Læs folderen om EMS og Forfangenhed her - St. Hippolyt

hippolyt.dk

Læs folderen om EMS og Forfangenhed her - St. Hippolyt

EMS og

forfangenhed


Om den forfangne hest

Hesten skal have boksro, så længe

hovene er meget ømme.

Boksro kan være med til at hindre,

at hovbenet løsnes yderligere fra

hovkapslen.

En boks med sandbund er at

anbefale, da hesten så kan aflaste

sine hove.

Hesten må først lukkes ud på

en sand- eller jordfold igen, når

ømheden er væk.

Fremover afpasses hestens

græsning, som ofte kun bliver til

1-2 timer dagligt.

Alternativt anvendes en mundkurv

for at reducere græsindtaget.

Det er vigtigt, at hesten er mæt,

inden den lukkes ud på græs, da

mæthed hindrer overædning og

stress.


Forfangenhed

Forfangenhed er en frygtet lidelse, hvor lamellerne i hestens hov beskadiges og løsner

sig fra sit fæste på hhv. hovkapsel og hovben. Når det sker, vil hestens hovben synke eller

dreje sig, grundet lamellernes skade og det permanente træk fra den dybe bøjesene.

Dett e er meget smertefuldt for hesten, og den vil stille sig i en position, hvor den afl aster

sine forben. Afh ængig af hvor meget hovbenet roterer, vil skaderne i hoven muligvis

være permanente, hvilket kan medføre at hesten må afl ives.

Forfangenhed er som regel en fordøjelsesrelateret sygdom, og der kan være mange årsager

til at hesten bliver forfangen. Sygdommen kan opstå på grund af overspisning (fx hvis hesten

er brudt ud af boksen og har tømt fodervognen), EMS, Cushings Syndrom eller infektioner.

Heste kan også blive mekanisk forfangne, og særligt for disse heste er, at de viser samme

symptomer som de andre typer forfangenheder, men den mekaniske forfangenhed opstår

pga. en belastning i hoven.

Symptomer

En forfangen hest vil gå

eller bevæge sig med korte,

trippende skridt for at

mindske smerterne.

Hovene er varme og der er

en forhøjet puls i blodkarrene

til hovene.

Heste, der er forfangne, står

oft e med fremstrakte forben

for at afl aste de smertefulde

hove.

Græs

Pas på græs med et højt

fruktanindhold, eller græs

som er dødbidt.

Græs producerer især meget

fruktan i overgangsperioderne

med kolde nætter

og lune dage, eller ved

ekstreme vejrsituationer, fx

tørke, der kan stresse græsset.

Akut

Tilkald straks dyrlægen!

Som en akutforanstaltning

kan du afk øle hestens ben,

gerne helt op over piberne,

for at hindre eller nedsætt e

væskeudsivningen i hovens

lameller.


EMS

EMS er en forkortelse for Equine Metabolic Syndrome.

EMS kommer som regel til udtryk ved, at hestene får fedtdepoter på manke, bagpart,

skuldre, samt en oft e meget hård halskam. Disse heste kan sammenlignes lidt med diabetes

2 patienter, og de har vanskeligt ved at omsætt e energien fra sukker og stivelse, idet

de langsomt bliver insulinresistente.

EMS heste kan også sagtens blive forfangne om vinteren, hvis der samlet set, er bare lidt for

meget sukker eller stivelse i deres foderplan. Vær særligt opmærksom på, at grovfoderet til

disse heste bør være analyseret og max indeholde 6-8% sukker.

Heste med Cushings Syndrom er oft e ældre heste. Pelsen kan være lang, krøllet eller at hesten

har svært ved at fælde.

Stofskift elidelse udvikles ved at hypofysen forstørres og producerer for meget hormon,

hvilket giver en for kraft ig påvirkning af binyrebarken. Det resulterer i en tilstand, hvor

hesten har svært ved at udnytt e sukker og stivelse fra foderet, og dermed er i større risiko

for at blive forfangen.

Motion

Motion af heste med EMS

spiller en betydelig rolle i at

normalisere stofstift et.

EMS heste bør motioneres

regelmæssigt og gerne så

hårdt, at de sveder.

Heste der trænes føler bed re

mæthedsfornemmel se, end

heste der ikke får pul sen op.

Grovfoder

Grovfoder til heste med

stofskift eproblemer bør indeholde

max 8% sukker –

og meget gerne mindre!

Da der i både hø og wrap

kan være over 25% sukker,

afh ængig af græssorter,

slætt idspunkt, vind og vejr,

anbefales det at udtage en

analyse.

Undgå

Heste der er i risikogruppe

for at blive forfangne bør

ikke fodres med korn, brød,

æbler, gulerødder og andre

sukker eller stivelsesholdige

fodermidler.


Lamin Forte

- Havalger,essentielle aminosyrer,

fedtstoff er, frugter og

urter.

- Pelleteret og velsmagende.

- Anvendes ved alle former

for skader og sygdom

- Understøtt er kroppens

helingsprocesser

- Kan kombineres med vore

andre produkter, fx Movicur,

Glucogard m.fl .

EquiGard

- Til heste på diæt, med

EMS/forfangenhed,

mavesår eller nyreslag

- Reduceret indhold af

sukker og stivelse

- Struktur müsli eller

pellets

GlucoGard

- supplerende næringsstoftilførsel

eft er forfangenhed

- ved akut fare for

forfangenhed

- mineraltilskud, når der kun

fodres med grovfoder

- ideelt i kombination med

EquiGard

IrishMash

- Understøtt er fordøjelsen

og er meget velsmagende

- Til heste i boksro

- I forbindelse med sygdom

- Eft er sygdom eller

behandling for orm

- Understøtt er pelssskift et

Ungulat

- Hovkur med dokumenteret

eff ekt!

- Optimal aminosyretildeling

til horndannelsen

- Alle næringsstoff er til

hovkomplekset

- Anvendelig til heste med

dårlige hove eller forfangne

heste

Pre Alpin Aspero

- 60 forskellige græsser

og urter

- Som erstatning for korn

- Supplement til

grovfoder

- Prebiotisk eff ekt

- kun 2% sukker


Foderplaner

Forfangne heste skal have optimeret foderplanen hurtigst muligt, så dannelsen af gift -

stoff er stoppes. Der er ikke tilstrækkeligt næringsstoff er i en foderplan, der kun indeholder

halm og gulerødder.

EMS eller Cushing

Heste der er forfangne pga. EMS/Cushing,

skal både have stabiliseret tarmfl oraen og

understøtt es i at opnå deres idealvægt.

Pr. 100 kg hest pr. dag

200-350 g EquiGard

15 g Lamin Forte

20 g GlucoGard

200 g Pre Alpin Aspero, evt. mere

som erstatning for grovfoder

40 g Ungulat

Hertil min. 1,2 kg hø/wrap af en god kvalitet

Infektion

Heste der er blevet forfangne pga. infektioner

eller overspisning, skal have stabiliseret

deres tarmfl ora, så fejlgæringen og

overførsel af gift stoff erne fra tyktarmen til

blodbanen stoppes.

Pr. 100 kg hest pr. dag

200-300 g Irish Mash

10-20 g Lamin Forte

20-50 g GlucoGard

Hertil min. 1,2 kg hø/wrap af en god kvalitet.

Grovfoder-analyseinstitutt er i Danmark: www.eurofi ns.dk eller www.blgg.dk


Det bedste fra naturen

Vi søger det bedste koncept: At fodre som naturen selv. Sundhed,

motivation og præstationsevne – det er udtryk for en afb alanceret

og velfungerende hest.

En veltilrett elagt fodring på basis af de bedste fodermidler

er vejen til målet. De bedste råvarer og skånsomme produktionsmetoder

bevarer de værdifulde næringsstoff er i det

færdige foderprodukt.

Gratis foderrådgivning

Christina Kryder Pedersen

cand. agro.

tel. +45 2051 6780

ckp@hippolyt.dk

Marianne Sønderkjær

konsulent

tel. +45 2371 4519

ms@hippolyt.dk

Jórun Sumberg-Olsen

cand. med. vet.

tel. +45 2371 4457

joso@hippolyt.dk

St. Hippolyt Danmark A/S

www.facebook.com/rytt erietvielskerheste

www.hippolyt.dk · tel. +45 7020 5344

Produktfoldere\A5 foldere/EMS_Forfangenhed_DK_2012.indd 03_2012

More magazines by this user
Similar magazines