Workshop om samarbejde i fødevareværdikæder - AgroTech

agrotech.dk

Workshop om samarbejde i fødevareværdikæder - AgroTech

Workshop om samarbejde i fødevareværdikæder

Dato: 29. september, 09:15-15:00

Sted: AgroTech, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Værdikædeinnovation

Temaet tager udgangspunkt i nogle af de dilemmaer, der præger den danske landbrugs- og fødevaresektor

langs værdikæden fra råvareproducent til forbruger, hvor der eksisterer en lang række individuelle

aktører i form af producenter, transportører, grossister, retailere, større professionelle brugere

samt den enkelte forbruger. Det seneste årti har begreber som ”fra jord til bord” eller ”fra bord

til jord” været brugt i flæng i relation til forskning og innovation inden for især kvalitet, sundhed og

bæredygtighed. Men reelt er en værdikæde ikke envejs, men en sammenhængende – eller iterativ –

proces.

Det gælder generelt, at optimal værdi for en aktør i værdikæden skabes, hvis der hos denne er en

forståelse for, hvordan de øvrige aktører definerer og udnytter de value propositions eller services,

man som aktør kan tilbyde. Der er altså potentiale for øget innovation og markedspotentiale, hvis

aktørerne i en værdikæde gensidigt kan forstå og udnytte de teknologiske, konceptuelle og markedsmæssige

muligheder en kæde kan indeholde.

Landbrugs- og fødevaresektoren er en interessant case, da den har følgende karakteristika:

Danmark er internationalt anerkendt for sin landbrugs- og fødevareproduktion.

Danmark er ét af de lande, hvor den gennemsnitlige forbruger bruger mindst af sin disponible

indkomst på indkøb af fødevarer, hvilket udfordrer sektoren på rationerings- og innovationsevne.

Danmark har en hundredårig tradition for små og store andelsejede fødevarevirksomheder,

hvor produktionsværdikæden burde være velintegreret, men oplever alligevel væsentlige

barrierer inden for innovation, rådgivning og værdikædetankegang.


Innovationsevnen hos danske fødevarevirksomheder er vigende i forhold til udenlandske

konkurrenter.

Landbrugs- og fødevaresektoren er derfor en oplagt målgruppe for temaet forretningsmodeller og

værdikæder, hvor fokus vil være på at skabe øget integration mellem eksisterende og nye spillere i

sektoren, og dermed udvikle en platform for ”servicelim” mellem disse baseret på inspiration fra andre

brancher.

Serviceinnovation

Hvad skal vi så fokusere på i et værdikædesamarbejde?

AgroTech vil gerne styrke serviceinnovationen i fødevarebranchen. Der er igangsat et stort netværk

kaldet DEA Service Platformen, som AgroTech er en del af. Netværket har til formål at samle virksomheder

og forskere med det mål at styrke innovationskraften og dermed væksten.

For mere info se: http://www.serviceplatform.dk.

Begrebet service kender vi fra mange brancher. I bund og grund er service en ydelse, som leveres til

kunden udover virksomhedens kerneprodukt. Eksempelvis har Bilka serviceafdelinger for reklamationer

og bytteservice, men gratis parkering er også en service som Bilka yder overfor deres kunder.

Når vi kobler innovation efter service taler vi om nye tiltag inden for service i en virksomhed. F.eks.

er Apple helt fremme, når det gælder serviceinnovation. En iPhone er et stykke elektronik altså et

produkt, der sælges til kunderne. Telefonen er let for andre producenter at kopiere, men Apple tillægger

iPhonen en masse services, som er svære at kopiere for andre. Serviceinnovationen hos

Apple ligger f.eks. i de Apps, der kan downloades og det ”community”, der opstår via telefonen.

I fødevarebranchen er der flere tiltag i gang inden for serviceinnovation. I AgroTech arbejder vi på at

formidle disse tiltag og hermed inspirere andre i branchen. Vi vil gennem dialog skabe en fælles forståelse

af, hvad serviceinnovation er i fødevarebranchen og bygge bro mellem forskning og virksomheder

inden for området. Desuden vil vi gerne styrke de initiativer, der allerede er sat i gang.

Et eksempel på en serviceinnovation er sporbarhedssystemet ”Foodtag”, som er udviklet af Lyngsoe

Systems og Nordjysk Fødevare Netværk. Systemet dokumenterer kvalitet, fødevaresikkerhed, oprindelse

og ingredienser. Eksempelvis kan forbrugerne i supermarkedet Lidl scanne foodtags på kødprodukter

fra Himmerlandskød og se oprindelsen m.m.

http://www.foodtag.dk/

http://www.lyngsoesystems.com/supply_chain/Foodtag.asp

http://himmerlandskoed.dk/

2

More magazines by this user
Similar magazines