(åbn) et billede i Photoshop CS6

samples.pubhub.dk

(åbn) et billede i Photoshop CS6

Indholdsfortegnelse

Introduktion ........................................................................................................ 14

Programmet Photoshop CS6 14

Formål og indhold 14

Programudgave i denne E-bog 15

Optimering af billeder i denne E-bog 15

Tips og tricks og smarte genveje 15

Åbne Photoshop CS6 ........................................................................................... 16

Åbn Photoshop på normal vis via Start-menuen 16

Hvis Photoshop CS6-knappen ikke vises i Start-listen 17

Opret genvejs-knap til at åbne PhoCS6 på Skrivebordet 18

Mulighed for en ny mørk brugerflade ................................................................ 19

Tip: Skift brugerfladefarve med genvejstaster 21

Ændre farver på arbejdsområdet omkring billedet 21

Indlæs (åbn) et billede i Photoshop CS6 (filtyper) ............................................. 24

Photoshop-billeder versus andre typer billeder 24

Åbne en fil med filtypen Photoshop 24

Filen åbnes i Photoshop CS5, som er installeret på computeren 24

Filassociationer – ændre filers tilhørsforhold 25

Lav om på Windows 7, så du også ser filtypen 26

Trække en eller flere filer ind i Photoshop CS6 .................................................. 30

Sådan trækker du noget (træk en fil ind i Photoshop) 30

Markere og åbne flere billeder på en gang 30

Zoom ind via et dobbeltklik på Handtool (Håndværktøj) 31

Hvis du trækker et billede ind i et billede (Smart object) 32

Lukke et billede via den til billedet hørende knap 32

Billedet indsættes som et Smart Object (Smart Objekt) 32

Fortryd indsætningen af et billede som et Smart Object 33

Træk et billed ind i et billede som et nyt billede 33

Træk flere markerede billeder ind i Photoshop 34

Trække et RAW-billede ind i Photoshop CS6 ...................................................... 36

Åbne et eller flere billeder via File (Filer)-menuen ............................................. 38

Åbne et billede i Photoshop via Adobe Bridge ................................................... 40

Åbn et/flere billeder fra Adobe Bridge via dobbeltklik 41

Åbne et/flere billede fra Adobe Bridge (via menuen) 41

Gå til Photoshop CS6 fra Bridge uden at åbne noget 42

Åbn billeder i Photoshop via Mini Bridge-panelet .............................................. 43

Åbn Mini Bridge 43

Gør Mini Bridge større eller mindre 44

Mini Bridge i praksis ........................................................................................... 45

Tip: Se et billede i Mini Bridge i fuld skærm med et klik 45

Hent visning af billeder i Adobe Bridge til Mini Bridge 46

Navigere mellem mapper i Mini Bridge 47

Frem og tilbage knapperne (et trin frem eller tilbage) 48

Vis-menuen (Vælg hvad der skal vises, slide show osv) 49

Sortere billederne 50

Lukke et eller flere billeder samt Photoshop ...................................................... 52

Lukke et eller flere billeder via billedknappen 52

Gemme billedet, når du lukker 52

Luk billedet uden at gemme noget 53

Gemme billedet 53

Lade billedet forblive åbnet 53

Luk alle åbne billeder, gem hvis det er nødvendigt 53

Lukke Photoshop CS6 54

2


Brugerfladen: arbejde med åbne billeder i praksis 56

Se flere åbne billeder, billeder der flyder, rydde op 56

Skift billede med genvejstaster (se billednavn og type) 56

Trække et eller flere billeder ud, så de flyder frit 57

Rydde op manuelt 57

Automatisk oprydning 59

Se to eller flere billeder på en gang 60

Rydde op igen 62

Info på billedknappen (hvad kan du læse) 62

Brugerfladen: tilpas paneler (panel-beskrivelse) ................................................ 64

Essentials arbejdsrummet er valgt fra start 64

De to kolonner med paneler i program-vinduet 65

Folde paneler ud eller ind 65

Trække paneler ud eller ind manuelt 67

Panel-fanerne kan placeres enkeltvis i panel-kolonnen 68

History (Oversigt)-panelet (fortryde handlinger) 68

Fortryd, og fortryd at du fortrød (genvejstaster) 69

et trin frem eller tilbage (også med genvejstaster) 69

Properties (Egenskaber)-panelet 69

Paneler kan forankres til hinanden via panel-faner 70

Trække/flytte panel, lav om på panel-sammensætningen 70

Lukke et panel eller en panelgruppe 72

Indsætte nye paneler (Histogram- og Navigator-panelet) 73

Hvordan histogrammet skal se ud 73

Brugerfladen: arbejdsrum ................................................................................... 76

Finde arbejdsrum 76

Alle arbejdsrum kan tilpasses manuelt og omdøbes 77

Oprette et nyt arbejdsrum 77

Nulstille et arbejdsrum 78

Arbejdsrum med nyhederne i Photoshop CS6 80

zoome i Photoshop og arbejde ikke destruktivt ................................................ 81

Arbejde ikke destruktivt (dublere lag) 81

Her aflæser du zoom-procenten 81

Træk med Handtool (Håndværktøj), høj zoom-procent 83

Vælg det indbyggede zoom-værktøj 83

Zoom ud 83

Zoom ind eller ud med genvejstaster 84

Zoom ind/ud i en flydende bevægelse (Scrubby Zoom) 84

De faste zoom-indstillinger (Værktøjsindstillingerlinjen) 85

Aktiver Zoom-værktøjet, mens du arbejder 86

Naviger med Navigator-panelet 88

Digitale billeder helt fra start ............................................................................. 90

Computerskærmen, du ser billedet på 90

Billedstørrelse-dialogboksen 92

Zoom ind til 100% 92

Fuldskærmsvisning (ophæve fuldskærmsvisning) 94

Opdateringshastighed (skærm) 94

Primærfarver i RGB-farvemodellen ..................................................................... 96

Bit, bitdybde og pixel 96

Farverne dannes i kanaler i Photoshop CS6 97

Hver pixel indeholder 3 byte (3 gange 8 bit) 97

Se de enkelte kanaler i Photoshop CS6 97

Flere bit giver flere redigeringsmuligheder 98

Arbejde med Billedstørrelse-dialogboksen ....................................................... 100

Billedstørrelse (Image Size)-dialogboksen 100

Pixel Dimensions (Pixeldimensionen) til online-billeder 100

3


4

Aktiver linealer, og sæt måleværdien til pixel 101

Pixeldimensionen er 22,9 Megabyte (her er beregningen) 102

Document Size (Dokumentstørrelse) 103

Autovælg-metoden til nye billeddata (Nyhed) 103

Billedstørrelse i praksis 104

Øge opløsningen, men bevare alle pixel i billedet 104

Lav en kopi af billedet 104

Øg ikke pixeldimensionen, det forringer billedkvaliteten 107

Nulstil Image Size (Billedstørrelse)-dialogboksen 108

Lave et billede om til online-brug 108

Gemme som JPG-billede 111

Opløsning på 250 og 50 giver det samme 113

Jeg kan ikke vælge 15 x 10 cm (billedformater) .............................................. 115

Skift billedformat med Crop Tool (Beskæringsværktøjet) 117

Vis dokumentstørrelse eller andet i brugerfladen 119

Beskære billeder i Photoshop CS6 i praksis ...................................................... 121

Hele billedet er markeret til beskæring fra start 121

Der slettes ikke noget, når du beskærer, hvis du har 123

Beskær dig tilbage til den oprindelige billedestørrelse 123

Rotere beskæringen mellem stående eller liggende 125

Linealværktøjet, gør et billede lige (vandret/lodret) 127

Med en vandret linje 127

Med en lodret linje (gå et trin tilbage på History-panelet) 129

Beskær til 400 gange 700 pixel 132

Gem, billedet (som allerede er gemt og navngivet) med et nyt navn 135

Arbejde med lag i praksis .................................................................................. 138

Lagpanelet 138

Lagpanelet i praksis (ovenstående billede trin for trin) 140

Laget som indeholder selve billedet 140

Låse et billede op (hvad vil det sige, at laget er låst) 140

Tilbage til udgangspunktet med History-panelet 142

Dublere et lag (arbejde ikke destruktivt/destruktivt) 142

Levels (Niveauer)-justeringslag (hvad er det) 143

Indsætte et Levels (Niveauer)-justeringslag i praksis 144

Histogrammet fortæller en hel del om et billede 146

Tilføj lys/kontrast til billedet med Niveauer-funktionen 147

Åbne Histogram-panelet for et billede 148

Der er nu huller i histogrammet 149

Bruge Niveauer-funktionen, men ikke i et justeringslag 149

Indsætte et Vibrance (Vibrering)-justeringslag 150

Vibrance (intelligent farvemætning) 151

Saturation (Farvemætning)-skyderen 151

Tekst i lag .......................................................................................................... 153

Oprette en vandret tekst 154

Vælge et tekstværktøj 154

Opret et tekst-felt, du kan skrive i 154

Skrifttype/typografi/størrelse/Værktøjsindstillingerlinjen 156

Markere tekst 157

Slette tekst, ikke tekstlaget, fortryde du slettede tekst 157

Slette et tekstlag 157

Skrive tekst nummer to (et eller to tekstlag) 159

Hvis du har lukket tekst-feltet (klikket på andet værktøj) 159

Et tekstlag og to linjer med tekst 159

Opret to selvstændige tekstlag til de to linjer med tekst 159

Kopier tekstlag (Dublere lag)/opret tekstlag nummer to 160

Trække et tekstlag med Move Tool (Flytteværktøjet) 160


Skrive ny tekst i tekstlag nummer to 161

Hvorfor er der så tre tekstlag? (Tomme tekstlag) 162

Træk et lag til Papirkurven 163

Filtrer alle tomme tekstlag lag ud 163

Markere flere lag og slet dem alle 165

Omdøbe lag 166

Placer objekter under hinanden, hjælpelinjer .................................................. 168

Objekter klæber til hjælpelinjer 168

Opret hjælpelinje, placer den, hvor teksten skal starte 169

Placer teksten, så den flugter med hjælpelinjen 170

Lås en eller flere hjælpelinjer 171

Træk hjælpelinjer fra linealerne (synliggøre linealerne) 171

Fjern en, flere eller alle hjælpelinjer 172

Tips og tricks til at arbejde med lag ................................................................. 174

Skjul alle andre lag med et klik 174

Gå til et bestemt lag 175

Gå direkte til et lag i billedet 176

Marker flere, men ikke alle lag 177

Marker flere lag placeret lige under hinanden 177

Flytte et lag op eller ned på Lagpanelet 177

Arbejde med farver ........................................................................................... 179

RGB-farver versus CMYK-farver 179

Farvehjulet og komplementærfarver 180

Brug komplementærfarver til at ændre farverne med 180

Farver kan skabe effekt/perspektiv (varme/kolde farver) 181

Sort, hvid og grå er neutrale farver samt lys og mørke 182

Det er dig, der vælger farverne, der er ikke en facitliste 182

Et rødt farvestik ................................................................................................ 183

Fjern farvestikket med et Farvebalance-justeringslag 183

Tip: Doser via feltet 184

Bruge Farvebalance-funktionen til at øge en enkelt farve 187

Color Range (Farveområde)-funktionen i praksis 187

Tip: Se, hvad der er markeret på lagmasken (forstå en lagmaske) 192

Variations (Variationer)-funktionen ................................................................. 194

Eksempel på udklippede områder 198

Auto-funktioner kan nogle gange være nok 198

Tilføj farve, kontrast, lys til et farveløst billede ............................................... 201

Levels (Niveauer)-funktionen kan gøre fantastiske ting 202

Hvad sker der, når du fordeler pixel i hele toneområdet 202

Ikke destruktiv billedbehandling 202

Justeringen giver mange huller i histogrammet 203

Gå efter jævn fordeling af pixel henover histogrammet 203

Fjerne billedstøj med et filter (hvad er billedstøj) ........................................... 205

Zoom ind til 100% 205

To typer af billedstøj 205

Flatten Image (Samkopier lag), fordele og ulemper 206

Fjern billedstøj i praksis 207

Kører filteret to gange mere for at få en større effekt 209

Curves (Kurver)-funktionen (et kraftfuldt værktøj) 212

Brug Kurver-funktionen, som Niveauer-funktionen 213

Den store forskel på Niveauer- og kurver-funktionen 215

Bløde kurver er nemmere at styre 216

Forslag til fremgangsmåde (slette punkt på kurven) 216

Hvide og sorte punkter i Niveuer- og Kurver-funktionen 216

Nulstille og starte forfra (indsat for mange punkter, så start forfra) 217

Markere i Photoshop CS6 .................................................................................. 219

5


6

Nogle markeringer kræver mere end andre 219

Rektangulært eller Elliptisk markeringsrammeværktøj 219

Bruge Rektangulært markeringsrammeværktøj i praksis 220

Generelle handlinger med markeringer 220

Flytte markeringen, når den er oprettet 220

Kvadrat eller rektangel (cirkel eller ellipse) 221

Fjern en markering 221

Vende en markering (Select-menuen og Inverse) 221

Værktøjsindstillingerlinjen 222

Opret en ny markering (New selection) 223

Udvid markering (flere markeringer), Add to selection 223

Trække fra en markering 224

Feather (Udtynding)-feltet på Værktøjsindstillingerlinjen 225

Bruge Elliptical Marquee Tool (Elliptisk markeringsrammeværktøj) 225

Flytte billedet rundt, når du har zoomet kraftigt ind 226

Værktøjsindstillingerlinjen, når et markeringsværktøj er valgt 227

Oprette selve markeringen 227

Oprette et Hue/Saturation (Farvetone/-farvemætning)-justeringslag 228

Farvelægge med et (Farvetone/-farvemætning)-justeringslag 228

Tip til Elliptisk markeringsrammeværktøj (Markere indefra og ud) 230

Finpudsning af en markering med Lassoværktøjet 231

Tip: Lige linjer med Lassoværktøjet (som Polygonlassoværktøjet) 235

Prøv med Polygonlassoværktøjet 236

Ændre indstillinger i et justeringslag i et billede ............................................. 237

Nyt tomt dokument (billede), forstå Feather (Udtynding) 237

Denne gennemgang fortsætter efter næste par kapitler 238

Paint Bucket Tool (Malerspandværktøjet) i praksis 238

Forgrundsfarve og baggrundsfarve (Farvevælgeren) 239

Tilbage til standard-farverne sort/hvid 241

Skifte mellem sort forgrundsfarve og hvid baggrundsfarve 242

Nyt dokument (billede), forstå Feather (Udtynding) del 2 242

Usynliggør en markering uden at fjerne den 243

Gemme en markering 243

Indlæse en gemt markering 244

Macig Wand Tool (Tryllestavværktøjet) ............................................................ 247

Fortryd evt det hele via History (Oversigt-panelet) 249

Indstillinger for Tryllestavværktøjet (Pipetteværktøj) 249

Første del af Værktøjsindstillingerlinjen for Tryllestavværkøjet 249

Eyedropper Tool (Pipetteværktøj) 249

Anden del af Værktøjsindstillingerlinjen for Tryllestavværkøjet 250

Quick Selection Tool (Hurtigt markeringsværktøj) 251

Værktøjsindstillingerlinjen til Hurtigt markeringsværktøj 251

Lav om på penselstørrelsen, og gør den hårdere/blødere hurtigt 252

Hurtigt markeringsværktøj i praktisk brug (Photo Filter) 253

Markering afmasker automatisk dele af billedet 253

Photo Filter (Fotofilter) 253

Indsætte en ny himmel 256

Dublere et lag 256

Transformer et element større 259

Flette lag (gemme billedet på forskellige måder) 261

Sådan fletter du flere lag sammen, men ikke alle 261

Rette op på et skævt billede 262

Magnetic Lasso Tool (Magnetisk lassoværktøj) ................................................ 264

Indstillingerne for Magnetisk lassoværktøj 266

Finpuds markering med Refine Edge (Juster kant) ........................................... 267

Visningsmåder for markeringen 267


Edge Detection (Kantregistrering) 269

Nulstil alle ændringer 271

Adjust Edge (Juster kant)-området 271

Output-sektionen 271

Hue/Saturation (Farvetone/farvemætning)-justeringslag 273

Billedkomposition af fire billeder ..................................................................... 275

Vælg et billede, og lås det op 275

Find midten i et billede 275

Hvis et billede ikke kan transformeres ned (ikke passer) 276

Sløre baggrund/fremhæve motivet på det sidste billede 279

Justeringslag, der påvirker flere, men ikke alle lag 282

Udsnitsmaske (Clipping Mask på engelsk), slå til/fra 282

Hvis både lag 1 og lag 4 skal påvirkes af justeringslaget 283

Stroke (Optegn langs markering) ..................................................................... 285

Optegn om det samlede billede 287

Mere Udsnitsmaske (en farverig tekst) 287

Gradient Tool (Farveforløbsværktøj) i praktisk brug 288

Udsnitsmasken oprettes med genvejstaster (slå den til eller fra) 292

Tip: Flytte og transformere teksten samt lave om på farveforløbet 293

Klone og reparere (retouchere) ........................................................................ 294

Spot Healling Brush Tool, Pletreparationspenselværktøj 294

Pletreparationspensel versus Reparationspensel 294

Destruktiv versus ikke destruktiv billedbehandling 295

Dublere laget samt åbne et nyt lag 295

Indstillinger på Værktøjsindstillingerlinjen 295

Spacing (Overlab) forklaret 296

Flytte rundt, når der er zoomet ind 297

Healling Brush Tool (Reparationspenselværktøj) ............................................. 299

Indstillinger på Værktøjsindstillingerlinjen 299

Resten af Indstillingerne på Værktøjsindstillingerlinjen 301

Tip: usynliggør omridset af penslen, når du maler 302

Brug Dodge Tool (Gør lysere)-værktøjet ........................................................... 306

Flette lag (destruktiv billedbehandling) 306

Tip: Markere øje med Elliptisk markeringsrammeværktøj 306

Dodge Tool (Gør lysere)-værktøjet i praksis 307

Vælg penselhoved/-type og andre penselindstillinger 308

Tip: Doser ved at skrive i Eksponering)-feltet 308

Tip: Tage toppen af effekten af Dodge Tool (Gøre lysere)-værktøjet 309

Fade gælder også for Burn Tool (Brændings)-værktøjet 310

Bruge Burn Tool (brændings)-værktøjet ........................................................... 311

Vælge en anden type pensel 311

Tilføje farve til øjne (Hue/saturation-justeringslag) 314

Tilføj farve til læber (Hue/saturation-justeringslag) 316

Tip: Sluk for alle andre lag end det, du klikker på 317

Mere farvemætning til ansigtet (Hue/saturation) ........................................... 318

Tip: Snyd Color Range med et justeringslag 319

Blød hud med overfladesløring-filteret ............................................................ 324

Tip: Åbne markering fra justeringslag 324

Gøre et billede skarpere (Uskarp maskning) .................................................... 326

Destruktiv billedbehandling 326

Uskarp Maskning i detaljer 328

Kør Uskarp Maskning igen med høj radius/lav mængde 329

Tip: Gør skarpere ikke destruktivt med en lagblanding 331

Vælge en lagblanding for at lag 331

De mest brugte lagblandinger i praksis ........................................................... 334

7


8

De forskellige grupper af lagblandinger 334

Tip: Vælg nye lagblandinger hurtigt med genvejstaster 335

Multiply (Multiplicer)-blandingstilstanden ...................................................... 336

Tip: Flere dubletter forstærker, nedsat Opacity formindsker 337

Lege med billedet 337

Screen (Skærm)-blandingstilstanden ................................................................ 340

Overlay (Maske)-blandingstilstanden ............................................................... 342

Smart Objekter kan transformeres ikke destruktivt 344

Redigere billedet i et Smart Objekt (beskære billedet) 347

Marker automatisk det tilhørende lag, når du klikker i billedelement 347

Ikke destruktiv brug af filtre (Smart filtre) ...................................................... 351

Opret et smart Filter på hele eller dele af et billede 351

Marker automatisk det tilhørende lag, når du klikker i billedet 351

Oil Paint (Oliemaling)-filteret i praktisk brug 352

Slå et Smart Filter fra, redigere filter-effekten 353

Tilføje lagblanding til et Smart Filter, slette Smart Filter 354

Variations-funktionen i en ikke destruktiv form .............................................. 356

Ophæv maleri-effekten med Farvemætning-lagblanding 356

Her starter videobogen om Adobe Bridge ........................................................ 358

Introduktion ...................................................................................................... 358

Historien om Adobe Bridge 358

Photoshop CS 359

Photoshop CS2 359

Photoshop CS3 359

Photoshop CS4 359

Photoshop CS5 359

Photoshop CS6 359

Filbrowseren Adobe Bridge følger med Photoshop 361

Åbne billede i Adobe Bridge versus i Photoshop CS6 361

Adobe Bridge er ikke en database (virtuelle mapper) 361

Åbne Adobe Bridge ........................................................................................... 362

Mini Bridge kræver, at Adobe Bridge kører 362

Åbne Adobe Bridge i Photoshop CS6 362

Åbne Adobe Bridge, men ikke Photoshop CS6 363

Opret en genvej til Adobe Bridge på Skrivebordet 364

Grundlægende indstillinger/brugerfladefarve m.m. 365

Ændre farver på brugerfladen (lys/mørk Adobe Bridge) 365

Starte Adobe Bridge ved opstart af computer 367

Grundlæggende funktioner i brugerfladen ...................................................... 369

Menulinje samt browser-knappen 369

Gå til overordnet eller Foretrukne-knappen 369

Vis seneste fil eller gå til seneste mappe-knappen 370

Vend tilbage til Adobe Photoshop-knappen 371

Hent fotos fra kamera eller kort (Fotohenter) ................................................. 372

Tegn, du må bruge i filnavne 372

Henter billeder fra et SD-kort i computerens kortlæser 372

Placering af de hentede filer i en nyoprettet mappe på Skrivebordet 375

Opret en ny mappe til de hentede billeder 376

Omdøbe filer i forbindelse med overførslen 377

Begræns-knappen .............................................................................................. 381

Tilstand for korrektur-visning 381

Batchomdøbning 383

Filoplysninger 386

Åbn i Camera Raw-knappen 387

Output-knappen og rotere billeder .................................................................. 388


Rotere et billede 90 grader 388

Miniaturebilleder, gøre større, mindre osv. ...................................................... 389

Sortere billeder .................................................................................................. 393

Mærke billeder .................................................................................................. 395

Mærke med stjerner på selve billedet manuelt 395

Navigere mellem mapper i Adobe Bridge ......................................................... 397

Start med at vælge Mapper i stedet for Foretrukne 397

Naviger mellem mapper via Mappe-linjen 398

Åbne en mappe ved at dobbeltklikke på den ................................................... 400

Markere et billede i Indholdsruden (Eksempelruden) 401

Markere flere billeder 402

Åbne et eller flere billeder i Photoshop CS6 ..................................................... 403

Åbne et enkelt billede i Photoshop CS6 403

Åbne flere billeder i Photoshop CS6/eller andet program 403

Gå til Photoshop CS6 fra Bridge uden at åbne noget 405

De forskellige arbejdsrum i praksis .................................................................. 406

Filmstrip-arbejdsrummet 406

Metadata-arbejdsrummet 407

Output-arbejdsrummet (Kontaktark, Webgalleri, pdf-fil) 407

Du kan oprette en pdf-fil med billeder (Kontaktaftryk) 407

Oprette en pdf-fil med billeder (Kontaktaftryk) i praksis 410

Valg af skabelon 410

Se et eksempel på det færdige kontaktark i Eksempelruden 411

Dokumentindstillinger (dokumentstørrelse, baggrund, pdf-koder) 412

Lauout-sektionen 413

Masker (skrifttype og sidetal) 414

Sidehoved (oprette og indsætte tekst i et sidehoved) 416

Sidefod-sektionen 416

Afspil-sektionen (kør siderne i pdf-filen som et slide-show) 417

Vandmærke (fede muligheder for at indsætte vandmærke tekst/fil) 418

Pdf-filen er ikke større end, at den kan sendes med mail 421

Webgalleri 422

Valg af skabelon 424

Format (stort eller lille miniaturebillede) 424

Følg udviklingen af webgalleriet i browseren 425

Info om websted-sektionen 426

Farvepalet-sektionen 428

Udseende-sektionen 429

Opret galleri-sektionen (placer på harddisk eller upload) 430

Placerering af webgalleri på harddisken i en mappe 430

Uploade webgalleriet 430

Gem eller overfør webgalleriet 431

Nøgleord-arbejdsrum 434

Forhåndsvisning-arbejdsrum 435

Lysbord-arbejdsrum 435

Ændre på rækkefølgen af arbejdsrum 436

Nulstille et arbejdsrum 436

Opret nyt arbejdsrum (baseretet af de andre) 437

Paneler i Adobe Bridge i praksis ....................................................................... 440

Lukke (skjule) paneler 440

Gøre paneler synlige igen 441

Flytte et panel til en anden panel-gruppe 441

Folde paneler sammen og folde dem ud igen 442

Fold alle paneler sammen 443

Trække paneler større eller mindre 443

Nulstille et arbejdsrum (tilbage til standardindstillingerne) 444

9


10

Foretrukne-panelet og Mapper-panelet ............................................................ 445

Mapper-panelet 445

Foretrukne-panelet 446

Fjerne mapper fra Foretrukne-panelet 446

Indsætte mapper i Foretrukne-panelet 447

Mapper/billeder vises i Indholdsruden/Eksempelruden 448

Metadata-panelet .............................................................................................. 449

Åbne en af Metadata-fanerne for at læse indholdet 449

Skrive i et Metadata-felt 450

Nøgleord-panelet ............................................................................................... 451

Omdøbe et eksisterende nøgleord (oprette nyt og slette) 451

Tilføj nøgleord til billeder 452

Fjerne nøgleord fra billeder 453

Filter-panelet (stærke filtreringsmuligheder) .................................................. 454

Fjerne visningen af et filter 455

Samlinger-panelet ............................................................................................. 456

Smart-samling 456

Oprette en samling 456

Slette en samling, omdøbe og flytte en samling 460

Omdøbe og kopiere en samling 461

Fjerne en samling fra Foretrukne-panelet 462

Slette billeder i en samling 462

Tilføje billeder til en samling 463

Opret en Smart-samling (vælg et eller flere filtre) 463

Rediger filtre i en Smart-samling 466

Hvis billeder ikke er tilstede på netværks-drev mm 467

Reparer (find billeder) eller fjern manglende filer i samlinger 467

Flere kommandoer i pop-up-menuen til paneler .............................................. 469

Indhold-panelet 469

Filter-panelet 469

Metadata-panelet 471

Nøgleord-panelet 474

Gem (eksporter) nøgleord i et tekst-dokument 475

Rediger nøgleord i tekstdokumentet 476

Importer eller ryd/importer nøgleord ind i Nøgleord-panelet 477

Søge i Adobe Bridge enkelt og avanceret søgning ........................................... 479

Avanceret søgning 480

Fjerne en søgning fra Adobe Bridge 483

Stakke billeder .................................................................................................. 485

Stakke billeder i praksis 485

Udvid en stak (se alle billederne i stakken) 487

Pakke en stak ud (Opdel stak) 487

Arbejde med Adobe Bridge i kompakt tilstand ................................................ 488

Her starter videobogen Nyheder i Photoshop CS6 ........................................... 489

Introduktion ...................................................................................................... 489

Det anbefales at opgradere så hurtigt som muligt 489

Ny mørk brugerflade i Photoshop CS6 .............................................................. 490

Skift brugerfladefarve med genvejstaster 491

Ændre farver på arbejdsområdet omkring billedet 491

Mini Bridge er blevet flyttet i Photoshop CS6 .................................................. 494

Masser af ny info fra forskellige værktøjer ...................................................... 496

Gem-funktionen er blevet moderniseret .......................................................... 498

Beskæringsværktøjet er blevet kraftigt forbedret ........................................... 501

Nyt menupunkt Perspective Croptool 501

Hele billedet er markeret til beskæring fra start 502


Der slettes ikke noget, når du beskærer, hvis du har 503

Gå (beskær) tilbage til den oprindelige billedestørrelse 503

Rotere beskæringen mellem stående eller liggende 505

Linealværktøjet (gør lige vandret/lodret) er nu også her 506

Beskær efter det gyldne snit, tredjedelsreglen mm 508

Bruge Beskæringsværktøjet som det var før CS6 511

Rotere uden kanter med manglende pixel 512

Foruddefinerede størrelsesforhold, feks 2:3/4:3/16:9 513

Justeringslag i nyt Properties (Egenskaber)-panel ........................................... 514

Omdøbe flere lag hurtigt efter hinanden ......................................................... 516

Rasterisere lagtyper i Photoshop CS6 ............................................................... 518

En ny magisk funktion: Content Aware Move Tool 520

Vælge Værktøjet 520

Indstillinger på Værktøjsindstillingerlinjen 521

Content Aware-funktionen findes også i andre værktøjer 521

Content Aware Move Tool i praksis 522

Nye indbyggede muligheder med Auto-funktioner 525

Oprette et Lysstyrke/kontrast-justeringslag 525

Oprette et Niveauer/Kurver-justeringslag 527

Camera RAW 7 ................................................................................................... 531

Åbne et RAW-billede i Photoshop CS6 531

Opdatere et RAW-billede til Camera RAW 7 531

Nyheder og ændringer i Camera RAW 7 532

Du kan nu dosere mere nuanceret 533

Praktisk eksempel på styrken i Camera RAW 7 533

Med udgaven af Camera RAW før 7'eren 534

Med Camera RAW 7 535

Nyheder i Gradueret filter og Justeringspensel 538

Adjustment Brush (Justeringspensel) 539

Graduatet Filter (Gradueret filter) 541

Nyt Blur Gallery (Slørings-galleri) ..................................................................... 542

Field blur (Feltslør) 542

Slørings-pin til at dosere direkte i billedet 544

Flytte og indsætte nye "pins" 545

Fjerne alle "pins" i billedet 547

Vælg evt høj kvalitet 547

Iris Blur (Iris-sløring) 548

Lav en Tilt-Shift (Hæld-forskyd)-effekt på et billede 552

Tilføj evt mere farve og kontrast til billedet (Vibrance-justeringslag) 552

Mere lys med et Levels (Niveauer)-justeringslag 553

Tiføj Tilt-shift (Hæld-forskyd)-effekten 554

Adaptive Wide Angle (Adaptiv vidvinkel), rette op 560

Værktøjerne 561

Trække linjer, arbejde med linjer, rotere linjer 562

Rotere en linje et antal grader 564

Slette en linje 564

Ændre en linjes egenskaber 564

Opret panorama-billede(r), ny kommando i Bridge 566

Oprette et panorama-billede i Photoshop CS6 ................................................. 570

Adaptive Wide Angle (ret et panorama-billede op) 573

Konverter til et Smart Object for at samle til et lag 573

Nye tekstværktøjer og en ny Type (Tekst)-menu .............................................. 577

Tegntypepanel og Afsnitstypepanel 577

Indlæs et Afsnitsformat fra et andet billede, og brug det 577

Paragraph (Afsnitstypepanel) og Character (Tegntypepanel) 578

11


12

Hente et afsnitsformat i et andet billede 578

Slet lokale overskrivningen på et afsnitsformat 581

Redigere afsnitsformatet 581

Opret et nyt afsnitsformat fra bunden af 582

Tegnformater fungerer på samme måde, men på tegn 585

Se skrifttyper i stor form 585

Paste Lorem Ipsum (Udfyldningstekst) 587

Nye muligheder med vektorværktøjerne .......................................................... 589

Lag og tilhørende figur markeres nu sammen med info 590

Opret nyt rektangel (trække et rektanget uden indhold) 591

Pixel eller punkt, Kant-tykkelse/form (Stroke-menuen) 595

Arbejde i pixel i stedet for i punkt 595

Stroke-menuen i praksis 596

Brugerdefinerede stiplede kanter 597

Fjerne en del af rammen med en lagmaske 601

Samle flere vektor-lag i samme lag, skille dem ad igen 602

Centrere flere vektor-figurer omkring en markering 604

Liquify filteret er kraftigt forbedret ................................................................. 608

Markere og arbejde med hud-farver (Color Range) 610

Store nyheder i Belysningseffekter-filteret ...................................................... 615

Spot 616

Point (Punkt) 620

Infinite 621

Nyt Color lookup (Farveopslag)-justeringslag .................................................. 625

Nyt spændende Oilpaint (Oliemaling)-filter ..................................................... 631

Arbejde med video(er) i Photoshop CS6 ........................................................... 636

Indlæse videoer i Photoshop CS6 fra Adobe Bridge 637

Placere flere videoklip ved siden af hinanden 638

Arbejder med mindre visning af videoen (maksimer evt) 640

Gennemgang af værktøjerne på Timeline-panelet 641

Værktøjer på Tidslinjen, Afspilningspunkt, gå et billede frem mm 641

Tidslinjen 641

Opdele video 641

Vælge overgange 642

Tilføje lyd 643

Zoome ind eller ud 644

Producere videoen, Frame rate, flytte Afspilningspunkt 644

Hvis du kun vil vise en del af videoen (trække sammen) 645

Brug History-panelet for at gå et/flere trin tilbage 646

Indsætte overgange 646

Redigere/slette en indsat overgang 649

Arbejde med lyd 651

Slå lyden fra 651

Tilføj ny lyd i stedet for den eksisterende 652

Indsæt et helt nyt lydspor 653

Slette et lydspor 653

Formatere video med et justeringslag (Photo Filter) 654

Indsætte et fortløbende miniaturebillede i videoen 658

Flytte billedet op i et selvstændigt spor 659

Sæt opløsningen på billedet ned og tilpas til videobilledet 660

Lave billedet om til et Smart Object, transformer ned, og placer 663

Sørg for, at det indsatte billede vises på hele videoen 666

Indsætte en lagtype på miniaturebilledet (Optegn langs markering) 668

Gøre videoerne skarpere med et filter 669

Gemme dit videoprojekt 672

Gemme som HD-YouTube-video (1920x1080) 679


Det nye Lagpanel ............................................................................................... 681

Sådan ser det nye Lagpanel ud 681

Filtrer pixel-lag ud (slå filter til eller fra) 684

Filtrer justerings-lag ud 684

Filtrer Tekst-lag, Shape-lag, Smart Objects-lag ud 685

Slå filtrering af lag til eller fra 686

Filtrer efter navn (tekst), som du skriver i Søg-feltet 687

Vælge en lagblanding for flere lag ................................................................... 689

Marker flere lag 689

Indeks ................................................................................................................................. 692

13


Klik her for at gå til side 1

Introduktion

Du skal nu i gang med en E-bog om Photoshop CS6 for nye brugere, og det indebærer,

at alt er forklaret helt ned i detaljen med masser af praktiske eksempler, du kan prøve

på dine egne billeder med det samme.

Programmet Photoshop CS6

Selve programmet Photoshop CS6 behøver nok ikke meget introduktion, da det bare bliver

mere og mere populært for hver udgave, der kommer, men det kan så også være lidt

svært at komme i gang med at bruge programmet, fordi der er så utrolig mange muligeheder,

når du har brug for at redigere et billede på den ene eller den anden måde. Det

kan være en lille redigering, der kan klares med Auto-funktionerne i programmet eller

en større opgave, som kræver viden og øvelse i at bruge programmet. Og du kan lige så

godt vænne dig til, at der som regel er flere måder at nå frem til et resultat på, men det

er også en af de ting, som gør Photoshop til et spændende program. Efterhånden som du

får mere erfaring med at bruge programmet, så dukker der flere og flere muligheder op,

når du skal redigere et billede.

Formål og indhold

Med denne bog håber jeg at gøre det lettere for dig med at komme i gang med at bruge

dette fantastiske program til små og store redigeringer af dine billeder. Du får en grundig

gennemgang af vigtige områder, begreber og værktøjer, som indgår i alle former for billedbehandling

med Photoshop CS6: Her er en liste med de områder, begreber og værktøjer,

du kommer gennem i denne E-bog. Se indholdsfortegnelsen for den fulde liste af

indholdet i denne E-bog:

• Hvordan du åbner Photoshop CS6 på forskellige måder.

• Hvordan du indlæser og åbner et eller flere billeder i Photoshop CS6 samt genkender

forskellige relevante filtyper.

• Hvordan du lukker filer (billeder) og Photoshop samt, hvordan du gemmer billeder

i Photoshop CS6.

• Hvordan du arbejder med brugerfladen og tilpasser den, så den er skræddersyet

til din måde at bruge Photoshop CS6 på.

• Hvordan et billede er opbygget helt fra bunden af fra den enkelte pixel til det

samlede billede, som består af tusindevis af pixel.

• Hvordan farver dannes og bruges i Photoshop CS6. RGB-farvemodellen, CMYKfarvemodellen,

farvehjulet og komplementærfarver, varme og kolde farver, farvestik.

• Hvordan du ændrer på et billeds størrelse via Billedstørrelse-dialogboksen, som

kan være lidt speciel at arbejde med samt beskæringsværktøjet.

• Hvordan du arbejder med lag i Photoshop. Lag er en af de væsentligste brikker,

der har gjort Photoshop til den succes, den er i dag. Du får også en gennemgang

af de vigtigste lagblandinger i praktisk brug. Lagblandinger er et fantastisk

værktøj.

14


Klik her for at gå til side 1

• Hvordan du markerer i Photoshop. Alle markeringsværktøjerne gennemgås i

praktisk brug.

• Hvordan du opretter og bruger tekst i Photoshop CS6.

• Hvordan du bruger filtre i praksis.

• Hvordan du kloner og reparerer (retouchere).

• Hvordan du transformerer billeder og billedelementer op eller ned.

• Hvordan du bruger Smart Objekteter til at transformere ikke destruktivt.

• Hvordan du bruger filtre ikke destruktivt med Smart Objekter og Smart Filtre.

Programudgave i denne E-bog

I denne E-bog arbejder jeg med den engelske udgave af Photoshop CS6, men alt er

oversat, hvor det er nødvendigt. Bruger du den danske udgave af Photoshop CS6, vil du

nemt kunne følge med alligevel.

Optimering af billeder i denne E-bog

Kvaliteten af billederne i denne E-bog er nøje gennemgået både ved læsning i pdf-dokumentet

og i Adobe Digital Editions, så alle billeder ses tydeligt enten direkte eller ved at

zoome lidt ind.

Tips og tricks og smarte genveje

Denne E-bog indeholder trin for trin-gennemgange, så alle kan være med, men den er

også spækket med tips og tricks og smarte genveje i de forskellige områder, som bogen

gennemgår.

En stor tak herfra til Morten William Nielsen og Henrik Keller fra Holm Kommunikation.

Rigtig god arbejdslyst med dit arbejde med Photoshop CS6.

Martin Simon, Solrød Strand sommeren 2012.

15


Klik her for at gå til side 1

Åbne Photoshop CS6

I det første kapitel i denne E-bog for nye brugere starter vi med at åbne Photoshop

forskellige måder.

Åbn Photoshop på normal vis via Start-menuen

Det er den almindelige måde at åbne programmer på i Windows 7.

Sådan gør du

1. Klik på Start-knappen på Proceslinjen i Windows – her er det Windows 7.

2. Klik på Photoshop CS6-knappen, hvis den vises i Start-listen, og Photoshop

CS6 åbnes.

16


Klik her for at gå til side 1

Hvis Photoshop CS6-knappen ikke vises i Start-listen

Det kan ske, at Photoshop CS6-knappen ikke vises i den store Start-liste, og så er du

nødt til at grave lidt dybere.

Sådan gør du

1. Klik på Start-knappen på Proceslinjen i Windows.

2. Klik på Alle programmer-knappen.

3. Nu kan du finde Photoshop CS6-knappen i en Adobe-mappe. Hvilken Adobemappe

det er afhænger af, hvilke Adobe-produkter du har installeret. Her er det i

Adobe Master Collection CS6-mappen, hvor jeg kan klikke på Adobe Photo shop

CS6-knappen og åbne Photoshop CS6.

17


Klik her for at gå til side 1

Opret genvejs-knap til at åbne PhoCS6 på Skrivebordet

Du kan også oprette en genvejs-knap til Photoshop CS6 på Skrivebordet, så du kun skal

dobbeltklikke på den for at åbne Photoshop CS6.

Sådan gør du

1. Klik på Start-knappen.

2. Klik på Alle programmer-linket, hvis det er nødvendigt for at komme til Photoshop

CS6-knappen, der åbner Photoshop CS6.

3. Placer musemarkøren over Photo shop CS6-knappen i Start-menuen.

4. Tryk på højre musetast, og hold den nede. Træk nu ud på Skrivebordet, og slip

Højre musetast.

5. Der vises en liste, hvor du så kan vælge Opret genveje her på Skrivebordet.

Klik på den mulighed.

18


Klik her for at gå til side 1

Mulighed for en ny mørk brugerflade

Det første du bemærker, når du åbner Photoshop CS6 er den mørke brugerflade, og den

er for nogen med til at dæmpe omgivelserne og fremhæve det billede, der arbejdes med.

19


Klik her for at gå til side 1

Foretrækker du en lysere brugerflade, kan du indstille farverne via Preferences

(Indstillinger)-dialogboksen.

Sådan gør du

1. Klik på Edit (Rediger)-menuen og Preferences (Indstillinger) og Interface

(brugerflade). Nu vises Preferences (Indstillinger)-dialogboksen.

2. Klik på en af de fire farver under Appearence (Udseende) ud for Color Theme

(Farvetema), eller vælg indstillinger via liste-knapperne under de fire farveprøver.

3. Afslut med at klikke på OK-knappen.

20


Klik her for at gå til side 1

Tip: Skift brugerfladefarve med genvejstaster

Du kan skifte brugerfladefarve ved at trykke på Skift+F2 en eller flere gange for at gøre

lysere eller trykke på Skift+F1 en eller flere gange for at gøre mørkere.

Ændre farver på arbejdsområdet omkring billedet

Du kan ændre på farverne i arbejdsområdet omkring selve billedet, hvis det er synligt.

Dvs. hvis du ikke har zoomet ind, så billedet dækker hele arbejdsområdet omkring billedet.

Sådan gør du

1. Højreklik i området, og vælg en af mulighederne for at skifte farve i den liste,

som vises.

2. Jeg klikker her på Black (sort), som følgende billeder viser.

21


Klik her for at gå til side 1

22


Her er endnu en mulighed.

Klik her for at gå til side 1

23


Klik her for at gå til side 1

Indlæs (åbn) et billede i Photoshop CS6 (filtyper)

Nu har du set, hvordan du åbner Photoshop CS6. Næste punkt bliver at indlæse et billede

i Photoshop CS6, som du kan arbejde videre med.

Photoshop-billeder versus andre typer billeder

Du kan åbne rigtig mange forskellige typer billeder i Photoshop CS6, men det er kun

nogle enkelte filtyper, der kan gemmes med specielle Photoshop-elementer som lag, og

åbnes igen med de samme lag intakt, så du kan arbejde videre med dem. Det er:

Photoshop-billeder med filtypen PSD

• Tiff-billeder med typen TIFF

Hvis du gemmer i Photoshop-formatet og TIFF-formatet, så fylder billederne mere end,

hvis du f.eks. gemmer i filtypen JPG, men du kan altid gemme et billede i en JPG-udgave

og så bevare Photoshop-formatet. Du kan faktisk gemme et billede i Photoshop i de fleste

eksisterende filtyper.

Åbne en fil med filtypen Photoshop

Herunder ser du to billeder af filtypen Photoshop. Der kan være en lille forskel på ikonerne

billeder, der er gemt i tidligere udgaver af Photoshop, men du vil kunne åbne alle

billeder af filtypen Photoshop (PSD) i Photoshop CS6, også hvis de er gemt i en tidligere

udgave af Photoshop. De to billeder på det følgende billede er gemt i Photoshop CS5,

som jeg stadig har installeret på computeren.

Filen åbnes i Photoshop CS5, som er installeret på computeren

Du åbner sådan en fil (et billede) ved at dobbeltklikke på den. Nu åbnes den i Photoshop

CS6, og hvis programmet Photoshop CS6 ikke er åbent, så åbnes programmet automatisk

og filen (billedet) indlæses. Her skete der så det, at filen blev åbnet i Photoshop

CS5, som jeg stadig har installeret på computeren, så jeg måtte gøre noget for at få

mine Photoshop billeder til at åbne i Photoshop CS6.

24


Klik her for at gå til side 1

Filassociationer – ændre filers tilhørsforhold

Af en eller anden grund så har Photoshop CS6 altså ikke automatisk fået overtaget Photoshop

filernes tilhørsforhold, så alle mine Photoshop filer automatisk åbnes i Photoshop

CS6 – det kaldes også for filassociationer (det program en filtype tilhører og åbnes med).

Det var et regulært problem, da jeg installerede Photoshop CS6, og derfor har jeg valgt

at tage det med her i en begynderbog om Photoshop CS6 – selv om det ikke har noget

at gøre med billedbehandling, så er det et irriterende problem.

Man kunne afinstallere Photoshop CS5, men jeg ønsker at bevare programmet, så jeg

kan sammenligne de to programmer, selv om jeg ikke kan åbne dem begge på en gang,

så her kommer en opskrift på, hvordan du gør det manuelt.

Sådan gør du

1. Højreklik på ikonet til filen.

2. Nu vises en liste, og du kan vælge Åbn med og dernæst Adobe Photoshop

CS6. Det vil åbne filen i Photoshop CS6 denne gang, men næste gang vil problemet

være det samme. Du skal klikke på Vælg standard­program.

3. Nu vises Åbn med-dialogboksen. Sørg for, at Brug altid det valgte program

til at åbne denne type fil-feltet er markeret. Klik på, og marker Adobe Photoshop

CS6, og afslut med at klikke på OK-knappen.

25


Klik her for at gå til side 1

4. Nu åbnes billedet i Photoshop CS6, og hvis du kigger på ikonerne til denne type

fil PSD, så kan du se, at ikonerne er ændret en smule, og det betyder, at filassociationen

(tilhørsforholdet) til denne filtype er Photoshop CS6. Når du dobbeltklikker

på en Photoshop-fil (PSD), så åbnes Photoshop CS6, og billedet indlæses.

Lav om på Windows 7, så du også ser filtypen

Som det fremgår af billedet herover, så vises filtypen ikke, og det kan godt være lidt irriterende,

så her i dette kapitel, skal du se, hvordan du får Windows 7 til at vise filtypen

26


Klik her for at gå til side 1

på en fil – og det gælder for alle filtyper, du kommer til at bruge i Photoshop CS6 samt i

Windows 7.

Sådan gør du

1. Dobbeltklik på en mappe. Jeg har oprettet en tom mappe på Skrivebordet, som

jeg bruger.

2. Klik på Organiser-liste-knappen.

Klik på Mappe og søgeindstillinger.

3. Nu vises Mappeindstillinger-dialogboksen. Klik på Vis-fanen, og klik så på

Skjul filtypenavne for kendte filtyper-feltet, så det ikke er markeret. Afslut

med at klikke på OK-knappen.

27


Klik her for at gå til side 1

28


Nu kan du se filtyperne på alle dine filer.

Klik her for at gå til side 1

29


Klik her for at gå til side 1

Trække en eller flere filer ind i Photoshop CS6

Der er flere måder, du kan åbne et eller flere billeder i Photoshop CS6 på. Hvis du vil

trække et billede ind i Photoshop CS6, kræver det, at Photoshop CS6 er åbnet, og du

kan se program-vinduet på Skrivebordet. Du kan trække filer med alle de filtyper, du kan

åbne i Photoshop CS6 ind i programmet på denne måde. Det betyder altså ikke noget,

om det er en fil (et billede) af typen Photoshop (PSD) eller en fil (et billede) af typen JPG

eller en anden filtype. Bare filtypen (billedet) kan åbnes i Photoshop CS6.

Sådan trækker du noget (træk en fil ind i Photoshop)

Her får du den fulde trin for trin-udgave af at trække noget, som her er et ikon på Skrivebordet,

som repræsenterer en Photoshop-fil (et billede). Det forudsættes, at der ikke

allerede er åbnet et billede i Photoshop CS6.

Sådan gør du

1. Placer musemarkøren over fil-ikonet, som repræsenterer billedet, du vil åbne i

Photoshop CS6.

Markere og åbne flere billeder på en gang

Hvis du vil åbne flere billeder på en gang på denne måde, skal du markere det

første fil-ikon og trykke på Ctrl-tasten og holde den nede og så klikke på de andre

fil-ikoner (billeder), du vil markere og åbne i Photoshop CS6. Placer så musemarkøren

over et af de markerede fil-ikoner.

2. Tryk på venstre musetast, og hold den nede.

3. Træk ikonet, som repræsenterer filen ind i det store billed-område i Photoshop

CS6, og slip den der. Når du trækker en fil-ikon ind i det område i Photoshop, så

vises der et plus og teksten kopiering. Så kan du godt slippe venstre musetast.

30


Klik her for at gå til side 1

Zoom ind via et dobbeltklik på Handtool (Håndværktøj)

Nu åbnes billedet i Photoshop CS6.

Dobbeltklik på Handtool (Håndværktøj) på værktøjspanelet for at zoome billedet

op til den til rådighed værende plads i billederuden.

Billedet zoomes automatisk så meget op, som det er muligt i forhold til, hvor

stort programvinduet med Photoshop CS6 er.

31


Klik her for at gå til side 1

Hvis du trækker et billede ind i et billede (Smart object)

Du har nu set, hvordan du kan åbne et JPG-billede via File (Filer)-menuen og Open

(Åbn), men hvad nu, hvis du trækker billedet ind oven på et billede, som allerede er åbnet

i Photoshop CS6. Og her er det lige meget, hvilken filtype billedet har.

Lukke et billede via den til billedet hørende knap

Start med at slette JPG-billedet igen ved at klikke på Luk-knappen til billedet. Hvis billedet

er redigeret, men ikke gemt, får du mulighed for at gemme billedet, inden det lukkes.

Billedet indsættes som et Smart Object (Smart Objekt)

Prøv nu at trække JPG-billedet ind i billedruden i Photoshop CS6, og slip det oven på det

billede, du allerede har åbnet i Photoshop CS6. Du trækker altså et billede ind i et billede.

Hvis du tror, at billedet åbnes som et selvstændigt billede med en tilhørende knap, så bliver

du skuffet.

Som du kan se på det følgende billede, så placeres det nye billede oven på det billede,

som allerede er åbnet, og der er et kryds hen over billedet, som betyder, at du kan trække

billedet mindre og så trykke på Enter-tasten for at vælge den størrelse – eller du kan

bare trykke på Enter-tasten for at vælge billedet i den størrelse, det har nu.

Billedet er indsat som et Smartobject, som giver dig mulighed for at indsætte flere billeder

i det samme billede, men det er ikke det, det handler om her.

32


Klik her for at gå til side 1

Som det fremgår af det følgende billede, så er billedet indsat i et selvstændig lag, og der

er kun en billedknap for begge billeder (de to røde pile).

Fortryd indsætningen af et billede som et Smart Object

Du fortryder indsætningen af billedet på denne måde som et Smart Object ved at trykke

på Esc-tasten.

Træk et billed ind i et billede som et nyt billede

Nu skal du se, hvordan du trækker et billede ind i Photoshop CS6 og opretter det som et

nyt billede med sin egen billedknap i stedet for som et Smart Object (Smart Objekt).

Sådan gør du

1. Træk billedet ind i toppen af det eksisterende billede lige ved siden af billedknappen

til det billede, som allerede er åbnet.

2. Slip venstre musetast, når der vises et lille plus samt teksten "kopiering".

33


Klik her for at gå til side 1

Nu åbnes billedet som et selvstændigt billede med sin egen billedknap.

Træk flere markerede billeder ind i Photoshop

Hvad sker der så, hvis du trækker flere markerede billeder ind i en Photoshop, hvor der

ikke er åbnet noget billede endnu. Svaret er, at alle billeder åbnes som selvstændige billeder

med hver sin billedknap.

Sådan gør du

1. Marker det første billede, her er det på Skrivebordet, men det kunne også være i

en mappe.

2. Tryk på Ctrl-tasten, og hold den nede.

3. Klik på de næste billeder, du vil markere. Slip Ctrl-tasten igen, og billederne er

nu markeret.

4. Placer musemarkøren over et af de markerede billeder.

34


Klik her for at gå til side 1

5. Tryk på venstre musetast, og hold den nede.

6. Træk billederne ind i Photoshop CS6, og slip venstre musetast, og billederne åbnes

som selvstændige billeder i Photoshop CS6.

35


Klik her for at gå til side 1

Trække et RAW-billede ind i Photoshop CS6

Du skal også lige have en omtale af RAW-billeder, som flere og flere bruger som standardformat

til at tage billeder med. Det bliver kun en omtale, da jeg ikke gennemgår billedbehandling

i RAW-editoren i denne E-bog.

Der kommer senere en E-bog, som kun handler om RAW-editoren i Photoshop CS6.

Det er ikke alle kameraer, der kan tage billeder i RAW-formatet, men det kan absolut anbefales,

hvis dit kamera er i stand til det.

I et RAW-billede bevares en masse rå ubehandlede billeddata, som du så kan arbejde

videre med i RAW-editoren, som automatisk åbnes, hvis du trækker et RAW-billede ind i

Photoshop CS6.

Når du er færdig med at redigere billedet i RAW-editoren, kan du fremkalde billedet, som

så automatisk placeres i Photoshop CS6, hvor du kan arbejde videre med eller gemme

det i alle mulige formater, f.eks. som et JPG-billede.

Her ser du et billede af Camera RAW 7-editoren i Photoshop CS6.

Her har jeg redigeret billedet og tilsat farve og kontrast.

36

More magazines by this user
Similar magazines