FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST I 2012 - Den Frie

denfrie.dk

FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST I 2012 - Den Frie

FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST I 2012

De fem kunsthaller i København – Kunsthal CHARLOTTENBORG, DEN FRIE

Udstillingsbygning, Kunstforeningen GL STRAND, Kunsthallen NIKOLAJ og

OVERGADEN Institut for Samtidskunst – står bag ny festival for samtidskunst i

efteråret 2012.

4000 m2 udstilling og indre bys offentlige rum vil danne rammen om én af de hidtil største

manifestationer af samtidskunst i Danmark. Festivalen vil synliggøre samtidskunsten for et

bredt publikum og præsentere den nyeste kunst fra Danmark og udlandet midt i København.

De fem kunsthaller er blevet udpeget som arrangører af Statens Kunstråd efter en

konkurrence udskrevet i foråret 2010. Københavns Kommune har allerede valgt at støtte

festivalen.

De fem kunsthaller ligger alle i byens centrum og vil i fællesskab byde på et ambitiøst

udstillingsprogram, hvor en bred vifte af kunstformer, kunstneriske praksisser og

nationaliteter vil være repræsenteret. Som et væsentligt led i festivalen vil et antal

kunstværker blive placeret centralt i det københavnske byrum - eksempelvis i indre bys

smalle gader og på åbne pladser, i private hjem og ved politiske samlingspunkter, i metroen

og andre transitsteder. Disse værker vil sigte mod at engagere Københavns borgere og

besøgende, og vil være skabt direkte til specifikke steder for at udforske og udfordre byens

flow på en opsigtsvækkende måde.

Med omkring 4000 m2 udstillingsareal i de fem kunsthaller og kunst i det offentlige rum vil

der være tale om en af de største manifestationer af samtidskunst i Danmark til dato.

Festivalen vil indgå samarbejde med en række andre toneangivende kulturelle institutioner

om at udvikle tværgående projekter i form af koncerter, performances, udstillinger

og arrangementer, der vil kunne opleves som en del af festivalen. Derudover vil

festivalen udarbejde en vifte af målrettede formidlingstilbud til de besøgende, herunder

aldersdifferentierede undervisningstilbud for børn og unge.

De deltagende kunstnere og festivalens partnere vil blive annonceret løbende frem mod

festivalen.

For yderligere information, interview m.m. kontakt venligst talsmand for festivalen:

Andreas Brøgger, kurator, Kunsthallen Nikolaj på: ab@kunsthallennikolaj.dk eller mobil:

25 48 13 11

Bilag:

Info om festivalens organisation

Info om de fem kunsthaller

Pressefoto af arrangørerne vedhæftet. Billedtekst vedhæftet


BILAG

Organisation

De fem kunsthaller samarbejder på organisatorisk, kunstfagligt, formidlings- og PR-mæssigt

plan om festivalen. Der etableres et festivalsekretariat med en festivalleder i spidsen, som

skal lede et team af koordinatorer inden for administration, fundraising, kunst i byrummet,

formidling samt PR og markedsføring.

Festivalen vil operere med en bestyrelse, der skal rumme kompetencer fra erhvervsliv,

politik og kulturliv, herunder kompetence inden for festivalafholdelse.

Festivalen vil desuden operere med et internationalt rådgivende panel, der skal sikre det højest

mulige kunstfaglige niveau og en international positionering af den københavnske festival.

Om de fem kunsthaller

Der findes fem kunsthaller i København: Den Frie Udstillingsbygning, Gl Strand, Kunsthal

Charlottenborg, Kunsthallen Nikolaj og Overgaden. Med nytænkende udstillinger og

debatskabende arrangementer skaber kunsthallerne tilsammen en stor og mangefacetteret

scene for den nyeste danske og internationale samtidskunst.

Kunsthallerne har ikke som museerne store kunstsamlinger og faste udstillinger, og i

modsætning til de kommercielle gallerier sælger de ikke kunst. Sammen etablerer de til

gengæld en fælles platform for formidling og dialog omkring kunsten og samfundet i dag.

De fem kunsthaller har forskellige udstillingsprofiler såvel som arkitektoniske rammer. Den

Frie Udstillingsbygning er placeret ved Østerport i J.F. Willumsens træbygning fra det 20.

århundrede. Gl Strand ligger overfor Christiansborg og har netop gennemgået en omfattende

udvidelse og renovering. Kunsthal Charlottenborg med de imponerende udstillingssale har

siden 1883 været at finde på Kongens Nytorv ved Nyhavn. Kunsthallen Nikolaj har til huse

i en tidligere kirke fra 1200-tallet tæt ved Strøget og Overgaden befinder sig i et tidligere

trykkeri ved Christianshavns Kanal.

Kunsthallerne er således alle placeret i byens centrum, og det er nemt og hurtigt at komme

fra det ene sted til det andet, hvad enten det er til fods, på cykel, med kanalrundfart eller

offentlig transport.

Kunsthal CHARLOTTENBORG

Kunsthal Charlottenborg er et af de største og mest betagende udstillingssteder for

samtidskunst i Europa - med et ambitiøst program, som

indeholder udstillinger og events med et stærkt internationalt fokus.

Charlottenborg Udstsillingsbygning, som den oprindeligt var navngivet, blev bygget i 1883

som nabo til det slotskompleks, der rummer Det Kgl. Danske Kunstakademi. Huset har altid

været hjemsted for præsentation af samtidens kunstneres tanker og idéer, samt et sted, hvor

disse er kommet for at præsentere deres værker og udsagn offentligt. I dag kommer denne

arv til udtryk i et program, som omfatter en lang række lokale og internationale deltagere.

2


Kunsthallen NIKOLAJ

Kunsthallen Nikolaj ligger i den tidligere Nikolaj Kirke på Nikolaj Plads i hjertet af Købenavn.

Kunsthallen Nikolaj er i dag en non-profit institution under Københavns Kommune med

det formål at belyse samtidskunsten gennem skiftende udstillinger og beslægtede

aktiviteter. Som hovedstadens udstillingsbygning bestræber Kunsthallen Nikolaj sig på

at være international i udsyn, at præsentere mangfoldigheden i samtidskunsten og give

såvel byens egne borgere som turister mulighed for at stifte bekendtskab med den nyere,

eksperimenterende kunst. Således fungerer Kunsthallen Nikolaj som et offentligt mødested

mellem publikum og samtidskunst, hvor publikums møde med kunsten er i centrum. Der

vises 5-7 danske og internationale udstillinger årligt, heriblandt én årlig kunstudstilling for

børn samt en stor præsentation af en ældre kunstner, hvis arbejde kan betragtes som en

pioneerindsats i forhold til den kunst, der produceres i dag.

OVERGADEN Institut for samtidskunst

Overgaden blev etableret af en gruppe kunstnere i 1986 på to etager af et tidligere trykkeri

på Christianshavn og har siden da været blandt de førende non-profit udstillingssteder

for samtidskunst i København. Overgaden har fra starten haft en profil som en åben og

tilgængelig institution drevet af kunstnere for kunstnere og har konsekvent givet især

yngre kunstnere mulighed for og plads til at udvikle omfattende soloudstillinger. I dag er

udstillingsprogrammet baseret på ansøgninger fra danske såvel som udenlandske kunstnere

og kuratorer såvel som enkelte egne udstillingsprojekter. Overgaden præsenterer pt. 9

udstillinger årligt samt et omfattende eventprogram af bl.a. artist’s talks, filmvisninger,

seminarer og diskussioner.

Kunstforeningen GL STRAND

Kunstforeningen GL STRAND er en moderne kunsthal med en lang historie. Således har

kunsthallen undergået en gennemgribende renovering og udvidelse i perioden 2009-2010

og fremstår nu som en unik arkitektur, der møder alle krav til en moderne kunsthal. Vores

mål er at være på forkant med nye tendenser i dansk såvel som international samtidskunst

og at støtte unge kunstnere. Vi stræber mod at udbrede kendskabet til kunsten generelt

og at oplyse og skabe debat om kunsten herhjemme. På det punkt er vores visioner

i dag de samme som ved stiftelsen i 1825. GL STRAND danner ramme om 7-8 årlige

udstillinger. Udstillinger der altid afspejler vores samtid ved enten at være præsenteret

som kunsthistoriske temaer med nutidige vinkler eller udstillinger, der fanger de aktuelle

strømninger og problemstillinger på den danske og internationale kunstscene.

HKH Kronprins Frederik er protektor for Kunstforeningen GL STRAND.

DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING

Den Frie Udstillingsbygning er Kunstnernes Hus og har til formål er at vise udstillinger,

der er produceret, initieret eller udvalgt af kunstnere. I kraft af sin kunstnerdrevne struktur

fungerer Den Frie Udstillingsbygning som ramme for eksperimenterende kunstudstillinger

og dertil knyttede aktiviteter. Den Frie Udstillingsbygnings overordnede opgave er at agere

platform for kunstnerisk divergens og placerer sig derfor i spændingsfeltet mellem tradition

og fornyelse. Den Frie Udstillingsbygning har særligt fokus på kunstneriske fællesskaber

3


i form af kollektiver samt nye eksperimenterende kunstnergrupper. Derudover viser Den

Frie Udstillingsbygning separatudstillinger af yngre lovende kunstnere eller kunstnere, der

kunsthistorisk har ydet et betydningsfuldt bidrag. Den Frie Udstillingsbygning er et hus, der

viser nutidige kunstpraksisser, der ikke nødvendigvis når offentligheden på museerne eller

den kommercielle kunstscene.

4

More magazines by this user
Similar magazines