter året rundt.

I efteråret 2012 er der valg til menighedsrådet.

Det er et vigtigt valg, fordi menighedsrådet

har ansvaret for at sikre gode vilkår

for den kristne menigheds liv og vækst i

sognet. Menighedsrådets opgaver er bl.a. at

• vælge de præster, som Kirkeministeriet

ansætter i sognet

• ansætte øvrige medarbejdere ved kirken

• godkende budgetter og regnskaber

• sørge for at kirkens bygninger og kirke-

gård m.v. er ordentligt vedligeholdt

• iværksætte aktiviteter, som fremmer evan-

geliets forkyndelse i sognet

Malermester Martin Jelstrøm

Lucernevej 21 · 5210 Odense NV

Mobil 22 93 20 10 · Tlf. 65 94 15 57

visitkort/annonce.indd 1 05/03/09 13:46:29

Menighedsrådet vælges for en periode af 4

år. For at være med i menighedsrådet kræves

det, at man er medlem af Folkekirken, bor

i sognet eller har løst sognebånd til en af

sognets præster, og at man skriver under på

at ville udføre det betroede hverv i troskab

mod den danske evangelisk-lutherske

folkekirke, så den kan byde gode vilkår for

den kristne menigheds liv og vækst.

Det er ikke moderne at tage ansvar i vort

samfunds demokratiske organer. Men det er

nødvendigt, at nogen tager ansvaret på sig,

ellers smuldrer samfundet, og beslutningerne

overlades til fjerne embedsmænd uden

blik for lokale forhold. Menighedsrådene er

et af vort samfunds mest nærdemokratiske

organer. Dem er der god grund til at værne

om.

At der er et menighedsråd, er et ansvar, som

alle folkekirkemedlemmer i sognet har del i.

Vil du være med i disse og andre vigtige

beslutninger – eller vide mere om menighedsrådets

arbejde – er du velkommen til at

kontakte menighedsrådets formand, Bjarne

Pedersen på tlf. 65 94 15 58, e-mail:

bp@entec.dk eller de øvrige medlemmer

af menighedsrådet (se hjemmesiden

www.korupkirke.dk).

Menighedsrådet vil senere på året invitere

til et sognemøde med orientering om

arbejdet i rådet samt debat om fremtidens

folkekirke.

Du kan læse mere på vores hjemmeside

www.korupkirke.dk

Menighedsrådet

Modernisering af badeværelse

Skifertage og varmeanlæg

Evt. totalentreprise.

Uforbindende tilbud

v/Aut. installatør Erik Hansen

Hjertegræsvej 3 · Tlf. 65 94 18 99 · Mobil20 96 18 99

Korup-Ubberud Besøgstjeneste

Der er etableret en selvstændig forening,

Korup Ubberud Besøgstjeneste, skabt i samarbejde

mellem menighedsrådet i Korup,

OK-klubben og Odense Kommunes hjemmepleje.

Foreningens formål er at skabe kontakt

mellem borgere i Korup og Ubberud, som

ønsker en besøgsven eller som har lyst til

at blive besøgsven. Alle er velkommen til

at deltage, uanset trosretning, om man er

ensom, handicappet, pensionist eller blot vil

hjælpe til i fællesskabet.

Leder er Else Vedel, telefon 30 29 32 73.

Har du lyst til at blive besøgsven, eller har

I skrivende stund har vi været til 2 ferniseringer

og kan glæde os over, at udstillingen

med Anne Bjørns billeder kan hænge ind i

april, når hun er vendt hjem fra sit undervisningsarbejde

i Grønland. Det kom til at

passe så fint sammen med, at næste udstiller

har bedt om en senere fernisering på

grund af anden udstilling.

Efter påske skal vi se værker af Heidi Marie

Johansen. Søndag 15. april kl. 16 holder vi

den traditionelle fernisering, hvor vi møder

Heidi Marie, hvis billedverden handler om

natur og dyr. Pingviner skal være hendes

yndlingsdyr, men kom og se den kolorerede

natur, hun viser frem.

Udstillingen kommer til at hænge ind i maj

efter aftale med sognegården.

Sommerferien strækker sig til søndag 2. september

kl. 16.

Fernisering med keramikeren Simon Maltha

og mobile- og smykkedesigner David Moodie.

Simon Maltha er kendt for sine fantasifulde

dyrefigurer i keramik, og David Moodie

bruger dele af gamle grønne kobbertage til

Nyt fra kunstforeningen 2012

du ønske om at få en besøgsven, er du

velkommen til at kontakte Else Vedel.

Korup Kirke – din kirke på

internettet

Savner du information om, hvad der foregår

i din kirke?

Har du brug for at blive mindet om, hvornår

der er gudstjeneste, eller du kan deltage i et

af vores spændende arrangementer?

Så besøg vores hjemmeside www.korupkirke.dk

og tilmeld dig vores nyhedsbrev med månedlige

udsendelser af nyheder fra din kirke.

yndefulde svævende mobiler eller dekorative

smykker.

Begge har lovet at komme til ferniseringen

og er værd at træffe.

Søndag 7. oktober kl. 16 fernisering med

Peter Freud. Udstillingen kaldes ”De små

dyrs univers”.

For rigtig at fatte udstillingens detaljerigdomme

er det bedst at høre kunstneren

berette om baggrunden for værkerne. Der er

mytologi og filosofi, kreativitet og diskrete

smukke farver og guldbelagte flader.

Udstillingen er formidlet af Galleri Rasmus.

Næste fernisering falder sammen med Allehelgensdag,

hvor sognegården anvendes af

kirken.

Derfor fernisering lørdag 3. november kl. 16

med Jørgen Wassilefsky ”Sindets huse” samt

oplæsning af digte.

Nærmere herom senere.

Vi er meget glade for nytilkomne medlemmer

og vil byde dem hjerteligt velkommen!

Hanne Nordentoft, Korup Sogns Kunstforening


8 Korup Sognenyt

Gudstjenester i Korup Kirke

Dag Helligdag Tekst Tidspunkt Præst

22. april Konfirmation af heldag 10.30 Jonas Bak Weisenberg

29. april 3. søndag e påske Joh 14, 1-11 10.00 John Mikkelsen

4. maj Konfirmation af 7.A 10.00 John Mikkelsen

6. maj Konfirmation af 7.B 10.00 John Mikkelsen

13. maj 5 s efter påske Joh 17, 1-11 10.00 John Mikkelsen

17. maj Kristi Himmelfartsdag Luk 24, 46-53 9.30 John Mikkelsen

20. maj 6 s efter påske Joh 17, 20-26 10.00 Anders Aastrup

27. maj Pinsedag Joh 14, 15-21 10.00 John Mikkelsen

28. maj 2. pinsedag Joh 6, 44-51 10.00 John Mikkelsen

3. juni Trinitatis søndag Matt 28, 16-20 10.00 John Mikkelsen

10. juni 1 s efter trinitatis Luk 12, 13-21 10.00 Anders Aastrup

17. juni 2 s efter trinitatis Luk 14, 25-35 10.00 Anders Aastrup

24. juni 3 s efter trinitatis Luk 15, 11-32 11.00 Anders Aastrup

1 juli 4 s efter trinitatis Matt 5, 43-48 10.00 John Mikkelsen

8. juli 5 s efter trinitatis Matt 16, 13-26 9.30 Anders Aastrup

15. juli 6 s efter trinitatis Matt 19, 16-26 9.30 John Mikkelsen

22. juli 7 s efter trinitatis Matt 10, 24-31 11.00 John Mikkelsen

29. juli 8 s efter trinitatis Matt 7, 22-29 10.00 John Mikkelsen

5. august 9 s efter trinitatis Luk 12, 32-48 10.00 John Mikkelsen

12. august 10 s efter trinitatis Matt 11, 16-24 10.00 John Mikkelsen

19. august 11 s efter trinitatis Luk 7, 36-50 9.30 Anders Aastrup

murer ∙ tømrer ∙ beton ∙ kloak ∙ maler

Østerbro 10 ∙ 5000 Odense C ∙ Tlf. 6313 4000

More magazines by this user
Similar magazines