Meir informasjon om prognoseinntaket (pdf-fil)

hordaland.no

Meir informasjon om prognoseinntaket (pdf-fil)

Prognoseinntak skoleår 2009-2010


Prognoseinntak skoleår 2009-2010

Frist for søknad 01.03.2009

Internett åpen til 2. mars kl.23.59

www.hordaland.no


Elevplasstall

Våren 2009

- 18 308 auke 308 plasser (sak i fylkesutvalet des.

2008)

Innmeldt 18239 til off. videregående

skoler i HFK

– Nedgang på 408 i forhold til 2008

www.hordaland.no


Søkere med ungdomsrett

16 967

– Nedgang på 342 fra 2008

www.hordaland.no


Alle tre år

Vg1 Auke 56

Vg2 Nedgang 216

Vg3 Nedgang 235

www.hordaland.no


Tal plassar Vg1. Søkjartal 2009 og 2008

Utdanningsprogram Tal plassar-2009 Søkjarar 2009 Søkjarar 2008 Auke/Nedgang

Bygg- og anleggsteknikk 556 416 520 Nedgang: 104

Design og handverksfag 381 351 349 Auke: 2

Elektrofag 594 677 669 Auke: 8

Helse og sosialfag 690 654 623 Auke: 31

Idrettsfag 216 272 273 Nedgang: 1

Musikk/Dans/Drama 155 303 272 Auke: 31

Media og kommunikasj. 179 433 435 Nedgang: 2

Naturbruk 181 150 155 Nedgang: 5

Restaurant og matfag 267 192 210 Nedgang: 18

Service og samferdsel 264 218 228 Nedgang: 10

Studiespes. m/formgj. 177 139 123 Auke: 16

Studiespesialisering 2291 2267 2326 Nedgang: 59

Teknikk og industr.prod 886 948 862 Auke: 86

*Klassar med red.elevtal 865 644 563 Auke 81

Totalt 7738 7664 7608 Auke 56

www.hordaland.no


Tal plassar Vg2. Søkjartal 2009 og 2008

Utdanningsprogram Tal plassar-2009 Søkjarar 2009 Søkjarar 2008 Auke/Nedgang

Bygg- og anleggsteknikk 477 436 494 Nedgang: 58

Design og handverksfag 291 264 267 Nedgang 3

Elektrofag 431 495 518 Nedgang: 23

Helse og sosialfag 691 635 694 Nedgang: 59

Idrettsfag 217 151 143 Auke: 8

Musikk/Dans/Drama 151 159 162 Nedgang: 3

Media og kommunikasj. 159 228 222 Auke: 6

Naturbruk 195 129 129 Auke: --

Restaurant og matfag 243 170 214 Nedgang: 44

Service og samferdsel 344 327 379 Nedgang: 52

Studiespesialisering inkl.

Formgjevingsfag

www.hordaland.no

2403 2321 2338 Nedgang: 17

Teknikk og industr.prod 693 823 794 Auke: 29

Totalt 6295 6138 6354 Nedgang: 216


Tal plassar Vg3. Søkjartal 2009 og 2008

Utdanningsprogram Tal plassar-2009 Søkjarar 2009 Søkjarar 2008 Auke/Nedgang

Design og handverk 24 20 20 ----------

Elektrofag 99 109 107 Auke: 2

Helse og sosialfag 81 87 68 Auke: 19

Idrettsfag 192 133 143 Nedgang: 10

Musikk/Dans /Drama 150 133 135 Nedgang: 2

Media og kommunikasj. 128 105 120 Nedgang: 15

Naturbruk 96 41 71 Nedgang: 30

Stud.spes. inkl. formgj. 2381 2172 2334 Nedgang: 162

Allmennfagleg påbygg 1133 1264 1305 Nedgang 41

Teknikk og ind.prod. 27 24 20 Auke: 4

Totalt 4311 4088 4323 Nedgang: 235

www.hordaland.no


Tabell over søkjarar til Vg1 Studiespesialsierande

utdanningsprogram med Formgjevingsfag.

Ungdomsrett.

www.hordaland.no

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Vg1 Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg3

Bømlo vidaregåande skule 14 08 05 15 11 04

Fusa vidaregåande skule 12 11 05 11 04 04

Garnes vidaregåande skule 06 07 Ikkje 02 Ikkje Ikkje

Knarvik vidaregåane skule 05 14 13 Ikkje 11 11

Kvinneherad vidaregåande skule 07 14 15 05 Ikkje 13

Olsvikåsen videregående skole 14 19 11 12 09 09

Sotra vidaregåande skule, avd. 21 18 13 11 13 12

Sund

Stord vidaregåande skule 14 12 06 18 08 05

Tertnes vidaregåande skule 08 10 08 07 Ikkje 07

Voss husflidskule 15 14 09 13 08 06

Årstad videregående skole Ikkje

tilbod

11 16 Ikkje 25 13


Region Sunnhordland søkertal,

2009 samanlikna med 2008

Etne vgs 47 (08) 51 (09)

Bømlo vgs 210 (08) 189 (09)

Fitjar vgs 233 (08) 212 (09)

Rubbestadnes 132 (08) 160 (09)

Stord vgs 953 (08) 958 (09)

Kvinnherad 400 (08) 383 (09)

Austevoll vgs 117 (08) 108 (09)

www.hordaland.no


Region Voss Hardanger, 2009

samanlikna med 2008

Odda vgs 320 (08) 343 (09)

Hjeltnes gartnarsk 23 (08) 36 (09)

Norheimsund vgs 149 (08) 139 (09)

Rogne vgs 105 (08) 89 (09)

Voss gymnas 366 (08) 356 (09)

Voss Husflidskule 124 (08) 139 (09)

Voss vgs 339 (08) 289 (09)

Voss jordbruksskule 138 (08) 157 (09)

Øystese vgs 255 (08) 224 (09)

www.hordaland.no


Region Bergen sør, 2009

samanlikna med 2008

Fusa vgs 136 (08) 141 (09)

Os gymnas 301 (08) 265 (09)

Os vgs 467 (08) 496 (09)

Fana gymnas 477 (08) 559 (09)

Langhaugen 748 (08) 730 (09)

Slåtthaug vgs 593 (08) 555 (09)

Stend vgs 397 (08) 347 (09)

Sandsli vgs 679 (08) 688 (09)

www.hordaland.no


Region Bergen Nord, 2009

samanlikna med 2008

Arna yrk. 145 (08) 160 (09)

Garnes vgs 284 (08) 258 (09)

Lønborg vgs 82 (08) 85 (09)

Osterøy vgs 102 (08) 113 (09)

Knarvik vgs 1016 (08) 1052 (09)

Tertnes vgs 430 (08) 441 (09)

Åsane vgs 416 (08) 403 (09)

U. Pihl vgs 367 (08) 317 (09)

Austrheim 189 (08) 174 (09)

www.hordaland.no


Region Bergen vest, 2009

samanlikna med 2008

Laksevåg vgs 818 (08) 831 (09)

Fyllingsdalen vgs 613 (08) 573 (09)

Olsvikåsen vgs 429 (08) 435 (09)

Askøy vgs 600 (08) 545 (09)

Sotra vgs (Bildøy) 673(08) 662 (09)

Sotra vgs (Sund) 329 (08) 322 (09)

www.hordaland.no


Region Bergen Sentrum, 2009

samanlikna med 2008

Tanks vgs 376 (08) 358 (09)

Bergen katedral sk 505 (08) 489 (09)

Bergen maritime 574 (08) 682 (09)

Bergen handelsgym 815 (08) 747 (09)

Årstad vgs 1048 (08) 920 (09)

Bjørgvin vgs 747 (08) 726 (09)

www.hordaland.no

More magazines by this user
Similar magazines