Formueret III

samples.pubhub.dk

Formueret III

2 Genstande for udlæg ................................................. 25

2.1 Skyldnerens formue ............................................ 25

2.2 Tredjemands ret. Kreditorekstinktion ............................ 25

2.3 Udelukkelse af udlæg .......................................... 26

2.3.1 Universalforfølgning ................................... 26

2.3.2 Fredningsreglen – KL § 490 ............................. 26

2.4 Udlægsfritagne aktiver ......................................... 27

2.4.1 Løn eller andet vederlag – RPL § 511, stk. 1 ............. 27

2.4.2 Trangsbeneficiet – RPL § 509 ............................ 28

2.4.3 Særlig affektionsværdi – RPL § 515, stk. 1 ............... 30

2.4.4 Legemlige mangler og sygdom – RPL § 515, stk. 2 ....... 30

2.4.5 Forsørgelseshensyn; sociale ydelser; pensioner mv. ...... 30

2.4.6 Personskadeerstatning – RPL § 513 ..................... 31

2.4.7 Båndlagte aktiver – RPL § 514 .......................... 32

2.4.8 Krav ifølge gensidigt bebyrdende kontrakter ............ 33

2.4.9 Immaterialrettigheder .................................. 33

2.5 Tilbehør til fast ejendom – RPL § 510, § 518 ...................... 34

2.6 Debitors påvisningsret – RPL § 517 .............................. 34

3 Udlæggets retsvirkninger ............................................. 35

3.1 Stiftelse og registrering ......................................... 35

3.2 Udlæg til eje ................................................... 35

3.3 Eksekutiv modregning ......................................... 36

3.4 Retspant ....................................................... 37

3.4.1 Udlæg til forauktionering .............................. 37

3.4.2 Udlæg til sikkerhed .................................... 37

3.4.3 Begrænsning af skyldnerens rådighed .................. 37

3.4.4 Udlægs prioritet og beskyttelse overfor tredjemand ..... 38

3.4.5 Udlægs bortfald ved forældelse ......................... 39

4 Tvangsauktion ........................................................ 41

5 Krav på andet end penge ............................................. 43

5.1 Gennemtvingelse med fundament (§§ 528-536) .................. 43

5.1.1 Krav til fundamentet ................................... 43

5.1.2 Tvangsmidler, oversigt ................................. 43

5.2 Gennemtvingelse uden fundament – umiddelbare

fogedforretninger ............................................... 44

5.2.1 Betingelserne for umiddelbar fogedforretning ........... 44

5.2.2 Ad 1) Besiddelseskrav efter RPL § 528 .................. 44

5.2.3 Ad 2) Beviskriteriet ..................................... 44

5.2.4 Ad 3) Betænkelighedskriteriet .......................... 45

4

More magazines by this user
Similar magazines