Klik her

samples.pubhub.dk

Klik her

Indholdsfortegnelse

Introduktion .......................................................................................................... 5

Det anbefales at opgradere så hurtigt som muligt 5

Ny mørk brugerflade i Photoshop CS6 .................................................................. 6

Skift brugerfladefarve med genvejstaster 7

Ændre farver på arbejdsområdet omkring billedet 7

Mini Bridge er blevet flyttet i Photoshop CS6 .................................................... 10

Masser af ny info fra forskellige værktøjer ........................................................ 12

Gem-funktionen er blevet moderniseret ............................................................ 14

Beskæringsværktøjet er blevet kraftigt forbedret ............................................. 17

Nyt menupunkt Perspective Croptool 17

Hele billedet er markeret til beskæring fra start 18

Der slettes ikke noget, når du beskærer, hvis du har 19

Gå (beskær) tilbage til den oprindelige billedestørrelse 19

Rotere beskæringen mellem stående eller liggende 21

Linealværktøjet (gør lige vandret/lodret) er nu også her 22

Beskær efter det gyldne snit, tredjedelsreglen mm 24

Bruge Beskæringsværktøjet som det var før CS6 27

Rotere uden kanter med manglende pixel 28

Foruddefinerede størrelsesforhold, feks 2:3/4:3/16:9 29

Justeringslag i nyt Properties (Egenskaber)-panel ............................................. 30

Omdøbe flere lag hurtigt efter hinanden ........................................................... 32

Rasterisere lagtyper i Photoshop CS6 ................................................................. 34

En ny magisk funktion: Content Aware Move Tool 36

Vælge Værktøjet 36

Indstillinger på Værktøjsindstillingerlinjen 37

Content Aware-funktionen findes også i andre værktøjer 37

Content Aware Move Tool i praksis 38

Nye indbyggede muligheder med Auto-funktioner 41

Oprette et Lysstyrke/kontrast-justeringslag 41

Oprette et Niveauer/Kurver-justeringslag 43

Camera RAW 7 ..................................................................................................... 47

Åbne et RAW-billede i Photoshop CS6 47

Opdatere et RAW-billede til Camera RAW 7 47

Nyheder og ændringer i Camera RAW 7 48

Du kan nu dosere mere nuanceret 49

Praktisk eksempel på styrken i Camera RAW 7 49

Med udgaven af Camera RAW før 7'eren 50

Med Camera RAW 7 51

Nyheder i Gradueret filter og Justeringspensel 54

Adjustment Brush (Justeringspensel) 55

Graduatet Filter (Gradueret filter) 57

Nyt Blur Gallery (Slørings-galleri) ....................................................................... 58

Field blur (Feltslør) 58

Slørings-pin til at dosere direkte i billedet 60

Flytte og indsætte nye "pins" 61

Fjerne alle "pins" i billedet 63

Vælg evt høj kvalitet 63

Iris Blur (Iris-sløring) 64

Lav en Tilt-Shift (Hæld-forskyd)-effekt på et billede 68

Tilføj evt mere farve og kontrast til billedet (Vibrance-justeringslag) 68

Mere lys med et Levels (Niveauer)-justeringslag 69

Tiføj Tilt-shift (Hæld-forskyd)-effekten 70

Adaptive Wide Angle (Adaptiv vidvinkel), rette op 76

2


Værktøjerne 77

Trække linjer, arbejde med linjer, rotere linjer 78

Rotere en linje et antal grader 80

Slette en linje 80

Ændre en linjes egenskaber 80

Opret panorama-billede(r), ny kommando i Bridge 82

Oprette et panorama-billede i Photoshop CS6 ................................................... 86

Adaptive Wide Angle (ret et panorama-billede op) 89

Konverter til et Smart Object for at samle til et lag 89

Nye tekstværktøjer og en ny Type (Tekst)-menu ................................................ 93

Tegntypepanel og Afsnitstypepanel 93

Indlæs et Afsnitsformat fra et andet billede, og brug det 93

Paragraph (Afsnitstypepanel) og Character (Tegntypepanel) 94

Hente et afsnitsformat i et andet billede 94

Slet lokale overskrivningen på et afsnitsformat 97

Redigere afsnitsformatet 97

Opret et nyt afsnitsformat fra bunden af 98

Tegnformater fungerer på samme måde, men på tegn 101

Se skrifttyper i stor form 101

Paste Lorem Ipsum (Udfyldningstekst) 103

Nye muligheder med vektorværktøjerne .......................................................... 105

Lag og tilhørende figur markeres nu sammen med info 106

Opret nyt rektangel (trække et rektanget uden indhold) 107

Pixel eller punkt, Kant-tykkelse/form (Stroke-menuen) 111

Arbejde i pixel i stedet for i punkt 111

Stroke-menuen i praksis 112

Brugerdefinerede stiplede kanter 113

Fjerne en del af rammen med en lagmaske 117

Samle flere vektor-lag i samme lag, skille dem ad igen 118

Centrere flere vektor-figurer omkring en markering 120

Liquify filteret er kraftigt forbedret ................................................................. 124

Markere og arbejde med hud-farver (Color Range) 126

Store nyheder i Belysningseffekter-filteret ...................................................... 131

Spot 132

Point (Punkt) 136

Infinite 137

Nyt Color lookup (Farveopslag)-justeringslag .................................................. 141

Nyt spændende Oilpaint (Oliemaling)-filter ..................................................... 147

Arbejde med video(er) i Photoshop CS6 ........................................................... 152

Indlæse videoer i Photoshop CS6 fra Adobe Bridge 153

Placere flere videoklip ved siden af hinanden 154

Arbejder med mindre visning af videoen (maksimer evt) 156

Gennemgang af værktøjerne på Timeline-panelet 157

Værktøjer på Tidslinjen, Afspilningspunkt, gå et billede frem mm 157

Tidslinjen 157

Opdele video 157

Vælge overgange 158

Tilføje lyd 159

Zoome ind eller ud 160

Producere videoen, Frame rate, flytte Afspilningspunkt 160

Hvis du kun vil vise en del af videoen (trække sammen) 161

Brug History-panelet for at gå et/flere trin tilbage 162

Indsætte overgange 162

Redigere/slette en indsat overgang 165

Arbejde med lyd 167

3


4

Slå lyden fra 167

Tilføj ny lyd i stedet for den eksisterende 168

Indsæt et helt nyt lydspor 169

Slette et lydspor 169

Formatere video med et justeringslag (Photo Filter) 170

Indsætte et fortløbende miniaturebillede i videoen 174

Flytte billedet op i et selvstændigt spor 175

Sæt opløsningen på billedet ned og tilpas til videobilledet 176

Lave billedet om til et Smart Object, transformer ned, og placer 179

Sørg for, at det indsatte billede vises på hele videoen 182

Indsætte en lagtype på miniaturebilledet (Optegn langs markering) 184

Gøre videoerne skarpere med et filter 185

Gemme dit videoprojekt 188

Gemme som HD-YouTube-video (1920x1080) 195

Det nye Lagpanel ............................................................................................... 197

Sådan ser det nye Lagpanel ud 197

Filtrer pixel-lag ud (slå filter til eller fra) 200

Filtrer justerings-lag ud 200

Filtrer Tekst-lag, Shape-lag, Smart Objects-lag ud 201

Slå filtrering af lag til eller fra 202

Filtrer efter navn (tekst), som du skriver i Søg-feltet 203

Vælge en lagblanding for flere lag ................................................................... 205

Marker flere lag 205

Indeks ................................................................................................................................. 208


Klik her for at gå til side 1

Introduktion

Du skal nu i gang med en ny E-bog om nyhederne i Photoshop CS6, hvor jeg har arbejdet

med beta-udgaven og udgaven på engelsk. Jeg har testet det hele i den endelige

danske udgave af Photoshop CS6, så jeg er sikker på, at det virker, som det skal i den

endelige udgave af Photoshop CS6. Jeg har også indsat supplerende skærmbilleder fra

den danske udgave af Photoshop CS6 en del steder i forløbet af E-bogen.

Det anbefales at opgradere så hurtigt som muligt

Denne udgave af Photoshop har fået fantastisk mange forbedringer med mange nye

funktioner, forbedrede værktøjer, pensler m.m., så der ikke må være tvivl om, at det

absolut anbefales at opgradere så hurtigt som muligt til dette nye fantastiske, fintunede

værktøj.

Her er et kort uddrag af de mange af forbedringerne. Langt de fleste af nyhederne gennemgås

i denne E-bog i praksis:

• Photoshop CS6 indeholder nu en Mercury Graphic Engine og GPU-accellaration,

der aflaster computerens motor og flytter masser af beregningerne over til grafikkortet,

og det er med til at gøre denne udgave af Photoshop hurtigere end nogen

af de tidligere udgaver. Maks-størrelsen på mange parametre er også sat en

hel del op for mange funktioner. Penselstørrelsen er f.eks. øget fra 1500 pixel til

15.000 pixel i Liquify-filteret.

• En ny mørk skøn brugerflade, som minder om brugerfladen i Photoshop Elements

og Lightroom 4.

• Kontrolelementer, knapper, checkbokse, skydere osv. er blevet tilpasset til at

matche de øvrige programmer i Creative Suite.

• Flere værktøjer og guides viser direkte, hvor mange pixels du flytter eller roterer

et objekt, mens du foretager selve handlingen. Det giver en mærkbar forbedring

af arbejdsprocesserne i Photoshop CS6.

• Mange forbedringer i Lagpanelet.

• En mulighed for at slette alle tomme lag er jeg specielt glad for, når jeg laver

omslag til videobøger og E-bøger.

• En knap til at indsætte Lorem Ipsum tekster med.

Og sådan kan man blive ved, se indholdsfortegnelsen til denne E-bog – Photoshop CS6

er et super lækkert program.

En stor tak herfra til Morten William Nielsen og Henrik Keller fra Holm Kommunikation.

Rigtig god arbejdslyst med dit arbejde i Photoshop CS6.

Martin Simon, Solrød Strand foråret 2012.

5


Klik her for at gå til side 1

Ny mørk brugerflade i Photoshop CS6

Det første du bemærker, når du åbner Photoshop CS6 er den mørke brugerflade, og den

er for nogen med til at dæmpe omgivelserne og fremhæve det billede, der arbejdes med.

Foretrækker du en lysere brugerflade, så kan du indstille farverne via Preferences-dialogboksen.

Sådan gør du

1. Klik på Edit-menuen og Preferences og Interface.

6


Klik her for at gå til side 1

2. Klik på en af de fire farver under Appearence ud for Color Theme eller vælg

indstillinger via liste-knapperne under de fire farveprøver.

3. Afslut med at klikke på OK-knappen.

Her er et billede fra Photoshop CS6 på dansk.

Skift brugerfladefarve med genvejstaster

Du kan også skifte farve ved at trykke på Skift+F2 en eller flere gange for at gøre lysere

eller trykke på Skift+F1 en eller flere gange for at gøre mørkere.

Ændre farver på arbejdsområdet omkring billedet

Du kan også ændre på farverne i arbejdsområdet omkring selve billedet, hvis det er synligt.

Dvs. hvis du ikke har zoomet ind, så billedet dækker hele arbejdsområdet omkring

billedet.

Sådan gør du

1. Højreklik i området, og vælg en af mulighederne for at skifte farve i den liste,

som vises.

2. Jeg klikker her på Black (sort), som det følgende billede viser.

7


Klik her for at gå til side 1

8


Her er endnu en mulighed.

Klik her for at gå til side 1

Her er et billede fra Photoshop CS6 på dansk.

9


Klik her for at gå til side 1

Mini Bridge er blevet flyttet i Photoshop CS6

Mini Bridge har fået en ny placering i Photoshop CS6 nederst til venstre i brugerfladen.

Sådan gør du

1. Dobbeltklik på Mini Bridge-fanen for at åbne den.

2. Mini Bridge vises nu i Filmstrip-visning, men Adobe Bridge skal køre i baggrunden

som i Photoshop CS5.

10


Klik her for at gå til side 1

3. Nu åbnes Mini Bridge. Du kan trække Mini Bridge mindre, som det vises på det

følgende billede, så der er plads til visning af flere medie-filer.

4. Du lukker/skjuler Mini Bridge ved at dobbeltklikke på Mini Bridge-fanen.

11

More magazines by this user
Similar magazines