Migræne

samples.pubhub.dk

Migræne

H O L I S T I S K S U N D H E D

Migræne

Migræne er af WHO blevet udråbt til en af verdens 20 mest invaliderende lidelser.

Den er hæmmende og ubehagelig og ikke mindst tiltagende blandt verdens befolkning.

Denne praktiske opslagsbog til selvhjælp indeholder en hel guldgrube af måder at lindre

migræne på. Den følger et holistisk sundhedsprogram med enkle, men virkelig effektive

metoder, der ikke blot giver lindring af migrænen, men også fremmer

det almene velbefindende.

Den etablerede medicin kan stadig ikke tilbyde egentlig helbredelse af migræne.

Derfor leder et stigende antal mennesker efter en mindre symptomfikseret og mere

holistisk tilgang til behandlingen. Teknikkerne her i bogen er bevisligt af stor værdi for

mennesker, der lider af migræne, og i nogle tilfælde har vi set fuldstændig befrielse for

migræneanfald.

Programmet består af:

! Kost ! Kinesiologisk allergitest ! Te ! Kompresser ! Æteriske olier

! Kinesisk meridianmassage ! Åndedrætsøvelser ! Taoistisk yoga

! Stresshåndtering ! Farvehealing

Selvhelbredelse eller lindring af migræne er virkelighed nu

*

Opdag en holistisk indfaldsvinkel til sundhed og specielt til lindring og

forebyggelse af migræne

*

Lær enkle, gennemprøvede teknikker til her-og-nu-lindring

eller langsigtet behandling

Ann Redfearn

Som uddannet yogalærer, farveterapeut, aromaterapeut,

holistisk behandler og Feng Shui ekspert har Ann Redfearn en

meget personlig erfaring med, hvad helbredende energi er.

Ud over sin ekspertise på mange områder har hun studeret og

undervist i T'ai chi og Kai Men (kinesisk yoga) i de sidste 16 år.

Omslagsdesign copyright © 2005 Gaia Books

Omslagsfoto: Photodisc

ISBN ISBN 978-87-7857-687-3

87-7857-687-3

9 788778 576873

HOLISTISK SUNDHED

Migræne

Ann Redfearn ATELIER

H O L I S T I S K S U N D H E D

Ann Redfearn

Migræne

Tag ansvar for dit helbred på

naturlig måde


Ann Redfearn

Migræne

Tag ansvar for dit helbred på

naturlig måde


Ann Redfearn

Migræne

Tag ansvar for dit helbred på

naturlig måde

Atelier


Først udgivet i England i 2005 af

Gaia Books, an imprint of Octopus Publishing Group Ltd

Udgivet i Danmark af

Forlaget Atelier,

Almindingen 39,

2870 Dyssegård

mail@atelier.dk

Tekst © Ann Redfearn 2005

Ilustrationer © Gaia Books 2005

ISBN 87-7857-687-3

Oversat af Merete Klinkvort

Alle rettigheder forbeholdt

Forfatterfoto: Peter Carrick

Project Editor Kelly Thompson

Design Phil Gamble

Photography Ruth Jenkinson, Dave King,

Paul Forrester, Gus Filgate

Direction Jo Godfrey Wood, Patrick Nugent

Forfatter: Ann Redfearn

yogalærer (BSY), aroma- og

farveterapeut

Ann Redfearn er udlært t'ai chi

og kai men (kinesisk yoga) lærer

og har studeret og undervist i

syt ten år. Hun er også uddannet

aromaterapeut, farveterapeut,

diagnostisk helhedsterapeut og

feng shui ekspert. Hendes

erfaring har medført en bevidst -

hed om og sensitivitet for det

menne skelige energifelt, auraen,

og herigennem har hun udviklet

en række forskelliges naturlige

hel bre delsesteknikker - med

vishe den om, at forskellige men -

ne sker har forskellige behov, der

foran dres og udvikles fra tid til

anden. For at dele ud af sin

erfa ring med helbredende energi

er Ann Redfearn for nylig

begyndt at skrive bøger, der

omhandler holistisk rådgivning

og selv hjælps teknikker i håbet

om, at et større publikum kan få

lige så meget gavn af det, som

hun selv, hendes venner og

familie samt klienter har haft

det i årenes løb.


Indhold

Indledning 6

Sådan bruges bogen 11

Kapitel 1

Udforsk dine FØLELSER 12

Kapitel 2

Fokus på din KOST 22

Kapitel 3

SAFTER og sundhed 36

Kapitel 4

Lav selv URTEMIDLER 48

Kapitel 5

SLAP AF og bliv rask 60

Kapitel 6

MASSAGE på meridianerne 74

Kapitel 7

Brug ÆTERISKE OLIER 84

Kapitel 8

MOTION for sundheden 92

Kapitel 9

Helbredelse med FARVER 108

Indeks og tak 126


6 Indledning

Indledning

Migræne er en meget ubehagelig tilstand, som man i

vestens medicinske verden stadig ikke kan helbrede.

Der fås mange produkter til bekæmpelse af smerter

og neddæmpning af anfald, men ingenting til at

forebygge.

En migræne adskiller sig fra

almindelig hovedpine ved at være

karakteriseret af en dyb,

pulserende og voldsomt

invaliderende smerte, som regel -

men ikke altid - i den ene side af

hovedet. Den kan begynde med

en synsforstyrrelse som lysblink,

zigzag-linjer eller tunnelsyn. Når

hovedpinen forværres, ledsages

den ofte af kvalme og, i alvorlige

tilfælde, af opkastning. Smerten i

hovedet kan blive meget alvorlig

og ledsages af lyd- og

lysfølsomhed. Manglende

koncentration er også en del af

mønsteret, såvel som en generel

Symptomer

! Dyb, pulserende smerte - ofte kun

i den ene side af hovedet

! Synsforstyrrelser eller lysglimt

! Kvalme eller opkastning

! Ekstrem følsomhed for lys og lyd

! Manglende evne til at fokusere

eller koncentrere sig

følelse af at være overfølsom.

Disse symptomer varer oftest ikke

mere end en dag, men kan

efterlade personen svækket og

udmattet i mange dage efter.

Anfaldene kan optræde en gang i

mellem eller være ret

regelmæssige. Oplevelserne af

dem er fuldstændig individuelle.

Hvem får migræne og

hvorfor?

I følge WHO lider mere end ti

procent af den vestlige

befolkning af migræne. Den kan

sætte ind i en hvilken som helst

alder, men oftest i puberteten,

dog eventuelt tidligere endnu.

Statistisk set er der

næsten tre gange så mange

kvinder som mænd, der lider af

migræne, og det menes derfor, at

der i nogle tilfælde kan være en

sammenhæng med

menstruationscyklussen.

Migræne kan imidlertid også

opstå pga. mange andre faktorer,

f.eks. overanstrengelse af øjnene,

stoppede bihuler,

muskelspændinger, udmattelse,

mangel på frisk luft, mangel på

motion, voldsom motion, sult,

dehydrering, stress eller uløste

problemer (se kasse til højre).

Hovedpine og migræne kan også

ledsage ryg- og nakkeproblemer,

der i nogle tilfælde er relaterede

til holdningen.

Mennesker, der jævnligt

har migræne eller slem

hovedpine, er ofte bevidst om, at

noget i særdeleshed udløser eller

"trigger" anfaldet, eller at deres

migræne opstår af en

kombination af årsager. Hvis du

ikke kender nogen specifik årsag

til din migræne, kan denne bog

måske medvirke til at give dig

en dybere forståelse for din

situation og at identificere dine

personlige "triggere". Det kan

være en underliggende spænding

og angst, en bestemt fødevare

eller visse ydre omstændigheder,

f.eks. flimrende lys, støj eller

forurening. En "lever"-migræne,

der ofte ledsages af kvalme og

opkastningsfornemmelse - kan

udløses af meget fed mad, som

påvirker lever og galdeblære og

medfører en trykkende,

EN STRESSET LIVSSTIL

Det ser efterhånden ud til, at migræ -

ne på en måde hænger sammen

med et liv i fuld fart, som mange af

os lever. En række "triggere" (se

kasse til højre) bidrager også.


fordøjelsesbetinget hovedpine.

Den seneste forskning har dog

vist, at antallet af mennesker

med migræne stiger kraftigt - så

kraftigt, at migræne af WHO er

udnævnt til en af verdens tyve

mest invaliderende lidelser.

Denne stigende forekomst af

migræner kunne tyde på en vis

sammenhæng med den stadig

mere hektiske, pressede og

stressede levevis, mange af os

føler, vi skal leve op til i vores

moderne samfund.

De fleste mennesker i vor tid har

fjernet sig langt væk fra naturen

og dens rytmer. Selv om vi ikke

er opmærksomme på det, kan

vores kroppe have meget svært

ved at bevare sundhed og

balance i disse overvejende

menneskeskabte omgivelser,

hvor man er afskåret fra

årstidernes naturlige kredsløb -

skiftende lys og mørke og

naturlige temperaturudsving. Tit

Triggere

Indledning

7

er der ingen naturlige pauser i

vores døgndrift, hvor vi desperat

forsøger at være i konstant

aktivitet, når vi har travlt med

at arbejde, forandre, være

sociale eller opholder os hjemme.

Mange mennesker tilbringer

timevis af deres fritid foran

flimrende TV- eller computer -

skærme eller dyrker motion i

firkantede, kunstige omgivelser

med elektrisk lys, dåsemusik,

luft- og varmecirkuleringsanlæg

Mange med migræne er bevidst om visse handlinger eller emner,

der kan udløse anfald. De almindeligste af disse “trigger”faktorer er:

Visse føde- og drikkevarer (se side

25) - ofte chokolade, ost, kaffe,

alkohol, MSG (smagsforstærker) og

appelsiner

Lavt blodsukker pga. mangel på

mad

Overforbrug af kraftig, fed mad

Ekstrem tørst

Stress

For meget eller for lidt søvn

For meget eller for lidt motion

Spændinger i nakke, skuldre og

ryg

Mangel på frisk luft

Hormonsvingninger

Skarpt, flimrende lys eller kraftig

larm

Dårlig holdning


8 Indledning

og elektronisk træningsudstyr.

Den slags konstant stimulering

kan resultere i stress og

spændinger, der medfører

symptomer som migræne og

hovedpine. En anden grund til

disse spændingshovedpiner er et

udbredt behov for at være

tilgængelig til enhver tid. Det

samfund, vi lever i, har vænnet

os til at forvente af os selv - og

andre - at vi er lige så "parate"

som den teknologi, der nu styrer

det. Men vi er jo ikke konstant

"parate" væsner, vi har derimod

egne behov og krav, som

jævnligt bliver afvist eller

overset, hvilket går ud over

helbredet. Behovene gælder

frisk, alsidig og sund kost, hvile,

afslapning og generelt at nyde

livet.

Tid til at se indad

Vi lever i en tid, hvor forskningen

forsøger at skaffe svar på alting.

Det har gjort det muligt for

samfundet at tage enorme skridt

fremad for så vidt angår sundhed,

kommunikation og rejser. Selv om

mange af de svar, vi søger, kan

findes ved et tryk på en knap, er

der andre, som forbliver

omgærdet af mystik. Der er nok

ikke mange af os, der ikke har

spurgt, når vi har en smerte

(f.eks. under et migræneanfald):

"Hvorfor lige mig?" eller "Hvad

FØLELSEN AF PRES

Migræneanfald indfinder sig ofte, når man

er ekstremt presset og/eller udmattet som

resultat af vores stadig større fart på livet

og de mange krav, vi stiller til os selv - og

andre.

har jeg gjort, siden jeg skal have

det sådan?" Det er åndelige

spørgsmål, som videnskaben

stadig mangler at finde svar på,

hvis den da nogensinde kan. Så

selv om vi ofte kan få at vide i

utrolige detaljer, hvad der er "gået

galt" med vores kroppe fysisk set,

og selv om vi nu har fordel af en

ret fantastisk grad af hjælp på det

plan, finder vi måske stadig os

selv spørgende, hvad der i

grunden har sat disse "fejlfunk -

tioner" i gang i vores kroppe. Der

er kommet en tankegang frem,

der går ud på, at fysisk sygdom,

uanset om det er migræne eller

andet, afspejler underliggende

følelsesmæssig sygdom. Denne

tænkning baseres på funktionen

af det menneskelige energifelt.

Vores energifelt - eller aura, som

det også kaldes - består til dels af

et overordentlig kompliceret

netværk af følelser, personlige

overbevisninger og fastgroede

tankemønstre. Det er her, vi

opbevarer alle vores livserfaringer

- gode og dårlige - indtil de bliver

helbredt, opløst eller sluppet.

Dette usynlige energi-netværk har

direkte indflydelse på den fysiske

krop via nogle energibaner, kaldet

meridianer (se side 76-77) og

energicentre, kaldet chakraer (se

side 114-117). Disse giver og

modtager information i form af

tanker, følelser og erindringer


mellem energifeltet (vores

usynlige krop) og den fysiske

krop, gennem hvilken vi direkte

oplever livet (vores synlige krop).

I livets løb udvikler vi måder

at håndtere visse situationer på

og at reagere på stressende eller

truende hændelser. Vi er i høj

grad vanedyr og vænner os til at

opføre os og reagere på måder,

som er velkendte for os, men

som, selv om de har været

udmærkede hidtil, nu ikke mere

er specielt hensigtsmæssige for

sundheden. F.eks. bliver vi

måske vant til at sluge vores

vrede eller at udskyde vores egne

behov som værende mindre

vigtige end andres behov. Måske

føler vi os alt for ansvarlige for

andre mennesker og stoler ikke

rigtigt på, at de selv kan finde ud

af deres eget liv, eller måske

brokker vi os som sædvanligt

over livet, mens vi æder os ud af

stress og bekymringer. Eller vi

har en meget kort lunte og

eksploderer over den mindste

provokation, fordi vi synes, at

livet går os imod. Studier og

forskning på dette område har

ført til den konklusion, at

tilstande som migræne har en

særlig "overbevisningsstruktur",

der er med til at forme

oprindelsen til sygdommen.

Sygdomstilstande udvikles i

energifeltet og er til stede

AT FINDE ROEN

At slippe stressen og gøre noget

afslappende kan være medvirkende

til, at man ændrer opfattelse af sig

selv og livet og af den energi, der

skaber ubalancerne inden i.

"energetisk" , inden vi oplever

nogen egentlige, fysiske

symptomer. Nu ved vi f.eks., at

migræneanfald ofte hænger tæt

sammen med uforløste følelser

som vrede, frustration og

uretfærdighedsfølelse over, at

livet ikke tager den retning, man

havde håbet, og at det "bare

ikke er fair!". Se side 12-21 for

yderligere detaljer om at

udforske og finde sig til rette

med den slags følelser, så du kan

løsrive dig fra negative cirkler,

du måske er fanget i.

Kort og godt om chi

Du skal nok lære ordet "chi" at

kende igennem bogen her, for

det er den energi, de fleste

selvhjælpsmetoder er baseret på.

Chi er det ord, kineserne bruger

til at beskrive livskraften i os -

Indledning

9

den subtile energi, der

gennemtrænger alle levende

væsener og eksisterer i en

konstant strømning, der puster

liv i alting. Man kan tænke på

den som "livsånden" eller

"livsenergien". Man kan mærke,

at når chi-strømmen er

forstyrret, optræder en eller

anden form for utilpashed, enten

fysisk, mentalt, følelsesmæssigt

eller åndeligt. Migræne kan være

et tegn på ubalance i et hvilket

som helst af disse områder.

Sundhed er på den anden side,

når der er fuldstændig balance i

chi-strømmen, og krop og sjæl

forenes af universel energi. Jo

stærkere den generelle chi-strøm

er i et individ, desto sundere er

det, og desto mere modstands -

dygtig er det mod fysiske

ubalancer som migræne.

More magazines by this user
Similar magazines