Formål At videreføre, udvikle samt udforske forståelsen for de ...

rum1.aarch.dk

Formål At videreføre, udvikle samt udforske forståelsen for de ...

Domæne: Domænet udgør det spillerum, hvori de enkelte grupper kan agere i forhold til udbredelsen

af de nye lette strukturer. Hvert domæne indeholder et vedhæftningsområde, der er defineret indenfor

overlappet mellem den eksisterende teglformation og domænet. Vedhæftningsområdet markerer

grænserne for, hvor på teglen den nye struktur kan vedhæftes. Det skal i den forbindelse understreges,

at det tektoniske møde mellem eksisterende tegl og ny struktur skal foregå uden, at der begås destruktive

indgreb i det eksisterende tegllandskab.

Domænet indeholder endvidere mulighed for et funderingspunkt eller ankerpunkt i terrænplanet, hvortil

den nye struktur kan aflaste momentet på teglstrukturerne, der ellers kan være kritisk, idet teglen ikke

er funderet i dybden. Funderingspunkter/trækankre tænkes udført, ikke synligt, i stedstøbt beton under

jordniveau.

De enkelte domæner vil i visse tilfælde overlappe hinanden, hvilket de berørte grupper skal forholde sig

til og indarbejde.

Tema: Hver gruppe tildeles et af følgende begreber, der alle udgør handlinger eller situationer, hvor

menneskekroppen indgår, hvorfor der uomgængeligt arbejdes i den menneskelige skala: At sidde, at

passere, at ligge, at hvile, at gemme sig, at mødes.

Temaet indarbejdes som kernen i samspillet mellem den eksisterende teglmasse og den nye konstruktive

intervention.

Fase 2 – Skitsering af struktur

Skitseringen af strukturen foregår i tegning og model på baggrund af de i fase 1 udførte registreringer

og de ovenfor beskrevne krav. Under skitseringsarbejdet med de konstruktive interventioner tilstræbes

en balanceret vægtning mellem materialeoptimering, konstruktiv klarhed, tektoniske overgange og

æstetik.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på de variationer af materialemæssig karakter, der i bindeleddene

mellem strukturens enkeltdele, kan opnås ved brug af blot to materialer, træ og stål.

Fase 3 – Udførelse af tektonisk knudepunkt 1:1

Fasens sigte er en 1:1 afprøvning og tilvirkning af samlingerne i den foregående fases skitserede struktur.

Knudepunktet tænkes som et opkoncentreret fragment af den samlede struktur, der kan belyse

de væsentligste samlingsdetaljer, materialeovergange og give svar på stabilitetsmæssige spørgsmål.

Knudepunktet er derved en forudsætning for den videre fuldskalaopførelse.

Fase 4 – Udførelse og dokumentation

Under opførelsen er det af afgørende betydning løbende, at afprøve bæreevne og stabilitet for strukturen

efterhånden som den udbygges. Eventuelle uforudsete problemstillinger behandles refleksivt, idet

udbedringsforslag derved kan indarbejdes i det videre forløb.

Mens udførelsesfasen pågår, dokumenteres processen løbende fotografisk med timelapse. Det er hensigten,

at grupperne fungerer selvorganiserende og derved selv forestår fordelingen af de varierende

opgaver.

Materialer og værktøj

De to introducerede materialer fra del 1, træ, i bjælkeopgaven anvendt til den fysiske test og stål, i

bjælkeopgaven anvendt til de computersimulerede test, indgår som de to basismaterialer i nærværende

opgave. Træ og stål leveres ved henholdsvis sitet og metalværkstedet.

Træ: Til rådighed per gruppe: 20 stk. uhøvlede lægter T1 i fyrretræ: 38 x 73mm i længder à 3 meter.

Stål: Til rådighed per gruppe: 6-7 stk. fladjern: 4 x 30 mm i længder à 6 meter.

Det forventes, at grupperne selv supplerer et materialeforbrug udover det indkøbte, der dog skal overholde

ovenstående formater, samt selv indkøber fittings, dyvler, bolte, skruer, gevindstænger etc.

Det vil være muligt at bytte eller overdrage overskudsmaterialer grupperne imellem.

På træsiden arbejdes der fortrinsvis på sitet med følgende håndværktøj som grupperne selv medbringer:

Hammer/gummihammer, stemmejern i to bredder, håndsav, akku skruemaskine, håndhøvl og skruetvinger.

På stålsiden vil det være muligt at anvende skolens samt husets metalværksted, hvor fladjernsprofilerne

kan forarbejdes med søjleboremaskine, afkorter, bukkemaskine, svejseværk etc.

Træ- og stålkomponenterne tilpasses og monteres på selve sitet.

Kritik og afleveringsform

Forløbet afrundes med en gruppekritik på sitet fredag den 1. februar kl. 12.00, hvor nedenstående afleveres:

Fotografisk procesdokumentation, kontekstkort i 1:50, arbejdsmodeller, skitser, konstruktionstegning udført

analogt som dobbeltretvinklet projektion i 1:10, tektonisk knudepunkt udført i 1:1, den påbyggede

struktur i 1:1.

More magazines by this user
Similar magazines