Karakter hæftet v.4.0.pdf - Eventyrets Port

eventyretsport.dk

Karakter hæftet v.4.0.pdf - Eventyrets Port

Stats

Dette system er bygget på stats. Der er 5 stats, som der nedenunder er en kort forklaring

af. Senere i folderen kan du læse, hvad du kan med de forskellige stats.

Dette er de forskellige stats. På de næste sider vil de blive uddybet. Hver stat er bestemt

med et tal for at vise hvor stærk du f.eks. er. Tallet er mellem 1 og 10 hvor 1 betyder

at du er svag og 10 at du er stærk. Og hvor 5 er det normale.

Styrke

Styrke

Bestemmer om du kan bruge store tunge våben, om du giver ekstra skade og hvor meget du

kan løfte. 1 = du kan knap nok rejse dig, 10 = stærkere end en trold.

Stat tal: Beskrivelse:

1 Du kan ingenting.

2 Du kan bære lette rustninger.

Du kan bære et lille skjold.

3 Du kan svinge et 1-håndssværd.

Du kan bære medium skjold.

4 Du kan bære medium rustninger.

Du kan bære et stort skjold.

5 Du kan svinge et 2-håndsvåben.

Du kan bære tunge rustninger.

6 Ingen modifikationer.

7 Dine to håndsvåben giver 2 i skade.

8 Dine et håndsvåben giver 2 i skade.

9 Dine to håndsvåben giver 3 i skade.

10 Dine et håndsvåben giver 3 i skade.

6

6

Similar magazines