Volume 3,3 (1973) - Dansk Dendrologisk Forening

dendron.dk

Volume 3,3 (1973) - Dansk Dendrologisk Forening

Fig. 3. Alnas glutinosa, diagram af sideknop. Alle bladanlæg er veludviklede og

knoppen er dækket med de to første bladanlægs akselblade. Ang. signaturer se

teksten til fig, 2 - Alnas glutinosa, diagram of axial bud. All leaf-initials are well

developed and the bud is covered by the stipules of the lowermost leaves.

ofte m.m. afrundet rektangulær med de længste sider på tværs af

medianplanet.

De nederste akselbladsskæl er meget korte, de følgende er af stigende

længde op til 5'—7' par. Her findes de første veludviklede

bladanlæg, mens der ved de foregående akselbladpar kun findes

meget små bladrudimenter eller, ved de øvre, små knopanlæg.

More magazines by this user
Similar magazines