Valtra Team 2/2006

valtra.dk

Valtra Team 2/2006

Den nye N-series ADVANCE

modeller opfylder dine ønsker

Valtra’s N-serie har fået en ualmindeligt

posi tiv modtagelse blandt kunderne.

Classic- og HiTech modellerne har allerede

toppet salgs listerne. Nu følges der op med

de to Advance modeller N121 og N141,

som netop er sat i produktion.

HiTech modellerne N121 og N141 leveres nu med

SisuDiesel’s nye Citius-serie motorer med Com-

mon Rail brændstofi ndsprøjtning. Disse motorer

er uden tvivl de stærkeste 4-cylindrede traktor-

motorer på markedet. De er udstyret med alt det

nyeste indenfor moderne motorteknologi, herun-

der en såkaldt power bulge, som giver motoren

maksimal effekt ved kun 2 000 omdrejninger i

mi nuttet i stedet for de ellers anførte 2 200.

Hertil kommer, at modellerne med Common

Rail motorernes power boost kraftreserve har fået

forøget maksimal effekt, nemlig fra 137 til 144 hk

på model N121 og fra 152 til 160 hk på model

N141.

Fordelen ved Common Rail brændstofi nds-

prøjt ningen er, at systemet opererer med et højt

ind sprøjt ningstryk, hvilket sætter motoren i stand

til at reagere hurtigt på pludselige stigninger i be -

6

last nin gen. Brændstofi ndsprøjtningen kan også

opdeles i op til fem forskellige faser i løbet af en

enkelt forbrænding, hvilket reducerer motorstøjen.

Ideelt hydrauliksystem

Før N-seriens Advance modeller var Valtra M-serie

traktorerne på banen med elektronisk styrede

load-sensing ventiler i arbejdshydraulikken. Kun-

derne ønskede sig imidlertid endnu mere hydrau-

likydelse til krævende opgaver, og dette ønske

kan N-serien nu opfylde.

Den variable Rexroth stempelpumpe har en

maksimal kapacitet på 115 liter pr. minut. Valtra

har gjort pumpekredsløbet endnu mere avance-

ret til brug under kolde klimatiske forhold ved at

påbygge en ejektor i forbindelse med stempel-

pumpens olieforsyning. Det giver en hurtig reak-

tion, når der pludselig opstår behovet for mere

olie. Herved beskyttes pumpen under ekstremt

kolde arbejdsforhold.

Ventilerne til den eksterne hydraulik betjenes

elektronisk og kan programmeres for oliefl ow og

timing. Mellem to og fi re af disse ventiler vil blive

standardudstyr på traktorerne, alt efter hvilket

marked, der er tale om. Til standardudstyret hører

Ved designet af førerkabinen er der lagt vægt

på førerkomfort, ergonomi og funktionalitet.

Resultatet er masser af plads, perfekt udsyn

samt et behageligt lavt lydniveau.

også en elektronisk betjent on/off ventil, som er

til stor nytte, for eksempel til hydraulisk topstang.

En on/off ventil nummer 2 vil blive tilbudt som

ekstraudstyr.

Hydrauliksystemet betjenes fra den helt nye

ACHT (AutoControl Hydraulics Terminal) betje-

ningsterminal i armlænet med en stor skærm

og praktiske betjeningsgreb. Da Advance model-

lerne også har såkaldt CAN-bus datatransmission,

kan der præsenteres utrolige mængder af infor-

mation på skærmen. Den kan desuden anvendes

til at programmere ventilfunktionerne i arbejds -

hyd raulikken.

Valtra bestræber sig på at gøre selv den

mest avancerede teknologi brugervenlig. Selv

om venti lerne er fuldt justerbare, kan man også

vælge at bruge tre praktiske fabriksindstillinger:

1. Oliefl owet kan indstilles til lav ydelse, hvilket

er ideelt, når et redskabs funktioner skal afprøves

på en sikker måde.

2. Medium ydelse (cirka 50 procent af maksimal

ydelse).

3. Maksimal ydelse.

Disse indstillinger gør det let at vænne sig til

den nye traktor, hvorefter man kan begynde at

More magazines by this user
Similar magazines