FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF ...

atv.jord.grundvand.dk

FORBEDRET SIKKERHED MOD OVERSVØMMELSER AF ...

FORBEDRET SIKKERHED MOD

OVERSVØMMELSER AF AARHUS MIDTBY

- designparametre og projektforslag


Problematik


Vandstand i havnen / bugten


Vandstandstigning

Stigning i havniveau [m]

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

2000 2020 2040 2060 2080 2100

År


Vandstand i havnen / bugten

+0,8 m i 2100

+0,3 m i 2035


Løsning


Løsning - sluse

2 modsatrettede hensyn:

- Slusen skal lukkes, når havvandsstanden overskrider en valgt

kote (lukkekote) med henblik på at minimere oversvømmelser

- Slusen skal være lukket så få gange og kort tid som muligt af

hensyn til faunapassage mellem havn og å


Løsning


Designparametre

- Beregninger/vurderinger og optimal drift

Ingen sluse

Lukkekote +1,0

Lukkekote +1,4

Lukkekote +1,8

2011-scenarie

(nutidigt klima)

Scenarieberegninger med model:

2035-scenarie

(A2 klima i 2035)

nødvendig udpumpningsmængde fra å til havn

2100-scenarie

(A2 klima i 2100)

oversvømmelseskort for Aarhus

Statistisk analyse af tidsserie med vandstand i havnen (2002-2009):

frekvens af sluselukninger

varighed af sluselukninger

årstid for sluselukninger


Designparametre

- Beregninger/vurderinger og optimal drift

Ingen sluse

Lukkekote +1,0

Lukkekote +1,4

Lukkekote +1,8

2011-scenarie

(nutidigt klima)

2035-scenarie

(A2 klima i 2035)

2100-scenarie

(A2 klima i 2100)


Udpumpningsmængde

Figur 25: Vandføring og vandstand for år 2035 ved en sluselukning på 1.4 m.


Oversvømmelser

Figur 35: Maksimal udbredelse af oversvømmelse og dybde af vand på terræn i år 2035 for en situation med

lukkehøjde ved 1.4 m.


Sluselukninger

Figur 15: Statistik på lukketider for år 2035


Designparametre

Ingen sluse

Lukkekote +1,0

Lukkekote +1,4

Lukkekote +1,8

2011-scenarie

(nutidigt klima)

-

Moder. oversv.

-

Pumpe: 14 m3 /s

Ingen oversv.

1/år, 4 t, vinter

Pumpe: 15 m3 /s

Små oversv.

0,1/år,0,5 t, vinter

Pumpe: 15 m3 /s

Moder. oversv.

0

2035-scenarie

(A2 klima i 2035)

-

Store oversv.

-

Pumpe: 14 m3 /s

Ingen oversv.

2,5/år, 10 t, vinter

Pumpe: 15 m3 /s

Små oversv.

0,5/år, 2 t, vinter

Pumpe: 15 m3 /s

Moder. oversv.

0,25/år, 1 t, vinter

2100-scenarie

(A2 klima i 2100)

-

Meget st. oversv.

-

Pumpe: 16 m3 /s

Ingen oversv.

-

Pumpe: 17 m3 /s

Små oversv.

5/år, 24 t, vinter

Pumpe: 17 m3 /s

Moder. oversv.

1/år, 5 t, vinter


Plan af sluse og pumpestation


Skitse af sluse og pumpestation


Sluse og pumpestation

Status:

• Projektforslag udarbejdet, efterår 2011

• Myndighedstilladelser er i høring nu

• Funktionsudbud af sluse og pumpestation forår, 2012

• Detailprojektering af betonkonstr., efterår 2012

• Udførelse af betonkonstr., 2013

• Udførelse af sluse og montering af pumper, 2014


Masterminding Sustainable Progress

More magazines by this user
Similar magazines