(åbn) et billede i Photoshop CS6

samples.pubhub.dk

(åbn) et billede i Photoshop CS6

4

Aktiver linealer, og sæt måleværdien til pixel 101

Pixeldimensionen er 22,9 Megabyte (her er beregningen) 102

Document Size (Dokumentstørrelse) 103

Autovælg-metoden til nye billeddata (Nyhed) 103

Billedstørrelse i praksis 104

Øge opløsningen, men bevare alle pixel i billedet 104

Lav en kopi af billedet 104

Øg ikke pixeldimensionen, det forringer billedkvaliteten 107

Nulstil Image Size (Billedstørrelse)-dialogboksen 108

Lave et billede om til online-brug 108

Gemme som JPG-billede 111

Opløsning på 250 og 50 giver det samme 113

Jeg kan ikke vælge 15 x 10 cm (billedformater) .............................................. 115

Skift billedformat med Crop Tool (Beskæringsværktøjet) 117

Vis dokumentstørrelse eller andet i brugerfladen 119

Beskære billeder i Photoshop CS6 i praksis ...................................................... 121

Hele billedet er markeret til beskæring fra start 121

Der slettes ikke noget, når du beskærer, hvis du har 123

Beskær dig tilbage til den oprindelige billedestørrelse 123

Rotere beskæringen mellem stående eller liggende 125

Linealværktøjet, gør et billede lige (vandret/lodret) 127

Med en vandret linje 127

Med en lodret linje (gå et trin tilbage på History-panelet) 129

Beskær til 400 gange 700 pixel 132

Gem, billedet (som allerede er gemt og navngivet) med et nyt navn 135

Arbejde med lag i praksis .................................................................................. 138

Lagpanelet 138

Lagpanelet i praksis (ovenstående billede trin for trin) 140

Laget som indeholder selve billedet 140

Låse et billede op (hvad vil det sige, at laget er låst) 140

Tilbage til udgangspunktet med History-panelet 142

Dublere et lag (arbejde ikke destruktivt/destruktivt) 142

Levels (Niveauer)-justeringslag (hvad er det) 143

Indsætte et Levels (Niveauer)-justeringslag i praksis 144

Histogrammet fortæller en hel del om et billede 146

Tilføj lys/kontrast til billedet med Niveauer-funktionen 147

Åbne Histogram-panelet for et billede 148

Der er nu huller i histogrammet 149

Bruge Niveauer-funktionen, men ikke i et justeringslag 149

Indsætte et Vibrance (Vibrering)-justeringslag 150

Vibrance (intelligent farvemætning) 151

Saturation (Farvemætning)-skyderen 151

Tekst i lag .......................................................................................................... 153

Oprette en vandret tekst 154

Vælge et tekstværktøj 154

Opret et tekst-felt, du kan skrive i 154

Skrifttype/typografi/størrelse/Værktøjsindstillingerlinjen 156

Markere tekst 157

Slette tekst, ikke tekstlaget, fortryde du slettede tekst 157

Slette et tekstlag 157

Skrive tekst nummer to (et eller to tekstlag) 159

Hvis du har lukket tekst-feltet (klikket på andet værktøj) 159

Et tekstlag og to linjer med tekst 159

Opret to selvstændige tekstlag til de to linjer med tekst 159

Kopier tekstlag (Dublere lag)/opret tekstlag nummer to 160

Trække et tekstlag med Move Tool (Flytteværktøjet) 160

More magazines by this user
Similar magazines