Valtra Team 2/2006

valtra.dk

Valtra Team 2/2006

Kundeservicekonceptet

ved Lantmännen Maskin – LMB

Vores service skal

være den bedste

I Skandinavien er hver fjerde solgte traktor en

Valtra. For at kunne bakke op omkring en så

stor kundekreds er det vigtig med et organisa-

torisk og fremadrettet serviceniveau. I Kunde-

service hos Lantmännen Maskin – LMB

er det vores målsætning at være

de bedste i branchen, og opretholde

en vel kørende Valtra traktorpark i de tre

skandina viske lande.

Vores service skal være den bedste,

hvilket opnås gennem en professionel pro-

dukt- og reservedelssupport til vores for-

handlernetværk og de mange Valtra-ejere,

der er i Skandinavien.

En Valtra-kunde skal aldrig være i tvivl

om, at det er det rigtige produkt, han har

valgt. Vi er her for vore forhandlere og deres

kunder, hvilket betyder, at vi altid vil yde vores

bedste for, at et eventuelt utilsigtet stop på

en Valtra traktor skal blive så kortvarigt som

muligt.

8

Største kontaktfl ade

Kundeservicegruppen er geografi sk delt i

to afdelinger. En afdeling hos Lantmännen

Maskin´s hovedkvarter i Malmö og en hos

LMB Danmark A/S i Brøndby. På grund af den

korte geografi ske afstand, er der er et godt

samarbejde mellem de danske og svenske

produktkonsulenter. Kundeservice er den del

af Lantmännen Maskin – LMB med den stør-

ste kontaktfl ade grundet den daglige kontakt

med samtlige LM- og LMB-forhandlere i Sve-

rige, Danmark og Norge. Totalt er der

9 ansatte til at tage sig af de opgaver,

der hver dag kommer fra de skandina-

viske forhandlere.

Reservedelslageret

er det største

Hos Lantmännen Maskin´s hoved-

kontor i Malmö fi ndes vores skandi-

naviske reservedelslager. Reserve-

delslageret er det største i Skan-

dinavien inden for vor branche

med 5 500 m 2 og mulighed for at

oplægge over 65 000 varenumre.

På nuværende tidspunkt ligger vi med 50 000

forskellige varenumre på lager.

Lantmännen Maskin – LMB er ansvarlig

for Valtra i Sverige, Danmark og Norge, og ser-

vicerer derfor hver fjerde traktor i Skandinavi-

en. Vi kan derfor oplægge et langt større lager

af reservedele, hvilket giver en ekstrem god

tilgang til mange artikler set i modsætning til

et lager, der servicerer et mindre marked.

Kundeservice har en tæt dialog med de

18 lageransatte vedrørende de daglige reser-

vedelsforsyninger til de tre skandinaviske

lande, så det hele kører så problemfrit som

muligt.

Efterårets

landbrugsmesser

Ønsker du som Valtra-ejer at vide mere

om vores koncept og arbejdsmetoder, kan

vi træffes på efterårets landbrugsmesser i

Norge og Danmark på henholdsvis Agro -

teknik i Lilleström og LIB i Fredericia.

■ Peter Ingemann Jørgensen

Kundeservice

More magazines by this user
Similar magazines